ActiveSchool

ActiveSchool

Kreativ skolmiljö
Vilken miljö gynnar rörelse under hela skoldagen? Hur skapar vi en sådan skola? I skolan, i klassrummet, under rasten m.m. Vi har erfarenheten och vet vad skolor bör prioritera men även undvika.

Aktiva klassrum
Hur skapar vi optimala förutsättningar för pedagoger och elever att arbeta med aktiva klassrum och rörelsepedagogik? Vi skapar den miljön och utbildningen.

Pedagogiken
Hur får vi pedagoger att arbeta på bästa sätt med den miljön vi skapar? Vi hjälper lärarna och personalen att vara välutbildade innan verksamheten startar.

Vi är unika
Vi har arbetat med frågor inom hälsofrämjande skolutveckling sedan 2009. Vår expertis ligger i hur en ny skola bör konstrueras för att tillmötesgå de krav som idag ställs på rörelse hela skoldagen. Något som vi idag vet har enorm påverkan på elevernas hälsa och inlärning. En moderna skola har detta i åtanke!

Detta gör vi idag
Vi skapar skolmiljöer som är optimalt anpassade för rörelse. För elever och medarbetare i samarbete med kommuner, byggherrar, projektansvariga m.fl.

Ramar och strukturer
Förvaltning, kommuner, skolledning sätter ramarna och vi skapar gemensamt den optimala utvecklingsplanen baserad på ert underlag och era förutsättningar. Allt efter era behov.

Utbildning
Vi utbildar också pedagogerna! Att komma väl förberedd till en skola anpassad till rörelsepedagogik är oerhört viktigt. Vi presenterar den senaste forskningen, ledarskapet, fallgropar, aktiva klassrum, pedagogisk rastverksamhet etc. Testa någon av våra E -learning-kurser – skapade för pedagoger, elever, skolledare och kommuner som vill kombinera hälsa och rörelse med ökade resultat.

Helhetslösning
Vi ansvarar för att ni har en projektplan för hur er skolmiljö kan vara optimalt anpassad för rörelse. Utemiljön, innemiljön och möblering. Samt att pedagogerna förstår fördelarna med att integrera rörelse under skoldagen.


Webbplatser:
http://activeschool.se

 www.teamkoncepteducation.se

Kontaktperson: Martin Lossman

Telefon: 070-7708516

E-post: martin@lossman.se


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!