LINK

LINK arkitektur

LINK arkitektur har som ambition att skapa rum för bättre liv. Att få utforma trygga och stimulerande lärandemiljöer för barn och ungdomar, ser vi därför som ett hedersuppdrag.

Vi vill vara säkra på att de skolmiljöer vi ritar verkligen blir bra när de står klara. Därför tar vi alltid stöd i etablerad kunskap, evidens och best praxis. Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska hålla sig á jour med den senaste forskningen inom skolarkitektur, så att de kan tillföra aktuell och relevant kunskap till våra uppdrag.

Trygghet är en av de grundläggande faktorerna för att barn och ungdomar ska ha förutsättningar att må bra och lära i våra skolor. För att säkerställa att de miljöer vi utformar har rätt fysiska förutsättningar för både elever och lärare att känns sig trygga, har vi ett nära samarbete med den oberoende stiftelsen Tryggare Sverige.

Genom åren har våra arkitekter och inredningsarkitekter ritat ett stort antal skolor och förskolor över hela landet. I Norge är LINK arkitektur sedan länge det ledande arkitektföretaget inom just skolarkitektur. Ett gott exempel på hur vi arbetar med skolbyggnader, är Brinkskolan i Täby. Skolan har uppmärksammats såväl nationellt som internationellt, för variationen av olika pedagogiska miljöer, trygghetsarbetet och de höga hållbarhetsambitionerna. Sedan skolan stått klar har både lärare och elever vittnat om ett lyckat resultat där individens lärande och välmående står i första rummet.

Är du nyfiken på att veta mer om hur vi arbetar med skolor?
Varmt välkommen att kontakta oss!

Alla foton (förutom visualiseringen på Tvedestrand) Hundven-Clements Photography.


Webbplats:
www.linkarkitektur.com


Kontakt:
Linda Santesson, avd.chef/arkitekt
+46 10 479 99 81
linda.santesson@linkarkitektur.se


Länkar:

Skolbyggnadsprojekt
på LINK arkitekturs hemsida
 

Brinkskolan,
Årets Stadsbyggnadsprojekt 2016 

Tryggare Sverige


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!