Wästbygg

Wästbygg

Wästbygg är en samhällsbyggare som sätter fokus på att framtidens samhällen ska vara hållbara, levande och ha bra funktion. För oss är det en självklarhet att de skolor vi bygger ska bli de bästa!

I skolan läggs grunden för de unga människor som ska bygga och styra vår värld i framtiden. Därför är det viktigt för oss att skolan är utformad för kunskap, gemenskap och kreativitet. Miljön ska vara trygg och välkomnande för elever och personal.

Vi är gärna med tidigt i projekten så att vi tillsammans kan identifiera utmaningar och hinder och därmed hitta de bästa lösningarna från början. Vi vill gärna utbyta erfarenheter och kunskaper med de andra aktörerna inom Forum Bygga Skola så att vi lär av varandra för att bygga de bästa skolorna.

Wästbygg är ett tjänstemannaföretag och vår kompentens sträcker sig från projektutveckling och markanvisning till färdig fastighet. Vi driver projekten och samordnar olika yrkesgrupper. Vi får folk att samarbeta – får snickare, takläggare och plattsättare att bygga bra byggnader. Vi utvecklar och bygger flerbostadshus, kommersiella fastigheter, samhällsfastigheter och logistikanläggningar.


Webbplats:
http://wastbygg.se


Kontaktperson: Anders Berglind
08 – 684 041 61
anders.berglind@wastbygg.se


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!