Utbildningsprogram 2020 – När delarna blir en helhet

Att planera för en skola
– när delarna blir en helhet
Utbildningsprogram 2020

Är du inblandad i att planera för nya och ombyggda skolor? Välkommen att delta i ett utbildningsprogram för skola, skolhus och samhällsutveckling!


Att planera för en skola är en komplex uppgift. Välkommen att delta i ett utbildningsprogram som under ett antal träffar växlar mellan att djupdyka i några centrala frågor och att se och diskutera helheten i projektet. Vi tar upp frågor som skolbyggets grundstenar – det vi vet krävs för ett lyckat projekt, vad styrdokumenten säger, god och varierad lärmiljö, utomhusmiljö och skolgårdar, upphandlingens möjligheter, hur man kan se på flexibilitet i både undervisning och skolhus och hur olika aspekter av hållbarhet kan bli verklighet – på riktigt.

Utbildningsprogrammet riktar sig till dig som arbetar med att från olika vinklar planera en ny- eller ombyggnad av skola. Vad ska man tänka på? Vilka är de mest avgörande frågorna och faktorerna? Hur tänker och gör andra?  Vid sex tillfällen (varav tre träffar med övernattning) varvas föreläsningar, skolbesök, workshops och diskussioner.


Att se både de enskilda delarna och förstå helheten krävs för ett lyckat projekt.

Programmets upplägg

Gruppen med deltagare träffas vid sex träffar (tre med övernattning) under 2020. De olika träffarna sker på olika platser i Sverige (och i Köpenhamn) i samband med ett seminarium kring en fokusfråga (föreläsningar och diskussioner) – varje seminarium är öppet även för andra att vara med på. Gruppen som går programmet träffas före och efter seminariet för fördjupande diskussioner, nätverkande, workshops och studiebesök på skolor.

Preliminärt innehåll

Fokusfrågor på de olika träffarna kommer preliminärt att vara:

Planeringsprocessen – vikten av de tidiga skedena

Styrdokumenten och lärsituationerna

Likvärdighet och tillgänglighet

Grundstenarna för en god lärmiljö (akustik, ljus, luft, rörelse…)

Utomhusmiljöer – hälsa och pedagogik

Skolhuset och skolutveckling – några aktuella case att lära av (vi tittar på några skolor där man tänkt annorlunda kring fysiska miljön och skolans organisering – vilka lärdomar kan vi dra?)

Skolan och samhället (stadsutveckling, resursanvändning, vilken roll ska skolan spela i vår samhällsutveckling)

Om upphandling som verktyg att nå sina mål

Tider för respektive träff publiceras i augusti 2019.

Anmälan

Välkommen med er anmälan till Magnus Anclair. Anmälan är bindande men plats kan överlåtas på annan person. Vid eventuellt förhinder på en träff kan annan person ta platsen.

Arrangör
Arrangörer av programmet är Forum Bygga Skola, ett nationellt forum med syfte att stödja Sveriges skolhuvudmän genom kunskapsspridning, inspiration och processtöd.

Målgrupp
Utbildningsprogrammet riktar sig främst till kommuner och fristående skolhuvudmän: lokalstrateger eller personer på väg in i den rollen, anställda med projektledningsansvar inom barn- och utbildningsförvaltning och fastighetsförvaltning, rektorer, projektledare eller styrelsemedlemmar i fristående skolorganisationer. Men även andra som är intresserade av och inblandade i skolprojekt och skolutveckling är välkomna att delta – till exempel arkitekter, byggare, inredare, pedagogiska utvecklare med flera.
Vi rekommenderar att man deltar med personer från både tekniska och pedagogiska enheter för att öka förståelsen för komplexiteten och underlätta vid samverkan.

Deltagaravgift
Utbildningsprogrammets avgift inkluderar hela programmet med föreläsningar, workshops och studiebesök. Chartrad buss ingår på två av träffarna. Måltider (fika, lunch och middag) ingår.

Deltagaravgift för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk: 28 400 kronor + moms
Deltagaravgift icke medlem: 35 800 kronor + moms


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!