Utbildningsprogram – När delarna blir en helhet 2019-2020

Att planera för en skola
– när delarna blir en helhet
Utbildningsprogram 2019-2020

Är du inblandad i att planera för nya och ombyggda skolor? Välkommen att delta i ett utbildningsprogram för skola, skolhus och samhällsutveckling!


Att planera för en skola är en komplex uppgift. Välkommen att delta i ett utbildningsprogram som under ett antal träffar växlar mellan att djupdyka i några centrala frågor och att se och diskutera helheten i projektet. Vi tar upp frågor som skolbyggets grundstenar – det vi vet krävs för ett lyckat projekt, god och varierad lärmiljö, utomhusmiljö och skolgårdar, upphandlingens möjligheter, hur man kan se på flexibilitet i både undervisning och skolhus och hur olika aspekter av hållbarhet kan bli verklighet – på riktigt.

Utbildningsprogrammet riktar sig till dig som arbetar med att från olika vinklar planera en ny- eller ombyggnad av skola. Vad ska man tänka på? Vilka är de mest avgörande frågorna och faktorerna? Hur tänker och gör andra?  Vid sex tillfällen (varav tre träffar med övernattning) varvas föreläsningar, skolbesök, workshops och diskussioner.

Programmet och ytterligare information publiceras innan sommaren.


Att se både de enskilda delarna och förstå helheten krävs för ett lyckat projekt.

Intresseanmälan

Välkommen med er intresseanmälan till Magnus Anclair. Program, deltagaravgift mm publiceras innan sommaren.

Arrangör
Arrangörer av programmet är Forum Bygga Skola, ett nationellt forum med syfte att stödja Sveriges skolhuvudmän genom kunskapsspridning, inspiration och processtöd.

Målgrupp
Utbildningsprogrammet riktar sig främst till skolhuvudmän: lokalstrateger eller personer på väg in i den rollen, anställda med projektledningsansvar inom barn- och utbildningsförvaltning och fastighetsförvaltning, rektorer, projektledare eller styrelsemedlemmar i fristående skolorganisationer.
Vi rekommenderar att man deltar med personer från både tekniska och pedagogiska enheter för att öka förståelsen för komplexiteten och underlätta vid samverkan.


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!