Skolhuskanonen

Vi läser och diskuterar: vidga perspektiven, lär dig mer och hör hur andra resonerar

Välkommen att delta i läsecirkeln Skolhuskanonen! Under sex träffar diskuterar du tillsammans med andra kring texter vi läst inför träffarna. En samtalsledare håller i träffarna. På träffarna hinner vi också omvärldsbevaka lite tillsammans.

Vilka artiklar/forskningsrapporter/böcker borde alla vi som är inblandade i skolhusprojekt läsa? Vilken kunskap borde vi alla ha och vad kan få oss att vidga vyerna?

Vi träffas i början av oktober för en uppstartsträff. Till den träffen behöver du inte läsa något. Därefter träffas vi ungefär en gång varannan månad fram till sommaren 2021.


När och var träffas vi?

Vi träffas online via Zoom  – du kan då befinna dig var som helst så länge du har en bra uppkoppling!

Datum för de olika träffarna
(OBS! dessa är än så länge preliminära – de kan justeras efter gruppens första träff)

Online-grupp 1:
Uppstartsträff den 1/10 klockan 14.00-15.00
Övriga träffar den 30/11, 25/1, 18/3, 27/4 samt den 3/6. Samtliga träffar efter uppstarten sker mellan klockan 14.00-16.00.

Anmäler sig många så bildar vi ytterligare en  grupp – då med nya datum för den gruppen.

Träffa Magnus Blixt!
På uppstartsträffen den 1 oktober – vi lyssnar till och samtalar med Magnus Blixt (tidigare lärare och rektor, nu pedagogisk utvecklare Uppsala kommun) om hur man med enkla medel kan omsätta det vi läser till användbara beslutsunderlag i våra skolhusprojekt? Magnus har läst  mycket forskning och andra texter och samtidigt arbetat med skolutveckling.

Vad ska vi läsa?

Det är ännu inte bestämt vilka texter vi ska läsa. Men det är redan nu klart att de kommer att spänna över flera områden och ge nya tankar, kunskap och bränsle för diskussioner – både under träffarna och därefter i de skarpa skolhusprojekt du är inblandad i. Listan på texter vi ska läsa kommer att publiceras löpande.

Anmälan

Anmälan till magnus@byggaskola.se Träffarna är öppna endast för medlemmar i  i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen deltagaravgift. Eventuell kostnad för litteratur tillkommer.

Finns det en skolhuskanon?

Under 2021 kommer Forum Bygga Skola tillsammans med sitt nätverk att arbeta fram en omfattande och övergripande guide för de frågor man bör ställa sig i skolhusprojekt. En del av det arbetet kommer att handla om att identifiera de texter man bör läsa – som stöd för att hitta svar på alla de frågor man bör ställa sig. En skolhuskanon, med andra ord. Läsecirklarna blir ett sätt att identifiera dessa texter.


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!