Skolhuskanonen

Vi läser och diskuterar: vidga perspektiven, lär dig mer och hör hur andra resonerar

Välkommen att delta i läsecirkeln Skolhuskanonen! Under sex träffar diskuterar du tillsammans med andra kring texter vi läst inför träffarna. En samtalsledare håller i träffarna. På träffarna hinner vi också omvärldsbevaka lite tillsammans.

Vilka artiklar/forskningsrapporter/böcker borde alla vi som är inblandade i skolhusprojekt läsa? Vilken kunskap borde vi alla ha och vad kan få oss att vidga vyerna?

Vi träffas i slutet av september/början av oktober för en uppstartsträff. Därefter träffas vi ungefär en gång varannan månad fram till sommaren 2021.


När och var träffas vi?

Det finns möjlighet att vara med antingen i en grupp som träffas online (du kan då befinna dig var som helst så länge du har en bra uppkoppling) eller i en grupp som träffas fysiskt. En grupp planeras för Stockholm, en för Malmö och en för Göteborg.

Datum för de olika grupperna
(OBS! dessa är än så länge preliminära – de kan justeras efter gruppernas första träff)

Online-gruppen:
Uppstartsträff den 1/10.
Övriga träffar den 30/11, 25/1, 18/3, 27/4 samt den 3/6.
Samtliga träffar mellan klockan 14.00-16.00.

Stockholms-gruppen (träffas i centrala Stockholm):
Uppstartsträff den 30/9.
Övriga träffar den 4/12, 26/1, 15/3, 26/4 samt den 31/5.
Samtliga träffar mellan klockan 14.00-16.00.

Malmö-gruppen (träffas i centrala Malmö):
Uppstartsträff den 29/9.
Övriga träffar den 30/11, 28/1, 17/3, 28/4 samt den 24/5.
Samtliga träffar mellan klockan 14.00-16.00.

Göteborgs-gruppen (träffas i centrala Göteborg):
Uppstartsträff den 28/9.
Övriga träffar den 3/12, 27/1, 16/3, 21/4 samt den 2/6.
Samtliga träffar mellan klockan 14.00-16.00.

Vad ska vi läsa?

Det är ännu inte bestämt vilka texter vi ska läsa. Men det är redan nu klart att de kommer att spänna över flera områden och ge nya tankar, kunskap och bränsle för diskussioner – både under träffarna och därefter i de skarpa skolhusprojekt du är inblandad i. Listan på texter vi ska läsa kommer att publiceras löpande.

Anmälan

Anmälan till magnus@byggaskola.se  Deltagaravgiften är 1500 kr + moms per deltagare och öppen för alla som är medlemmar i  i Forum Bygga Skolas nätverk.

Finns det en skolhuskanon?

Under 2021 kommer Forum Bygga Skola tillsammans med sitt nätverk att arbeta fram en omfattande och övergripande guide för de frågor man bör ställa sig i skolhusprojekt. En del av det arbetet kommer att handla om att identifiera de texter man bör läsa – som stöd för att hitta svar på alla de frågor man bör ställa sig. En skolhuskanon, med andra ord. Läsecirklarna blir ett sätt att identifiera dessa texter.


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!