Skolans buzzwords

Välkommen till en serie workshops om skolans buzzwords
Fem viktiga frågor vid fem olika tillfällen under våren 2018
Trygghet, flexibilitet, digitalisering, tillgänglighet och hållbarhet– vad menar vi egentligen?
För att bli en bättre beställare av skola är det bra att ha koll på.

”Vi vill ha en skola som är flexibel, trygg, hållbar, tillgänglig och med framtidens lärmiljö. Kan ni fixa det åt oss?…”

Innan man kan förklara för någon annan vad man menar behöver man ofta göra det tydligt för sig själv. Det är särskilt viktigt när man bollar med begrepp som kan tolkas väldigt olika. Det finns idag ett antal begrepp som får stort utrymme i diskussionerna vid ny- och ombyggnation av skola. För att beställaren – ofta kommunen – ska få vad den önskar krävs att man först orienterar sig kring olika sätt att tolka ordet eller begreppet och sedan kommer fram till sin egen tolkning – först då kan arkitekt, byggare och andra inblandade förstå vad man menar – på riktigt!

Forum Bygga Skola erbjuder under 2018 workshops kring fem sådana begrepp som ett led i att stötta skolhuvudmännen att bli ännu bättre beställare av skola. 

Välkommen till en halvdag per begrepp som ger några olika förklaringar till hur man kan tolka begreppet och hur de olika tolkningarna kan konkretiseras. Vi får lyssna till personer som ger sin tolkning utifrån olika vinklar. Därefter diskuterar vi tillsammans.  

Att ta del av kunskap, lyssna på hur andra resonerar, sätta ord på sina egna tankar och att nätverka är viktiga delar för att möta den stora utmaning många av Sveriges kommuner har de kommande femton åren – att bygga och renovera många skolor. Hur får vi ut det mesta ur den samhällsinvesteringen?


Var och när?

12 mars trygghet · 28 mars hållbarhet · 11 april flexibilitet · 20 april digitalisering · 25 april tillgänglighet

Programmet pågår mellan klockan 8.30 – 12.00 med paus för fika. De genomförs på olika platser runt om i centrala Stockholm:

12 mars, Trygghet: hos Tengbom, Katarinavägen 15, Stockholm
28 mars, Hållbarhet: hos LINK arkitektur, Lumaparksvägen 7, Stockholm
11 april, Flexibilitet: hos White, Östgötagatan 100, Stockholm
20 april, Digitalisering: hos Skanska, Warfvinges väg 25, Stockholm
25 april, Tillgänglighet: hos Sweco, Gjörwellsgatan 22, Stockholm

Vill ni ha en fördjupad diskussion i er kommun? Efter dessa datum kommer vi gärna till er och leder workshop kring ett eller flera av begreppen. Då finns möjlighet att ännu mer fokusera på vad ni hos er menar med dem och hur er beställning ska formuleras. Hör av er om ni är intresserade av det!


Kostnad

Deltagaravgift: 590 kronor + moms/workshop. För tre personer eller fler från samma arbetsgivare: 490 kr + moms/workshop.
För deltagande i samtliga fem workshops 2250 kr + moms.

I priset ingår deltagande i samtalen, föreläsningar och fika.

Anmälan

Anmälan till magnus@byggaskola.se senast en vecka innan respektive dag. Begränsat antal platser. Ange eventuella kostallergier samt fakturaadress.

Arrangörer

Dessa workshops är samarrangemang mellan Forum Bygga Skola några av våra huvudpartner och partner.


Medverkande

Till varje workshop är några personer inbjudna att kort ge sin tolkning av begreppet. Utöver det kommer några ytterligare personer att finnas med via filminspelningar. Allt för att få flera olika infallsvinklar att diskutera utifrån.

Trygghet, den 12 mars: Eva Arwidsson, rektor på Raoul Wallenbergskolan Järvastaden, Karolina Lorentzi, arkitekt Tengboms, Hans Flygare, Lärarförbundet och Peter Lippman, arkitekt och skolutvecklare.

Hållbarhet, den 28 mars: Ivana Kildsgaard, hållbarhetsansvarig på LINK arkitektur, Åse Dannestam, hållbarhetsutvecklare Eslövs kommun och Emma Färje Jones på Skanska.

Flexibilitet, den 11 april: Filiz Coskun, arkitekt White, Frida Brismar Pålsson på Paradis produktion, Helén Örtegren på SKL och Peter Lindberg, OneDayWall.

Digitalisering, den 20 april: Elisabet Ingemarsson, rektor Sjölunda skola i Lidköping, Helena Kvarnsell, lärare Björknässkolan i Nacka och Johan Lindström, ansvarig skola Advania.

Tillgänglighet, den 25 april: Gunilla Fällman från Specialpedagogiska Skolmyndigheten SPSM, Åsa Machado, arkitekt Origo arkitekter, Hans Flygare, Lärarförbundet och Frida Brismar Pålsson, Paradis produktion.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!