Nätverksträffar Forum Bygga Skola

Välkommen till Forum Bygga Skolas nätverksträffar
ett tillfälle att dela erfarenheter och skapa kontakter
Se helheten och hör hur andra resonerar.
Om att bli en bättre beställare av skola och om hur vi tar tillvara på all den kompetens som finns.

Att ta del av kunskap, lyssna på hur andra resonerar, sätta ord på sina egna tankar och att nätverka är viktiga delar för att möta den stora utmaning Sverige har de kommande tio åren – att bygga och renovera många skolor. Hur får vi ut det mesta ur den samhällsinvesteringen?

Två gånger per år arrangeras större heldagsträffar, en under hösten och en på våren.

Ett antal halvdagsträffar arrangeras dessutom runt om i landet.

Ett antal träffar via nätet (alla som deltar sitter var det passar och är uppkopplade i ett samtal med upp till sju personer) arrangeras per år. 

Heldagsträffarna pågår mellan kl 9.30-15 (så att de flesta har möjlighet att resa över dagen). Halvdagsträffarnas tider varierar (beroende på plats och kommunikationsmöjligheter mm). Träffarna via nätet pågår oftast 2 timmar.

Varje träff har samtal i mindre grupper à ca 1h45min – ibland som workshops –  och mingellunch och/eller fika. Samtalen och workshops inleds med korta föreläsningar. Studiebesök erbjuds på vissa träffar direkt efteråt för de som önskar. 

De medverkande påverkar innehållet
Medlemmarna i nätverket får inför träffarna ge förslag på frågor att diskutera och dela erfarenheter kring. Det är viktigt att det är relevanta och för deltagarna viktiga frågor som tas upp.

Samtalen dokumenteras
Workshoparna/samtalen dokumenteras och deltagare får en sammanfattning efteråt. Varje träff ska resultera i en sammanfattning av de utmaningar man diskuterat, idéer på möjliga lösningar och behov av ytterligare beslutsunderlag. 


Var och när?

heldag 21 november 2018 i Malmö · halvdag 31 januari 2019 i Linköping · nätträff 8 februari 2019 ·halvdag 22 mars 2019 i Skellefteå · heldag 5 april 2019 i Stockholm · nätträff 2 maj 2019 · halvdag 7 maj 2019 i Strömstad · halvdag 10 september 2019 i Uppsala · övriga platser 2019 fastställs i november

Tid och plats: se i kalendariet för respektive ort.


Ska vi arrangera en nätverksträff hos er?

Är ni intresserade av att vi genomför en träff i er kommun? Hör då av er så tittar vi på datum, upplägg och fokusfrågor.

Anmälan

Anmälan till de olika träffarna görs via e-post:  magnus@byggaskola.se. Ange namn och organisation. Ange även eventuella kostallergier samt fakturaadress.

Heldagsträffarna är öppna endast för nätverkets medlemmar, på övriga träffar finns möjlighet att delta för icke medlemmar i mån av plats.

Gå med i Forum Bygga Skolas nätverk!

Nätverket är öppet för alla Sveriges kommuner, skolhuvudmän, arkitekter, byggare, inredare, myndigheter, organisationer och andra som arbetar med att planera, bygga och driva skola. Här kan du läsa mer om nätverket och om hur ni går med.


Välkommen på den första nätverksträffen, en heldag i Malmö den 21 november.

När och var?
Den 21 november mellan klockan 9.30-15.00, kaffe från klockan 9.00. Vi håller till på Studio Malmö, några minuters promenad från Malmö Centralstation.

Program 21 november:
9.00 Kaffe och registrering
9.30-10.00 Introduktion till dagen
10.00-12.00 Samtal i mindre grupper kring valbara frågor (utskick om val av fokusfråga första veckan i november). Diskussionerna inleds med kort föreläsning.
12.00-13.00 Mingellunch
13.00-14.45 Vi designar lärmiljöer tillsammans! I mindre grupper diskuterar vi kring olika lösningar av rum och möblering samtidigt som vi bygger modeller.
14.45-15.00 Summering av dagen

Anmälan deltagare senast den 31 oktober
Så fort en kommun/skolhuvudman gått med i nätverket kan man anmäla sig till nätverksträffen. Anmäl 3-5 personer och sträva efter att ni kommer från både verksamheten/utbildning, fastighet och stadsbyggnad. Skicka namn, e-postadress samt roll/position på deltagare till Magnus Anclair. För träffen i Malmö anmäl er senast den 31 oktober.

Deltagaravgift
Deltagare betalar en avgift för fika och lunch. För träffen i Malmö den 21 november är avgiften 290 kronor + moms. Detta faktureras i samband med träffen.

Boende i Malmö
Nätverksträffen startar klockan 9.30 så att flertalet ska ha möjlighet att resa över dagen. Men kanske deltar ni på Arena Bygga Skola dagen innan eller behöver resa till Malmö dagen innan av andra anledningar. I samma hus som nätverksträffen äger rum finns hotellet Story. Där har våra deltagare 15% rabatt vid bokning senast den 4 november. För att boka:
Gå in på www.storyhotels.com
Klicka på book under rätt hotell (Studio Malmö)

Fyll i rate code BYGGASKOLA18 (viktigt med stora bokstäver)
Välj datum (rabatt ges mellan den 18-25 november)
Klicka på search room
Välj kategori (City King, City Twin eller Ocean King)

I Malmö finns givetvis en uppsjö av andra hotell – ni hittar några av dem här!


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!