Samtal bygga skola

Välkommen till Samtal Bygga Skola
ett tillfälle att dela erfarenheter och skapa kontakter
Se helheten och hör hur andra resonerar.
Om att bli en bättre beställare av skola.

Hur ser processen att planera och bygga en skola ut? Vilka är de viktigaste frågorna man inte bör missa att ställa sig innan man går till upphandling? Hur resonerar dina kollegor hos andra skolhuvudmän kring olika vägval och satsningar? Samt – vad menar vi egentligen med de olika buzzwords vi slänger oss med?

Välkommen till en halvdag som inledningsvis förklarar processen och frågorna – kunskap som alla skolhuvudmän har nytta av i sitt arbete att planera en ny eller ombyggnation av skola. Därefter får du sitta ner med representanter från andra skolhuvudmän för att i mindre grupper samtala om erfarenheter och möjliga vägval kring processen och några av de frågor man inte bör missa att ställa sig. Vid varje träff fördjupar vi oss även i ett av de olika buzzwords som ofta används slarvigt, till exempel flexibilitet, trygghet och hållbar.

Att ta del av kunskap, lyssna på hur andra resonerar, sätta ord på sina egna tankar och att nätverka är viktiga delar för att möta den stora utmaning många av Sveriges kommuner har de kommande tio åren – att bygga och renovera många skolor. Hur får vi ut det mesta ur den samhällsinvesteringen?


Var och när?

30 januari 2019 i Stockholm · 31 januari 2019 i Linköping · övriga platser 2019 fastställs i oktober

Programmet pågår mellan klockan 8.30 – 12.00 och inleds med morgonfika. Plats: se i kalendariet för respektive ort.


Kostnad

Deltagaravgift: 1100 kronor + moms. För medlemmar i Nätverk Bygga Skola: 250 kronor + moms.
I priset ingår deltagande i samtalen, föreläsning och fika.

Anmälan

Anmälan till magnus@byggaskola.se. Begränsat antal platser. Ange eventuella kostallergier samt fakturaadress.

Arrangörer

Samtal Bygga Skola är ett samarrangemang mellan Forum Bygga Skola och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!