Nätverksträffar Forum Bygga Skola

Välkommen till Forum Bygga Skolas nätverksträffar
ett tillfälle att dela erfarenheter och skapa kontakter
Se helheten och hör hur andra resonerar.
Om att bli en bättre beställare av skola och om hur vi tar tillvara på all den kompetens som finns.

Att ta del av kunskap, lyssna på hur andra resonerar, sätta ord på sina egna tankar och att nätverka är viktiga delar för att möta den stora utmaning Sverige har de kommande tio åren – att bygga och renovera många skolor. Hur får vi ut det mesta ur den samhällsinvesteringen?

Två gånger per år arrangeras större heldagsträffar, en under hösten och en på våren.

Ett antal halvdagsträffar arrangeras dessutom runt om i landet.

Ett antal träffar via nätet (alla som deltar sitter var det passar och är uppkopplade i ett samtal med upp till sju personer) arrangeras per år. 

Heldagsträffarna pågår mellan kl 9.30-15 (så att de flesta har möjlighet att resa över dagen). Halvdagsträffarnas tider varierar (beroende på plats och kommunikationsmöjligheter mm). Träffarna via nätet pågår oftast 2 timmar.

Varje träff har samtal i mindre grupper à ca 1h45min – ibland som workshops –  och mingellunch och/eller fika. Samtalen och workshops inleds med korta föreläsningar. Studiebesök erbjuds på vissa träffar direkt efteråt för de som önskar. 

De medverkande påverkar innehållet
Medlemmarna i nätverket får inför träffarna ge förslag på frågor att diskutera och dela erfarenheter kring. Det är viktigt att det är relevanta och för deltagarna viktiga frågor som tas upp.

Samtalen dokumenteras
Workshoparna/samtalen dokumenteras och deltagare får en sammanfattning efteråt. Varje träff ska resultera i en sammanfattning av de utmaningar man diskuterat, idéer på möjliga lösningar och behov av ytterligare beslutsunderlag. 


Var och när?

halvdag 31 januari 2019 i Linköping · nätträff 8 februari 2019 ·halvdag 22 mars 2019 i Skellefteå · heldag 5 april 2019 i Stockholm · nätträff 2 maj 2019 · halvdag 7 maj 2019 i Strömstad · halvdag 10 september 2019 i Uppsala · heldag 21 november 2019 i Göteborg

Tid och plats: se i kalendariet för respektive ort.


Ska vi arrangera en nätverksträff hos er?

Är ni intresserade av att vi genomför en träff i er kommun? Hör då av er så tittar vi på datum, upplägg och fokusfrågor.

Anmälan

Anmälan till de olika träffarna görs via e-post:  magnus@byggaskola.se. Ange namn och organisation. Ange även eventuella kostallergier samt fakturaadress.

Heldagsträffarna är öppna endast för nätverkets medlemmar, på övriga träffar finns möjlighet att delta för icke medlemmar i mån av plats.

Gå med i Forum Bygga Skolas nätverk!

Nätverket är öppet för alla Sveriges kommuner, skolhuvudmän, arkitekter, byggare, inredare, myndigheter, organisationer och andra som arbetar med att planera, bygga och driva skola. Här kan du läsa mer om nätverket och om hur ni går med.


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!