Partnerskap

Partnerskap Forum Bygga Skola
Hur du kan vara med och stödja verksamheten och samtidigt delta, synas och påverka

Ett antal aktörer – företag och organisationer – har valt att bli partner till Forum Bygga Skola och på så sätt möjliggöra Forum Bygga Skolas verksamhet. 

Som partner är du med och stödjer verksamheten med ett ekonomiskt bidrag för att möjliggöra grundverksamheten.

För huvudpartners och partners ger det:
-medlemsskap i Forum Bygga Skolas nätverk och möjlighet att delta på nätverksträffar
-möjlighet till samarrangemang av seminarier mm
-lägre pris på Forum Bygga Skolas arrangemang (studieresor, studiebesök, seminarier mm)
-synas som partner i Forum Bygga Skolas kommunikation
-möjlighet att synas på sidan ”Hitta kompetens och bollplank”
-huvudpartners ingår dessutom i Forum Bygga Skolas referensgrupp (träffas två-tre gånger per år). 

Huvudpartners till Forum Bygga Skola under 2018 är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Skanska, White, Tengbom, Wästbygg och Kinnarps. 

Partners under 2018 är NCC, Link Arkitektur, Origo arkitekter, Netsmart, WriteyBoard och Sweco architects. 

Att vara med på sidan ”Hitta kompetens och bollplank är en möjlighet att visa alla de 290 kommuner och Sveriges friskolor som ska bygga nya och bygga om skolor att ni vill vara med och bidra till deras utveckling. För partners ingår det i verksamhetsstödet, övriga betalar 10 000 kr + moms.

Vill ni veta mer om partnerskap eller synas på Hitta kompetens och bollplank? Kontakta projektledare Magnus Anclair. 


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!