Partnerskap

Partnerskap Forum Bygga Skola
Hur du kan vara med och stödja verksamheten och samtidigt delta, synas och påverka

Ett antal aktörer – företag och organisationer – har valt att bli huvudpartner eller partner till Forum Bygga Skola och på så sätt möjliggöra Forum Bygga Skolas verksamhet. 

Som huvudpartner är du med och stödjer verksamheten lite extra och ingår samtidigt i Forum Bygga Skolas styrgrupp (träffas två gånger per år). Huvudpartners till Forum Bygga Skola under 2018 är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Skanska, White, Tengbom, Wästbygg och Kinnarps. Som huvudpartner är man garanterad två platser på Arena Bygga Skola (från 2019).

Som partner ger du ett mindre ekonomiskt stöd, har möjlighet till samarrangemang och syns på sidan ”Hitta kompetens och bollplank”. Partners under 2018 är NCC, Link Arkitektur, Origo arkitekter, Netsmart, WriteyBoard och Sweco architects. Som partner är man garanterad en plats på Arena Bygga Skola (från 2019).

Att vara med på sidan ”Hitta kompetens och bollplank är en möjlighet att visa alla de 290 kommuner och Sveriges friskolor som ska bygga nya och bygga om skolor att ni vill vara med och bidra till deras utveckling. För huvudpartners och partners ingår det i verksamhetsstödet, övriga betalar 10 000 kr + moms.

Vill ni veta mer om partnerskap eller synas på Hitta kompetens och bollplank? Kontakta projektledare Magnus Anclair. 


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!