Origo

Origo arkitekter

Vår verksamhet bygger på analys, dialog och gedigen erfarenhet. Samarbete och god kommunikation med kunder och konsulter är viktiga grundstenar i våra projekt. Detta gäller i allra högsta grad i skolprojekt då det är många aktörer som behöver vara inblandade.

Origo har ritat Glömstaskolan i Huddinge, idag kanske landets mest besökta skola. I arbetet med Glömsta har vi lärt oss mycket. Vad är framtidens skola? Hur tänker vi kring lärmiljöer, trygghet, inkludering? Vi fortsätter att lära oss då vi nu ser hur skolhuset används.

Vi är stolta över vår långa historia och över de erfarenheter av branschen som vi tagit till oss. Detta arv förvaltar vi genom att skapa innovativ, hållbar och väl genomtänkt arkitektur. Idag består kontoret av 18 medarbetare med bred kompetens inom gestaltning, planering, projektering och byggnadsvård. Målsättningen är att, genom starka arkitektoniska idéer, skapa förutsättningar för socialt såväl som ekologiskt hållbara miljöer.

Vår policy:
ORIGO arkitekter ska skapa god arkitektur som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom professionellt arkitektarbete med fokus på behov och förväntningar från våra kunder, omvärlden och oss själva. Ständig förbättring sker genom planerad utbildning och erfarenhetsåterföring.

-God arkitektur i ett hållbart samhälle
-Professionellt arbete med kundfokus
-Förbättring genom utbildning och kunskapsutbyte

Vår verksamhet bygger som sagt på analys, dialog och gedigen erfarenhet. Ett engagerat teamwork är grunden i vårt arbete. Intresserad av ett samarbete kring en ny skola? Hör av dig!


Webbplats:
http://www.origoark.se


Kontakt:
Kontaktperson: Åsa R Machado, arkitekt
+46 8 441 35 56
am@origoark.se


Länkar:

Skolbyggnadsprojekt på Origos hemsida
Glömstaskolan i Huddinge

Om Glömstaskolan på UR


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!