Opinion Bygga Skola 7 nov 19

Opinion Bygga Skola bjuder in till seminariet
Upphandlingens visklek – hur får vi vision och upphandling att samspela bättre?

Välkommen till ett halvdagsseminarium om hur vi får skolprojektens vision och mål hela vägen in i upphandlingen. Hur viktigt är det att fundera på upphandlingen redan i projektets tidiga skeden? Hur får vi kvalitet, tid och ekonomi att hänga ihop? Vad säger regelverket om kontakter och dialog med till exempel olika branscher och företag innan man går till upphandling? Vilka personer behöver vara med i hela projektet för att styra mot målen i upphandlingen? Vi behöver lära oss mer om regelverk, processen och möjligheter! Bland annat medverkar Upphandlingsmyndigheten för att reda ut regelverket och ge råd och SKL Kommentus för att berätta hur processen med ramavtal för förskolor sett ut.Program den 7 november

9.00 Fika
9.30-10.00 Välkommen och introduktion till de utmaningar och möjligheter som finns kring planering och upphandling av skola
10.00-10.30 Erika Hanses, upphandlingsjurist på Upphandlingsmyndigheten, berättar om myter kring dialog i upphandlingsarbetet och ger tips på hur man kan bli mer genomtänkt och få med rätt saker i krav och utvärdering
10.30-10.45 SKL Kommentus kommer och berättar om ramavtal för förskolor – hur har processen att ta fram det sett ut?
10.45-11.45 Korta introduktioner till några av de vanligaste situationerna när skolor ska upphandlas och diskussioner bland deltagarna kring hur situationerna kan lösas bäst
11.45-12.00 Vi summerar och avslutar

Tid och plats: den 7 november klockan 9.30-12.00 hos White, Östgötagatan 100, Stockholm. Fika från klockan 9.00.

Vill du anmäla dig?

Skriv till magnus@byggaskola.se eller ring 070-2094876. Anmäl dig senast den 4 november kl 13. Deltagandet är kostnadsfritt. Vi ber dig i gengäld att i så god tid som möjligt anmäla eventuellt förhinder.

Lästips kring regelverket för upphandling:

Upphandlingsmyndigheten ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling. Myndigheten  publicerar regelverk och rekommendationer kring hur man kan upphandla.

6 myter om dialog i offentlig upphandling hittar du här.

Det allmänna regelverket kring upphandling hittar du här.

Upphandlingsmyndighetens webbplats hittar du här.

Målgrupp för seminariet är alla som på olika sätt är inblandade i planering av nya och ombyggda skolor. Främst riktar det sig till Sveriges kommuner och då både personer från utbildning och fastighet/stadsplanering. Vi vill särskilt uppmana kommunernas upphandlare att delta tillsammans med lokal- och fastighetsstrateger, pedagogiska utvecklare, skolledare, förvaltningschefer, folkvalda och andra som är inblandade i att arbeta fram styrdokumenten för kommunens skolor. Även arkitekter, byggare, inredare och alla andra branscher som är inblandade i skolprojekt är välkomna att delta.


Vad är Opinion Bygga Skola?

Opinion Bygga Skola är ett nätverk som startade 2018. Några av Sveriges ledande arkitektkontor och byggbolag med stor erfarenhet av skola samt Forum Bygga Skola har tagit initiativ till att tillsammans skapa opinion kring aspekter som är centrala i arbetet med att planera för nya och ombyggda skolor.
Nätverket vill genom att samarbeta med Sveriges kommuner och genom att erbjuda kompetens, erfarenhet och idéer bidra till att möta den stora utmaning vi har och öka chanserna att få fler genomtänkta skolor.
Nätverket Opinion Bygga Skola välkomnar fler som delar nätverkets grundsyn att ansluta sig och att delta i opinionsbildningen.
Nätverket Opinion Bygga Skola omvärldsbevakar tillsammans, tar initiativ till samtal och möten och till olika opinionsbildande aktiviteter.

2019 deltar Sweco architects, White, Tengbom, LINK arkitektur, Codesign, Liljewall arkitekter, Cedervall arktitekter, NIRAS Arkitekter, Skanska, NCC, Wästbygg och Forum Bygga Skola i nätverket. Läs mer här!


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!