Opinion Bygga Skola


Almedalen 2018
Sveriges ledande skolbyggare bjuder in till dialog – hur skapar vi 1000 bra skolor på 10 år?

Vi är nog alla överens om utmaningen. De kommande 15 åren kommer det att byggas många nya skolor och många av de äldre kommer att renoveras. Hur ska vi få ut så mycket som möjligt ur den skatteinvesteringen?

Vi behöver påminna oss om de värden vi kan vinna på att tänka efter mer före. En skola där eleverna lär sig och utvecklar de förmågor vi önskar är såklart skolans huvuduppgift. För det behövs – åtminstone i vårt klimat – ett skolhus, och det skolhuset bör stödja och kanske också öka möjligheterna till lärande och samtidigt vara smart i bemärkelsen ljus, ventilation, akustik, rörelse samt energi och förvaltning. När vi ändå är igång – varför inte en skola som är flexibel, hållbar, trygg och med digitaliseringens alla möjligheter? Och kanske bör vi även sträva mot att skapa skolan mitt i byn – samnyttjande och samverkan med samhället runtomkring.

Vi vill diskutera hur vi kan möta den stora utmaning vi har och öka chanserna att få de värden som vi nämner ovan.

Vilka är då vi? Opinion Bygga Skola är ett initiativ av några av Sveriges större arkitektkontor och byggbolag, Skolhusgruppen samt Forum Bygga Skola. Vi vill dra vårt strå till stacken både genom att utmana Sveriges kommuner och genom att erbjuda kompetens, erfarenhet och idéer.

Välkommen att diskutera lösningar med oss under årets Almedalsvecka! Under en eftermiddag skapar vi en mötesplats för att möta vår gemensamma utmaning.


Vi vill ha en dialog om detta!

2 juli 2018 i Visby under årets Almedalsvecka · Hansaplatsen, tält C (hörnet Donnersgatan och Cramérgatan)

Programmet pågår mellan klockan 14.30-16.30.


Preliminärt program den 2 juli:

14.30-14.35 Vad står på spel och varför initiativet Opinion Bygga Skola?

14.35-15.00 1000 nya skolor är 450 000 lärare och barns arbetsmiljö. Vad ger regeringen kommunerna för verktyg för att det blir rätt? Hur blir Boverkets nya roll?

15.00-15.20 Börja i rätt ända – hur kan kommunens planprocess bidra till livslångt lärande?

15.20-15.45 Länge leve den modige upphandlaren!

15.45-16.30 Mingeldiskussion. Träffa oss som står bakom initiativet Opinion Bygga Skola och övriga deltagare. Fika serveras.

Kommer du till Almedalen?

Vi hoppas såklart att du vill komma till vårt program för att lyssna och diskutera! Vill du ha löpande information om programmet mm? Skriv då till magnus@byggaskola.se.

Vi står bakom initiativet!

C.F. Møller Architects, Sweco architects, White, Tengbom, Origo arkitekter, LINK arkitektur, Codesign, Liljewall arkitekter, Cedervall arktitekter, NIRAS Arkitekter, Skanska, NCC, Wästbygg, Skolhusgruppen och Forum Bygga Skola.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!