Om oss

Forum Bygga Skola

Forum Bygga Skola är en nationell nätverksarena och think and act tank för alla aktörer som är – eller borde vara – delaktiga i processen att planera, bygga och renovera skolor. Till exempel representanter för skolhuvudmän, byggbolag, arkitekter, inredare, förvaltare, skolledare och lärare. Huvudsyftet är att göra det lättare för skolhuvudmännen/kommunerna att tillsammans med olika aktörer ta fram målsättningen med den nya eller ombyggda skolan. För att beställningen av den nya eller ombyggda skolan ska bli mer genomtänkt och för att fler smarta lösningar ska spridas. På köpet skapas ett bättre underlag för upphandling.

Att ge möjlighet till att nätverka, utbyta erfarenheter och lära av varandra, att se hur andra löst sina utmaningar, att ta del av och att få till stånd mer forskning och att utmana Sveriges skolhuvudmän att se och arbeta med komplexiteten är Forums Bygga Skolas uppgift.

Det handlar ju inte endast om att bygga ett skolhus. Det handlar om att bygga skola.

.


.

Organisation

Initiativtagare till Forum Bygga Skola är Magnus Anclair som under många år arbetat med mötesplatser för samhällsutveckling.

Verksamheten bedrivs och planeras i samarbete med nätverkets partners och de kommuner och skolhuvudmän som tar del av verksamheten.

Grundverksamheten finansieras genom ekonomiskt stöd av partners. Nätverksträffar, seminarier, workshops och studieresor mm finansieras genom abonnemangsavgifter till nätverket samt deltagaravgifter. Forskningssammanställningar och forskningsprojekt finansieras främst via ansökta projektmedel.

Juridisk person är Forum Bygga Skola Sverige AB, organisationsnummer 559145-4193. Forum Bygga Skola Sverige AB är icke vinstutdelande.

Huvudpartners till Forum Bygga Skola under 2020 är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Skanska, White, Tengbom, Wästbygg, Lekolar, Sweco architects, NCC, Kinnarps och Hemsö.

Vill du veta mer om Forum Bygga Skolas verksamhet och möjligheten att delta? Vill du bidra till verksamheten? Vill du veta mer om partnerskap? Tveka inte att höra av dig!

 


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!