Om oss

Forum Bygga Skola

Forum Bygga Skola är en nationell arena och think tank för alla aktörer som är – eller borde vara – delaktiga i processen att planera, bygga och renovera skolor. Till exempel representanter för skolhuvudmän, byggbolag, arkitekter, inredare, förvaltare, skolledare och lärare. Huvudsyftet är att göra det lättare för skolhuvudmännen att tillsammans med olika aktörer ta fram målsättningen med den nya skolan. Och på så sätt skapa ett bättre underlag för upphandling.

Att ge möjlighet till att nätverka, utbyta erfarenheter och lära av varandra, att se hur andra löst sina utmaningar, att ta del av och att få till stånd mer forskning och att utmana Sveriges skolhuvudmän att se och arbeta med komplexiteten är Forums Bygga Skolas uppgift.

Det handlar ju inte endast om att bygga ett skolhus. Det handlar om att bygga skola.

.


.

Organisation

Initiativtagare till Forum Bygga Skola är Magnus Anclair som under många år arbetat med mötesplatser för samhällsutveckling.

Verksamheten bedrivs och planeras i nära samarbete med nätverkets huvudpartners, partners och de skolhuvudmän som tar del av verksamheten.

Verksamheten finansieras genom deltagaravgifter för verksamheten och genom ekonomiskt stöd av huvudpartners och partners. Juridisk person är Forum Bygga Skola Sverige AB, organisationsnummer 559145-4193.

Huvudpartners till Forum Bygga Skola under 2018 är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Skanska, White, Tengbom, Wästbygg och Kinnarps.

Partners under 2018 är Link Arkitektur, Origo arkitekter, Netsmart och Sweco architects.

 Vill du veta mer om Forum Bygga Skolas verksamhet och möjligheten att delta? Vill du bli partner? Tveka inte att höra av dig!

 


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!