Studieresa NYC 2019

Vad kan USA lära oss som planerar, bygger och driver skola i Sverige?
Följ med på studieresa till New York City
med omnejd 8-12 april 2019.

Idag när vi behöver bygga fler skolor än på länge i Sverige finns det all anledning att lära av hur andra tänker och gör. Följ med över Atlanten för att besöka skolor, träffa amerikanska skolutvecklare, forskare och arkitekter. Vad kan vi i Sverige lära oss av deras erfarenheter? Vilka lösningar är värda att ta med hem?


Hur kan flera mindre skolor samsas i samma lokaler och samnyttja resurser?
Hur är amerikanska skolor – stora som små – en del i samhällsbygget?

Att knyta kontakter, höra hur andra resonerar och få en massa intryck är alltid en viktig ingrediens i studieresor med Forum Bygga Skola. Antal deltagare på resan är begränsat för att skapa förutsättningar för bra samtal.


Programmet, pris och anmälan

Program:

Programarbetet pågår för fullt. Ett preliminärt program presenteras i september 2018.

Pris, flygtider mm:

Priset presenteras i samband med att det preliminära programmet presenteras. Program, flyg och boende erbjuds som ett paket. Det kommer att finnas möjlighet att flyga ut och/eller hem andra tider än som presenteras i paketet.

Intresseanmälan:

Du kan redan nu skicka en intresseanmälan. Den är inte bindande. Vi välkomnar att resa fler än en person från samma kommun/skolhuvudman/företag – det ger större effekt på hemmaplan!

 

Anmälan sker till Magnus Anclair.

Dagliga samtal mellan resans deltagare och med de vi möter
– hur kan det vi ser hjälpa oss att planera och bygga smartare i Sverige?

Målsättningen är att resans deltagare ska ha med sig hem erfarenheter, kontakter och ökad kunskap hem. Syftet med studiebesöken är att – utöver den inspiration det kan ge – tillsammans se och diskutera kring olika lösningar.

Studieresan vänder sig till dig som arbetar med och är intresserad av samspelet mellan pedagogik, arkitektur och stadsplanering och på något sätt är inblandad i processen att planera, bygga eller renovera och driva skolor.

Begränsat antal platser. Antalet deltagare på studieresan är begränsat till 15 personer.

Reseledare och ansvarig för studieresan är Magnus Anclair som är initiativtagare till Forum Bygga Skola.

Guide med på resan är Peter Lippman, amerikansk arkitekt och skolutvecklare som nu är bosatt i Australien och som arbetar med ett antal svenska kommuner med skolprojekt.

Möjlighet till gemensamma middagar på kvällarna – för att smälta intrycken tillsammans, knyta kontakter och ha trevligt!


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!