Netsmart

Netsmart

Netsmart AB är svensk distributör för SMART Board, Nureva och AVer. Netsmart är en trygg partner på den svenska skolmarknaden och arbetar sedan 2001 med att utarbeta väl fungerande strategier för implementering av digitala verktyg och digitala arbetsmetoder tillsammans med skolor, skolområden och kommuner i hela Sverige. Målet är användarvänliga lösningar specifikt framtagna för skola som inspirerar till samarbete och kommunikation, inkluderar alla elever, höjer måluppfyllelsen, effektiviserar undervisningen samt ökar användningen av befintliga resurser i klassrummen såsom datorer, Chromebooks, surfplattor, telefoner och den gemensamma interaktiva ytan.

Netsmart driver användarföreningen SMARTKlubben med stöd till pedagogerna i form av Netsmart certifierad utbildning, instruktionsfilmer, fria lektioner, erfarenhetsutbyte och inspiration.


Webbplats:
https://smartboard.se


Kontakt:

Ansvarig skola: Karin Bodin-Lind
+46 70 670 02 84
Karin.Bodin-Lind@netsmart.se


Länkar:

SMART Board Skola


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!