Nätverksträffar Forum Bygga Skola ny


Fastställda datum för nätverksträffar
Digitalt möte 18 februari · 1,5 tim · telefonkonferens
Gävle 5 mars · halvdag
Göteborg 19 mars · halvdag
Stockholm 31 mars · halvdag
Jönköping 2 april · halvdag
Digitalt möte 18 maj · 1,5 tim · telefonkonferens
Digitalt möte 4 september · 1,5 tim · telefonkonferens
Digitalt möte 17 september · 1,5 tim · telefonkonferens
Jönköping 29 september · halvdag
Digitalt möte 9 oktober · 1,5 tim · telefonkonferens
Stockholm 16 oktober · halvdag
Digitalt möte 10 november · 1,5 tim · telefonkonferens
Stockholm 18 november · heldag · läs mer!

Tid, plats och mer information om respektive träff: se i kalendariet för respektive ort alternativt klicka på länk. Träffarna 2020 presenteras löpande.


Se helheten och hör hur andra resonerar.
Om att bli en bättre beställare av skola och om hur vi tar tillvara på all den kompetens som finns.

Att ta del av kunskap, lyssna på hur andra resonerar, sätta ord på sina egna tankar och att nätverka är viktiga delar för att möta den stora utmaning Sverige har de kommande tio åren – att bygga och renovera många skolor. Hur får vi ut det mesta ur den samhällsinvesteringen? Forum Bygga Skolas nätverksträffar är en möjlighet att lära sig av andra och få värdefulla kontakter.

Två gånger per år arrangeras större heldagsträffar, en under hösten och en på våren. Ett antal halvdagsträffar arrangeras dessutom runt om i landet. Ett antal träffar via nätet (alla som deltar sitter var det passar och är uppkopplade i ett samtal med upp till sju personer) arrangeras per år. 

Träffarna arrangeras så att de flesta har möjlighet att resa över dagen. Varje träff har samtal i mindre grupper à ca 1h45min – ibland som workshops –  och mingellunch och/eller fika. Samtalen och workshops inleds med korta föreläsningar. Studiebesök erbjuds i samband vissa träffar. 

Viktigt med en blandning av deltagare
Det är viktigt att flera perspektiv kommer med i samtalen, både för erfarenhetsutbyte och för ökad förståelse för olika roller och önskemål. Målsättningen är att det från varje skolhuvudman/kommun deltar personer från både fastighet/stadsbyggnad/ekonomi och utbildning/verksamheten. Det är också viktigt att flera olika branscher och professioner deltar. 

De medverkande påverkar innehållet
Medlemmarna i nätverket får inför träffarna ge förslag på frågor att diskutera och dela erfarenheter kring. Det är viktigt att det är relevanta och för deltagarna viktiga frågor som tas upp. Har du någon fråga du gärna ser diskuteras på en träff? Hör då av dig!

Samtalen dokumenteras
Workshoparna/samtalen dokumenteras och deltagare får en sammanfattning efteråt. Varje träff ska resultera i en sammanfattning av de utmaningar man diskuterat, idéer på möjliga lösningar och behov av ytterligare beslutsunderlag. 


Ska vi arrangera en nätverksträff hos er?

Är ni intresserade av att vi genomför en träff i er kommun? Hör då av er så tittar vi på datum, upplägg och fokusfrågor.

Anmälan

Anmälan till de olika träffarna görs via e-post:  magnus@byggaskola.se. Ange namn och organisation. Ange även eventuella kostallergier samt fakturaadress.

Heldagsträffarna är öppna endast för nätverkets medlemmar, på övriga träffar finns möjlighet att delta för icke medlemmar i mån av plats.

Gå med i nätverket!

Nätverket är öppet för alla Sveriges kommuner, skolhuvudmän, arkitekter, byggare, inredare, myndigheter, organisationer och andra som arbetar med att planera, bygga och driva skola. Här kan du läsa mer om nätverket och om hur ni går med.


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!