Nätverksträff Stockholm 18 november

Heldagsträff i Stockholm den 18 november

Frågor i fokus:
Hur kan en skola vara både stor och trygg? Och kan normkreativitet vara en väg till mer genomtänkta skolor?

När och var?
Den 18 november mellan klockan 9.30-16, kaffe från klockan 8.30. Dagen avslutas med fikamingel klockan 15.15-16.00. Plats: Tengbom, Katarinavägen 15, Stockholm.

Program presenteras våren 2020. Dagen kommer att bestå av föreläsningar varvat med diskussioner i mindre grupper.

Anmälan deltagare senast den 5 november
För denna träff krävs medlemsskap i Forum Bygga Skolas nätverk. Anmäl upp till 5 personer per medlem. För kommuner: kom gärna från både verksamheten/utbildning, fastighet och stadsbyggnad. Skicka namn, e-postadress, roll/position på deltagare, faktureringsadress samt info om eventuella allergier till Magnus Anclair. Anmäl er senast den 5 november. Anmälan är bindande, plats kan överlåtas till annan vid förhinder.

Deltagaravgift
Deltagare betalar en avgift för bland annat fika och lunch. Avgiften är 510 kronor + moms. 

Studiebesök dagen innan träffen
För deltagare på nätverksträffen erbjuder vi studiebesök på några skolor dagen innan, den 17 november. Besöken (man kan bara gå på ett av dem – de pågår parallellt) äger rum mellan klockan 15.00-16.30 den 20 november. Information om studiebesöken presenteras efter sommaren 2020.


Fler träffar på gång!
Digitalt möte 18 februari · 1,5 tim · telefonkonferens
Gävle 5 mars · halvdag
Göteborg 19 mars · halvdag
Stockholm 31 mars · halvdag
Jönköping 2 april · halvdag
Digitalt möte 18 maj · 1,5 tim · telefonkonferens
Digitalt möte 4 september · 1,5 tim · telefonkonferens
Digitalt möte 17 september · 1,5 tim · telefonkonferens
Jönköping 29 september · halvdag
Digitalt möte 9 oktober · 1,5 tim · telefonkonferens
Stockholm 16 oktober · halvdag
Digitalt möte 10 november · 1,5 tim · telefonkonferens
Stockholm 18 november · heldag · läs mer!

Tid, plats och mer information om respektive träff: se i kalendariet för respektive ort alternativt klicka på länk. Träffarna 2020 presenteras löpande.


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!