Nätverksträff Stockholm 18 november

Heldagsträff i Stockholm den 18 november

Frågor i fokus:
Hur kan en skola vara både stor, öppen och trygg? Hur ska vi tänka vid renovering och ombyggnation av skolor? Och kan normkreativitet vara en väg till mer genomtänkta skolor?

Preliminärt program:
8.30-9.30 Registrering och kaffe
9.30-9.45 Introduktion till dagen
9.45-11.15 Den stora, öppna och samtidigt trygga skolan – hur går ekvationen ihop?Många av de skolor som nu planeras är sk stora skolor. Och många har ambitionen att vara öppna, både ut mot samhället och i sin design. Hur kan man dra fördel av den stora och öppna skolans kvaliteter och resurser och samtidigt skapa en trygg skola – något som ofta förknippas med den lilla skolan? Föreläsning och samtal.
11.15-11.30 Bensträckare
11.30-12.15 Normkreativitet i skolhusprojekt – hur skulle det se ut?
Normkreativitet används allt oftare i undervisningen. Kan det även användas i skolhusprojekt? Föreläsning och samtal.
12.15-13.15 Lunchmingel
13.15-14.45 Ombyggnation av skolor – vad kan vi lära av varandra?
De flesta av de aktuella skolprojekten är redan befintliga skolor som är i behov av renovering och omplanering. Hur kan man göra det på bästa sätt? Föreläsning och samtal.

Välkommen till en heldag med föreläsning, diskussioner och workshops.

När och var?
Den 18 november mellan klockan 9.30-15.30, kaffe från klockan 8.30. Dagen avslutas med fikamingel klockan 14.45-15.30. Plats: centrala Stockholm.

Anmälan deltagare senast den 5 november
För denna träff krävs medlemsskap i Forum Bygga Skolas nätverk. Anmäl upp till 5 personer per medlem. För kommuner: kom gärna från både verksamheten/utbildning, fastighet och stadsbyggnad. Skicka namn, e-postadress, roll/position på deltagare, faktureringsadress samt info om eventuella allergier till Magnus Anclair. Anmäl er senast den 5 november. Anmälan är bindande, plats kan överlåtas till annan vid förhinder.

Deltagaravgift
Deltagare betalar en avgift för lokal, fika och lunch. Avgiften är 450 kronor + moms. 

Studiebesök dagen innan träffen
För deltagare på nätverksträffen erbjuder vi studiebesök på Farstavikens skola på Värmdö dagen innan, den 17 november. Besöket äger rum mellan klockan 15.00-16.30 den 17 november. Anmälan till studiebesöket kan göras i samband med anmälan till träffen den 18 november.


Fler träffar på gång!
Digitalt möte 18 februari · 1,5 tim · telefonkonferens
Gävle 5 mars · halvdag
Göteborg 19 mars · halvdag
Stockholm 31 mars · halvdag
Jönköping 2 april · halvdag
Digitalt möte 18 maj · 1,5 tim · telefonkonferens
Digitalt möte 4 september · 1,5 tim · telefonkonferens
Digitalt möte 17 september · 1,5 tim · telefonkonferens
Jönköping 29 september · halvdag
Digitalt möte 9 oktober · 1,5 tim · telefonkonferens
Stockholm 16 oktober · halvdag
Digitalt möte 10 november · 1,5 tim · telefonkonferens
Stockholm 18 november · heldag · läs mer!

Tid, plats och mer information om respektive träff: se i kalendariet för respektive ort alternativt klicka på länk. Träffarna 2020 presenteras löpande.


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!