Nätverksträff Malmö

Heldagsträff i Malmö den 6 maj

Frågor i fokus:
Hur mycket ska lokala förutsättningar och behov få styra i våra skolprojekt? Och vilka är för- och nackdelarna med de olika sätt vi utformar våra nya skolor? Med inspiration från Arena Bygga Skola dagen innan fördjupar vi diskussionerna!

När och var?
Den 6 maj mellan klockan 9.30-15.15 (därefter fikamingel till klockan 16.00), kaffe från klockan 8.30. Plats: Studio Malmö.

Programmet presenteras runt årsskiftet. Fokusfrågor för diskussionerna:
Två frågor står i fokus under diskussionspassen.

Lösningarna för hur utforma skolor idag går idag åt flera olika, tydligt skilda, håll. Hur kommer det sig? Vilka är fördelarna och vilka är nackdelarna med de olika lösningarna? Vill man egentligen samma sak men väljer olika väg till målet?

Hur mycket ska lokala förutsättningar få styra ett skolprojekt? Kopplat till frågan om skolans roll i samhällsutvecklingen – vilka saker bör vara lika för alla skolor och vad kan vi tillåta variera?

Anmälan deltagare senast den 17 april
För denna träff krävs medlemsskap i Forum Bygga Skolas nätverk. Anmäl upp till 5 personer per medlem. För kommuner: kom gärna från både verksamheten/utbildning, fastighet och stadsbyggnad. Skicka namn, e-postadress, roll/position på deltagare, faktureringsadress samt info om eventuella allergier till Magnus Anclair.  Anmälan är bindande, plats kan överlåtas till annan vid förhinder.

Deltagaravgift
Deltagare betalar en avgift för fika och lunch. Avgiften 440 kronor + moms.

Arena Bygga Skola dagen innan träffen
För andra gången arrangeras konferensen Arena Bygga Skola. Det sker dagen innan, den 5 maj, på samma plats som nätverksträffen.


Fler träffar på gång!
Bjuv 15 oktober · halvdag
Digitalt möte 24 oktober · 2 tim · videolänk
Digitalt möte 14 november · 1,5 tim · videolänk
Göteborg 21 november · heldag · läs mer!
Digitalt möte 2 december · 2 tim · videolänk
Stockholm 4 december · halvdag

Tid, plats och mer information om respektive träff: se i kalendariet för respektive ort alternativt klicka på länk. Träffarna 2020 presenteras löpande.


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!