Nätverksgrupper

Varför nätverksgrupper?
Det finns behov hos många av medlemmarna i nätverket att då och då träffa andra för att djupdyka i en fråga – ofta för att man har den frågan på bordet i ett aktuellt projekt. Forum Bygga Skola kan hjälpa er att hitta andra i nätverket som också vill diskutera kring frågan.

På så gott som alla Forum Bygga Skolas träffar ges möjlighet att samtala med varandra och dela erfarenheter – det är en grundläggande del i verksamheten. Till de olika träffarna kommer personer från olika verksamheter, roller och platser – och även det är en grundbult i upplägget då vi vinner på att höra flera perspektiv på våra utmaningar. Den mångfalden i roller och erfarenhetsutbytets centrala del gäller även för nätverksgrupperna. Skillnaden är att initiativet kommer från er i nätverket och att vi ofta diskuterar med era egna case och förutsättningar som utgångspunkt. Och att samma grupp ofta träffas flera gånger för att komma längre i samtalen.

Hur ska träffarna gå till?
Hur många gånger respektive grupp träffas varierar – mellan två och sex gånger. Ambitionen är att träffas med ungefär sex veckors mellanrum. Träffarna är ca 1,5 timmar långa. Varje träff startas med en introduktion. Sedan diskuterar vi frågan vi har i fokus för träffen – vilka är våra erfarenheter, vad tycker vi, vad skulle vi vilja uppnå? Träffarna leds av Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Online-träffar eller live?
Nätverk av detta slag vinner på att träffas live ibland! Om gruppen vill och pandemin tillåter så arrangerar vi träff IRL vid något tillfälle och resterande online. Det tror vi är en bra balans för dels att lära känna varandra och dels för att minska resandet och att vara effektiva.

Vill du starta en grupp kring en specifik fråga? 
Det är fritt fram att föreslå andra frågor än de ovan som fokus för en grupp. Hör av dig så informerar jag nätverket om initiativet!

Vad ska vi prata om på träffarna?
Frågorna är många… men det är era och nätverkets behov som styr. Under 2020 har grupper med fokus på bland annat kostnader kring en skolas inredning samt möjligheter att utvärdera skolhusprojekt startats.

Till 2021 har än så länge tre grupper initierats – en grupp som under några träffar ska diskutera olika aspekter av vad en skola kan/ska kosta, en grupp som ska vända och vrida på begreppet ”den smarta skolan” och en grupp som fokuserar på samnyttjande.

Välkommen att ansluta till någon av de grupperna eller ta initiativ till ytterligare grupp.

Startar under 2021:
Priset för en skola. Vad får en skola kosta och vad kan vi kräva för resultat? Och vad kan vi vinna på att satsa extra allt?
Smarta skolan. Hur kan vi använda våra skollokaler på bästa sätt? Om effektiv resursanvändning, samnyttjande och olika sätt att organisera verksamheten.
Samnyttjande – på riktigt. Vi lär av projekt där man hittat lösningar kring incitament, administration och själva lokalernas planering och placering.


Hur anmäler du dig?
Alla vars arbetsgivare/organisation är medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk kan vara med i en nätverksgrupp. Det är kostnadsfritt att vara med i grupp – du bidrar med din tid och ditt engagemang. För att anmäla dig – skriv eller ring till Magnus Anclair. Magnus.anclair@byggaskola.se 070-2094876  Det går att ansluta när som helst till en grupp i mån av plats.

När äger träffarna rum?
Ha koll i kalendariet för datum och tid för träffarna. En del grupper träffas två gånger, andra några fler – det är behovet som styr.


Ditt åtagande
Att vara med i en nätverksgrupp innebär några åtaganden. Närvaro på träffarna: alla kan såklart inte vara med på alla träffar men ambitionen bör vara att delta på så många som möjligt – det vinner både du och gruppen på! Förberedelser: alla deltagare får vid något tillfälle uppdraget att förbereda en introduktion – gör det väl så ökar förutsättningarna för bra samtal och nya kunskaper. Förtroendet: vid några tillfällen kanske någon delar information som inte bör spridas – förvalta det förtroendet genom att låta det stanna i gruppen!


Vad ska det leda till?
Att ha ett stort och brett nätverk vinner både du som deltar och din arbetsgivare på. Men framförallt vinner de skolhusprojekt du är inblandad i – att ha mer kunskap och att ha fler personer med idéer och kompetens att kontakta ger bättre förutsättningar för genomtänkta beslut.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!