Nätverksgrupper

Varför nätverksgrupper?
På så gott som alla Forum Bygga Skolas träffar ges möjlighet att samtala med varandra och dela erfarenheter – det är en grundläggande del i verksamheten. Till de olika träffarna kommer personer från olika verksamheter, roller och platser – och även det är en grundbult i upplägget då vi vinner på att höra flera perspektiv på våra utmaningar.

Den mångfalden i roller och erfarenhetsutbytets centrala del gäller även för nätverksgrupperna. Skillnaden är att deltagandet i nätverksgruppen är personligt – deltagarna får möjlighet att bygga starka nätverk.

Hur ska träffarna gå till?
Varje grupp träffas ungefär var sjätte vecka – åtta gånger på ett år. Träffarna är ca 1,5 timmar långa. Varje träff startas med en introduktion (deltagarna i gruppen turas om att förbereda en introduktion). Sedan diskuterar vi frågan vi har i fokus för träffen – vilka är våra erfarenheter, vad tycker vi, vad skulle vi vilja uppnå? Därefter spikar vi temat för kommande träff samt vem som ansvarar för introduktionen. Slutligen finns lite tid för omvärldsbevakning kring alla möjliga frågor som har med skola och skolhus att göra. Träffarna leds av Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Online-träffar eller live?
Nätverk av detta slag vinner på att träffas live ibland! Målsättningen är att var tredje träff sker IRL, och resterande online. Det tror vi är en bra balans för dels att lära känna varandra och dels för att minska resandet och att vara effektiva.

Vill du starta en grupp kring en specifik fråga? 
Det är fritt fram att föreslå andra frågor än de ovan som fokus för en grupp. Hör av dig så informerar jag nätverket om initiativet!

Vad ska vi prata om på träffarna?
Frågorna är många och man måste välja… de första grupperna kan välja mellan tre olika rubriker som blir utgångspunkten för diskussionerna. Tillsammans i gruppen sätter man sedan fokus för respektive träff – det finns många aspekter av frågorna nedan.

Priset för en skola. Vad får en skola kosta och vad kan vi kräva för resultat? Och vad kan vi vinna på att satsa extra allt?
Smarta skolan. Hur kan vi använda våra skollokaler på bästa sätt? Om effektiv resursanvändning, samnyttjande och olika sätt att organisera verksamheten.
Nio steg för mer genomtänka skolhusprojekt. Vi diskuterar kring alla de nio övergripande frågorna som tas upp i projektet Nio steg.


Hur anmäler du dig?
Alla vars arbetsgivare/organisation är medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk kan vara med i en nätverksgrupp. Det är kostnadsfritt att vara med i grupp – du bidrar med din tid och ditt engagemang. För att anmäla dig – skriv eller ring till Magnus Anclair. Magnus.anclair@byggaskola.se 070-2094876 Anmäl dig gärna innan årsskiftet! Det går därefter att ansluta när som helst till en grupp i mån av plats.

När startar vi?
Första träffarna planeras till den 18-19 januari – online.
18 januari klockan 14.00-15.30: Priset för en skola
19 januari klockan 10.00-11.30: Smarta skolan
19 januari klockan 14.00-15.30: Nio steg för mer genomtänkta skolhus

Övriga träffar:
Priset för en skola: 23/2 kl 10, 14/4 kl 10-13 (OBS! LIVE), 3/6 kl 9, 27/8 kl 10, 8/10 kl 10-13 (OBS! LIVE), 8/11 kl 9, 8/12 kl 14
Smarta skolan: 23/2 kl 13, 14/4 kl 10-13 (OBS! LIVE), 2/6 kl 14, 26/8 kl 10, 8/10 kl 10-13 (OBS! LIVE), 8/11 kl 14, 9/12 kl 14
Nio steg för mer genomtänkta skolhus: 24/2 kl 13, 14/4 kl 10-13 (OBS! LIVE), 2/6 kl 9, 26/8 kl 14, 8/10 kl 10-13 (OBS! LIVE), 9/11 kl 13, 9/12 kl 9


Ditt åtagande
Att vara med i en nätverksgrupp innebär några åtaganden. Närvaro på träffarna: alla kan såklart inte vara med på alla träffar men ambitionen bör vara att delta på så många som möjligt – det vinner både du och gruppen på! Förberedelser: alla deltagare får vid något tillfälle uppdraget att förbereda en introduktion – gör det väl så ökar förutsättningarna för bra samtal och nya kunskaper. Förtroendet: vid några tillfällen kanske någon delar information som inte bör spridas – förvalta det förtroendet genom att låta det stanna i gruppen!


Vad ska det leda till?
Att ha ett stort och brett nätverk vinner både du som deltar och din arbetsgivare på. Men framförallt vinner de skolhusprojekt du är inblandad i – att ha mer kunskap och att ha fler personer med idéer och kompetens att kontakta ger bättre förutsättningar för genomtänkta beslut.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!