Nätverk Bygga skola ny


Erfarenhetsutbyte, forskningsrapporter och nätverkande

Varför ett nätverk?
Sveriges kommuner och skolhuvudmän har en stor utmaning i arbetet med att planera för nya och ombyggda skolor. Det arbetet kan underlättas av att få höra hur andra kommuner tänker och vilka lösningar de har kommit fram till. Det kan också underlättas av att diskutera med arkitekter, byggare, inredare med flera som har sina erfarenheter och kompetens.

Forum Bygga Skola driver ett nätverk för att öka förutsättningarna att ta del av varandras erfarenheter, höra hur andra löst sina utmaningar och hitta all den kompetens som finns.

Att träffas och prata med varandra för erfarenhetsutbyte och nätverkande är ett bra sätt att bidra både till sin egen och andras utveckling. Att dela dokument och policies är ett annat.

Att delta i nätverket ger flera möjligheter:
Möjlighet att vara med på de två större nätverksträffarna/år med upp till 5 personer/träff
Möjlighet att vara med på de mindre halvdagsträffarna med upp till 5 personer/träff
Möjlighet att delta i träffarna via nätet med 2 personer/träff
Rapporter med lästips och forskningssammanfattningar
Rabatterade deltagaravgifter på Forum Bygga Skolas övriga verksamhet (studieresor, utbildningar, seminarier, föreläsningar mm)
Utöver det möjlighet att ta del av Forum Bygga Skolas forskningssamling och exempel på skolor

Vilka är med i nätverket?
Följande kommuner/skolhuvudmän och kommunala skolfastighetsbolag har hittills gått med i nätverket:
Borås stad, Eskilstuna kommun, Eslövs kommun, Gävlefastigheter AB, Göteborgs stad, Huddinge samhällsfastigheter, Håbo kommun, Härryda kommun, Höganäs kommun, Internationella Engelska skolan, Järfälla kommun, Karlskoga kommun, Knivsta kommun, Kävlinge kommun, Linköpings kommun, Mora kommun, Mölndals stad, Nacka kommun, Region Gotland, Skellefteå kommun, Sollentuna kommun, Stockholms stad, SISAB, Sydnärkes utbildningsförbund, Tierps kommun, Trelleborgs kommun, Tyresö kommun, Ulricehamns kommun, Upplands Väsby kommun, Uppsala kommun, Uppsala skolfastigheter AB, Varbergs Fastighet AB, Vaxholms stad, Vellinge kommun, Västerås stad och Växjö kommun. 

Följande andra aktörer har hittills gått med: Atrium Ljungberg, Boverket, Brunnberg&Forshed arkitektkontor, Cedervalls arkitekter, C.F. Møller, Codesign, Conara Projektutveckling AB, Expandia, FOJAB arkitekter, Hemsö, Innenco energy systems, ISKU, Kinnarps, Lekolar, Liljewall arkitekter, LINK arkitektur, Lärarförbundet, NCC, Netsmart, Origo arkitekter, Skanska, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Sweco architects, Tengbom, Vacse, White, WriteyBoard och Wästbygg.

Vilka vill vi ska delta i nätverket?
Sveriges kommuner och fristående skolhuvudmän samt alla de aktörer (arkitekter, byggare, inredare, myndigheter, organisationer med flera) som utöver skolhuvudmännen är inblandade på olika sätt i skolprojekten är välkomna att delta i nätverket.

Nätverksträffarna en viktig del
Runt om i landet arrangeras träffar. Innehållet i träffarna består av samtal i mindre grupper, korta föreläsningar och ibland workshops. Deltagarna får välja mellan ett antal olika fokusfrågor. Under 2019 arrangeras ca 10 träffar. 
Två gånger per år arrangeras större heldagsträffar, en under hösten och en på våren. (2019 arrangeras de i Stockholm den 5 april och i Göteborg den 21 november.) Nätverket är inte bundet till person så deltagarna kan variera från träff till träff.

Här kan du läsa mer om träffarna 2019.

Forskningsrapporter ett sätt att sprida kunskap
Varje år sammanställs rapporter med lästips på aktuell forskning och annat med fokus på att planera, bygga och driva skola. Frågorna och forskningen som tas upp i rapporterna kommer från olika forskningsfält. Forum Bygga Skola ansvarar för rapporten och urvalet av forskning som presenteras. De lästips och fördjupningar som ges görs av en referensgrupp bestående av personer bland annat från olika lärosäten. I referensgruppen 2018 deltar: Anneli Frelin, professor i didaktik vid Gävle högskola, Thorbjörn Laike, professor i miljöpsykologi vid Lunds universitet, Peter Bergström, lektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap på Umeå universitet, Titti Olsson, chefredaktör STAD, tankesmedjan Movium, Erik Wingquist på KTH Arkitektur samt SKL, SPSM och Boverket. Referensgruppen för 2019 presenteras våren 2019.

Möjlighet att ta del av Forum Bygga Skolas övriga verksamhet
Se i kalendariet vilka andra aktiviteter som arrangeras: studieresor, studiebesök, utbildningar och workshops. Som medlem i nätverket har man rabatt.


Välkommen att delta i nätverket!

Vill ni gå med i nätverket?

För att delta betalar man en årlig abonnemangsavgift. Utöver abonnemangsavgift betalar man en avgift för mat/fika på de träffar man deltar.

För kommuner:
Abonnemangsavgift i fyra nivåer baserat på antal kommuninvånare. (Kommun och  kommunalt fastighetsbolag kan dela på medlemsskap om man önskar.):

Upp till 12 000 invånare: 9 000 kr + moms
Mellan 12 001 – 100 000 invånare: 12 000 kr + moms
Mellan 100 001 – 150000 invånare: 15 000 kr + moms
Fler än 150 001 invånare: 20 000 kr + moms

För fristående skolhuvudmän:
Två olika nivåer på avgift baserat på antal elever.
Upp till 5000 elever: 10 000 kr + moms
Fler än 5000 elever: 15 000 kr + moms

För andra än skolhuvudmän/kommuner:
Arkitekter, byggbolag, projektledare, inredningsföretag, IT-bolag, akustik, belysning mm är också välkomna att delta i nätverket. Man blir då automatiskt även partner till Forum Bygga Skola. Tre olika nivåer baserat på antal anställda:
Upp till 10 anställda: 15 000 kr + moms
Mellan 11 och 100 anställda: 20 000 kr + moms
Fler än 100 anställda: 25 000 kr + moms
Myndigheter: 0 kr

Nätverkets finansiering och organisering
Nätverkets träffar finansieras av abonnemangsavgifterna. Forum Bygga Skola Sverige AB är icke vinstutdelande.
Abonnemangsavgift och kostnad för mat mm för deltagare på träffarna understiger tröskelbelopp för LOU.

Vill ni gå med i nätverket?
Anmäl er till nätverket – skicka namn på kommun och kontaktperson. Här kan ni även skicka frågor och kommentarer samt era önskemål på vilka frågor som ni vill ska diskuteras på träffarna.


.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!