Nätverksträff Göteborg 21 november

Heldagsträff i Göteborg den 21 november

Frågor i fokus:
Flexibilitet, hållbarhet och vikten av det tidiga skedet.

När och var?
Den 21 november mellan klockan 9.30-15.15, kaffe från klockan 8.30. Dagen avslutas med fikamingel klockan 15.15-16.00. Plats: Brewhouse, Åvägen 24, Göteborg.

Program:

8.30-9.30 Registrering och fika
9.30-9.40 Välkommen och introduktion till dagen
9.40-10.00 Hållbarhet i skolprojekt – mer än miljöbyggnad! Hur kan ett skolprojekt arbeta för klimatmässig hållbarhet, på riktigt? Klarar en nybyggd svensk skola FN:s Globala Mål för Hållbar Utveckling 2030? Vi får en introduktion av Sofia Lilja och Per Olsson på LINK arkitektur som med utgångspunkt i arbetet med Sveriges första fossilfria förskola – Hoppets förskola i Göteborg – resonerar om hur vi ständigt måste utmana oss själva i hållbarhetsarbetet för att få till en förändring.
10.00-10.45 Samtal runt borden: hur tänker vi kring klimatmässig hållbarhet i våra skolprojekt? Vilka mätvärden gör skillnad på riktigt? Hur står vi oss mot FN:s klimatmål?
10.45-10.55 Bensträckare
10.55-11.15 Flexibilitet – ett begrepp att definiera. Vi får en introduktion av arkitekt Filiz Coskun på White kring några olika sätt att se på flexibilitet i skolprojekt: flexibilitet, generalitet, robusthet eller elasticitet. Kan hennes genomgång hjälpa era skolprojekt att hitta svar på vad ni menar – konkret – med flexibilitet? Och kan det bli för flexibelt…?
11.15-12.15 Samtal runt borden: hur definierar ni flexibilitet? Vilka konkreta konsekvenser får det? Vad kan vi lära av varandra?
12.15-13.25 Mingellunch
13.25-13.45 Om vikten av det tidiga skedet – om vinsterna av att satsa lite tid och resurser i början. Vi får en introduktion kring hur ett skolprojekt kan arbeta med tidiga skeden. Emelie Heinlo på Codesign ger sin tolkning av tidiga skeden och några saker hon tycker är extra viktiga att tänka på. Håller ni med?
13.45-15.00 Samtal runt borden: hur kan vi arbeta i de tidiga skedena och vilka saker får vi inte missa där? Vi delar erfarenheter och idéer. Samtalen runt borden leds av personer från nätverket Opinion Bygga Skola – arkitekter och byggare som bland annat driver frågan om vikten av en bra process i tidiga skeden.
15.00-15.15 Sammanfattning av dagen
15.15-16.00 Fikamingel och avslut

Anmälan deltagare senast den 7 november
För denna träff krävs medlemsskap i Forum Bygga Skolas nätverk. Anmäl upp till 5 personer per medlem. För kommuner: kom gärna från både verksamheten/utbildning, fastighet och stadsbyggnad. Skicka namn, e-postadress, roll/position på deltagare, faktureringsadress samt info om eventuella allergier till Magnus Anclair. Anmäl er senast den 7 november. Anmälan är bindande, plats kan överlåtas till annan vid förhinder.

Deltagaravgift
Deltagare betalar en avgift för lokal, fika och lunch. Avgiften är 520 kronor + moms. 

Studiebesök på Landamäreskolan och Frejaskolan dagen innan träffen
För deltagare på nätverksträffen erbjuder vi studiebesök på Landamäreskolan och Frejaskolan i Göteborg. Besöken (man kan bara gå på ett av dem – de pågår parallellt) äger rum mellan klockan 15.00-16.30 den 20 november. Vill du följa med? Anmäl dig senast den 7 november till Magnus Anclair. OBS! Begränsat antal platser, först till kvarn. Information om hur man tar sig till skolorna skickas i god tid innan.


Fler träffar på gång!

Bjuv 15 oktober · halvdag
Digitalt möte 24 oktober · 2 tim · videolänk
Digitalt möte 14 november · 1,5 tim · videolänk
Göteborg 21 november · heldag · läs mer!
Digitalt möte 2 december · 2 tim · videolänk
Stockholm 4 december · halvdag

Tid, plats och mer information om respektive träff: se i kalendariet för respektive ort alternativt klicka på länk. Träffarna 2020 presenteras löpande.


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!