Nätverk Bygga skola


Erfarenhetsutbyte, forskningsrapporter och nätverkande – för kommuner och privata skolhuvudmän

Forum Bygga Skola startar ett nätverk för Sveriges kommuner och fristående skolhuvudmän. Två gånger per år arrangeras nätverksträffar, en under hösten i samband med Arena Bygga Skola och en på våren, i april. 

Varför Nätverk Bygga skola?
Sveriges kommuner och skolhuvudmän har en stor utmaning i arbetet med att planera för nya och ombyggda skolor. Det arbetet kan underlättas av att få höra hur andra kommuner tänker och vilka lösningar de har kommit fram till. Att träffas och prata med varandra för erfarenhetsutbyte och nätverkande är ett bra sätt att bidra både till sin egen och andras utveckling. 

Vad händer på träffarna?
Träffarna – två träffar per år – pågår mellan kl 9.30-15 (så att de flesta har möjlighet att resa över dagen). Varje träff har två sittningar i mindre grupper à ca 1h45min och en mingellunch. Studiebesök erbjuds direkt efteråt för de som önskar. 

Den ena sittningen behandlar olika frågor (t ex en variant för de större kommunerna/de som bygger skola ofta kring de frågor som förenar dem, en variant med fokus på utmaningar för mindre kommuner/de som bygger skola mer sällan, o s v), den andra sittningen har en fokusfråga som alla förenas i.

De medverkande påverkar innehållet
De medverkande kommunerna och skolhuvudmännen får inför träffarna ge förslag på frågor att diskutera och dela erfarenheter kring. Det är viktigt att det är relevanta och för deltagarna viktiga frågor som tas upp.

Samtalen dokumenteras
Workshoparna/samtalen dokumenteras och deltagare får en sammanfattning efteråt. Varje samtal ska resultera i en sammanfattning av de utmaningar man diskuterat, idéer på möjliga lösningar och behov av ytterligare beslutsunderlag. 

Den första träffen äger rum i november
Den första träffen äger rum den 21 november 2018 i Malmö (Arena Bygga Skola äger rum den 20 november). Datum och plats för träff våren 2019 meddelas i augusti. Plats för träffarna kommer att alternera mellan olika städer i Sverige.

Forskningsrapporter en viktig del
Inför varje träff sammanställs en rapport med aktuell forskning med fokus på att planera, bygga och driva skola. I rapporten finns ett antal lästips med beskrivning av varför just den forskningen är relevant och hur den kan användas som beslutsunderlag. I rapporten finns även fördjupningar kring några forskningsområden. Frågorna och forskningen som tas upp i rapporterna kommer från olika forskningsfält. Forum Bygga Skola ansvarar för rapporten och urvalet av forskning som presenteras. De lästips och fördjupningar som ges görs av en referensgrupp bestående av personer bland annat från olika lärosäten. Referensgruppen presenteras innan sommaren 2018.


Välkommen att delta i nätverket!

Alla Sveriges skolhuvudmän – kommunala som fristående – erbjuds att delta i nätverket. Att delta innebär:
Möjlighet att vara med på två nätverksträffar/år med 3-5 personer (från både fastighet/stadsbyggnad och utbildning/verksamheten)
Två rapporter/år med lästips och forskningssammanfattningar
Rabatterade deltagaravgifter Arena Bygga Skola
Utöver det möjlighet att ta del av Forum Bygga Skolas övriga verksamhet och material

För detta betalar man en årlig abonnemangsavgift i tre nivåer baserat på antal kommuninvånare:

Upp till 100 000 invånare: 12000 kr + moms
Mellan 100 001 – 150000 invånare: 15 000 kr + moms
Fler än 150 001 invånare: 20000 kr + moms

Utöver det betalar man en avgift för mat/fika på de träffar man deltar samt extra deltagaravgifter för fler än fem personer/träff.

(Kommun och  kommunalt fastighetsbolag kan dela på medlemsskap om man önskar.)

Nätverkets målgrupp
Deltagare på nätverksträffarna är personal från de medverkande kommunerna/kommunala fastighetsbolagen/fristående skolhuvudmännen. Deltagarna kan variera från träff till träff. Målsättningen är att det från varje skolhuvudman deltar personer från både fastighet/stadsbyggnad/ekonomi och utbildning/verksamheten. Det är viktigt att flera perspektiv kommer med i samtalen, både för erfarenhetsutbyte och för ökad förståelse för olika roller och önskemål.

Nätverkets finansiering och organisering
Nätverkets träffar finansieras av avgifterna från de medverkande kommunerna. Forum Bygga Skola Sverige AB är icke vinstutdelande.
Abonnemangsavgift och kostnad för mat mm för deltagare på träffarna understiger tröskelbelopp för LOU.

Vill ni gå med i nätverket?
Går ni med i nätverket 2018 betalar ni halva abonnemangsavgiften då endast en träff arrangeras 2018. Rabatterat pris på Arena Bygga Skola. 

Anmäl er till nätverket – skicka namn på kommun och kontaktperson. Här kan ni även skicka frågor och kommentarer.

.


.

Välkommen till Malmö i november på den första nätverksträffen!

När och var?
Den 21 november mellan klockan 9.30-15.00. Vi håller till på Studio Malmö, några minuters promenad från Malmö Centralstation.

Anmälan deltagare
Så fort en kommun/skolhuvudman gått med i nätverket kan man anmäla sig till nätverksträffen. Anmäl 3-5 personer och sträva efter att ni kommer från både verksamheten/utbildning, fastighet och stadsbyggnad. Skicka namn, e-postadress samt roll/position på deltagare till Magnus Anclair. Anmälan är bindande men plats kan upplåtas till annan person. 

Deltagaravgift
Deltagare betalar en avgift för fika och lunch. För träffen i Malmö den 21 november är avgiften 290 kronor + moms. Detta faktureras i samband med träffen.

Boende i Malmö
Nätverksträffen startar klockan 9.30 så att flertalet ska ha möjlighet att resa över dagen. Men kanske deltar ni på Arena Bygga Skola dagen innan eller behöver resa till Malmö dagen innan av andra anledningar. I samma hus som nätverksträffen äger rum finns hotellet Story. Där har våra deltagare 15% rabatt vid bokning senast den 4 november. För att boka:
Gå in på www.storyhotels.com
Klicka på book under rätt hotell (Studio Malmö)
Fyll i rate code BYGGASKOLA18 (viktigt med stora bokstäver)
Välj datum (rabatt ges mellan den 18-25 november)
Klicka på search room
Välj kategori (City King, City Twin eller Ocean King)

I Malmö finns givetvis en uppsjö av andra hotell – ni hittar några av dem här!

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!