Nätverk Bygga skola


Erfarenhetsutbyte, forskningsrapporter och nätverkande

Varför ett nätverk?
Forum Bygga Skola driver ett nätverk med regelbundna träffar runt om i landet – samt några via nätet – för att öka förutsättningarna att ta del av varandras erfarenheter, höra hur andra löst sina utmaningar och hitta all den kompetens som finns.

Sveriges kommuner och skolhuvudmän har en stor utmaning i arbetet med att planera för nya och ombyggda skolor. Det arbetet kan underlättas av att få höra hur andra kommuner tänker och vilka lösningar de har kommit fram till. Det kan också underlättas av att diskutera med arkitekter, byggare, inredare med flera som har sina erfarenheter och kompetens.

Att träffas och prata med varandra för erfarenhetsutbyte och nätverkande är ett bra sätt att bidra både till sin egen och andras utveckling. 

2019 års träffar!
Datum och platser för träffarna 2019 hittar du här. Plats för träffarna alternerar mellan olika städer i Sverige. Två större heldagsträffar arrangeras i Stockholm den 5 april och i Göteborg den 21 november.

Vilka vill vi ska delta?
Sveriges kommuner och fristående skolhuvudmän samt alla de aktörer (arkitekter, byggare, inredare, myndigheter, organisationer med flera) som utöver skolhuvudmännen är inblandade på olika sätt i skolprojekten att delta i nätverket och dess träffar är välkomna att delta i nätverket.

Målsättningen är att det från varje skolhuvudman/kommun deltar personer från både fastighet/stadsbyggnad/ekonomi och utbildning/verksamheten. Det är viktigt att flera perspektiv kommer med i samtalen, både för erfarenhetsutbyte och för ökad förståelse för olika roller och önskemål. 

Deltagarna kan variera från träff till träff.

Vilka är med i nätverket?
Följande kommuner/skolhuvudmän och kommunala skolfastighetsbolag har hittills gått med i nätverket:
Borås stad, Eskilstuna kommun, Eslövs kommun, Gävlefastigheter AB, Göteborgs stad, Huddinge samhällsfastigheter, Håbo kommun, Härryda kommun, Höganäs kommun, Internationella Engelska skolan, Järfälla kommun, Karlskoga kommun, Knivsta kommun, Kävlinge kommun, Linköpings kommun, Mora kommun, Mölndals stad, Nacka kommun, Region Gotland, Skellefteå kommun, Sollentuna kommun, Stockholms stad, SISAB, Sydnärkes utbildningsförbund, Tierps kommun, Trelleborgs kommun, Tyresö kommun, Ulricehamns kommun, Upplands Väsby kommun, Uppsala kommun, Uppsala skolfastigheter AB, Varbergs Fastighet AB, Vaxholms stad, Vellinge kommun, Västerås stad och Växjö kommun. 

Följande andra aktörer har hittills gått med: Atrium Ljungberg, Boverket, Brunnberg&Forshed arkitektkontor, Cedervalls arkitekter, C.F. Møller, Codesign, Conara Projektutveckling AB, Expandia, FOJAB arkitekter, Hemsö, Innenco energy systems, ISKU, Kinnarps, Lekolar, Liljewall arkitekter, LINK arkitektur, Lärarförbundet, NCC, Netsmart, Origo arkitekter, Skanska, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Sweco architects, Tengbom, Vacse, White, WriteyBoard och Wästbygg.

Vad händer på träffarna och hur ofta sker de?
Innehållet i träffarna består av samtal i mindre grupper, korta föreläsningar och ibland workshops. Deltagarna får välja mellan ett antal olika fokusfrågor.

Två gånger per år arrangeras större heldagsträffar, en under hösten och en på våren. (2019 arrangeras de i Stockholm den 5 april och i Göteborg den 21 november.)

Utöver det arrangeras ett antal mindre halvdagsträffar runt om i landet. Träffar via nätet arrangeras även de några gånger per år, främst för de som inte har möjlighet att ta sig till de fysiska träffarna.

Alla träffar är öppna för nätverkets medlemmar.

Studiebesök erbjuds i samband med vissa träffar. 

De medverkande påverkar innehållet
Medlemmarna i nätverket får inför träffarna ge förslag på frågor att diskutera och dela erfarenheter kring. Det är viktigt att det är relevanta och för deltagarna viktiga frågor som tas upp.

Samtalen dokumenteras
Workshoparna/samtalen dokumenteras och deltagare får en sammanfattning efteråt. Varje träff ska resultera i en sammanfattning av de utmaningar man diskuterat, idéer på möjliga lösningar och behov av ytterligare beslutsunderlag. 

Forskningsrapporter en viktig del
Inför varje större träff sammanställs en rapport med lästips på aktuell forskning med fokus på att planera, bygga och driva skola. Frågorna och forskningen som tas upp i rapporterna kommer från olika forskningsfält. Forum Bygga Skola ansvarar för rapporten och urvalet av forskning som presenteras. De lästips och fördjupningar som ges görs av en referensgrupp bestående av personer bland annat från olika lärosäten. I referensgruppen 2018 deltar: Anneli Frelin, professor i didaktik vid Gävle högskola, Thorbjörn Laike, professor i miljöpsykologi vid Lunds universitet, Peter Bergström, lektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap på Umeå universitet, Titti Olsson, chefredaktör STAD, tankesmedjan Movium, Erik Wingquist på KTH Arkitektur samt SKL, SPSM och Boverket. Referensgruppen för 2019 presenteras våren 2019.


Välkommen att delta i nätverket!

Att delta i nätverket ger flera möjligheter:
Möjlighet att vara med på de två större nätverksträffarna/år med upp till 5 personer/träff
Möjlighet att vara med på de mindre halvdagsträffarna med upp till 5 personer/träff
Möjlighet att delta i träffarna via nätet med 2 personer/träff
Rapport med lästips och forskningssammanfattningar
Rabatterade deltagaravgifter på Forum Bygga Skolas övriga verksamhet (studieresor, utbildningar, seminarier, föreläsningar mm)
Utöver det möjlighet att ta del av Forum Bygga Skolas forskningssamling och exempel på skolor

För detta betalar man en årlig abonnemangsavgift. Utöver abonnemangsavgift betalar man en avgift för mat/fika på de träffar man deltar.

För kommuner:
Abonnemangsavgift i fyra nivåer baserat på antal kommuninvånare. (Kommun och  kommunalt fastighetsbolag kan dela på medlemsskap om man önskar.):

Upp till 12 000 invånare: 9 000 kr + moms
Mellan 12 001 – 100 000 invånare: 12 000 kr + moms
Mellan 100 001 – 150000 invånare: 15 000 kr + moms
Fler än 150 001 invånare: 20 000 kr + moms

För fristående skolhuvudmän:
Två olika nivåer på avgift baserat på antal elever.
Upp till 5000 elever: 10 000 kr + moms
Fler än 5000 elever: 15 000 kr + moms

För andra än skolhuvudmän/kommuner:
Arkitekter, byggbolag, projektledare, inredningsföretag, IT-bolag, akustik, belysning mm är också välkomna att delta i nätverket. Man blir då automatiskt även partner till Forum Bygga Skola. Tre olika nivåer baserat på antal anställda:
Upp till 10 anställda: 15 000 kr + moms
Mellan 11 och 100 anställda: 20 000 kr + moms
Fler än 100 anställda: 25 000 kr + moms
Myndigheter: 0 kr

Nätverkets finansiering och organisering
Nätverkets träffar finansieras av abonnemangsavgifterna. Forum Bygga Skola Sverige AB är icke vinstutdelande.
Abonnemangsavgift och kostnad för mat mm för deltagare på träffarna understiger tröskelbelopp för LOU.

Vill ni gå med i nätverket?
Anmäl er till nätverket – skicka namn på kommun och kontaktperson. Här kan ni även skicka frågor och kommentarer samt era önskemål på vilka frågor som ni vill ska diskuteras på träffarna.


.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!