Nätverk Bygga skola


Erfarenhetsutbyte, forskningsrapporter och nätverkande

Varför ett nätverk?
Forum Bygga Skola driver ett nätverk med regelbundna träffar runt om i landet – samt några via nätet – för att öka förutsättningarna att ta del av varandras erfarenheter, höra hur andra löst sina utmaningar och hitta all den kompetens som finns.

Sveriges kommuner och skolhuvudmän har en stor utmaning i arbetet med att planera för nya och ombyggda skolor. Det arbetet kan underlättas av att få höra hur andra kommuner tänker och vilka lösningar de har kommit fram till. Det kan också underlättas av att diskutera med arkitekter, byggare, inredare med flera som har sina erfarenheter och kompetens.

Att träffas och prata med varandra för erfarenhetsutbyte och nätverkande är ett bra sätt att bidra både till sin egen och andras utveckling. 

Den första träffen äger rum i november
Den första träffen äger rum den 21 november 2018 i Malmö (dagen efter konferensen Arena Bygga Skola). Datum och platser för träffarna 2019 hittar du här. Plats för träffarna kommer att alternera mellan olika städer i Sverige.

Längst ner på denna sida hittar du information om träffen i Malmö.

Vilka vill vi ska delta?
2018 erbjuds Sveriges kommuner och fristående skolhuvudmän att gå med i nätverket och att delta på den första träffen. 2019 och framåt erbjuds även alla de aktörer (arkitekter, byggare, inredare, myndigheter, organisationer med flera) som utöver skolhuvudmännen är inblandade på olika sätt i skolprojekten att delta i nätverket och dess träffar.

Målsättningen är att det från varje skolhuvudman/kommun deltar personer från både fastighet/stadsbyggnad/ekonomi och utbildning/verksamheten. Det är viktigt att flera perspektiv kommer med i samtalen, både för erfarenhetsutbyte och för ökad förståelse för olika roller och önskemål. Deltagarna kan variera från träff till träff.

Vad händer på träffarna och hur ofta sker de?
Två gånger per år arrangeras större heldagsträffar, en under hösten 
och en på våren. Utöver det arrangeras ett antal mindre halvdagsträffar runt om i landet. Träffar via nätet arrangeras även de några gånger per år, främst för de som inte har möjlighet att ta sig till de fysiska träffarna. Alla träffar är öppna för nätverkets medlemmar.

De större träffarna pågår mellan kl 9.30-15 (så att de flesta har möjlighet att resa över dagen). Halvdagsträffarnas tider varierar (beroende på plats och kommunikationsmöjligheter mm). Träffarna via nätet pågår oftast ca två timmar.

Varje träff har samtal i mindre grupper à ca 1h45min – ibland som workshops –  och mingellunch och/eller fika. Samtalen och workshops inleds med korta föreläsningar. Studiebesök erbjuds på vissa träffar direkt efteråt för de som önskar. 

De medverkande påverkar innehållet
Medlemmarna i nätverket får inför träffarna ge förslag på frågor att diskutera och dela erfarenheter kring. Det är viktigt att det är relevanta och för deltagarna viktiga frågor som tas upp.

Samtalen dokumenteras
Workshoparna/samtalen dokumenteras och deltagare får en sammanfattning efteråt. Varje träff ska resultera i en sammanfattning av de utmaningar man diskuterat, idéer på möjliga lösningar och behov av ytterligare beslutsunderlag. 

Forskningsrapporter en viktig del
Inför varje större träff sammanställs en rapport med lästips på aktuell forskning med fokus på att planera, bygga och driva skola. Frågorna och forskningen som tas upp i rapporterna kommer från olika forskningsfält. Forum Bygga Skola ansvarar för rapporten och urvalet av forskning som presenteras. De lästips och fördjupningar som ges görs av en referensgrupp bestående av personer bland annat från olika lärosäten. I referensgruppen 2018 deltar: Anneli Frelin, professor i didaktik vid Gävle högskola, Thorbjörn Laike, professor i miljöpsykologi vid Lunds universitet, Peter Bergström, lektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap på Umeå universitet, Titti Olsson, chefredaktör STAD, tankesmedjan Movium, Erik Wingquist på KTH Arkitektur samt SKL, SPSM och Boverket. 


Välkommen att delta i nätverket!

Att delta i nätverket ger flera möjligheter:
Möjlighet att vara med på de två större nätverksträffarna/år med upp till 5 personer/träff
Möjlighet att vara med på de mindre halvdagsträffarna med upp till 5 personer/träff
Möjlighet att delta i träffarna via nätet med 2 personer/träff
Två rapporter/år med lästips och forskningssammanfattningar
Rabatterade deltagaravgifter på Forum Bygga Skolas övriga verksamhet (studieresor, utbildningar, seminarier, föreläsningar mm)
Utöver det möjlighet att ta del av Forum Bygga Skolas forskningssamling och exempel på skolor

För detta betalar man en årlig abonnemangsavgift. Utöver abonnemangsavgift betalar man en avgift för mat/fika på de träffar man deltar.

För kommuner:
Abonnemangsavgift i tre nivåer baserat på antal kommuninvånare. Kommun och  kommunalt fastighetsbolag kan dela på medlemsskap om man önskar. (Halva kostnaden 2018):

Upp till 100 000 invånare: 12000 kr + moms
Mellan 100 001 – 150000 invånare: 15 000 kr + moms
Fler än 150 001 invånare: 20000 kr + moms

För fristående skolhuvudmän:
Två olika nivåer på avgift baserat på antal elever.
Upp till 5000 elever: 10 000 kr + moms
Fler än 5000 elever: 15 000 kr + moms

För andra än skolhuvudmän/kommuner:
Deltagande för arkitekter, byggbolag, projektledare, inredningsföretag, IT-bolag, akustik, belysning mm är möjligt från 2019 och framåt. Man blir då automatiskt även partner till Forum Bygga Skola om man vill. Tre olika nivåer baserat på antal anställda:
Upp till 10 anställda: 15 000 kr + moms
Mellan 11 och 100 anställda: 20 000 kr + moms
Fler än 100 anställda: 25 000 kr + moms

Nätverkets finansiering och organisering
Nätverkets träffar finansieras av abonnemangsavgifterna. Forum Bygga Skola Sverige AB är icke vinstutdelande.
Abonnemangsavgift och kostnad för mat mm för deltagare på träffarna understiger tröskelbelopp för LOU.

Vill ni gå med i nätverket?
Går ni med i nätverket 2018 betalar ni halva abonnemangsavgiften då endast en träff arrangeras 2018. 

Gå med i nätverket senast den 31 oktober för att komma med på träffen i november!

Anmäl er till nätverket – skicka namn på kommun och kontaktperson. Här kan ni även skicka frågor och kommentarer samt era önskemål på vilka frågor som ni vill ska diskuteras på träffarna.

Vilka är med i nätverket?
Följande kommuner/skolhuvudmän och kommunala skolfastighetsbolag har hittills gått med i nätverket:
Borås stad, Eskilstuna kommun, Eslövs kommun, Gävlefastigheter AB, Göteborgs stad, Huddinge samhällsfastigheter, Håbo kommun, Höganäs kommun, Internationella Engelska skolan, Karlskoga kommun, Knivsta kommun, Kävlinge kommun, Mora kommun, Mölndals stad, Nacka kommun, Region Gotland, Skellefteå kommun, Sollentuna kommun, Stockholms stad, SISAB, Sydnärkes utbildningsförbund, Tierps kommun, Trelleborgs kommun, Tyresö kommun, Ulricehamns kommun, Upplands Väsby kommun, Uppsala kommun, Uppsala skolfastigheter AB, Varbergs Fastighet AB, Vaxholms stad, Vellinge kommun, Västerås stad och Växjö kommun. 

Följande andra aktörer har gått med: FOJAB arkitekter, White, Tengbom, Origo arkitekter, Sweco architects, Kinnarps, NCC, Skanska, Wästbygg, WriteyBoard, SKL, Link arkitektur, Lekolar, Vacse, Expandia och Netsmart.

.


.

Välkommen till Malmö i november på den första nätverksträffen!

När och var?
Den 21 november mellan klockan 9.30-15.00, kaffe från klockan 9.00. Vi håller till på Studio Malmö, några minuters promenad från Malmö Centralstation.

Program 21 november:
9.00 Kaffe och registrering
9.30-10.00 Introduktion till dagen
10.00-12.00 Samtal i mindre grupper kring valbara frågor (utskick om val av fokusfråga första veckan i november). Diskussionerna inleds med kort föreläsning.
12.00-13.00 Mingellunch
13.00-14.45 Vi designar lärmiljöer tillsammans! I mindre grupper diskuterar vi kring olika lösningar av rum och möblering samtidigt som vi bygger modeller.
14.45-15.00 Summering av dagen

Fokusfrågor för diskussionerna:
Två frågor står i fokus under diskussionspassen. ”Hur bygger och driver vi skola i den förtätade staden?” och ”Verksamhetens önskemål och krav – hur kommer de fram i processen och hur stor plats ska det få ta?”.
Deltagare väljer en av frågorna – ett utskick görs om det i början av november.

Anmälan deltagare senast den 31 oktober
Så fort en kommun/skolhuvudman gått med i nätverket kan man anmäla sig till nätverksträffen. Anmäl 3-5 personer och sträva efter att ni kommer från både verksamheten/utbildning, fastighet och stadsbyggnad. Skicka namn, e-postadress samt roll/position på deltagare till Magnus Anclair. För träffen i Malmö anmäl er senast den 31 oktober.

Deltagaravgift
Deltagare betalar en avgift för fika och lunch. För träffen i Malmö den 21 november är avgiften 290 kronor + moms. Detta faktureras i samband med träffen.

Boende i Malmö
Nätverksträffen startar klockan 9.30 så att flertalet ska ha möjlighet att resa över dagen. Men kanske deltar ni på Arena Bygga Skola dagen innan eller behöver resa till Malmö dagen innan av andra anledningar. I samma hus som nätverksträffen äger rum finns hotellet Story. Där har våra deltagare 15% rabatt vid bokning senast den 4 november. För att boka:
Gå in på www.storyhotels.com
Klicka på book under rätt hotell (Studio Malmö)
Fyll i rate code BYGGASKOLA18 (viktigt med stora bokstäver)
Välj datum (rabatt ges mellan den 18-25 november)
Klicka på search room
Välj kategori (City King, City Twin eller Ocean King)

I Malmö finns givetvis en uppsjö av andra hotell – ni hittar några av dem här!

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!