Nätverk Bygga skola


Erfarenhetsutbyte, forskningsrapporter och nätverkande

Varför ett nätverk?
Sveriges kommuner och skolhuvudmän har en stor utmaning i arbetet med att planera för nya och ombyggda skolor. Det arbetet kan underlättas av att få höra hur andra kommuner och skolhuvudmän tänker och vilka lösningar de har kommit fram till. Det kan också underlättas av att diskutera med arkitekter, byggare, inredare med flera som har sina erfarenheter och kompetens.

Forum Bygga Skolas nätverk finns för att öka förutsättningarna att ta del av varandras erfarenheter, höra hur andra löst sina utmaningar och hitta all den kompetens som finns.

Att träffas och prata med varandra för erfarenhetsutbyte och nätverkande är ett bra sätt att bidra både till sin egen och andras utveckling. Att dela dokument och policies är ett annat.

Att delta i nätverket ger flera möjligheter:
Möjlighet att vara med på de två större nätverksträffarna/år med upp till 5 personer/träff
Möjlighet att vara med på de olika halvdagsträffarna med upp till 5 personer/träff
Möjlighet att delta i träffarna via nätet med 2 personer/träff
Rapporter med lästips och forskningssammanfattningar
Rabatterade deltagaravgifter på Forum Bygga Skolas övriga verksamhet (studieresor, utbildningar, seminarier, föreläsningar mm)
Utöver det möjlighet att ta del av Forum Bygga Skolas forskningssamling och exempel på skolor

Vilka är med i nätverket?
Följande kommuner/skolhuvudmän och kommunala skolfastighetsbolag har hittills gått med i nätverket:
Bollnäs kommun, Borås stad, Burlövs kommun, Eskilstuna kommun, Eslövs kommun, Gävlefastigheter AB, Gävle kommun, Göteborgs stad, Huddinge samhällsfastigheter, Håbo kommun, Härryda kommun, Höganäs kommun, Internationella Engelska skolan, Järfälla kommun, Karlskoga kommun, Karlstad kommun, Knivsta kommun, Kungsbacka kommun, Kunskapsskolan, Kävlinge kommun, Linköpings kommun, Lunds kommun, Mora kommun, Mölndals stad, Nacka kommun, Region Gotland, Skellefteå kommun, Sollentuna kommun, Stockholms stad, SISAB, Sydnärkes utbildningsförbund, Tibble Fristående Gymnasium, Tibro kommun, Trelleborgs kommun, Tyresö kommun, Ulricehamns kommun, Upplands-Bro kommun, Upplands Väsby kommun, Uppsala kommun, Uppsala skolfastigheter AB, Ur och Skurskolan Skattkammarön, Varbergs Fastighet AB, Vaxholms stad, Vellinge kommun, Västerås stad och Växjö kommun. 

Följande andra aktörer har hittills gått med: ActiveSchool, aochd arkitektkontor, Arkitektstudio Witte, Atrium Ljungberg, Boverket, Brunnberg&Forshed arkitektkontor, Bygg-Dialog, Cedervalls arkitekter, C.F. Møller, Codesign, Conara Projektutveckling AB, Expandia, FOJAB arkitekter, Hemsö, Horisont arkitekter, Innenco energy systems, ISKU, Kinnarps, Krook & Tjäder, Lekolar, Liljewall arkitekter, LINK arkitektur, Lärarförbundet, NCC, Netsmart, NIRAS arkitekter, Saint-Gobain, Skanska, Sono Sverige, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Sweco architects, Tengbom, Troldtekt, Turako, Vacse, White, WriteyBoard och Wästbygg.

Vilka vill vi ska delta i nätverket?
Sveriges kommuner och fristående skolhuvudmän samt alla de aktörer (arkitekter, byggare, inredare, myndigheter, organisationer med flera) som utöver skolhuvudmännen är inblandade på olika sätt i skolprojekten är välkomna att delta i nätverket.

Nätverksträffarna en viktig del
Runt om i landet arrangeras träffar. Grunden i träffarna är samtal i mindre grupper, korta föreläsningar och ibland workshops. Deltagarna får välja mellan ett antal olika fokusfrågor.
Två gånger per år arrangeras större heldagsträffar, en under hösten och en på våren. Nätverket är inte bundet till person så deltagarna kan variera från träff till träff.

Här kan du läsa mer om träffarna 2019-2020.

Forskningsrapporter ett sätt att sprida kunskap
Varje år sammanställs rapporter med lästips på aktuell forskning och annat med fokus på att planera, bygga och driva skola. Frågorna och forskningen som tas upp i rapporterna kommer från olika forskningsfält. Forum Bygga Skola ansvarar för rapporten och urvalet av forskning som presenteras. De lästips och fördjupningar som ges görs av en referensgrupp bestående av personer bland annat från olika lärosäten.

Möjlighet att ta del av Forum Bygga Skolas övriga verksamhet
Se i kalendariet vilka andra aktiviteter som arrangeras: studieresor, studiebesök, utbildningar och workshops. Som medlem i nätverket har man rabatt – det lönar sig att vara med i nätverket.

Nyckeltal – vi delar och jämför
Under 2019-2020 genomför Forum Bygga Skola ett projekt för att sammanställa de olika nyckeltal som används i skolprojekt. Används samma nyckeltal? Räknar vi på samma sätt? Medlemmarna i Form Bygga Skolas nätverk inbjuds att delta och det är till medlemmarna som resultatet delas.


Välkommen att delta i nätverket!

Vill ni gå med i nätverket?

För att delta betalar man en årlig abonnemangsavgift. Utöver abonnemangsavgift betalar man ibland en avgift för mat/fika på de träffar man deltar.

För kommuner:
Abonnemangsavgift i fyra nivåer baserat på antal kommuninvånare. (Kommun och  kommunalt fastighetsbolag kan dela på medlemsskap om man önskar.):

Upp till 12 000 invånare: 10 000 kr + moms
Mellan 12 001 – 100 000 invånare: 14 000 kr + moms
Mellan 100 001 – 150000 invånare: 17 000 kr + moms
Fler än 150 001 invånare: 22 000 kr + moms

För fristående skolhuvudmän:
Två olika nivåer på avgift baserat på antal elever.
Upp till 5000 elever: 12 000 kr + moms
Fler än 5000 elever: 17 000 kr + moms

För andra än skolhuvudmän/kommuner:
Arkitekter, byggbolag, projektledare, inredningsföretag, IT-bolag, akustik, belysning mm är också välkomna att delta i nätverket. Tre olika nivåer baserat på antal anställda:
Upp till 10 anställda: 15 000 kr + moms
Mellan 11 och 100 anställda: 22 000 kr + moms
Fler än 100 anställda: 27 000 kr + moms
Myndigheter: 0 kr

Nätverkets finansiering och organisering
Nätverkets träffar finansieras av abonnemangsavgifterna. Forum Bygga Skola Sverige AB är icke vinstutdelande.

Vill ni gå med i nätverket?
Anmäl er till nätverket – skicka namn på kommun och kontaktperson till magnus.anclair@byggaskola.se. Här kan ni även skicka frågor och kommentarer samt era önskemål på vilka frågor som ni vill ska diskuteras på träffarna.

Halva avgiften för resten av 2019
Då halva året redan passerat är det halva avgiften för de som går med i nätverket från sommaren och framåt.


.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!