Medlemskap

Ta del av vår verksamhet
Vad erbjuder Forum Bygga Skola?

Forum Bygga Skola erbjuder Sveriges skolhuvudmän möjligheten att få kunskap, inspiration och stöd i processen att ta fram ett riktigt bra upphandlingsunderlag till alla de skolor som ska byggas och renoveras. Forum Bygga Skola erbjuder samtidigt möjligheten till alla andra aktörer såsom byggare, arkitekter, inredare, it-utvecklare, akustiker, stadsplanerare och pedagoger att vara med och bidra till det arbetet med sin kompetens och själva lära sig mer genom att ta del av forskning och nätverk.

Vi är många aktörer och individer från olika branscher som på olika sätt är med och bidrar till svensk skolas utveckling, vilket är bra! Utmaningen är att vid fler tillfällen än idag få aktörer från olika branscher att sitta ner tillsammans för att se komplexiteten, att se frågor ur olika perspektiv, att lära sig mer och att hitta nya och smarta lösningar.

Genom Forum Bygga Skola kan ni vara med och bidra till utvecklingen av svensk skola och själva få mycket tillbaka!
.

Vilka kan ta del av verksamheten?

Forum Bygga Skola vänder sig till alla som har intresse av att vara med och bidra till och utveckla och på samma gång lära sig mer om lärmiljöer och skolbyggnader och hur skolbyggnaden, undervisningen och det omgivande samhället kan samspela på bästa sätt.

Skolhuvudmän, pedagoger, lokalstrateger, arkitekter, byggare, stadsplanerare, fastighetsägare och förvaltare, myndigheter, forskare, studenter, du som är verksam inom belysning, inredning och möbler, ventilation, läromedel, IT eller på annat sätt är leverantör eller konsult inom ämnesområdet är välkomna att ta del av verksamheten.
.


.

.• Möjlighet att delta på seminarier, workshops och studiebesök/studieresor

• Möjlighet att delta i nätverkande och då ha goda möjligheter både att öka och sprida er kompetens, att omvärldsbevaka och att skapa och underhålla relationer

• Nyhetsbrev (med tips på ny forskning, case att inspireras av, information om seminarier mm)

• Material som sprids via Forum Bygga Skola (forskning, cases, intervjuer, rapporter mm)

• Forum Bygga Skolas kalendarium

• Möjlighet att själv bidra med egna case, föreläsare, material och annat som då sprids via Forum Bygga Skolas kanaler

• Möjlighet att få hjälp att arrangera och specialsy verksamhet (t ex studieresor, utbildningar, projekt, processledning). Läs mer här om de möjligheterna!

• Checklista för de frågor man bör ställa sig i planering och bygge av skola

• Förteckning över många av de aktörer som på olika sätt arbetar med att bygga och renovera skola
.


.
Hur finansieras verksamheten?

.
Verksamheten finansieras via ekonomiskt stöd av huvudpartners och partners, deltagaravgifter för seminarier, studieresor mm samt via intäkter från skolhuvudmän som tillsammans med Forum Bygga Skola genomför olika projekt och utbildningssatsningar. En del av programverksamheten är kostnadsfri.

 


.

Hur du kan vara med och stödja verksamheten och samtidigt synas och påverka:

.
Ett antal aktörer – företag och organisationer – har valt att på olika sätt stödja och på så sätt möjliggöra Forum Bygga Skolas verksamhet. Vill du bli huvudpartner, partner, synas på sidan ”Hitta samarbetspartners” eller samarbeta på annat sätt – kontakta oss!

Som huvudpartner är du med och stödjer verksamheten lite extra och ingår samtidigt i Forum Bygga Skolas styrgrupp. Huvudpartners till Forum Bygga Skola under 2018 är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Skanska, White, Tengbom, Wästbygg och Kinnarps.

Som partner ger du ett mindre ekonomiskt stöd, har möjlighet till samarrangemang och syns på sidan ”Hitta samarbetspartners”. Partners under 2018 är Link Arkitektur, Origo arkitekter, Netsmart och Sweco architects.

Att vara med på sidan ”Hitta samarbetspartners” är en möjlighet att visa alla de 290 kommuner och Sveriges friskolor som ska bygga nya och bygga om skolor att ni vill vara med och bidra till deras utveckling.
.


.

Hur gör man?

.
Anmäl att ni vill ta del av verksamheten genom att kontakta projektledare Magnus Anclair. Då sätter vi upp er som prenumerant på vårt nyhetsbrev, och vi kan diskutera samarbeten och partnerskap. Ni kan också anmäla er direkt till de olika utbildningar, workshops mm som arrangeras av Forum Bygga Skola. Information om vad som arrangeras hittar du i kalendariet.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!