skip to Main Content

Alla planerade aktiviteter i datumordning (ibland med länkar till arrangemangen så du kan läsa mer).

Här hittar du även de aktiviteter som är samarrangemang med partners med flera.
Längst ner på sidan hittar du information kring rabatter för medlemmar, regler anmälningar, no show m m. 

JUNI 2023

1 JUNI 2023

Funktionskrav för anpassad skola – vad är rimligt, vad blir bra?

I sommar byter särskolan namn till anpassad skola. I samband med det passar vi på att träffas (online) för att resonera om vilka funktionskrav som kan och bör ställas. Vi tittar på några av de skrivningar i funktionsprogram som finns och diskuterar.

RUNDABORDSSAMTAL ONLINE

Var och när?

Rundabordssamtal online den 1 juni klockan 13.30-15.00.

Öppet för alla i Forum Bygga Skolas nätverk.  För anmälan – skriv senast den 30 maj  till Magnus Anclair. Några platser kvar.

13-14 JUNI 2023

Schulbau-mässan i Köpenhamn

Den tyska skolhusmässan Schulbau genomförs 2023 även i Köpenhamn. Föreläsningar, diskussioner och en mässa kring skola och skolhus. Samtidigt är Köpenhamn Arkitekturhuvudstad 2023 med många programpunkter.

SKOLHUSMÄSSA I KÖPENHAMN

Var och när?

13-14 juni i Köpenhamn.

För programmet, mer information och biljetter – titta här!

SEPTEMBER 2023

12 SEPTEMBER 2023

Lärmiljöer inomhus

Välkommen till ett webinarium där vi  får höra om ett forskningsprojekt där man undersökt hur olika typer av lärmiljöer har fungerat – Maria Svensson från Lekolar berättar. Vad händer med flöden, val av sittplatser och upplevelsen av undervisningens kvalitet i en lärmiljö som pedagogen varit med om att utforma?

WEBINARIUM

Var och när?

12 september 2023 kl 10.00-11.00. Online.

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är öppet för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Anmäl dig senast klockan 9.00 samma dag till magnus@byggaskola.se

12 SEPTEMBER 2023

Skolan mitt i byn – om samnyttjande och social integration

Välkommen till ett webinarium där vi lyssnar till föreläsningar och reflektioner kring olika aspekter av begreppet ”skolan mitt i byn”. Hur får vi till samnyttjande på riktigt? Hur kan en modell där vi mäter de sociala värden som skolan mitt i byn kan ge se ut? Vad är social integration i det här sammanhanget och hur skapar vi det med hjälp av skola och skolhus? Vi lyssnar på Amir Sajadi, grundare av Järvaskolan samt Järva gymnasium i Stockholm, Pia Westford, RISE samt Åsa Enkvist Lenander med erfarenhet av Örebros och Kumlas arbete med bland annat integration och skolutveckling.

WEBINARIUM

Var och när?

12 september 2023 kl 13.00-14.30. Online

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är öppet för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Anmäl dig senast dagen innan till magnus@byggaskola.se Webinariet är även en del av programmet Delarna som blir en helhet, som utöver webinarier består av ett antal IRL-träffar runt om i landet med studiebesök mm. Vill du anmäla dig till programmet? Läs mer via länken nedan!

13 SEPTEMBER 2023

Utblick skolgårdar – vad händer i Sverige?

Välkommen till ett webinarium där vi lyssnar till en spaning kring trender och utveckling av svenska skolgårdar. Vi får lyssna på Ulrika Åkerlund på Boverket, som bland annat arbetat med skolans utomhusmiljöer i Boverkets vägledning för förskolans och skolans fysiska miljöer.

WEBINARIUM

Var och när?

13 september 2023 kl 10.00-11.00.

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är en del av en serie träffar under hösten kring skolgårdar och skolgårdsutveckling. Vi lär oss mer om vad som händer på olika platser i Europa – för att inspireras och se möjligheter. Vi får även ta del av forskning.  Anmäl dig till respektive träff senast dagen innan till magnus@byggaskola.se

För datum för övriga träffar, se i kalendariet.

14 SEPTEMBER 2023

Anpassad skola – viktiga vägval och fallgropar att undvika

Nytt namn men samma utmaningar. Den 2 juli heter det inte längre särskola utan anpassad skola. Men utmaningarna är desamma. Vilka är de viktigaste vägvalen att göra när vi planerar för nya eller ombyggda anpassade skolor/skolenheter? Vilka är de vanligaste misstagen och finns det något sätt att undvika dem?
Under ett frukostseminarium gör vi ett försök att ge några svar – utifrån några skarpa projekt och med hjälp av deltagarnas erfarenheter. Magnus Anclair från Forum Bygga Skola leder samtalet.

TRÄFF I MALMÖ

Var och när?

14 september 2023 klockan 8.00-10.00 i Tengboms lokaler på Stora Nygatan 64 i Malmö. Frukostmacka och kaffe mellan 8.00-8.30, därefter samtal.

Vill du anmäla dig?

Denna träff är en IRL-träff i Malmö – vi träffas för en kort presentation och sedan ett rundabordssamtal.  Anmälan till Magnus Anclair senast den 10 september. Ange eventuella kostallergier vid anmälan.

18-19 SEPTEMBER 2023

Vad kan vi lära av Norge?

Forum Bygga Skola åker till Oslo med omnejd. Förutom att dra en massa Norgehistorier besöker vi skolor och lyssnar på erfarenheter av återbruk och trähus. Bland annat besöker vi det uppmärksammade projektet KA 13 samt den helt nybyggda skolan Voldsløkka skole.

STUDIERESA TILL OSLO

Var och när?

18-19 september,  Oslo, Norge.

Programmet och mer information hittar du via länken nedan. Anmälan – gärna innan sommaren –  till Magnus Anclair.

21 SEPTEMBER 2023

Skolan mitt i byn – hur gör man?

Vi lyssnar till tankarna bakom, arbetssättet och erfarenheterna kring en satsning i Göteborgs stad – Skolan som arena. Vilka är målsättningarna? Hur arbetar man för att säkerställa att det blir en levande plats i samhället? Vad kan vi lära av projektets misstag? Vi träffar Anna Grunander, Processledare Jämlik stad, Göteborgs stad och Annie Hohlfält, utvecklingschef på Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg.

WEBINARIUM

Var och när?

21 september 2023 kl 13.30-15.00. Online

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är öppet för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Anmäl dig senast dagen innan till magnus@byggaskola.se Webinariet är även en del av programmet Delarna som blir en helhet, som utöver webinarier består av ett antal IRL-träffar runt om i landet med studiebesök mm. Vill du anmäla dig till programmet? Läs mer via länken nedan!

20-23 SEPTEMBER 2023

Studieresa med fokus på gymnasieplanering

Välkommen att åka med Skolhusgruppen till Gällivare och Kiruna – en studieresa med fokus på modern gymnasieplanering. Här har Lapplands Gymnasium, på grund av påtvingad stadsflytt till förmån för gruvverksamheterna, på kort tid byggt två nya gymnasieskolor. Förutsättningarna och processerna har sett olika ut för de bägge projekten vilket gör dem extra intressanta att ta del av, diskutera, jämföra och utvärdera.  Som bonus blir det även besök på den uppseendeväckande grundskolan Raketskolan och en guidad stadstur i Kiruna med fokus på stadsflytten.

STUDIERESA TILL GÄLLIVARE OCH KIRUNA

Var och när?

20-23 september 2023 – studieresa med tåg till Gällivare och Kiruna.

Vill du anmäla dig?

Denna studieresa arrangeras av Skolhusgruppen. För mer information om program, deltagaravgift och anmälan – läs här!

OBS! Anmäl dig senast den 15 juni för att ta del av förbokade tågplatser.

26 SEPTEMBER 2023

Vi läser och diskuterar: vidga perspektiven, lär dig mer och hör hur andra resonerar

Välkommen att delta i läsecirkeln Skolhuskanonen! Under ett antal träffar under 2023 diskuterar du tillsammans med andra kring texter vi läst inför träffarna. Magnus Anclair, Forum Bygga Skola, är samtalsledare och håller i träffarna. Vi hinner också omvärldsbevaka lite tillsammans.

Vilka artiklar/forskningsrapporter/böcker borde alla vi som är inblandade i skolhusprojekt läsa? Vilken kunskap borde vi alla ha och vad kan få oss att vidga vyerna?

Text till träffen skickas ut ca tre veckor innan träffen.

LÄSECIRKELN
SKOLHUSKANONEN

Var och när?

Datum: 26 september klockan 14.00-15.30.
Träffen sker online – du kan med andra ord befinna dig var du vill i världen!

Anmälan till magnus@byggaskola.se
Träffarna är öppna endast för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen deltagaravgift (men avgift för no show tas ut). Eventuell kostnad för litteratur tillkommer. Du kan anmäla dig när som helst – så länge det finns plats i gruppen.

27-28 SEPTEMBER 2023

Studieresa i Västergötland – skolor och belysning

Välkommen på en studieresa under två dagar då vi gör studiebesök på Baggeboskolan i Tibro, Estrid Ericsson skola i Hjo och Vindängens skola i Falköping (tbc) samt besöker Fagerhult Experience Center. Här får vi inspiration kring ljussättningens möjligheter, interagerar med ljusets olika former och egenskaper, lär oss göra medvetna val.  Vi lyssnar på  Fagerhults ljusrådgivare Kjell Wallin om hur ljuset påverkar oss i lärmiljöer. Vi bor tillsammans i Hjo.

Vill ni endast delta en av dagarna går det bra – hör då av er om det!

TRÄFF IRL

Var och när?

27-28 september 2023 heldagar med start och slut i Skövde. Start kl 9.30 första dagen och avslut kl 16 andra dagen.

Vill du anmäla dig?

Anmäl dig senast den 23 augusti till magnus@byggaskola.se Deltagaravgift (inkluderar programmet, buss, luncher, middag och boende på Hotell Bellevue i Hjo): 2650 kr + moms för medlemmar i nätverket, 3250 kr+ moms för övriga. Anmälan är bindande (men plats kan överlåtas på annan person vid förhinder). Denna träff är även en del av programmet Delarna som blir en helhet.  Läs mer om programmet via länken nedan!

OKTOBER 2023

2 OKTOBER 2023

Att prototypa kring lärmiljö och skolans organisation

Hur ska man veta att en lösning fungerar? Ett sätt som blir allt vanligare i utveckling av hur vi designar våra lärmiljöer och organiserar vår verksamhet är att arbeta med prototyper – vi testar! Välkommen att delta på ett webinarium där vi får höra om erfarenheter om just det. Vilka av lärdomarna kan ni dra nytta av? Vi träffar Christer Holger (nu ansvarig skolor på SBB) som i arbetet med Skapaskolan i Huddinge arbetade mycket med prototyper och tester.

WEBINARIUM

Var och när?

2 oktober 2023 kl 14.00-15.00.
Öppet för alla medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk.

Anmälan (senast den 29 september) tillmagnus@byggaskola.se

3 OKTOBER 2023

Utblick skolgårdar – vad händer i Berlin?

Välkommen till ett webinarium där vi lyssnar till en spaning kring trender och utveckling av skolgårdar i Berlin. Märit Jansson, lektor i landskapsplanering på SLU har besökt Berlins Grün macht schule-projekt. Vi får även en spaning av Erik Miron, lansdskapsarkitekt på White bosatt i Berlin. Vad kan vi lära av deras erfarenheter?

WEBINARIUM

Var och när?

3 oktober 2023 kl 10.00-11.00.

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är en del av en serie träffar under hösten kring skolgårdar och skolgårdsutveckling. Vi lär oss mer om vad som händer på olika platser i Europa – för att inspireras och se möjligheter. Vi får även ta del av forskning.  Anmäl dig till respektive träff senast dagen innan till magnus@byggaskola.se

För datum för övriga träffar, se i kalendariet.

5-6 OKTOBER 2023 (prel)

Vad är ett clever classroom?

Vi planerar för en studieresa till London – favorit i repris då vi besöker skolor och träffar Peter Barrett – som är huvudförfattare till rapporten Clever classrooms – för en föreläsning och workshop. Mer information i början på 2023.

STUDIERESA, LONDON

Var och när?

Preliminärt den 5-6 oktober. Start dagen innan med gemensam middag för de som önskar.
Avslut 6 oktober kl 15 i London.

För intresseanmälan, skriv till Magnus Anclair.

10 OKTOBER 2023

Att renovera en gammal skola – hur blir den som ”ny”?

Flertalet av våra svenska skolor är byggda mellan 40- och 70-talet. Ganska många av dem är i behov av renovering. Det handlar om ytskick, inredning, ventilation och belysning. Men även om möjlighet till utveckling av lärmiljöer och arbetsplatser för pedagoger, samt om att lösa de eventuella flaskhalsar kring t ex skolmatsalar, specialsalar och annat som kan finnas. Och i den bästa av världar med en genomarbetad strategi för rätt antal skolplatser på rätt plats i staden/samhället, kanske även till rätt kostnad. Var ska man börja…?

Under ett frukostseminarium resonerar vi kring alla dessa frågor. Utgångspunkten är ett case från en renoverad skola (presenteras senare). Vilka frågor ställde de sig? Vilka blev svaren?

Under hösten genomförs två sådana träffar, med olika cases.

FRUKOSTSEMINARIUM STOCKHOLM

Var och när?

Seminarium med frukostmacka den 10 oktober klockan 8.00-9.30 i MBG6, Maria Bangata 6, Stockholm. Frukostmacka från kl 8.00, samtal mellan 8.30-9.30.

Vill du anmäla dig? Hör av dig till Magnus Anclair senast den 5 oktober. Ange ev kostallergi (för frukostmackan)

12 OKTOBER 2023

Ett multihus, ett skolpalats och ett utomhusklassrum

Ni kanske trodde att Gävle endast är känt för sin julbock som likt Särimner kommer tillbaka år efter år trots att den bränns ner… icke! Här finns flera intressanta skolhusprojekt att besöka. Välkommen att följa med på studieresa över dagen då vi besöker det nya Hemlingborg – en skola och vård- och omsorgsboende i samma hus,  det renoverade skolpalatset Brynässkolan som nu även fått tillbyggd matsal och idrottshall samt Lovisa of Swedens uteklassrum. Som grädde på moset får vi kaffe hos Gavlefastigheter!

STUDIERESA GÄVLE

Var och när?

Heldag i Gävle den 12 oktober. Start klockan 09.00 vid Gävle tågstation och avslut på samma plats klockan 16.00. Möjlighet att ansluta med tåg både söderut, norrut och västerut.

Vill du anmäla dig? Hör av dig till Magnus Anclair senast den 25 september, men begränsat antal platser så först till kvarn. Öppet för alla intresserade. Deltagaravgift (som inkluderar transport inom Gävle samt lunch och fika): 390 kronor + moms för medlemmar i nätverket, 550 kronor + moms för övriga.

19 OKTOBER 2023

Hur hanterar vi förväntningarna?

Forum Bygga Skolas årliga heldagsträff äger 2023 rum i Stockholm. Programmet fokuserar på några av de förväntningar vi har på våra skolhus och skolgårdar: vi vill att skolan ska erbjuda riktigt bra lär- och arbetsmiljöer, vi vill att skolan ska vara en drivkraft i samhällsutvecklingen och vi vill att skolhusen ska vara en del i klimatomställningen. Tre stora och viktiga förväntningar – skolhuset som ett kinderägg!

HELDAGSKONFERENS

Var och när?

Heldag i Stockholm den 19 oktober klockan 09.00-17.00. Lägre deltagaravgift vid anmälan innan midsommar.
Möjlighet att delta på studiebesök dagen efter, den 20 oktober.
För programmer, mer information och anmälan – klicka dig vidare via länken nedan!

20 OKTOBER 2023

Studiebesök Campus Polacksbacken – ny skola och återbrukat hus

Välkommen att följa med till Uppsala! Där utvecklar Hemsö ett campus-område som vid färdigställande kommer rymma ca 2500 gymnasieelever. Ett av de pågående projekten är den kommunala Lundellska skolan. Fyra huskroppar på totalt ca 20 000m2 renoveras varsamt för att bli moderna skollokaler. Byggnaderna är från tidigt 1900-tal och projektet fokuserar på återbruk vilket bland annat har resulterat i ett bibehållet värmesystem och ett gediget inventeringsarbete.

Den första etappen som innefattar tre byggnader färdigställs sommaren -23, och en fjärde byggnad färdigställs sommaren -24. Nu bjuder Forum Bygga Skola tillsammans med Hemsö in till studiebesök för att dels gå ett varv i de färdigbyggda lokalerna, men också i Hus 2 där byggnadsarbeten fortfarande pågår. Fokus för besöket är återbruk och vi kommer att få höra om utmaningarna och framgångarna med att nå målet – en gymnasieskola till rekordlågt CO2 avtryck.

STUDIEBESÖK

Var och när?

Förmiddag i Uppsala den 20 oktober klockan 09.30-12.00.
Deltagare ansvarar själv för transport till och från skolan.
Förtur för deltagare på Arena Bygga Skola, övriga kan göra intresseanmälan och besked ges den 1 oktober. För anmälan, skriv till Magnus Anclair.

20 OKTOBER 2023

Studiebesök Järlahöjdens förskola – och om möjligheterna med partnering

Välkommen att följa med till Nacka kommun! Vi besöker Järlahöjdens förskola och och får även höra om hur partnering kan fungera. NCC och Nacka kommun har samarbetat kring ett flertal skolor och förskolor, bland annat de vi besöker. Vilka är deras erfarenheter?

STUDIEBESÖK

Var och när?

Förmiddag i Nacka den 20 oktober klockan 09.30-12.00.
Deltagare ansvarar själv för transport till och från besöken.
Förtur för deltagare på Arena Bygga Skola, övriga kan göra intresseanmälan och besked ges den 1 oktober. För anmälan, skriv till Magnus Anclair.

20 OKTOBER 2023

Studiebesök skola – med fokus på konsten

Välkommen att följa med till två skolor då vi kollar på konsten i skolorna och berättar om tankarna bakom. På varje plats möter vi upp någon ur verksamheten eller som jobbar med konsten som kan berätta mer. Rundtur med buss till 2 skolor i Stockholmsområdet: Vega skola och aktivitetshus i Haninge och Sjöviksskolan i Årsta. Och utöver konsten tittar vi snabbt på skolorna i dess helhet också!

STUDIEBESÖK

Var och när?

Förmiddag i Stockholm/Haninge den 20 oktober klockan 09.00-12.00.
Transport till och från besöken ingår – startplats meddelas senare.
Förtur för deltagare på Arena Bygga Skola, övriga kan göra intresseanmälan och besked ges den 1 oktober. För anmälan, skriv till Magnus Anclair.

24 OKTOBER 2023

Utblick skolgårdar – vad händer i Köpenhamn?

Välkommen till ett webinarium där vi lyssnar till en spaning kring trender och utveckling av skolgårdar i Köpenhamn. Anne Dahl Refshauge, landskapsarkitekt på Köpenhamns kommun, berättar.

WEBINARIUM

Var och när?

24 oktober 2023 kl 10.00-11.00.

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är en del av en serie träffar under hösten kring skolgårdar och skolgårdsutveckling. Vi lär oss mer om vad som händer på olika platser i Europa – för att inspireras och se möjligheter. Vi får även ta del av forskning.  Anmäl dig till respektive träff senast dagen innan till magnus@byggaskola.se

För datum för övriga träffar, se i kalendariet.

25 OKTOBER 2023

Rätt belysning, akustik och färg

Vi lyssnar till genomgångar av kunskap och lösningar kring några av de saker som påverkar elevers och lärares arbetsmiljö: belysning, akustik och färgsättning.

Under 2023 arrangeras en serie webinarier med fokus på de olika aspekter av den fysiska miljön i skolan som påverkar lärandet. Utgångspunkten är repporten Clever classrooms. För de som vill kompletteras serien med en studieresa till London då vi träffar rapportens författare Peter Barrett samt genomför studiebesök på skolor.

TRÄFF I UMEÅ

Var och när?

25 oktober 2023 kl 10.30-12.30 hos Sweco, Umestan Företagspark

Vill du anmäla dig? Skriv till magnus@byggaskola.se senast den 15 oktober.

25 OKTOBER 2023

Vad ska en skola kosta…?

Vi samtalar kring olika saker som kostar i skolhusprojekt, vad vi kan vinna på att satsa och resonerar kring några olika nyckeltal.

Delta gärna även på träffen tidigare samma dag kring akustik, belysning och färgsättning  och ät lunch tillsammans med oss!

TRÄFF I UMEÅ

Var och när?

25 oktober 2023 kl 13.30-15.30 Sweco, Umestan Företagspark.

Vill du anmäla dig? Skriv till magnus@byggaskola.se senast den 15 oktober.

NOVEMBER 2023

8 NOVEMBER 2023

Att renovera en gammal skola – hur blir den som ”ny”?

Flertalet av våra svenska skolor är byggda mellan 40- och 70-talet. Ganska många av dem är i behov av renovering. Det handlar om ytskick, inredning, ventilation och belysning. Men även om möjlighet till utveckling av lärmiljöer och arbetsplatser för pedagoger, samt om att lösa de eventuella flaskhalsar kring t ex skolmatsalar, specialsalar och annat som kan finnas. Och i den bästa av världar med en genomarbetad strategi för rätt antal skolplatser på rätt plats i staden/samhället, kanske även till rätt kostnad. Var ska man börja…?

Under ett frukostseminarium resonerar vi kring alla dessa frågor. Utgångspunkten för denna träff är Rödabergsskolan på Norrmalm i Stockholm. Här behövs det 400 fler skolplatser, och i samband med det bygger man även en ny idrottshall. Vilka frågor ställde de sig? Vilka blev svaren? Vi lyssnar på Alina Segerström, förvaltningsområdeschef,  och Emma Söderström, projektledare, båda på SISAB.

Under hösten genomförs två sådana träffar, med olika cases.

FRUKOSTSEMINARIUM STOCKHOLM

Var och när?

Seminarium med frukostmacka den 8 november klockan 8.00-9.30 i MBG6, Maria Bangata 6, Stockholm. Frukostmacka från kl 8.00, samtal mellan 8.30-9.30.

Vill du anmäla dig? Hör av dig till Magnus Anclair senast den 2 november. Ange ev kostallergi (för frukostmackan).

9 NOVEMBER 2023 (prel)

Känslan av ägandeskap – så viktig men hur…?

Vi vet att känslan av ägandeskap – både hos elever och skolans personal – är viktig för både inlärning och arbetsmiljö. Men hur skapar man den i ett skolhusprojekt? När i planeringsprocessen och hur? Fungerar vissa metoder bättre än andra? På vilket sätt kan olika knep förstärka och hålla liv i det då verksamheten är igång? Och kan en stark känsla av ägandeskap hos eleverna leda till mindre skadegörelse och därmed en billigare och bättre förvaltning? Som vanligt många frågor – låt oss träffas för att hitta några av svaren! Välkommen till en träff där vi först lyssnar till en kort presentation kring dessa frågor och därefter diskuterar runt bordet.

TRÄFF I STOCKHOLM

Var och när?

9 november 2023 klockan 11.00-13.00 i centrala Stockholm. Plats meddelas inom kort.

Vill du anmäla dig?

Denna träff är en IRL-träff i Stockholm – vi träffas för en kort presentation och sedan ett rundabordssamtal. Vi äter lunch under samtalet.  Anmälan till Magnus Anclair senast den 1 november. Ange eventuella kostallergier vid anmälan.

10 NOVEMBER 2023

Utblick skolgårdar – vad händer i Paris?

Välkommen till ett webinarium där vi lyssnar till en spaning kring trender och utveckling av skolgårdar i Paris. Vi får träffa Raphaëlle Thiollier, ansvarig för projektet Gröna skolgårdar i Paris, OASIS.

WEBINARIUM

Var och när?

10 november 2023 kl 10.00-11.00.

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är en del av en serie träffar under hösten kring skolgårdar och skolgårdsutveckling. Vi lär oss mer om vad som händer på olika platser i Europa – för att inspireras och se möjligheter. Vi får även ta del av forskning.  Anmäl dig till respektive träff senast dagen innan till magnus@byggaskola.se

För datum för övriga träffar, se i kalendariet.

10 NOVEMBER 2023

Hållbarhet i skolhus – hur kan du göra som beställare?

Hur kan man som beställare få mer hållbarhet för pengarna? Vi lyssnar till några exempel, bl a från Hemsö och SISAB.

WEBINARIUM

Var och när?

10 november 2023 kl 13.00-15.00. Online

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är öppet för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Anmäl dig senast dagen innan till magnus@byggaskola.se Webinariet är även en del av programmet Delarna som blir en helhet, som utöver webinarier består av ett antal IRL-träffar runt om i landet med studiebesök mm. Vill du anmäla dig till programmet? Läs mer via länken nedan!

14 NOVEMBER 2023

Konst i skolan och skolhusen – varför då?

Varför ska man arbeta med konst i skolmiljön? Vad kan vi vinna på det? Och hur kan en process se ut? Välkommen till ett fördjupningswebinarium med fokus på detta. Molly Sjögren på ArtPlatform ger medskick till beställare/arkitekter/byggare, resonerar kring medskapande/delaktighet  och berättar om vinster och svårigheter.

WEBINARIUM

Var och när?

14 november 2023 kl 13.00-14.30. Online

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är öppet för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Anmäl dig senast dagen innan till magnus@byggaskola.se

16 NOVEMBER 2023

Vi läser och diskuterar: vidga perspektiven, lär dig mer och hör hur andra resonerar

Välkommen att delta i läsecirkeln Skolhuskanonen! Under ett antal träffar under 2023 diskuterar du tillsammans med andra kring texter vi läst inför träffarna. Magnus Anclair, Forum Bygga Skola, är samtalsledare och håller i träffarna. Vi hinner också omvärldsbevaka lite tillsammans.

Vilka artiklar/forskningsrapporter/böcker borde alla vi som är inblandade i skolhusprojekt läsa? Vilken kunskap borde vi alla ha och vad kan få oss att vidga vyerna?

Text till träffen skickas ut ca tre veckor innan träffen.

LÄSECIRKELN
SKOLHUSKANONEN

Var och när?

Datum: 16 november klockan 14.00-15.30.
Träffen sker online – du kan med andra ord befinna dig var du vill i världen!

Anmälan till magnus@byggaskola.se
Träffarna är öppna endast för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen deltagaravgift (men avgift för no show tas ut). Eventuell kostnad för litteratur tillkommer. Du kan anmäla dig när som helst – så länge det finns plats i gruppen.

17 NOVEMBER 2023

Hållbarhet i skolhus – vilket material ger mest hållbarhet för pengarna?

Vilka material ska vi välja i våra skolhus? Vad är mest hållbart – både klimatmässigt och ekonomiskt? Vi lyssnar till arkitekt Bård Sverre Solhem, Eggen arkitekter, med lång erfarenhet av bland annat skolor i trä.

WEBINARIUM

Var och när?

17 november 2023 kl 09.00-11.00. Online

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är öppet för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Anmäl dig senast dagen innan till magnus@byggaskola.se Webinariet är även en del av programmet Delarna som blir en helhet, som utöver webinarier består av ett antal IRL-träffar runt om i landet med studiebesök mm. Vill du anmäla dig till programmet? Läs mer via länken nedan!

22 NOVEMBER 2023 (prel)

Klimatdeklaration skolhus – måsten, vinster och erfarenheter

Favorit i repris – nu även med några konkreta erfarenheter från arbetet med klimatdeklarationer. Från den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader – även skolfastigheter. Det innebär att byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har.  Syftet med lagen om klimatdeklaration för nya byggnader är att bidra till att minska klimatpåverkan från byggskedet. Läs mer hos Boverket!

Vad innebär de nya kraven för ett skolhusprojekt? Vad vi kan vinna på att arbeta med klimatdeklarationer? Hur kan man göra? Och hur kan det underlätta för framtida återbruk?

Vi lyssnar på Pierre Bohman och Carsten Svensson på Prodikt som ger oss en genomgång. Vi får även höra om ett projekt där man i arbetet med klimatdeklaration sett möjligheter att reducera klimatpåverkan.

WEBINARIUM

Var och när?

22 november 2023 kl 16.00-17.00. Online

Vill du anmäla dig?

Öppet för alla intresserade. För anmälan, skriv senast den 21 november klockan 16.00  till Magnus Anclair.

22-23 NOVEMBER 2023

Hållbarhet i skola och skolhus

Välkommen till en tvådagarsträff där vi lyssnar till föreläsningar kring hur vi kan designa för återbruk och hur arkitektur kan skapa värden inom hållbarhet. Vi gör besök och får lära oss mer om det hållbarhetsarbete som gjorts och görs på Lindholmens Tekniska Gymnasium, Hoppets förskola samt Björkö skola i Öckerö kommun (preliminärt).

TRÄFF I GÖTEBORG

Var och när?

22-23 november 2023 heldagar i Göteborg. Start ca kl 11.00 första dagen och avslut kl 15 andra dagen.

Vill du anmäla dig?

Denna träff är en del av programmet Delarna som blir en helhet. Vill du anmäla dig? Läs mer via länken nedan!

2024

26-27 SEPTEMBER 2024 (prel)

Skolhusutveckling och uppdraget – samtidigt?

Vi åker till Köpenhamn på studieresa! På denna resa besöker vi några av Köpenhamnsområdets nyaste skolor och förskolor och samtalar med skolutvecklare kring kopplingen mellan de fysiska miljöerna, pedagogik, läroplaner och skolutveckling. Hur kan vi arbeta med utveckling samtidigt som vi utför det uppdrag vi har här just nu?

Programmet presenteras under hösten/vintern 2023.

STUDIERESA
TILL KÖPENHAMN

Var och när?

Den 26-27 september i Köpenhamn. Tider presenteras under hösten 2023.

Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se

9-10 OKTOBER 2024 (prel)

Utblick Finland: materialval, lärmiljöer och stadsplanering

Forum Bygga Skola åker till Helsingfors med omnejd. Vi besöker skolor – en som varit igång ett tag och några helt nya och får en bild av vad som utmärker de finska skolor som planeras och byggs nu. Programmet presenteras våren 2024.

STUDIERESA, HELSINGFORS MED OMNEJD

Var och när?

9-10 oktober 2024,  Helsingfors, Finland med omnejd

Intresseanmälan till Magnus Anclair.

HÖSTEN 2024 – PRELIMINÄRT

Trygga skolor – men hur? Nationellt event för erfarenhetsutbyte kring trygghet, säkerhet och design

Trygghet är ofta ett centralt ord i skola och skolhusprojekt. Forskning och erfarenhet visar att om elever och personal upplever trygghet och tillit fungerar ofta undervisning och socialt samspel. Men trygghet kan innebära flera saker och vägarna till det och andra sociala värden kan se olika ut.

Vilka är de vanligaste utmaningarna i svensk skola och i skolhusprojekt kring att uppnå trygghet och tillit? Vilka olika lösningar används och testas? Är trygghet och säkerhet olika sidor av samma mynt? Kan både hård och mjuk övervakning vara vägar till Pisa och tillit? Vilka innovativa design-, teknik- och verksamhetslösningar finns redan som stärker elevernas tillit till samhället? Och var behöver vi komma längre?

Välkommen att delta i ett nationellt event för att ta del av resultatet av det Vinnova-finansierade projektet Skapade sociala värden i skolbyggnader, SSViS, där samproduktion sker mellan behovsägare, arkitekter och lärmiljöforskare med ambitionen att producera konkreta och forskningsbaserade anvisningar och rekommendationer för stärkt socialt värdeskapande som kan användas i bygg- och förvaltningsprocesser kring skolor. Projektpartners SSViS: Huddinge kommun, Huddinge Samhällsfastigheter, Tengbom och Högskolan i Gävle.

NATIONELLT EVENT

Var och när?

Preliminärt hösten 2024, mer info kommer

Kommer att bygga på det Vinnova-finansierade projektet
Skapade sociala värden i skolbyggnader, SSViS

Vad önskar du program kring?
Välkommen att höra av dig med de frågor du ser som viktigt att lära dig mer om och höra hur andra tänker kring.

REGLER KRING ANMÄLAN, NO SHOW MM

Genom att anmäla dig till något av Forum Bygga Skolas aktiviteter så godkänner du reglerna nedan.

Vilka är välkomna på Forum Bygga Skolas träffar och arrangemang?
Verksamheten är i de flesta fall öppen för alla intresserade och i vissa fall endast för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Detta framgår vid varje enskilt arrangemang, se i kalendariet.

Rabatter för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk
För medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk är det antingen kostnadsfritt att delta eller så ges rabatt på deltagaravgift. Detta framgår vid varje enskilt arrangemang, se i kalendariet.

Anmälan och avanmälan
Anmälan till arrangemang görs genom att skicka en e-post till Forum Bygga Skola (magnus@byggaskola.se) med namn och e-post på de som ska delta samt faktureringsadress inkl referens för e-faktura i de fall det är en deltagaravgift.
För avanmälan gäller att genom e-post informera om avanmälan senast 24 timmar innan arrangemangets start. I vissa fall är en anmälan bindande (t ex vid studieresor) men platsen kan då oftast överlåtas på annan person. Detta framgår vid varje enskilt arrangemang, se i kalendariet.

Avgift för No show
Om anmäld person ej deltar i arrangemang och ingen avanmälan gjorts (se ovan) faktureras en avgift för no show. Om inget annat framgår i kalendariet är avgiften 500 kr + moms. Denna avgift läggs till en eventuell anmälningsavgift.

Back To Top