HELA KALENDARIET

Kalendariet

Här hittar du de aktiviteter som arrangeras av Forum Bygga Skola och samarrangemang med partners med flera. Välkommen att delta!

Forum Bygga Skolas verksamhet påverkas som så mycket annat av den pågående Corona-pandemin. De flesta (men inte alla) träffar under våren 2021 genomförs online. I de fall vi ställer in eller flyttar fram arrangemang kontaktar vi alla anmälda samt uppdaterar kalendariet.


25 januari 2021 – träff läsecirkeln Skolhuskanonen

Vi läser och diskuterar: vidga perspektiven, lär dig mer och hör hur andra resonerar

Välkommen att delta i läsecirkeln Skolhuskanonen! Under ett antal träffar under 2021 diskuterar du tillsammans med andra kring texter vi läst inför träffarna. Magnus Anclair, Forum Bygga Skola, är samtalsledare och håller i träffarna. Vi hinner också omvärldsbevaka lite tillsammans.

Vi träffas online  – du kan med andra ord befinna dig var du vill i världen! Vi träffas vi ungefär en gång varannan månad fram till sommaren 2021.

Vilka artiklar/forskningsrapporter/böcker borde alla vi som är inblandade i skolhusprojekt läsa? Vilken kunskap borde vi alla ha och vad kan få oss att vidga vyerna?

Var och när? Träffen den 25 januari äger rum klockan 14.00-15.30. 

Alla träffar sker online.

Tider för samtliga träffar presenteras här→.

Anmälan till magnus@byggaskola.se  Träffarna är öppna endast för medlemmar i  i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen deltagaravgift. Det går att ansluta när som helst under året (givet att det finns plats i grupperna).  Eventuell kostnad för litteratur tillkommer.


26 januari – Träff online

Barnkonventionen – hur har det gått? Och hur kan vi konkret arbeta med den?

Barnkonventionen har nu varit svensk lag i ett år – hur har vi hanterat den hittills i våra skolprojekt? Vi delar erfarenheter av eventuella nya checklistor och riktlinjer. Hur påverkar det vår planering av skolprojekten? Vi jämför och hör hur andra tänker. Välkommen till ett samtal där vi träffas online via Zoom.

Var och när? Var du vill så länge du har en bra uppkoppling. Vi börjar med en kaffe, te eller annat på egen hand samtidigt som du ansluter dig till mötet. Klockan  kl 9.00-10.30 pågår samtalet under ledning av Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen kostnad. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 21 januari.


3 februari – Skolhusgruppen arrangerar

Att utvärdera en skola – resultat och erfarenheter från Danmark

Välkommen att delta på Skolhusgruppens webinarium som beskriver den utförliga utvärderingen av skolan Universitet – en skola i Köpenhamn. Här kan du läsa rapporten vars innehåll kommer att presenteras. Den 3 februari klockan 16.00-18.00 online.

Anmälan via Skolhusgruppens anmälningssida!


4 februari – virtuellt studiebesök

Elinelundsskolan i Malmö – följ med på digitalt studiebesök!

Välkommen att följa med till den nybyggda Elinelundsskolan i Malmö. När skolan är full ska 630 elever i F-9 tillbringa mycket av sin tid här. ”En flexibel, modern och trygg skola med plats för kreativt lärande” är målsättningen. Låt oss titta in i skolan, prata med några av de som varit delaktiga i planeringen av skolan och de som arbetar i den nu när den är klar.

Välkommen till ett studiebesök där vi träffas online.

Var och när? Den 4 februari klockan 13.30-15.00. Var du vill så länge du har en bra uppkoppling. Vi börjar med en kaffe, te eller annat på egen hand samtidigt som du ansluter dig till mötet.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen kostnad för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Övriga 250 kronor + moms. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 1 februari.


9 februari – webinarium

Vi vill bygga och driva en skola för alla. Men hur…?!

”En skola för alla” är ingen ovanlig målformulering för en skola idag – oavsett om det handlar om att bygga en ny skola eller om att utveckla verksamheten. Men vad menar vi när vi säger så? Vad kräver styrdokumenten? Vad är viktiga framgångsfaktorer när man utformar såväl skolstruktur som enskilda skolor och dess lärmiljöer för att även elever med särskilda behov och NPF-diagnos ska må bra i skolan? Välkommen att lyssna till föreläsningar och samtal där både kunskap och personliga erfarenheter förmedlas. Vi träffar Thomas Söderlund, uppdragsansvarig Tyréns samt föreningen Barn i behov, och Åsa Rodenkirchen Machado, affärsutvecklingsansvarig lärmiljöer Sweco.

Vi träffas online.

Var och när? Den 9 februari klockan 13.30-15.00. Var du vill så länge du har en bra uppkoppling. Vi börjar med en kaffe, te eller annat på egen hand samtidigt som du ansluter dig till mötet.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen kostnad för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Övriga 250 kronor + moms. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 4 februari.


23 februari ONLINE: Smarta skolan

Hur kan dagens teknik hjälpa oss att använda skollokalerna smartare?

Det smarta huset hjälper oss att få ner energianvändningen, lägga scheman där lokalerna används fullt ut, ökar kvaliteten på luften, ger rätt belysning för den aktivitet som pågår och mycket mer. Vad är möjligt redan idag i våra skolor?

Det är den första träffen i en av Forum Bygga Skolas nätverksgrupper. Under några träffar vänder och vrider vi på frågorna om effektiv resursanvändning, olika sätt att organisera verksamheten och frågor om hur tekniken och digitaliseringen kan göra husen smartare. Ibland får vi besök av en gäst som ger oss saker att tänka på. Denna gång gästas vi av Louise Sassene Lindquist på ÅWL arkitekter som för SKR:s räkning sammanställt tankar kring skolans digitalisering. Du kan välja att vara med endast på denna träff eller om du vill – vi träffas en gång till för att ta samtalet vidare.

Tid och plats: den 23 februari klockan 13.00-14.15 online. Anmälan: maila till Magnus Anclair senast den 18 februari. Öppet för alla er som är medlemmar i nätverket. Läs mer!→


23 februari ONLINE: Priset för en skola

Hur många kvadratmeter behöver en elev? Och vad ska ingå?

Välkommen att vara med på ett samtal kring den komplexa frågan om kostnader och vägval. Frågan om antal kvadratmeter per elev handlar ju om både kostnader, vad vi vill att lokalerna ska erbjuda för miljöer och hur effektiv ett skolhus kan vara.

Det är den första träffen i en av Forum Bygga Skolas nätverksgrupper. Under några träffar vänder och vrider vi på frågorna vad ska en skola få kosta och vad kan vi kräva för resultat? Och vad kan vi vinna om vi satsar extra allt? Ibland får vi besök av en gäst som ger oss saker att tänka på. Denna gång gästas vi av Anders Berglind, affärsutvecklare på Wästbygg. Du kan välja att vara med endast på denna träff eller om du vill – vi träffas en gång till för att ta samtalet vidare.

Tid och plats: den 23 februari klockan 15.00-16.15 online. Anmälan: maila till Magnus Anclair senast den 18 februari. Öppet för alla er som är medlemmar i nätverket. Läs mer!→


24 februari – webinarium

Husboken – som hustomten? De flesta gillar den men ingen har sett den…

Att förstå idén bakom en skola är viktigt när den ska planeras och byggas. Men minst lika viktigt är det att verksamheten förstår tankarna bakom huset och dess möjligheter när de flyttar in. Ofta kallas ett dokument som beskriver detta för ”husboken”. Hur kan en sådan se ut och användas?

Välkommen att höra om några exempel och erfarenheter. Vi träffar bland andra Joakim Axelsson på Hammarö kommun och Kristin Folkesson på ByggDialog som arbetat tillsammans med husböcker. Vi får också höra om hur Umeå kommun arbetar med husböcker. Vi träffas online!

Var och när? Den 24 februari klockan 9.00-10.15. Var du vill så länge du har en bra uppkoppling. Vi börjar med en kaffe, te eller annat på egen hand samtidigt som du ansluter dig till mötet.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen kostnad för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Övriga 250 kronor + moms. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 18 februari.


15 mars: rundabordssamtal online

En skolas inredning och inventarier – hur ska man tänka och räkna?

Välkommen att delta i ett rundabordssamtal där vi vänder och vrider på olika lösningar och sätt att göra budget för en skolas inredning. Samtalet är andra delen av ett samtal som startades i december 2020, men flera är välkomna att ansluta för att lyssna och dela erfarenheter. Utgångspunkten för samtalet är case från Jönköping och Falkenberg. Planen är att vara konkreta och att få med sig idéer hem hur man kan resonera och räkna. Och en bra grund att fortsätta samtalen med de som deltar.

Öppet för alla er som är medlemmar i nätverket.

Var och när? Den 15 mars klockan 9.30-11.30. Vi träffas online. Begränsat antal platser, ingen deltagaravgift. Anmälan till Magnus Anclair, magnus@byggaskola.se


15 mars – Träff online

En likvärdig skola – hur planerar och bygger vi en sådan?

Favorit i repris – samtalen kring likvärdighet fortsätter. Hur omsätter vi ordet likvärdighet i ett skolhus och en skolgård? Vad kan de fysiska miljöerna göra utöver det som själva verksamheten gör för att vi ska nå likvärdighet? Vi jämför och hör hur andra tänker. Välkommen till ett samtal där vi träffas online. Innan samtalet läser vi en artikel för att förbereda oss – Frida Brismar Pålssons artikel ”Att bygga för likvärdighet” i Arkus antologi Skolans nya rum. Boken kan beställas via de vanliga nätförsäljarna av böcker.

Var och när? Var du vill så länge du har en bra uppkoppling. Vi börjar med en kaffe, te eller annat på egen hand samtidigt som du ansluter till mötet. Klockan  kl 14.00-15.30 pågår samtalet under ledning av Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen kostnad. Förtur för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 11 mars.


17 mars – Webinarium

Skolans inomhusmiljö – här får vi inte göra fel

Luft, ljus och ljud. De tre sakerna påverkar oss alla. För elever och lärare är kvaliteten avgörande för hur väl de mår och presterar i skolan. Välkommen till ett webinarium där kunskap presenteras och hur olika lösningar kan se ut. Vi träffar bland andra Jonas Christensson, komfortutvecklare/akustikexpert på Saint-Gobain, Isabel Villar, ljusdesigner på White, Charlotta Berggren, expert på inomhusklimat/luft på ByDemand och Filiz Coskun, arkitekt på White.

Var och när? Onsdagen den 17 mars klockan 10.00-12.00. Var du vill så länge du har en bra uppkoppling.

Anmälan senast den 15 mars till magnus@byggaskola.se 


19 mars – Walkitalkinarium

Walk, listen and talk – Lärmiljöpodden i snömodden

Vi testar ett nytt grepp! Det är ju inte bara eleverna vi planerar skolor för som mår bra av frisk luft och av att röra på sig… Vi går en promenad, lyssnar på ett avsnitt av Lärmiljöpodden och pratar kort med någon annan om det vi hörde. Antingen tar du med en kollega, eller så får du en samtalspartner av Forum Bygga Skola som du pratar med på telefon när du promenerar.

Lärmiljöpodden (producerat av ÅWL arkitekter) finns där poddar finns, bland annat Spotify. Varje avsnitt är ca 20 minuter, så det finns ungefär lika lång tid för ett samtal efteråt. Ni kommer själva överens om vilket av de sju avsnitten ni vill lyssna på.

Var och när? Fredagen den 19 mars klockan 15.00-15.45. Var du vill så länge du har en bra uppkoppling – men helst på promenad utomhus! 

Anmälan senast den 12 mars till magnus@byggaskola.se om du vill ha en samtalskompis! Skicka då med ditt telefonnummer.


23 mars – Webinarium upphandling skolor

Att upphandla en skola – om myter, möjligheter och vinsterna för inomhusmiljön!

När vi väl vet vad det är vi vill ha – då är det dags att upphandla… fast egentligen bör ju frågan om upphandling vara med från början. Välkommen till ett webinarium där vi benar upp några av myterna kring upphandling, vad vi kan vinna på att ha med frågan om upphandling genom hela projektet och sist men inte minst lär vi oss om hur en hållbar inomhusmiljö kan upphandlas. Vi får träffa Jens Johansson från Upphandlingsmyndigheten som föreläser och diskuterar med oss.

Var och när? Vi träffas online via Zoom. Webinariet pågår mellan kl 15.30-17.00.

Anmälan till magnus@byggaskola.se senast den 19 mars. Utan kostnad för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 250 kronor + moms.


29 mars – Arena Bygga Skola ON TOUR online

Skolans uppgift och skolhusets roll i det. Bygga nytt, bygga om eller tillfälliga lokaler – vad blir bäst för oss?

Två viktiga frågor att bita i. Under två timmar lyssnar vi till korta föreläsningar och diskuterar. Större delen av diskussionerna kommer att fokusera på frågan om att bytta nytt, bygga om eller tillfälliga lokler.

Arena Bygga Skola – en av Sveriges viktigaste mötesplatser för alla som planerar för nya och ombyggda skolor – hittar nya former under pågående pandemi. Istället för större event genomför vi istället mindre regionala  samt digitala träffar. Samtalen och erfarenhetsutbytet måste fortsätta – det är en viktig ingrediens i genomtänkta skolprojekt.

Välkommen också att höra ev er och boka in en egen Arena Bygga Skola ON TOUR hos er. Alla medlemmar i nätverket kan boka in en träff, live eller online. För mer information om programmet och hur ett eget upplägg kan se ut – läs mer här!→

Var och när? Vi träffas den 29 mars online. Se till att ha en bra uppkoppling.  Webinariet pågår mellan kl 10.00-12.00.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Sista anmälningsdag den 25 mars. Utan kostnad för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 250 kronor + moms.


30 mars 2021 – träff läsecirkeln Skolhuskanonen

Vi läser och diskuterar: vidga perspektiven, lär dig mer och hör hur andra resonerar

Välkommen att delta i läsecirkeln Skolhuskanonen! Under ett antal träffar fram till våren 2021 diskuterar du tillsammans med andra kring texter vi läst inför träffarna. Magnus Anclair, Forum Bygga Skola, är samtalsledare och håller i träffarna. Vi hinner också omvärldsbevaka lite tillsammans.

Vi träffas online  – du kan med andra ord befinna dig var du vill i världen! Vi träffas vi ungefär en gång varannan månad fram till sommaren 2021.

Vilka artiklar/forskningsrapporter/böcker borde alla vi som är inblandade i skolhusprojekt läsa? Vilken kunskap borde vi alla ha och vad kan få oss att vidga vyerna?

Var och när? Träffen den 30 mars äger rum klockan 14.00-15.30. 

Alla träffar sker online.

Tider för samtliga träffar presenteras här→.

Anmälan till magnus@byggaskola.se  Träffarna är öppna endast för medlemmar i  i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen deltagaravgift. Eventuell kostnad för litteratur tillkommer.


Utbildningsprogram 2021: sex träffar april – november

Att planera för en skola – delarna som blir en helhet

Att planera för en skola är en komplex uppgift. Välkommen att delta i ett utbildningsprogram som under sju träffar (online, i Stockholm, Göteborg, Arvika, Malmö och Köpenhamn) växlar mellan att djupdyka i några centrala frågor och att se och diskutera helheten i projektet. Vi tar bland annat upp frågor som skolbyggets grundstenar – det vi vet krävs för ett lyckat projekt, vad styrdokumenten säger, god och varierad lärmiljö, utomhusmiljö och skolgårdar, upphandlingens möjligheter, hur man kan se på flexibilitet i både undervisning och skolhus och hur olika aspekter av hållbarhet kan bli verklighet – på riktigt.

Utbildningsprogrammet riktar sig till dig som arbetar med att från olika vinklar planera en ny- eller ombyggnad av skola. Vad ska man tänka på? Vilka är de mest avgörande frågorna och faktorerna? Hur tänker och gör andra?  Vid sju tillfällen varvas föreläsningar, skolbesök, workshops och diskussioner. De två första träffarna är kortare online-träffar och i maj träffas vi live i Malmö!

Mer information om 2021 års program, anmälan (som är öppen) mm hittar du här!→

OBS! Programmet 2020 blev fullbokat – vänta inte för länge med anmälan vill du delta 2021.


26 april 2021 – webinarium

Ett steg framåt och två steg bakåt… om att bedriva skolutveckling parallellt med skolhusutveckling. Varför är det så svårt?

Vi lyssnar på några av de exempel som finns i Sverige där man arbetat med skolutveckling samtidigt som man utvecklar skolhusets utformning. Vi diskuterar kring varför det är så svårt. Vilka misstag har man gjort i de projekt där ambitionen funnits och vad kan vi lära av dem? Hur förändrar man en skolas kultur och sätt att arbeta? Vilka erfarenheter är bra att ta med sig i kommande skolprojekt? Bland andra träffar vi Mikael Parknäs som startade Kvibergsskolan i Göteborg samt Christer Holger som startade Skapaskolan i Huddinge.

Var och när? Den 26 april klockan 13.30-15.00 ONLINE. Ingen kostnad för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 250 kronor + moms. Anmälan senast den 23 april till magnus@byggaskola.se


27 april 2021 – träff läsecirkeln Skolhuskanonen

Vi läser och diskuterar: vidga perspektiven, lär dig mer och hör hur andra resonerar

Välkommen att delta i läsecirkeln Skolhuskanonen! Under ett antal träffar fram till våren 2021 diskuterar du tillsammans med andra kring texter vi läst inför träffarna. Magnus Anclair, Forum Bygga Skola, är samtalsledare och håller i träffarna. Vi hinner också omvärldsbevaka lite tillsammans.

Vi träffas online  – du kan med andra ord befinna dig var du vill i världen! Vi träffas vi ungefär en gång varannan månad fram till sommaren 2021.

Vilka artiklar/forskningsrapporter/böcker borde alla vi som är inblandade i skolhusprojekt läsa? Vilken kunskap borde vi alla ha och vad kan få oss att vidga vyerna?

Var och när? Träffen den 27 april äger rum klockan 14.00-15.30. 

Alla träffar sker online.

Tider för samtliga träffar presenteras här→.

Anmälan till magnus@byggaskola.se  Träffarna är öppna endast för medlemmar i  i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen deltagaravgift. Eventuell kostnad för litteratur tillkommer.


11 maj- Arena Bygga Skola ON TOUR online

Skolans uppgift och skolhusets roll i det. Den stora skolan som samtidigt är den öppna, trygga och flexibla skolan – hur går det till?

Två viktiga frågor att bita i. Under två timmar lyssnar vi till korta föreläsningar och diskuterar. Denna gång fokuserar vi extra mycket på den sista frågan – om stora skolor.

Arena Bygga Skola – en av Sveriges viktigaste mötesplatser för alla som planerar för nya och ombyggda skolor – hittar nya former under pågående pandemi. Istället för större event genomför vi istället mindre regionala  samt digitala träffar. Samtalen och erfarenhetsutbytet måste fortsätta – det är en viktig ingrediens i genomtänkta skolprojekt.

Välkommen också att höra ev er och boka in en egen Arena Bygga Skola ON TOUR hos er. Alla medlemmar i nätverket kan boka in en träff, live eller online. För mer information om programmet och hur ett eget upplägg kan se ut – läs mer här!→

Var och när? Vi träffas den 11 maj online. Se till att ha en bra uppkoppling. Webinariet pågår mellan kl 13.00-15.00.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Sista anmälningsdag den 7 maj. Utan kostnad för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 250 kronor + moms.


18 maj (preliminärt) – Studiebesök med gåtur på Nakterhusskolan, Haninge

En skola i en ny stadsdel – vilka saker bör man inte missa att tänka på?

När en ny stadsdel ska byggas behövs ju oftast en skola (och säkerligen även flera förskolor). Givet vad man har för målsättningar med den nya stadsdelen – vilka frågor behöver man fundera över när det gäller skolan? Och utöver de frågorna finns ju fortfarande huvuduppdraget – en skola med utbildning av god kvalitet för alla elever… Vilka frågor ställde man sig inför bygget av Nakterhusskolan? Och vilka svar hittade man? Studiebesöket genomförs som en variant av en gåtur – vi besöker några platser på skolan, iakttar, noterar och diskuterar.

Var och när? Nakterhusskolan, Haninge. Tid och plats meddelas under våren – när viruset tillåter. Den 18 maj är preliminärt.

Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se Ingen deltagaravgift. Begränsat antal deltagare.


19 maj – föreläsningar och samtal ONLINE

Knock on wood – om att bygga en skola i trä

Allt fler byggnader byggs i trä. Även flera skolor med stomme av trä är på väg att byggas i Sverige (och några finns redan!). Men det finns en del myter kring hus i trä. Och samtidigt en hel del möjligheter. Hållbarhet, brand och akustik är några frågor som ofta kommer upp. Dessa och några andra perspektiv på skolhus i trä lyfter vi upp på detta webinarium. Vi får lyssna på några korta föreläsningar (blanda andra SPINN arkitekter som varit inblandade i många träskolor i Norge) och tillfälle att prata med varandra. Välkommen till två timmar då vi lär oss mer och diskuterar.

Var och när? Vi träffasonline  den 18 maj. Programmet pågår mellan kl 09.30-11.30. OBS – tillåter pandemin kan detta istället bli ett fysiskt möte i Stockholm – beslut om det fattas i mitten av mars.

Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se Sista anmälningsdag den 10 maj. Utan kostnad för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 250 kronor + moms. Begränsat antal platser.


24 maj 2021 i Malmö – Workshop om möjligheterna med den stora skolan

När storleken spelar roll! Hur kan en större skola – både vad gäller själva huset och hur man organiserar sig – möta de utmaningar vi har?

Välkommen till en workshop där vi vänder och vrider på några av de möjligheter och risker med den stora skolan. Målsättningen är att efter workshopen ha några konkreta och genomarbetade förslag på lösningar och även listat några av de risker man bör tänka på i planeringen av stora skolor.

Var och när? Den 24 maj klockan 13.00-16.30 inne i centrala Malmö.

För intresseanmälan, kontakta Magnus Anclair. Vi rekommenderar att man från skolhuvudmän/kommuner kommer både från utbildning och fastighet/stadsplanering.


31 maj 2021 – träff läsecirkeln Skolhuskanonen

Vi läser och diskuterar: vidga perspektiven, lär dig mer och hör hur andra resonerar

Välkommen att delta i läsecirkeln Skolhuskanonen! Under ett antal träffar fram till våren 2021 diskuterar du tillsammans med andra kring texter vi läst inför träffarna. Magnus Anclair, Forum Bygga Skola, är samtalsledare och håller i träffarna. Vi hinner också omvärldsbevaka lite tillsammans.

Vi träffas online  – du kan med andra ord befinna dig var du vill i världen! Vi träffas vi ungefär en gång varannan månad fram till sommaren 2021.

Vilka artiklar/forskningsrapporter/böcker borde alla vi som är inblandade i skolhusprojekt läsa? Vilken kunskap borde vi alla ha och vad kan få oss att vidga vyerna?

Var och när? Träffen den 31 maj äger rum klockan 14.00-15.30. 

Alla träffar sker online.

Tider för samtliga träffar presenteras här→.

Anmälan till magnus@byggaskola.se  Träffarna är öppna endast för medlemmar i  i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen deltagaravgift. Eventuell kostnad för litteratur tillkommer.


1 juni 2021 – webinarium

Livscykelkostnader för skolhus – hur kan man göra?

Vad är en LCC-analys för skolhus? Vilka frågor bör man inte missa? Vi får bland annat lyssna till en kommun som nyligen genomfört en omfattande analys och diskuterar med dem kring både meted och resultat. Mer information publiceras under våren.

Intresseanmälan: skriv till magnus.anclair@byggaskola.se Begränsat antal platser, först till kvarn. Preliminärt klockan 13.30-15.30.


4-6 juli 2021 Almedalsveckan

Vad får ett skolhus kosta? Och vad ska ingå i priset?

Än så länge vet vi inte i vilket format Almedalsveckan kommer att genomföras 2021. Men om den blir av kommer Forum Bygga Skola att på olika sätt fokusera på frågorna vad ett skolhus får kosta och vad som måste ingå. I en situation med ansträngd ekonomi – vad är lägsta nivå? Och vad kan man vinna på att satsa lite mer?

Intresserad redan nu? Skriv till magnus.anclair@byggaskola.se


25 augusti 2021 – webinarium

Boverkets vägledning – vad innebär den och hur kan den hjälpa oss i skolhusprojekten?

Innan sommaren 2021 ska Boverkets vägledning för skolans och förskolans fysiska miljöer publiceras. Välkommen till ett webinarium där vi både tittar på helheten (vad innehåller den?) och går på djupet kring några olika delar. Boverket deltar. Mer information publiceras under våren.

Intresserad redan nu? Skriv till magnus.anclair@byggaskola.se


7 september 2021 Malmö

Vad får ett skolhus kosta? Och vad ska ingå i priset?

Under 2021 kommer Forum Bygga Skola att på olika sätt fokusera på frågorna vad ett skolhus får kosta och vad som måste ingå. I en situation med ansträngd ekonomi – vad är lägsta nivå? Och vad kan man vinna på att satsa lite mer? Vi träffar bland andra Marcus Sandlund, ansvarig för skolhusutveckling på NCC.

Var och när? I centrala Malmö den 7 september klockan 13.00-16.00.

Intresserad redan nu? Skriv till magnus.anclair@byggaskola.se


8-10 september 2021 – Studieresa till Danmark

Skolans utomhusmiljö, dansk skoldesign och lärdomar från andra sidan sundet

Välkommen med på en studieresa till Köpenhamn och Århus i Danmark. Vi besöker skolor (bland annat Fredriksbjergs skole i Århus som satsat mycket på miljöer och lösningar för ökad rörelse), lyssnar på föreläsningar (bland annat träffar vi Danskt Centrum för Undervisningsmiljöer) och nätverkar.

För intresseanmälan, program mm – mer info kommer inom kort.


9 september 2021 i Köpenhamn: Föreläsning och lunchdiskussion

Skolans utemiljöer – för lek, rörelse och lärande

Vad krävs för en bra utomhusmiljö? Vad säger forskningen? Och hur hanterar man frågan i Köpenhamn? Vi lyssnar till Märit Jansson, universitetslektor i landskapsplanering på SLU samt till Anne Dahl Refshauge, landskapsarkitekt på Köpenhamns kommun med skolgårdar som specialitet.

Efter föreläsningen äter vi lunch tillsammans och diskuterar kring det vi hört.

Föreläsningen är öppen för alla.

Tid och plats föreläsningen och lunchdiskussionen: den 9 september 2021 klockan 10.00-13.00 hos COBE arkitekter, Orientkaj 4, Nordhavn i Köpenhamn. Möjlighet finns att följa med på studiebesök till Copenhagen International School efteråt – ange då det i anmälan.

Intresseanmälan: skriv till magnus.anclair@byggaskola.se Begränsat antal platser, först till kvarn.


17 september 2021 – webinarium

Multisal, makerspace, ateljé – kreativa lösningar för ett rum med många möjligheter

Välkommen till ett webinarium där några olika sätt att designa rum och organisera skola presenteras som ger möjlighet att utveckla slöjd, bild, programmering och andra tillfällen då samarbete och kreativitet är viktigt.

Var och när? Online den 17 september klockan 9.00-10.00.

Intresserad redan nu? Skriv till magnus.anclair@byggaskola.se


20 september (preliminärt) – Studiebesök på Farstavikens skola, Värmdö

Att bygga om en skola – vad ska man tänka på?

De flesta av Sveriges skolor finns redan, och många av dem är i behov av renovering och ombyggnation. På samma sätt som vid nya skolor finns många frågor att ställa sig. Vilka frågor ställde man sig innan ombyggnationen av Farstavikens skola, och vilka svar hittade man?

Var och när? Farstavikens skola, enheten Ekedal (F-4), Värmdö. Preliminärt den 14 september kl 12.30-14.00. Tid och datum spikas innan sommaren.

Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se Ingen deltagaravgift.


20 september 2021 (preliminärt) – Rundabordssamtal live på Värmdö och online

Favorit i repris: Om timplanens töjbarhet och skollokalernas möjligheter

Välkommen att delta i ett rundabordssamtal med syfte att hitta lösningar kring och lära oss mer om:

Att organisera en skola – vad kan man faktiskt göra?!
Timplan, terminsindelning, skift – måste en skola organiseras så som de flesta av oss känner den? Vad tillåter regelverket, hur kan det töjas? Och i förlängningen – hur kan det påverka tillgången till de lokaler vi har?

Att utnyttja de lokaler vi redan har – för bättre ekonomi och för samhällsbygget
Hur kan vi smartare dela och använda det vi redan har? Vilka hinder behöver tas bort för att det ska vara enklare?

Tid och plats: den 20 september klockan 14.00-15.30, preliminärt i samband med studiebesök på Farstavikens skola, Värmdö.  Vill du lyssna på samtalet går det bra – vi sänder!

För intresseanmälan, skriv till magnus@byggaskola.se


23 september 2021 – studieresa i Västergötland

Skolbesök på skolor och det flexibla klassrummet

Vi planerar för en studieresa med två skolbesök samt visning av ett flexibelt klassrum. Dagen startar och slutar i Skövde där buss hämtar och lämnar på centralstationen. Bland andra besöker vi den nybyggda Baggeboskolan i Tibro. Mer information under våren.

För intresseanmälan, skriv till magnus@byggaskola.se


24 september – heldag live

Digitalisering OCH rörelse i skolan – två saker vi inte kommer ifrån

Skolan digitaliseras – både husen och verksamheten. Men vi är ännu inte robotar – vi behöver rörelse för att må bra och ha möjlighet att lära oss. Välkommen till en heldag där vi tittar på båda dessa två (var och en för sig komplexa) frågor.

Var och när? Heldag den 24 september i Knivsta/Uppsala. Mer info innan sommaren.

Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se


4-7 oktober PRELIMINÄRT – Studieresa till Holland med tåg

Herman Hertzberger, L-formade klassrum och den senaste kunskapen om lärmiljöer

Vi hoppas få välkomna er att följa med på studieresa till Holland hösten 2021 som arrangeras av Forum Bygga Skola, Paradis produktion och Asante Arkitektur och Design. Vi planerar att besöka skolor, träffa arkitekter, lyssna på föreläsningar och ha workshops. En del av resan äger rum på tåget ner till Holland då vi förbereder oss genom att läsa olika texter som vi diskuterar. 

För intresseanmälan, preliminärt program mm, mer information kommer senare.


14 oktober 2021 – heldagsträff i Stockholm

Ett steg framåt och två steg bakåt… om att bedriva skolutveckling parallellt med skolhusutveckling. Varför är det så svårt? Samt – vad får en skola få kosta och vad ska ingå i priset?

Den 14 oktober 2021 planeras en heldagsträff där vi lyssnar på några av de exempel som finns i Sverige där man arbetat med skolutveckling samtidigt som man utvecklar skolhusets utformning. Vi diskuterar kring varför det är så svårt. Vilka misstag har man gjort i de projekt där ambitionen funnits och vad kan vi lära av dem? Hur förändrar man en skolas kultur och sätt att arbeta? Vilka erfarenheter är bra att ta med sig i kommande skolprojekt? Bland andra träffar vi Mikael Parknäs som startade Kvibergsskolan i Göteborg samt Christer Holger som startade Skapaskolan i Huddinge.

Vi tar även upp den centrala frågan vad en skola ska få kosta och vad som ska ingå i priset. Och vad kan man vinna på att satsa extra allt?

I samband med heldagen arrangeras ett mingel där alla deltagare är välkomna och där lärar- och arkitektstudenter diskuterar. Den ene ritar lokalerna, den andra ska arbeta i lokalerna. Vad kan de vinna på att lära känna varandra?

Var och när? I centrala Stockholm klockan 9.30-15.30. Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se


14 oktober 2021 – mingel i Stockholm

Den ene ritar lokalerna, denna andre arbetar i lokalerna. Och aldrig mötas de två. Men nu!

Välkommen på mingel! I samband med heldagen ”Ett steg framåt och två steg bakåt…” arrangerar vi ett mingel för fortsatta samtal. Vi bjuder även in lärar- och arkitektstudenter för ett kort samtal på scenen. Vad kan våra skolor vinna på att de lär känna varandra?

Var och när? I centrala Stockholm klockan 15.30-18.00. Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se


15 oktober 2021 – workshop med nätverket i Stockholm

De nio stegen till mer genomtänkta skolhus – vilka frågor behöver ställas?

Välkommen på en workshop då hela Forum Bygga Skolas nätverk bjuds in för att tillsammans resonera kring vilka de viktigaste frågorna man måste ställa sig är. Underlaget till workshopen kommer från alla tidigare aktiviteter med Forum Bygga Skola under 2021. Syftet med workshopen är att både ge mycket kunskap och tankar till er som deltar och att resultera i en genomarbetad frågelista som kan användas i kommande skolhusprojekt.

Delta gärna även gärna på aktiviteterna dagen innan!

Var och när? I centrala Stockholm klockan 9.00-15.00. Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se


Hösten 2021 (prel 20-22 oktober) – Studieresa till Berlin med tåg

Vad är speciellt med Tysklands skolor? Och kanske framförallt – deras utomhusmiljöer?

Forum Bygga Skola planerar en studieresa till Berlin med omnejd. Målsättningen är att besöka 3-4 skolor och få en bild av vad som utmärker de tyska skolor som planeras och byggs nu. Ett särskilt fokus läggs på skolans utemiljöer. Program mm presenteras under våren 2021. Möjlighet att resa tillsammans med tåg.

Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se


27 oktober 2021 – webinarium

En lampa för att lysa upp höstmörkret – om komplexiteten i skolhusprojekt

En lampa! Val av belysning i skolan påverkar mer än vad man ofta tror. Vi använder lampan som väg in i skolhusprojektens komplexitet. Vi får lyssna till korta föreläsningar kring några av de saker som valet av belysning påverkar: lärande, hälsa, förvaltning, hållbarhet och ekonomi.

Var och när? Den 27 oktober klockan 14.00-15.30. Vi träffas online. Anmälan senast den 22 oktober till magnus@byggaskola.se


10 november 2021 – utbildningsdag i Jönköping

Belysning i skola för lärande och hållbarhet

En halvdagskurs kring belysning i skolan. Vi fokuserar på hur val av belysning och möjligheter att få dagsljus påverkar välbefinnande och lärande samt hur olika lösningar påverkar energiåtgång och därmed ekonomi och hållbarhet. Mer info publiceras under våren.

Var och när? Den 10 november klockan 10.00-14.30. Vi träffas i Jönköping. Anmälan senast den 29 oktober till magnus@byggaskola.se


29 november – föreläsning och samtal i Stockholm

Planeringsprocessen – vilken är rätt metod för det ni vill uppnå?

Att vi vinner på att planera en ny eller ombyggd skola i tid råder det ingen tvekan om. Men HUR själva planeringsprocessen ser ut och vilka som bjuds in påverkar också resultatet. Välkommen till två timmar då vi först får lyssna på en föreläsning som resonerar kring processen och därefter diskuterar vi.

Var och när? Vi träffas den 29 november i centrala Stockholm. Programmet pågår mellan kl 13.00-15.00.

Mer information publiceras efter sommaren.

Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se Begränsat antal platser.


(Preliminärt) 1-3 december 2021 – Studieresa till London

Lärmiljöerna och skolhusets design – vad är ett clever classroom?

Välkommen med på en studieresa till London. Vi besöker skolor och träffar forskare och skolutvecklare. Preliminärt träffar vi Peter Barrett som är huvudförfattare till rapporten Clever classrooms. Mer info om resan direkt efter sommaren. För intresseanmälan, skriv till Magnus Anclair.


Workshopserie skolans buzzwords 2021

Buzzwords när man planerar nya skolor – vad menar vi egentligen?!

”Vi vill ha en skola som är flexibel, trygg, hållbar, tillgänglig och med framtidens lärmiljö. Kan ni fixa det åt oss?…”

Innan man kan förklara för någon annan vad man menar behöver man ofta göra det tydligt för sig själv. Det är särskilt viktigt när man bollar med begrepp som kan tolkas väldigt olika. Det finns idag ett antal begrepp som får stort utrymme i diskussionerna vid ny- och ombyggnation av skola. För att beställaren – ofta kommunen – ska få vad den önskar krävs att man först orienterar sig kring olika sätt att tolka ordet eller begreppet och sedan kommer fram till sin egen tolkning – först då kan arkitekt, byggare och andra inblandade förstå vad man menar – på riktigt!

Forum Bygga Skola arrangerar under 2021 en serie workshops kring några sådana begrepp.

Trygghet · Hållbarhet · Flexibilitet · Digitalisering · Tillgänglighet · Klassrum

Datum mm presenteras under hösten 2020.


Våren 2022 – (preliminärt) studieresa till Trondheim, Norge

Skolor i trä så långt ögat kan nå…

I Trondheim finns flera skolor som är byggda i trä – dessa kommer vi att besöka på denna studieresa. Utöver att lära oss mer om trähus tittar vi på lösningar kring lärmiljöer, samnyttjande och funderar på vad i det norska skolsystemet som är bra att ha koll på då vi planerar för svenska skolor och dess verksamhet.

Var och när? Ännu inte beslutat, mer info under hösten. 

Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se Begränsat antal platser.


Vad önskar du program kring?

Välkommen att höra av dig med de frågor du ser som viktigt att lära dig mer om och höra hur andra tänker kring.


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!