skip to Main Content

Alla planerade aktiviteter i datumordning (ibland med länkar till arrangemangen så du kan läsa mer).

Här hittar du även de aktiviteter som är samarrangemang med partners med flera.
Längst ner på sidan hittar du information kring rabatter för medlemmar, regler anmälningar, no show m m. 

APRIL 2024

15 APRIL 2024

Vad säger forskningen – miljöpsykologin om skolans lokaler?

Miljöpsykologin undersöker hur den byggda miljön och naturmiljön påverkar människan, och hur individer och grupper påverkar miljön genom sitt beteende. Vilka slutsatser kring hur förskola och skola borde utformas kan vi dra utifrån den forskning som görs och gjorts? Professor emeritus Thorbjörn Laike från Lunds Tekniska Universitet berättar.

Under 2024 arrangerar Forum Bygga Skola några webinarier där forskning som är relevant för hur vi planerar, bygger, inreder, förvaltar och använder våra förskolor och skolor presenteras. De hittas i kalendariet med rubriken ”Vad säger forskningen?”.

WEBINARIUM

Var och när?

15 april 2024 kl 14.00-15.00.

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är öppet för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen deltagaravgift.  Anmäl dig senast kl 12 samma dag till magnus@byggaskola.se

16-18 APRIL 2024

Utblick Danmark: rörelse, renovering och spännande design

Forum Bygga Skola åker till Århus med omnejd. Vi besöker skolor – bland andra Feldballe skole, Egå gymnasium samt Frederiksbjerg skole. Vi träffar Århus kommun och samtalar med dem om skolhusplanering. Resan har flera frågor i fokus: rörelse, renovering, anpassad undervisning, skolhusplanering och design för undervisning på både grundskola och gymnasium.

STUDIERESA ÅRHUS DANMARK MED OMNEJD

Var och när?

16-18 april 2024,  Århus, Danmark, med omnejd

Anmälan till Magnus Anclair. Sista anmälningsdag den 15 mars. För mer info om programmet mm, läs via länken nedan.

19 APRIL 2024

Vi besöker St Lukes School i NYC – virtuellt!

St Lukes School på Manhattan i NYC behövde fler skolplatser – för att lyckas med det byggde man på några våningar på den befintliga byggnaden. Välkommen att följa med dit för att se lokalerna och höra hur skolans rektor samt arkitekt resonerar.  (Fler virtuella besök hittar du här→.)

VIRTUELLT STUDIEBESÖK

Var och när?

19 april 2024 kl 9.00-10.00. Online

Vill du anmäla dig?

Öppet för alla i Forum Bygga Skolas nätverk. För anmälan, skriv senast dagen innan till Magnus Anclair.

23 APRIL 2024

Artificiell intelligens – hur påverkar det vår skola och vårt skolhus? Del 2

Vad kommer AI att innebära för svensk skola och våra skolhus? Vad innebär det redan nu?  Under hösten 2023 och hela 2024 genomförs en rad träffar på detta tema.

Det smarta huset har vi pratat om ett tag. Effektivare system för ventilation, belysning, temperatur. Kan AI hjälpa oss (och systemen) att ligga steget före? Samtidigt vill vi utnyttja husen bättre – hur kan schemaläggningen påverkas? Kan AI förutse om och när det behövs vikarier? Kan ”AI” vara vikarien…? Och hur påverkar det behovet av lokaler? Ska vi strunta i skrivsalar (texten fixar AI) men seminariesalar där eleverna muntligt får förklara att de förstått ”sin” text kanske behövs mer? Bedömning av kunskaper och färdigheter vet vi redan nu påverkas av AI. Hur blir det längre fram? Vem ska rita huset – en arkitekt eller AI? Frågebatteriet kan göras långt – låt oss träffas och med hjälp av expertis och de som funderat på detta söka svaren. På varje träff försöker vi se hur de olika möjligheterna (och riskerna?) kan komma att påverka allt mellan lärande, design, konstruktion, tekniska lösningar, materialval, hållbarhet och resursutnyttjande.

På denna träff lyssnar vi på Magnus Blixt –  fd lärare och rektor som nu är verksam på Haldor. Hur kan skolans ledarskap och sättet att organisera skolan komma att påverkas av AI? I förlängningen – leder det till effektivare lokalanvändning och samtidigt en bättre arbetsplatsmiljö?

WEBINARIUM

Var och när?

23 april 2024 kl 13.30-15.00,  online

Öppet för medlemmar i nätverket. Anmälan senast dagen innan till Magnus Anclair.

24 APRIL 2024

Hur hållbar och återbrukad kan en skola bli? Vi besöker Nordbygg!

På mässan Nordbygg som pågår på Stockholmsmässan den 23-26 april finns alla möjliga skruvdragare och andra verktyg till beskådan. Men det finns även ett scenprogram och några utställare som kan hjälpa oss i vår omvärldsbevakning kring byggande, materialval och hållbarhet. Välkommen att följa med – vi lyssnar på två korta föreläsningar (Hur hållbar kan en byggnad blir? och Cirkulärt byggande och förvaltning) och gör besök i några montrar (bl a Prodikt) och omvärldsbevakar tillsammans.

BESÖK PÅ NORDBYGG, STOCKHOLMSMÄSSAN

Var och när?

24 april 2024 kl 09.00-11.00

Öppet för medlemmar i nätverket. Deltagare ordnar själv med entré till mässan Nordbygg. Anmälan senast den 15 april till Magnus Anclair.

24 APRIL 2024

Vi läser och diskuterar: vidga perspektiven, lär dig mer och hör hur andra resonerar

Välkommen att delta i läsecirkeln Skolhuskanonen! Under fyra träffar under 2024 diskuterar du tillsammans med andra kring texter vi läst inför träffarna. Magnus Anclair, Forum Bygga Skola, är samtalsledare och håller i träffarna. Vi hinner också omvärldsbevaka lite tillsammans.

Vilka artiklar/forskningsrapporter/böcker borde alla vi som är inblandade i skolhusprojekt läsa? Vilken kunskap borde vi alla ha och vad kan få oss att vidga vyerna?

Text till träffen skickas ut ca tre veckor innan träffen.

LÄSECIRKELN
SKOLHUSKANONEN

Var och när?

Datum: 24 april klockan 14.00-15.00.
Träffen sker online – du kan med andra ord befinna dig var du vill i världen!

Anmälan till magnus@byggaskola.se
Träffarna är öppna endast för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen deltagaravgift. Du kan anmäla dig när som helst – så länge det finns plats i gruppen.

MAJ 2024

2 MAJ 2024

Att inreda en skola – forskning, erfarenheter och vägval

Hur fungerar olika typer av lärmiljöer? Vilken fungerar bäst? Hur kan man undersöka detta? Vad fungerar enligt forskningen? I o m valet av inredning – väljer man då även lärmiljö? Vi lyssnar till läraren Joakim Bengtsson i Malmö som arbetat i undervisningsmiljöer i en skola där man möblerat om och samtidigt med hjälp av både sensorer, iakttagelser och intervjuer försökt förstå vad som fungerar bäst. Maria Svensson från Lekolar som tillsammans med Atea drivit forskningsprojektet deltar också och berättar övergripande om projektet och dess resultat.

WEBINARIUM

Var och när?

2 maj 2024 kl 13.30-15.00. Online

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är öppet för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Anmäl dig senast dagen innan till magnus@byggaskola.se Kostnadsfritt för medlemmar. Webinariet är även en del av programmet ”Att beställa en skola – delarna som blir en helhet”, som utöver webinarier består av ett antal IRL-träffar runt om i landet med studiebesök mm. Blir du nyfiken? Läs mer via länken nedan!

14 MAJ 2024

För en skolgård för alla – vilka kompromisser är bättre än andra?

Liksom i många frågor kan vi oftast inte få allt vi vill och behöver när det gäller våra skolgårdar. Men om man ändå ska göra ett försök – vilka kompromisser är vettiga att göra? Vi får först en genomgång av resultat från undersökningar i främst Danmark kring de behov som finns kring funktionsvariation och även genus. Därefter resonerar vi om kompromisserna. Föreläser gör Jeanette  Fich Jespersen, forskningsledare och Petra Hylten-Cavallius, försäljningschef, båda på Kompan.

WEBINARIUM

Var och när?

14 maj 2024 kl 9.00-10.00. Online

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är öppet för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Anmäl dig senast dagen innan till magnus@byggaskola.se Kostnadsfritt att delta.

14 MAJ 2024

Ljud spelar roll – kanske vi kan tillsätta lite i våra skolor…?

Att ljudmiljön är viktig både för elever och lärare är vi nog alla överens om. Efterklang, som förutom akustisk projektering även har lång erfarenhet av att tillsätta ljuddesign till arbetsplatser, delar med sig av nya perspektiv och erfarenheter. Kan vi skapa ännu bättre skolmiljöer om vi blickar bortom ljudklasser och Svensk Standard, och faktiskt tillsätter ljud i skolan? Alexander Kasström på Efterklang berättar och låter oss lyssna.

Välkommen till en träff där vi lär oss mer och diskuterar kring främst ljudet men även några andra av våra sinnen. Vi fikar och diskuterar.

SEMINARIUM STOCKHOLM

Var och när?

Seminarium med fika den 14 maj klockan 13.30-15.30 på Étage 1 på Rosenlundsgatan 40 i Stockholm.

Vill du anmäla dig? Öppet för alla intresserade. Hör av dig till Magnus Anclair senast den 10 maj. Ange ev kostallergi (för fikat). Kostnadsfritt att delta.

15 MAJ 2024

Om vakanser i skolhus – hur fylla med annat? Och med vad?

Om många kommuner för några år sedan slet för att ordna fram tillräckligt med skolplatser är situationen nu ibland den motsatta. Alla skolor är inte fullbelagda – både på grund av minskad befolkningsökning och på grund av friskoleetableringar. Hur kan en sådan situation hanteras? Välkommen till ett rundabordssamtal online där vi resonerar kring frågor som vilka andra hyresgäster utöver stadens egna olika bolag/förvaltningar som skulle fungerar väl i skollokaler och hur man praktiskt kan lösa både uthyrning och anpassningar. Vilken typ av användning fungerar bra i vakanta lokaler med tanke på god samverkan med skolverksamheter, krav på hyresgästanpassningar och hur löser man utmaningar med bygglov/detaljplaner? Hans Andrasko från SISAB ger ett kort inspel som utgångspunkt för samtalet. Därefter resonerar vi och delar erfarenheter och lösningar.

WEBINARIUM

Var och när?

15 maj 2024 kl 14.00-15.15. Online

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är öppet för alla landets kommuner och kommunala fastighetsbolag. Anmäl dig senast dagen innan till magnus@byggaskola.se Kostnadsfritt att delta. Begränsat antal platser – ett rundabordssamtal online.

16 MAJ 2024

Att renovera en gammal skola – hur blir den som ”ny”?

Flertalet av våra svenska skolor är byggda mellan 40- och 70-talet. Ganska många av dem är i behov av renovering. Det handlar om ytskick, inredning, ventilation och belysning. Men även om möjlighet till utveckling av lärmiljöer och arbetsplatser för pedagoger, samt om att lösa de eventuella flaskhalsar kring t ex skolmatsalar, specialsalar och annat som kan finnas. Och i den bästa av världar med en genomarbetad strategi för rätt antal skolplatser på rätt plats i staden/samhället, kanske även till rätt kostnad. Var ska man börja…?

Under ett frukostseminarium resonerar vi kring alla dessa frågor. Vi får höra om två skolhusprojekt i Borås: Björkhöjdsskolan, en 70-talsskola där man under renoveringen med ganska små medel lyckats aktivera fler ytor, och Särlaskolan, en 40-talsskola som görs om från 7-9 till F-9. Bland annat deltar Madeleine Nordenknekt från Liljewall och Cathrine Kristoffersson från Borås stad.

Träffen är ett samarrangemang mellan Liljewall och Forum Bygga Skola.

FRUKOSTSEMINARIUM GÖTEBORG

Var och när?

Seminarium med frukostmacka den 16 maj klockan 7.30-9.15 i Liljewalls lokaler på Odinsplatsen 1 i centrala Göteborg. Frukostmacka från kl 7.30, föreläsning och samtal mellan 8.15-9.15.

Vill du anmäla dig? Öppet för alla intresserade. Hör av dig till Magnus Anclair senast den 9 maj. Ange ev kostallergi (för frukostmackan). Kostnadsfritt att delta.

17 MAJ 2024

Anpassad grundskola – om ökande behov och den svåra ekvationen med stora krav på för få kvm

Behoven av fungerande och tillräckligt många platser i anpassad grundskola ökar i hela landet. Hur kommer det sig? Vilka är de vanligaste och viktigaste frågorna att ställa sig i planeringen av nya eller renoverade skolor för anpassad skola? Finns det några bra lösningar som är värda att lyfta fram? Vi träffar bland andra Daniel Östlund, professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik på Högskolan i Kristianstad samt Cecilia Viborg, rektor för anpassad grundskola i Svalöv.

WEBINARIUM

Var och när?

17 maj 2024 kl 9.00-11.00. Online

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är öppet för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Anmäl dig senast dagen innan till magnus@byggaskola.se Kostnadsfritt för medlemmar. Webinariet är även en del av programmet ”Att beställa en skola – delarna som blir en helhet”, som utöver webinarier består av ett antal IRL-träffar runt om i landet med studiebesök mm. Blir du nyfiken? Läs mer via länken nedan!

21-22/23 MAJ 2024

Anpassad skola och skolans inredning – studiebesök och samtal

Välkommen till en flerdagarsträff där vi lyssnar till föreläsningar, gör studiebesök på skolor samt diskuterar. Fokus för träffen är anpassad skola samt inredning av en förskola/skola. Preliminära studiebesök på nya Hedda Anderssonsgymnasiet i Lund, Tolvåkerskolan i Kävlinge, Bjärehovsskolan i Lomma samt Lingenässkolan i Kristianstad. Man kan välja att vara med på två eller tre dagar. Mer info kommer.

TRÄFF I MALMÖ MED OMNEJD

Var och när?

21-23 maj 2024 heldagar i Malmö med omnejd.  OBS! Den tredje dagen är en fördjupning kring anpassad skola, och önskar man endast fokusera på anpassad skola deltar man 22-23 maj.

Vill du anmäla dig?

Öppet för alla intresserade. Anmälan senast den 2 maj till Magnus Anclair. OBS! Begränsat med platser kvar. Du ordnar själv med resa till Malmö samt boende.  Läs mer om resan via länken nedan.

Denna träff är även en del av programmet ”Att beställa en skola – delarna som blir en helhet”. Läs mer om programmet via länken nedan!

28 MAJ 2024

Mosaik av skolhus: Stenängsskolan i Huddinge

Välkommen till ett webinarium där vi får lära oss om en av alla landets skolor. På denna träff presenterar NCC  Stenängsskolan i Huddinge, en om- och tillbyggd F-6 skola.

Under 2024 arrangerar vi ett antal sådana träffar – för att visa upp dels projekten i sig för att vi ska lära oss om de erfarenheter projekten gett men även för att visa på den mångfald av skolor vi har i vårt land.

WEBINARIUM

Var och när?

28 maj 2024 kl 13.00-14.00.

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är en del av en serie träffar under 2024 där vi visar upp olika förskolor, grundskolor och gymnasieskolor – både nya och renoverade. För att hitta övriga träffar i serien – leta efter ”Mosaik av skolhus” i kalendariet.  Anmäl dig till respektive träff senast dagen innan till magnus@byggaskola.se

29 MAJ 2024

Att ställa om – från F-6 till F-9 till anpassad skola. Och ett nytt verktyg kring hållbarhet och skolhus.

Allt mer idag handlar om omställning och flexibilitet – både för fastigheterna och för verksamheterna. Och allt talar för att vi kommer att arbeta än mer med det framöver. Till exempel att gå från F-6 till F-9 för att sedan ställa om igen till till exempel anpassad skola. Detta ska ofta göras med så lite byggåtgärder som möjligt…  hur kan man tänka och göra? Vi får en presentation av SKR:s färska rapport Flexibla grundskolor av författarna Viktor Lindelöw och Said Ashrafi, båda på PwC. Vi lyssnar till en presentation av Sofi Nilsson och Johanna Hallgren på White kring hur de arbetat med dessa frågor i skarpa projekt.  Därefter diskuterar vi runt bordet i samband med lunch.

Efter lunch berättar Ola Stjärnborg från Upphandlingsmyndigheten om det nya verktyg de tagit fram med stöd för hur kravställa hållbarhet i upphandling av skola. Han och Mikaela Lenz, hållbarhetsansvarig på White, diskuterar sedan hur detta verktyg kan användas praktiskt i planeringsarbetet.

TRÄFF I STOCKHOLM

Var och när?

Den 29 maj 2024 klockan 10.30-13.30 i Whites lokaler på Östgötagatan 100 i Stockholm. Fika och lunch.

Vill du anmäla dig?

Denna träff är en IRL-träff i Stockholm – vi träffas för presentationer, rundabordssamtal och lunch. Öppet för alla intresserade. Anmälan till Magnus Anclair senast den 20 maj. Ange eventuella kostallergier vid anmälan.

30 MAJ 2024

Vi besöker Little Red School House i NYC – virtuellt!

Little Red School House och Elisabeth Irwing på Manhattan i NYC behövde fler skolplatser – fler våningsplan gjorde att denna gamla high school kunde dubblera antalet elever. Välkommen att följa med dit för att se lokalerna och höra hur skolans rektor samt arkitekt resonerar.  (Fler virtuella besök hittar du här→.)

VIRTUELLT STUDIEBESÖK

Var och när?

30 maj 2024 kl 9.00-10.0. Online

Vill du anmäla dig?

Öppet för alla i Forum Bygga Skolas nätverk. För anmälan, skriv senast dagen innan till Magnus Anclair.

30 MAJ 2024

Vi läser och diskuterar: vidga perspektiven, lär dig mer och hör hur andra resonerar

Välkommen att delta i läsecirkeln Skolhuskanonen! Under fyra träffar under 2024 diskuterar du tillsammans med andra kring texter vi läst inför träffarna. Magnus Anclair, Forum Bygga Skola, är samtalsledare och håller i träffarna. Vi hinner också omvärldsbevaka lite tillsammans.

Vilka artiklar/forskningsrapporter/böcker borde alla vi som är inblandade i skolhusprojekt läsa? Vilken kunskap borde vi alla ha och vad kan få oss att vidga vyerna?

Text till träffen skickas ut ca tre veckor innan träffen.

LÄSECIRKELN
SKOLHUSKANONEN

Var och när?

Datum: 30 maj klockan 14.00-15.00.
Träffen sker online – du kan med andra ord befinna dig var du vill i världen!

Anmälan till magnus@byggaskola.se
Träffarna är öppna endast för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen deltagaravgift. Du kan anmäla dig när som helst – så länge det finns plats i gruppen.

AUGUSTI 2024

27 AUGUSTI 2024

Mosaik av skolhus: Campus Vasastan – tre gymnasieskolor i ett hus

Välkommen till ett webinarium där vi får lära oss om en av alla landets skolor. På denna träff får vi lära oss mer om Campus Vasastan – en gammal fabriksbyggnad som nu rymmer flera gymnasieskolor. Åsa Nikitidis på Hemsö berättar – både kring hur det är ta sig an en äldre fastighet där det varit annan verksamhet och dels kring viktiga lärdomar för att få flera skolenheter att kunna samsas i samma byggnad.

Under 2024 arrangerar vi ett antal sådana träffar – för att visa upp dels projekten i sig för att vi ska lära oss om de erfarenheter projekten gett men även för att visa på den mångfald av skolor vi har i vårt land.

WEBINARIUM

Var och när?

27 augusti 2024 kl 13.00-14.00.

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är en del av en serie träffar under 2024 där vi visar upp olika förskolor, grundskolor och gymnasieskolor – både nya och renoverade. För att hitta övriga träffar i serien – leta efter ”Mosaik av skolhus” i kalendariet.  Anmäl dig till respektive träff senast dagen innan till magnus@byggaskola.se

SEPTEMBER 2024

3-4 SEPTEMBER 2024

Skolgårdar i Berlin – att skapa grönska och möjlighet till lek och rörelse

Vi åker till Berlin på studieresa! Huvudfokus för resan är skolgårdsutveckling – vi gör studiebesök och hör om framgångsfaktorerna i stadens projekt Grün mach schule. Vi besöker även en skola där man byggt på en befintlig skola ytterligare våningar. 

STUDIERESA
TILL BERLIN

Var och när?

Den 3-4 september i Berlin. Möjlighet att komma med nattåg (avresa kvällen den 2 sept och resa hemåt med nattåg den 4 sept). Programmet är koncentrerat till två dagar, och givetvis finns möjlighet att komma tidigare eller stanna längre. Läs mer via länken nedan. OBS! Begränsat med platser kvar.

Anmälan senast den 20 juni till magnus@byggaskola.se

10 SEPTEMBER 2024

Det är dags att se över belysningen!

Finns det fortfarande många lampor med lysrör eller kompaktlysrör kvar i era skollokaler? Sedan den 25 augusti 2023 är det förbjudet att producera och/eller importera lysrör och kompaktlysrör inom EU. Detta beror på EU:s mål att fasa ut giftiga kemikalier som är skadliga för miljön och folkhälsan.  (RoHS-direktivet – förkortning för Restriction of Hazardous Substances). Därför är det väldigt många som inom en snar framtid behöver uppgradera sina belysningslösningar till LED om detta inte redan är gjort. Enbart i Sverige handlar det om ca 17 miljoner armaturer som behöver bytas ut inom loppet av några år.

Välkommen till ett webinarium där Mikael Edlund, teknisk rådgivare på Glamox, redogör för vad direktivet innebär, vilka de tydligaste vägvalen att göra i de enskilda skolorna är samt hur kan man utnyttja detta tillfälle till att få en ordentlig uppgradering av sin skolas belysning?

WEBINARIUM

Var och när?

10 september 2024 kl 9.00-10.00. Online

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är öppet för alla intresserade. Anmäl dig senast dagen innan till magnus@byggaskola.se

10 SEPTEMBER 2024

Mosaik av skolhus: Varför koncept och hur bygger man värdens bästa förskola?

Välkommen till ett webinarium där vi får lära oss om en variant av alla landets förskolor och skolor. På denna träff fokuserar vi på ett av de koncept för förskolor som tagits fram genom Addas ramavtal för förskolebyggnader. Skanska och Sweco har nu i fem år utvecklat och förfinat sina koncept. Målsättningarna är flera. Dels att skapa jämlika förutsättningar för barn och unga i hela Sverige. Dels att minska klimatavtrycket succesivt. Nu har ca 50 förskolor avropats varav flera som är överlämnade och i full gång med förskoleverksamheten. Hur kan deras förståelse av en förutsägbar kostnad och kunskap kring materialval skapa genomförbara och hållbara förskolor? Vilka är styrkorna med ett koncept?

Under 2024 arrangerar vi ett antal sådana träffar – för att visa upp dels projekten i sig för att vi ska lära oss om de erfarenheter projekten gett men även för att visa på den mångfald av skolor vi har i vårt land.

WEBINARIUM

Var och när?

10 september 2024 kl 13.00-14.00.

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är en del av en serie träffar under 2024 där vi visar upp olika förskolor, grundskolor och gymnasieskolor – både nya och renoverade. För att hitta övriga träffar i serien – leta efter ”Mosaik av skolhus” i kalendariet.  Anmäl dig till respektive träff senast dagen innan till magnus@byggaskola.se

17 SEPTEMBER 2024

Om materialval och återbruk – nycklar till en framtid

Vägvalen kring material i både hus och inredning påverkar många olika aspekter i en skola och ett skolhus. Vad ska styra? Hur de olika vägvalen ut? Återbruk har vi pratat ett tag om nu. Händer det något? Börjar vi få till system för hur vi ska inventera och synliggöra material, och hur går det med garantifrågorna… Vi får en genomgång och föreläsning av Amanda Borneke, specialist inom cirkulär ekonomi på Sweco Sverige.

WEBINARIUM

Var och när?

17 september 2024 kl 9.00-10.15. Online

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är öppet för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Anmäl dig senast dagen innan till magnus@byggaskola.se Kostnadsfritt för medlemmar. Webinariet är även en del av programmet ”Att beställa en skola – delarna som blir en helhet”, som utöver webinarier består av ett antal IRL-träffar runt om i landet med studiebesök mm. Blir du nyfiken? Läs mer via länken nedan!

19 SEPTEMBER 2024

Parallella budgetar – om att få så mycket klimatnytta som möjligt för pengarna.

Hur kan ett arbeta med parallella budgetar se ut? Vi får ta del av ett exempel kring skolhus där man arbetet med det. Och när vi ändå pratar budget – hur kan vi arbeta med kostnadsstyrning av både SEK och CO2? Vi lyssnar till bland andra Linda Hurtigh, Nationell Hållbarhetskoordinator på Sweco architects, där de tagit fram verktyget C3.

WEBINARIUM

Var och när?

19 september 2024 kl 13.00-14.30. Online

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är öppet för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Anmäl dig senast dagen innan till magnus@byggaskola.se Kostnadsfritt för medlemmar. Webinariet är även en del av programmet ”Att beställa en skola – delarna som blir en helhet”, som utöver webinarier består av ett antal IRL-träffar runt om i landet med studiebesök mm. Blir du nyfiken? Läs mer via länken nedan!

24 SEPTEMBER 2024

Artificiell intelligens – hur påverkar det vår skola och vårt skolhus? Del 3

Vad kommer AI att innebära för svensk skola och våra skolhus? Vad innebär det redan nu?  Under hösten 2023 och hela 2024 genomförs en rad träffar på detta tema.

Det smarta huset har vi pratat om ett tag. Effektivare system för ventilation, belysning, temperatur. Kan AI hjälpa oss (och systemen) att ligga steget före? Samtidigt vill vi utnyttja husen bättre – hur kan schemaläggningen påverkas? Kan AI förutse om och när det behövs vikarier? Kan ”AI” vara vikarien…? Och hur påverkar det behovet av lokaler? Ska vi strunta i skrivsalar (texten fixar AI) men seminariesalar där eleverna muntligt får förklara att de förstått ”sin” text kanske behövs mer? Bedömning av kunskaper och färdigheter vet vi redan nu påverkas av AI. Hur blir det längre fram? Vem ska rita huset – en arkitekt eller AI? Frågebatteriet kan göras långt – låt oss träffas och med hjälp av expertis och de som funderat på detta söka svaren. På varje träff försöker vi se hur de olika möjligheterna (och riskerna?) kan komma att påverka allt mellan lärande, design, konstruktion, tekniska lösningar, materialval, hållbarhet och resursutnyttjande.

Temat för respektive träff presenteras hösten 2023.

WEBINARIUM

Var och när?

24 september 2024 kl 9.30-11.00,  online

Öppet för medlemmar i nätverket. Anmälan senast dagen innan till Magnus Anclair.

25-27 SEPTEMBER 2024

Att bygga skola i trä – vad kan vi lära av Norge?

Vi åker till Trondheim på studieresa! Här finns lång erfarenhet av att bygga skola och andra samhällsfastigheter i trä. Och det finns dessutom en hel del annat intressant att lära sig om också. Vi besöker skolor, träffar forskare vid Norges Tekniska-naturvetenskapliga universitet, diskuterar och lär oss mer!

STUDIERESA
TILL TRONDHEIM

Var och när?

Den 25-27 september i Trondheim. Möjlighet finns att ta tåget, programmet är planerat för det. Se via länken nedan för program, deltagaravgift mm.

Anmälan senast den 1 september till magnus@byggaskola.se

Alla intresserade är välkomna att följa med. Studieresan är även en del av programmet ”Att beställa en skola – delarna som blir en helhet”, som utöver webinarier består av ett antal IRL-träffar runt om i landet med studiebesök mm. Blir du nyfiken? Läs mer här!

OKTOBER 2024

1 OKTOBER 2024

Vi besöker Baggeboskolan i Tibro – virtuellt!

I Tibro slog nya Baggeboskolan upp dörrarna 2020. Skolan vann utmärkelsen Årets bygge 2021 i kategorin Samhällsfastigheter. Skolan är en F-6 skola med ca 540 elever och en avdelning med anpassad grundskola. Välkommen att följa med dit för att se lokalerna och höra hur byggherre och arkitekt resonerar.  (Fler virtuella besök hittar du här→.)

VIRTUELLT STUDIEBESÖK

Var och när?

1 oktober 2024 kl 9.00-10.00. Online

Vill du anmäla dig?

Öppet för alla i Forum Bygga Skolas nätverk. För anmälan, skriv senast dagen innan till Magnus Anclair.

1 OKTOBER 2024

Vi läser och diskuterar: vidga perspektiven, lär dig mer och hör hur andra resonerar

Välkommen att delta i läsecirkeln Skolhuskanonen! Under fyra träffar under 2024 diskuterar du tillsammans med andra kring texter vi läst inför träffarna. Magnus Anclair, Forum Bygga Skola, är samtalsledare och håller i träffarna. Vi hinner också omvärldsbevaka lite tillsammans.

Vilka artiklar/forskningsrapporter/böcker borde alla vi som är inblandade i skolhusprojekt läsa? Vilken kunskap borde vi alla ha och vad kan få oss att vidga vyerna?

Text till träffen skickas ut ca tre veckor innan träffen.

LÄSECIRKELN
SKOLHUSKANONEN

Var och när?

Datum: 1 oktober klockan 14.00-15.00.
Träffen sker online – du kan med andra ord befinna dig var du vill i världen!

Anmälan till magnus@byggaskola.se
Träffarna är öppna endast för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen deltagaravgift. Du kan anmäla dig när som helst – så länge det finns plats i gruppen.

2 OKTOBER 2024

Fritids lokaler – lösningar kring en knepig fråga

Välkommen till (ännu) ett rundabordssamtal online där vi diskuterar kring frågan om fritids lokaler. Denna gång får vi ta del av några konkreta lösningar, som vi sedan diskuterar utifrån. Egna lokaler eller nyttja klassrum, korridorer, ateljéer, specialsalar mm? Hur mycket yta och vilka funktioner krävs? Goda exempel där samverkan mellan skola och fritids fungerar bra. Och säkert några ytterligare av alla de frågor som brukar dyka upp…

WEBINARIUM

Var och när?

2 oktober 2024 kl 9.00-10.30.

Vill du anmäla dig?

Öppet för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk – ingen deltagaravgift. Anmäl dig senast dagen innan till magnus@byggaskola.se

3 OKTOBER 2024

Vad säger forskningen – miljöpsykologin om belysningen i skolan?

Miljöpsykologin undersöker hur den byggda miljön och naturmiljön påverkar människan, och hur individer och grupper påverkar miljön genom sitt beteende. Vilka slutsatser kring hur förskola och skola borde utformas kan vi dra utifrån den forskning som görs och gjorts? På detta webinarium fokuserar vi på ljusets och belysningens roll och möjligheter. Professor emeritus Thorbjörn Laike från Lunds Tekniska Universitet berättar.

Under 2024 arrangerar Forum Bygga Skola några webinarier där forskning som är relevant för hur vi planerar, bygger, inreder, förvaltar och använder våra förskolor och skolor presenteras. De hittas i kalendariet med rubriken ”Vad säger forskningen?”.

WEBINARIUM

Var och när?

3 oktober 2024 kl 9.00-10.00.

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är öppet för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen deltagaravgift.  Anmäl dig senast dagen innan till magnus@byggaskola.se

3 OKTOBER 2024

Bibliotek i en skola – hur kan det se ut?

Idag har inte alla skolor ett bibliotek och de som finns är inte alltid bemannade. Det ska det bli skillnad på – staten satsar från 2025 på detta. Utöver frågan om bemanning mm – hur kan ett skolbibliotek se ut och organiseras? Välkommen till ett webinarium där vi får lyssna på några olika tankar kring detta.

WEBINARIUM

Var och när?

3 oktober 2024 kl 14.00-15.15.

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är öppet för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Kostnadsfritt att delta. Anmäl dig senast dagen innan till magnus@byggaskola.se

8 OKTOBER 2024

Mosaik av skolhus: Tolvåkerskolan i Kävlinge

Välkommen till ett webinarium där vi får lära oss om en av alla landets skolor. På den här träffen får vi lära oss mer om Tolvåkerskolan i Kävlinge.

Under 2024 arrangerar vi ett antal sådana träffar – för att visa upp dels projekten i sig för att vi ska lära oss om de erfarenheter projekten gett men även för att visa på den mångfald av skolor vi har i vårt land.

WEBINARIUM

Var och när?

8 oktober 2024 kl 13.00-14.00.

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är en del av en serie träffar under 2024 där vi visar upp olika förskolor, grundskolor och gymnasieskolor – både nya och renoverade. För att hitta övriga träffar i serien – leta efter ”Mosaik av skolhus” i kalendariet.  Anmäl dig till respektive träff senast dagen innan till magnus@byggaskola.se

9-10 OKTOBER 2024

Utblick Finland: materialval, lärmiljöer, stadsplanering och en vision om att vara bäst i världen

Forum Bygga Skola åker till Helsingfors med omnejd. Vi besöker skolor – en som varit igång ett tag och några helt nya och får en bild av vad som utmärker de finska skolor som planeras och byggs nu. Vi besökerJätkääsari skola och Tuusula skola, samt det nya biblioteket i Helsingfors. Vi träffar de som ansvarar för skolor i Borgå stad och hör om deras strategiarbete och besöker deras nybyggda Eklöfska skolan. Vi träffar även representanter för Helsingfors stad som berättar om visionen att Helsingfors ska vara världens bästa och jämlikaste land för lärande.

STUDIERESA, HELSINGFORS MED OMNEJD

Var och när?

9-10 oktober 2024,  Helsingfors och Borgå, Finland

För programmet, deltagaravgift mm, se via länken nedan. Anmälan senast den 9 september till Magnus Anclair.

15 OKTOBER 2024

Vad säger forskningen – Classroom design, a tricky question?

På detta webinarium fokuserar vi på några aspekter av och metoder kring inredning av lärmiljöer – främst evidence-based design. Assistant professor Elizabeth Matthews vid The City College of New York, USA, samt Peter Lippman, PhD, arkitekt och skolhusutvecklare i Australien föreläser. De har tillsammans varit redaktörer för boken och forskningssammanställningen Creating creative places for learning (2023).

Webinariet hålls på engelska.

Under 2024 arrangerar Forum Bygga Skola några webinarier där forskning som är relevant för hur vi planerar, bygger, inreder, förvaltar och använder våra förskolor och skolor presenteras. De hittas i kalendariet med rubriken ”Vad säger forskningen?”.

WEBINARIUM

Var och när?

15 oktober 2024 kl 13.00-14.00.

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är öppet för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen deltagaravgift.  Anmäl dig senast dagen innan till magnus@byggaskola.se

17 OKTOBER 2024

Arena Bygga Skola 2024 – om parallella budgetar,
en skola för alla sinnen och AI i våra skolhus

Den årliga heldagsträffen Arena Bygga Skola arrangeras 2024 i Malmö – där den första Arena arrangerades för sex år sedan. Fokus för föreläsningar och diskussioner kommer att vara tre viktiga – och olika – frågor:  hur kan vi arbeta med parallella budgetar (SEK och CO2) i våra skolhusprojekt, hur påverkas våra sinnen av skolans miljöer och vad innebär AI för våra förskole- och skolfastigheter? Och följ gärna med på studiebesök på skolor dagen efter!

Årets Arena Bygga Skola genomförs i blackboxen på Studio Meetingpoint – vi hoppas att det kan ge en bra gemensam upplevelse!

HELDAGSTRÄFF MALMÖ

Var och när?

Den 17 oktober 2024 i på Studio Meetingpoint i centrala Malmö. Heldag mellan kl 9.30-17. Program mm presenteras i mars 2024.

Vill du anmäla dig? Anmälan är öppen. Maila in din anmälan. Deltagaravgift för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk: 1350 kr + moms, för övriga 1950 kr + moms. I deltagaravgiften ingår hela programmet, lunch, fika och avslutande mingel.

18 OKTOBER 2024

Studiebesök på Brogårdaskolan i Bjuv samt Hedda Anderssongymnasiet och Svanenskolan i Lund

Vi besöker tre skolor under dagen – Brogårdaskolan i Bjuv som nu varit igång i några år samt Hedda Anderssongymnasiet och Svanenskolan i Lund som är helt nybyggda. Vi träffar skolledare, arkitekter och byggbolag som berättar om processen samt hur skolornas lokaler fungerar ihop med verksamheten.

STUDIEBESÖK I BJUV OCH LUND

Var och när?

18 oktober 2024. Start i Malmö kl 8.00  och avslut kl 15.45 vid Lund C alternativt kl 16.00 vid Malmö C.  Vi reser i chartrad buss  under dagen.

Vill du anmäla dig?

Denna heldag med studiebesök är öppen för alla intresserade – men förtur för deltagare på Arena Bygga Skola. Deltagaravgift: 650 kr + moms vilket inkluderar besöken, bussresa samt fika och lunch. Vill du följa med men deltar inte på Arena? Då sätter vi upp dig på väntelista och du får besked senast den 1 oktober. Anmäl dig till magnus@byggaskola.se

22 OKTOBER 2024

Mosaik av skolor: Iggesundsskolan utanför Hudiksvall (om att renovera en 60-talsskola och samtidigt utveckla lärmiljöerna)

Många skolor i Sverige byggdes på 50-70-talen. Så även Iggesunds skola i Hudiksvalls kommun. Där pågår nu en renovering och tillbyggnad, samtidigt som man arbetar med att utveckla lärmiljöer och organisation. Hur har de gjort? Vi lär oss av deras misstag och framgångsfaktorer. Bland andra Åsa Rodenkirchen på Sweco architects berättar.

Under 2024 arrangerar vi ett antal sådana träffar – för att visa upp dels projekten i sig för att vi ska lära oss om de erfarenheter projekten gett men även för att visa på den mångfald av skolor vi har i vårt land.

WEBINARIUM

Var och när?

22 oktober 2024 kl 14.00-15.00. Online

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är öppet för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Anmäl dig senast dagen innan till magnus@byggaskola.se Kostnadsfritt för medlemmar. Webinariet är även en del av programmet ”Att beställa en skola – delarna som blir en helhet”, som utöver webinarier består av ett antal IRL-träffar runt om i landet med studiebesök mm. Blir du nyfiken? Läs mer via länken nedan!

22-23 OKTOBER 2024

Hudiksvall och Sundsvall.
Renovering skolhus och lärmiljö, tillbyggnad och konceptförskola

Vi besöker skolor och diskuterar kring renovering och tillbyggnad skola, samt lär oss mer om ett alternativ på konceptförskola. Start i Hudiksvall där vi besöker Helenedals nybyggda förskola och Iggesundskolan som renoveras och utökas. Sedan buss till Sundsvall där vi äter gemensam middag och dagen efter besöker Skönsmons skola F-6, som både byggts ut och byggts om, med en insprängd förskola om 2 avd, samt träningsskolan Norrbackaskolan.

STUDIERESA HUDIKSVALL-SUNDSVALL

Var och när?

22-23 oktober 2024. Start i Hudiksvall kl 10.15 den 22 okt och avslut kl 14 i Sundsvall den 23 okt. Vi reser i buss mellan Hudiksvall och Sundsvall – ta gärna tåget dit och hem!

Vill du anmäla dig?

Denna studieresa är öppet för alla intresserade. Anmäl dig senast den 5 oktober till magnus@byggaskola.se

24 OKTOBER 2024

Vi vet vad som krävs men ändå så svårt – om skolans utemiljöer

De flesta som arbetar med skolor, skolhus och stadsplanering vet idag att våra skolgårdar både behöver en viss yta och vissa kvaliteter för att erbjuda den miljö våra barn mår bra av. Ändå blir det inte alltid så – trots att kostnaden för att skapa en bra utomhusmiljö är så mycket lägre än fastigheter. Vi får en crash course i de kvaliteter som krävs och en diskussion om de argument vi kan använda för att styra mot bättre skolgårdar.

WEBINARIUM

Var och när?

24 oktober 2024 kl 9.00-10.30. Online

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är öppet för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Anmäl dig senast dagen innan till magnus@byggaskola.se Kostnadsfritt för medlemmar. Webinariet är även en del av programmet ”Att beställa en skola – delarna som blir en helhet”, som utöver webinarier består av ett antal IRL-träffar runt om i landet med studiebesök mm. Blir du nyfiken? Läs mer via länken nedan!

NOVEMBER 2024

5 NOVEMBER 2024

Artificiell intelligens – hur påverkar det vår skola och vårt skolhus? Del 4

Vad kommer AI att innebära för svensk skola och våra skolhus? Vad innebär det redan nu?  Under hösten 2023 och hela 2024 genomförs en rad träffar på detta tema.

Det smarta huset har vi pratat om ett tag. Effektivare system för ventilation, belysning, temperatur. Kan AI hjälpa oss (och systemen) att ligga steget före? Samtidigt vill vi utnyttja husen bättre – hur kan schemaläggningen påverkas? Kan AI förutse om och när det behövs vikarier? Kan ”AI” vara vikarien…? Och hur påverkar det behovet av lokaler? Ska vi strunta i skrivsalar (texten fixar AI) men seminariesalar där eleverna muntligt får förklara att de förstått ”sin” text kanske behövs mer? Bedömning av kunskaper och färdigheter vet vi redan nu påverkas av AI. Hur blir det längre fram? Vem ska rita huset – en arkitekt eller AI? Frågebatteriet kan göras långt – låt oss träffas och med hjälp av expertis och de som funderat på detta söka svaren. På varje träff försöker vi se hur de olika möjligheterna (och riskerna?) kan komma att påverka allt mellan lärande, design, konstruktion, tekniska lösningar, materialval, hållbarhet och resursutnyttjande.

Temat för respektive träff presenteras hösten 2023.

WEBINARIUM

Var och när?

5 november 2024 kl 9.00-10.30,  online

Öppet för medlemmar i nätverket. Anmälan senast dagen innan till Magnus Anclair.

5 NOVEMBER 2024

Mosaik av skolhus: presentation av skola

Välkommen till ett webinarium där vi får lära oss om en av alla landets skolor. Vilken skola det blir presenteras innan årsskiftet.

Under 2024 arrangerar vi ett antal sådana träffar – för att visa upp dels projekten i sig för att vi ska lära oss om de erfarenheter projekten gett men även för att visa på den mångfald av skolor vi har i vårt land.

WEBINARIUM

Var och när?

5 november 2024 kl 13.00-14.00.

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är en del av en serie träffar under 2024 där vi visar upp olika förskolor, grundskolor och gymnasieskolor – både nya och renoverade. För att hitta övriga träffar i serien – leta efter ”Mosaik av skolhus” i kalendariet.  Anmäl dig till respektive träff senast dagen innan till magnus@byggaskola.se

6-7 NOVEMBER 2024

Renovering, omställning och utomhusmiljöer – studiebesök och samtal

Välkommen till en tvådagarsträff där vi gör studiebesök på skolor samt diskuterar. Fokus för träffen är renovering av skolor, hur vi kan göra om de skolfastigheter vi har och hur våra utomhusmiljöer ser ut och hur de kan se ut.  Vi besöker även några av Göteborgs nyaste skolor. Preliminärt besöker vi Lindholmens Tekniska Gymnasium, Sannaskolan, Torslandaskolan och Södra Ängsgårdsskolan.

TVÅDAGARSTRÄFF TILL GÖTEBORG MED OMNEJD

Var och när?

6-7 november 2024 heldagar i Göteborg med omnejd. Start ca kl 10.00 första dagen och avslut kl 15.30 andra dagen.

Vill du anmäla dig?

Öppet för alla intresserade. Anmälan senast den 15 oktober till Magnus Anclair. Du ordnar själv med resa till Göteborg samt boende. Deltagaravgift (där program, lokaltransport och luncher samt gemensam middag ingår): 2200 kr + moms för medlemmar i nätverket och 3200 kr + moms för övriga.

Denna träff är även en del av programmet ”Att beställa en skola – delarna som blir en helhet”. Läs mer om programmet via länken nedan!

12 NOVEMBER 2024

Studiebesök på Westerlundska gymnasiet i Enköping samt Emausskolan i Västerås

Under en heldag besöker vi två skolor – det nybyggda Westerlundska gymnasiet i Enköping och den nybyggda Emausskolan i Västerås. Du kan välja att följa med på båda eller endast ett av besöken.

Westerlundska gymnasiet i Enköping öppnar höstterminen 2024 och ska erbjuda plats åt 1600 elever. Med sin placering centralt i Enköping är den tänkt att vara en plats för fler än skolans elever och personal. Exempelvis kan nämnas att skolans aula är en flexibel samlingssal för 500 personer som även ska fungera som sammanträdessal för Enköpings kommunfullmäktige. Den är också planerad att hyras ut andra tider än skoltid. Detta gäller även t ex skolans makerspace och de tre miniaulorna som finns i byggnaden. Gymnasiets storkök lagar mat till ett antal äldreboenden och förskolor, och på sommarlov och ledigheter hyrs skolan ut för övernattning vid större idrottsevenemang och cuper.

Emausskolan i Västerås är en F-6 skola där elevantalet ökar från 350 till 750 elever. De äldre delarna renoveras, det görs en tillbyggnad samt en ny idrottshall byggs – de två senare i trä. Det är även ett ambitiöst återbruksprojekt som också är del i en forskningsstudie.

Mellan de två besöken äter vi lunch tillsammans.

STUDIEBESÖK I ENKÖPING

Var och när?

Klockan 9.30-16.00 den 12 november 2024. Önskar du endast delta på ett av besöken? Då gäller 9.30-12 i Enköping och 14.00-16.00 i Västerås.

Vill du anmäla dig?

Dessa besök är öppet för alla intresserade. Dock begränsat antal platser. Ange om du deltar hela dagen eller endast på ett av besöken (samt vilket). Transport ordnas mellan de två besöken – ange om du önskar även det.

Deltagaravgift (oavsett antal besök och transport): 350 kr + moms för medlemmar i nätverket, 650 kr + moms för övriga. Då ingår studiebesök, transport och lunch.

Anmäl dig senast den 1 november till magnus@byggaskola.se

14-15 NOVEMBER 2024

Nordisk arena för skolhusplanering

Forum Bygga Skola tar initiativ till en nordisk arena för erfarenhetsutbyte, nätverkande  och best practice kring att planera för och utveckla skolhus.  I november 2024 genomförs den första träffen i Stockholm – med ett särskilt fokus på omvärlsbevakning kring hur vi framöver kommer att bygga och renovera våra skolhus och samtidigt ge möjlighet till att utveckla lärmiljöerna. Vad kan vi lära av varandra?

Vi välkomnar representanter för skolhuvudmän, arkitekter, byggherrar, utvecklare av inredning och andra centrala professioner. Målsättningen är att på träffen ha en bra blandning av roller och länder.

Kommande träffar äger rum i Finland, Norge och Danmark – datum för dessa träffar publiceras kort efter årets möte.

TVÅDAGARSTRÄFF STOCKHOLM

Var och när?

Den 14-15 november 2024 i Stockholm. Det går även att arrangera ytterligare studiebesök i anslutning till träffen, utöver de som är i programmet. Programmet presenteras i slutet av april.

Är du intresserad? Aktörer/personer från alla nordiska länder – inklusive Sverige – är välkomna! Hör av dig till Magnus Anclair.

21 NOVEMBER 2024

Vi besöker Älvdalsskolan i Älvdalen – virtuellt!

I Älvdalen slog nya Älvdalsskolan upp dörrarna 2020. Skolan är en F-9 skola och är en sammanslagning av flera olika skolor – ambitionen är att det ska vara en skola mitt i byn. Välkommen att följa med dit för att se lokalerna och höra hur arkitekt och inredningsarkitekt resonerar.  (Fler virtuella besök hittar du här→.)

VIRTUELLT STUDIEBESÖK

Var och när?

21 november 2024 kl 10.00-11.00. Online

Vill du anmäla dig?

Öppet för alla i Forum Bygga Skolas nätverk. För anmälan, skriv senast dagen innan till Magnus Anclair.

21 NOVEMBER 2024

Vi läser och diskuterar: vidga perspektiven, lär dig mer och hör hur andra resonerar

Välkommen att delta i läsecirkeln Skolhuskanonen! Under fyra träffar under 2024 diskuterar du tillsammans med andra kring texter vi läst inför träffarna. Magnus Anclair, Forum Bygga Skola, är samtalsledare och håller i träffarna. Vi hinner också omvärldsbevaka lite tillsammans.

Vilka artiklar/forskningsrapporter/böcker borde alla vi som är inblandade i skolhusprojekt läsa? Vilken kunskap borde vi alla ha och vad kan få oss att vidga vyerna?

Text till träffen skickas ut ca tre veckor innan träffen.

LÄSECIRKELN
SKOLHUSKANONEN

Var och när?

Datum: 21 november klockan 14.00-15.00.
Träffen sker online – du kan med andra ord befinna dig var du vill i världen!

Anmälan till magnus@byggaskola.se
Träffarna är öppna endast för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen deltagaravgift. Du kan anmäla dig när som helst – så länge det finns plats i gruppen.

DECEMBER 2024

3 DECEMBER 2024

Mosaik av skolhus: presentation av skola

Välkommen till ett webinarium där vi får lära oss om en av alla landets skolor. Vilken skola det blir presenteras innan årsskiftet.

Under 2024 arrangerar vi ett antal sådana träffar – för att visa upp dels projekten i sig för att vi ska lära oss om de erfarenheter projekten gett men även för att visa på den mångfald av skolor vi har i vårt land.

WEBINARIUM

Var och när?

3 december 2024 kl 13.00-14.00.

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är en del av en serie träffar under 2024 där vi visar upp olika förskolor, grundskolor och gymnasieskolor – både nya och renoverade. För att hitta övriga träffar i serien – leta efter ”Mosaik av skolhus” i kalendariet.  Anmäl dig till respektive träff senast dagen innan till magnus@byggaskola.se

HÖSTEN 2024 – PRELIMINÄRT

Trygga skolor – men hur? Nationellt event för erfarenhetsutbyte kring trygghet, säkerhet och design

Trygghet är ofta ett centralt ord i skola och skolhusprojekt. Forskning och erfarenhet visar att om elever och personal upplever trygghet och tillit fungerar ofta undervisning och socialt samspel. Men trygghet kan innebära flera saker och vägarna till det och andra sociala värden kan se olika ut.

Vilka är de vanligaste utmaningarna i svensk skola och i skolhusprojekt kring att uppnå trygghet och tillit? Vilka olika lösningar används och testas? Är trygghet och säkerhet olika sidor av samma mynt? Kan både hård och mjuk övervakning vara vägar till Pisa och tillit? Vilka innovativa design-, teknik- och verksamhetslösningar finns redan som stärker elevernas tillit till samhället? Och var behöver vi komma längre?

Välkommen att delta i ett nationellt event för att ta del av resultatet av det Vinnova-finansierade projektet Skapade sociala värden i skolbyggnader, SSViS, där samproduktion sker mellan behovsägare, arkitekter och lärmiljöforskare med ambitionen att producera konkreta och forskningsbaserade anvisningar och rekommendationer för stärkt socialt värdeskapande som kan användas i bygg- och förvaltningsprocesser kring skolor. Projektpartners SSViS: Huddinge kommun, Huddinge Samhällsfastigheter, Tengbom och Högskolan i Gävle.

NATIONELLT EVENT

Var och när?

Preliminärt hösten 2024, mer info kommer

Kommer att bygga på det Vinnova-finansierade projektet
Skapade sociala värden i skolbyggnader, SSViS

2025

FEBRUARI 2025

12 FEBRUARI 2025 (prel)

Studiebesök på nya skolor och lärmiljö i framkant i Uppsala

Vi besöker preliminärt Nya Rosendals skola, nya Brantingsskolan i Uppsala och dessutom en läsesal på Uppsala universitet som fått mycket uppmärksamhet för sin design och belysning. Programmet uppdateras hösten 2024.

STUDIEBESÖK I UPPSALA

Var och när?

Preliminärt klockan 9.00-16.00 den 12 februari 2025. Mer info kommer.

Vill du anmäla dig?

Detta besök är öppet för alla intresserade. Begränsat antal platser. Anmäl dig senast den 1 februari till magnus@byggaskola.se

MARS 2025

12 MARS 2025 (prel)

Nobelbergets förskola – gammalt och nytt möts

Den nya stadsdelen Nobelberget i Nacka tar form. I den gamla panncentralen ryms nu en förskola. Delar av den gamla byggnaden – inklusive skorstenen – är bevarade och nya är tillbyggda. Välkommen på ett studiebesök där vi lär oss mer om återbruk och hur gammalt och nytt i kombination kan bli bra för verksamheten. Mer information hösten 2024.

STUDIEBESÖK NACKA

Var och när?

Studiebesök med presentationer och rundvandring (preliminärt) den 12 mars klockan 14.00-16.30.

Vill du anmäla dig? Öppet för alla intresserade. Hör av dig till Magnus Anclair senast den 2 mars.  Kostnadsfritt att delta för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 500 kr + moms.

APRIL 2025

APRIL 2025

Skolhusutveckling och uppdraget – samtidigt?

Vi åker till Köpenhamn på studieresa! På denna resa besöker vi några av Köpenhamnsområdets nyaste skolor och förskolor och samtalar med skolutvecklare kring kopplingen mellan de fysiska miljöerna, pedagogik, läroplaner och skolutveckling. Hur kan vi arbeta med utveckling samtidigt som vi utför det uppdrag vi har här just nu? Vi gör även en utflykt till den nya Sundby Skole.

Programmet presenteras under hösten 2024.

STUDIERESA
TILL KÖPENHAMN

Var och när?

April 2025 i Köpenhamn. Program och datum presenteras under hösten 2024.

Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se

Vad önskar du program kring?
Välkommen att höra av dig med de frågor du ser som viktigt att lära dig mer om och höra hur andra tänker kring.

REGLER KRING ANMÄLAN, NO SHOW MM

Genom att anmäla dig till något av Forum Bygga Skolas aktiviteter så godkänner du reglerna nedan.

Vilka är välkomna på Forum Bygga Skolas träffar och arrangemang?
Verksamheten är i de flesta fall öppen för alla intresserade och i vissa fall endast för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Detta framgår vid varje enskilt arrangemang, se i kalendariet. Medlemmar är alla personer som är anställda vid någon av nätverkets medlemsorganisationer (kommuner, fristående skolhuvudmän, myndigheter, organisationer och företag). 

Rabatter för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk
För medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk är det antingen kostnadsfritt att delta eller så ges rabatt på deltagaravgift. Detta framgår vid varje enskilt arrangemang, se i kalendariet.

Anmälan och avanmälan
Anmälan till arrangemang görs genom att skicka en e-post till Forum Bygga Skola (magnus@byggaskola.se). Vid anmälan uppge namn och e-post på de som ska delta samt faktureringsadress inkl referens för e-faktura i de fall det är en deltagaravgift.
För avanmälan vid webinarier, seminarier och studiebesök gäller att genom e-post informera om avanmälan senast 24 timmar innan arrangemangets start. I vissa fall är en anmälan bindande men platsen kan då oftast överlåtas på annan person. Detta framgår vid varje enskilt arrangemang, se i kalendariet.
För avanmälan vid studieresor (det som i kalendarium/program kallas studieresa): anmälan är bindande men plats kan överlåtas på annan person. Vid avanmälan fram till fyra veckor innan avresa debiteras hälften av deltagaravgiften, därefter hela. Vid avanmälan vid sjukdom krävs läkarintyg.

Avgift för No show
Om anmäld person ej deltar i arrangemang och ingen avanmälan gjorts (se ovan) har vi rätten att fakturera en avgift för no show. Om inget annat framgår i kalendariet är avgiften 500 kr + moms. Denna avgift läggs till en eventuell anmälningsavgift.

Back To Top