HELA KALENDARIET

Kalendariet

Här hittar du de aktiviteter som arrangeras av Forum Bygga Skola och samarrangemang med partners med flera. Välkommen att delta!

Forum Bygga Skolas verksamhet påverkas som så mycket annat av den pågående Corona-pandemin. De flesta (men inte alla) träffar under våren 2021 genomförs online. I de fall vi ställer in eller flyttar fram arrangemang kontaktar vi alla anmälda samt uppdaterar kalendariet.


13 april 2021 – Skolhusgruppen arrangerar

Leka olika – om NPF i utemiljö

Föreningen Skolhusgruppen arrangerar ett webinarium om NPF i utemiljö. Tre landskapsarkitektstudenter på SLU, Jenny Hansen, Johannes Karlsson och Klara Kåks, har i ett projektarbete analyserat hur man kan skapa bättre anpassad utemiljö för barn med NPF.
På webinariet ges vägledning av landskapsarkitektstudenter med gedigen erfarenhet av att arbeta med barn med NPF-diagnoser. De presenterar sin rapport och deltagarna får chansen att ställa frågor. Här hittar du rapporten!

Var och när? Den 13 april klockan 16.00-17.30 ONLINE. Anmälan och mer information här!


Utbildningsprogram 2021: åtta träffar april – november

Att planera för en skola – delarna som blir en helhet

Att planera för en skola är en komplex uppgift. Välkommen att delta i ett utbildningsprogram som under åtta träffar (online, i Stockholm, Göteborg, Arvika, Malmö och Köpenhamn) växlar mellan att djupdyka i några centrala frågor och att se och diskutera helheten i projektet. Vi tar bland annat upp frågor som skolbyggets grundstenar – det vi vet krävs för ett lyckat projekt, vad styrdokumenten säger, god och varierad lärmiljö, utomhusmiljö och skolgårdar, upphandlingens möjligheter, hur man kan se på flexibilitet i både undervisning och skolhus och hur olika aspekter av hållbarhet kan bli verklighet – på riktigt.

Utbildningsprogrammet riktar sig till dig som arbetar med att från olika vinklar planera en ny- eller ombyggnad av skola. Vad ska man tänka på? Vilka är de mest avgörande frågorna och faktorerna? Hur tänker och gör andra?  Vid åtta tillfällen varvas föreläsningar, skolbesök, workshops och diskussioner. De tre första träffarna är kortare online-träffar och i augusti träffas vi live i Malmö! OBS! Det går även att ansluta till programmet i augusti – då har vi ett uppsamlingsheat för nya deltagare.

Mer information om 2021 års program, anmälan (som är öppen) mm hittar du här!→


14 april 2021 – föreläsning online

Iggesunds skola – ett skolutvecklingsprojekt att hålla ögonen på

Välkommen att få höra om det spännande projektet med Iggesunds skola, en F-9 skola som görs om i grunden. Vi lyssnar till bland annat Åsa Machado på Sweco architects. Webinariet är uppdelat i tre spår:

Berndt Nordberg från Hudiksvalls kommun och rektor Tina Fagerström berättar om verksamhetens utveckling, från klasslärare i varsitt klassrum till samarbetsrum för arbetslag och hemvister – ett arbete utifrån forskning och evidens, som följs, dokumenteras och stöttas av Anneli Frelin och Jan Grannäs från Högskolan i Gävle.

Ansvarig arkitekt Åsa Machado berättar och visar de nya planlösningarna i skolans typiska gamla byggnader, utifrån ett ”program-dna” anpassad efter verksamhetens organisation och pedagogik, 

Belysningsprojektet LiSE/testbed Iggesund i Swecos och KTHs regi, finansierat av Energimyndigheten och Bertil & Britt Svenssons stiftelse för belysningsteknik: forskning inför utfasningen av t8-lysrör från 2023. Investera i hållbar belysning, både ur energisynpunkt och för de pedagogiska behoven.

Var och när? Den 14 april klockan 10.00-11.30 ONLINE. Ingen kostnad, öppet för alla intresserade. Anmälan senast den 12 april till magnus@byggaskola.se


15 april 2021 – rundabordssamtal online

Ursäkta! Vad sa du? Om akustik i skolan – fakta och lösningar

Välkommen att delta i ett samtal kring akustik i skolan. Samtalet är uppdelat i två delar: en första del med fakta: varför är det viktigt med god akustik i skolan? Hur påverkas elevers inlärning av akustiken? Därefter en andra del då vi diskuterar olika konkreta lösningar i två olika typer av skolmiljöer: det klassiska klassrummet och entréhallen (som ju allt oftare är en samlingsplats med bred trappa/gradäng mm). Vi får korta presentationer som introduktion till samtalet av Jonas Christensson, komfortutvecklare och expert på akustik i skola på Saint-Gobain, Johan Bergius, projektkonsulent som arbetar med akustiklösningar på Troldtekt samt Ida Cederlund, konceptutvecklare på Ecophon.

Var och när? Den 15 april klockan 10.00-11.30 ONLINE. Ingen kostnad, öppen för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Begränsat antal deltagare. Anmälan senast den 12 april till magnus@byggaskola.se


15 april 2021 – rundabordssamtal online

Direkt från verkligheten… om de utmaningar du brottas med just nu

Välkommen att delta i ett samtal med några personer från andra delar av landet som arbetar i andra skolhusprojekt. Vad är det för utmaningar ni brottas med just nu? Vad kan vi övriga deltagare ge för tips? Ett rundabordssamtal där alla delar en aktuell utmaning – liten eller stor.

Var och när? Den 15 april klockan 14.30-15.45 ONLINE. Ingen kostnad, öppen för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Begränsat antal deltagare. Anmälan senast den 12 april till magnus@byggaskola.se


22 april- Walkitalkinarium

Walk, listen and talk – Lärmiljöpodden

Vi testar ett nytt grepp! Det är ju inte bara eleverna vi planerar skolor för som mår bra av frisk luft och av att röra på sig… Vi går en promenad, lyssnar på ett avsnitt av Lärmiljöpodden och pratar kort med någon annan om det vi hörde. Antingen tar du med en kollega, eller så får du en samtalspartner av Forum Bygga Skola som du pratar med på telefon när du promenerar.

Lärmiljöpodden (producerat av ÅWL arkitekter) finns där poddar finns, bland annat Spotify. Varje avsnitt är ca 20 minuter, så det finns ungefär lika lång tid för ett samtal efteråt. Ni kommer själva överens om vilket av de sju avsnitten ni vill lyssna på.

Var och när? Fredagen den 22 april klockan 15.00-15.45. Var du vill så länge du har en bra uppkoppling – men helst på promenad utomhus! 

Anmälan senast den 19 april till magnus@byggaskola.se om du vill ha en samtalskompis! Skicka då med ditt telefonnummer.


26 april 2021 – webinarium

Ett steg bakåt och två steg framåt… om att bedriva skolutveckling parallellt med skolhusutveckling. Varför är det så svårt?

Vi lyssnar på några av de exempel som finns i Sverige där man arbetat med skolutveckling samtidigt som man utvecklar skolhusets utformning. Vi diskuterar kring varför det är så svårt. Vilka misstag har man gjort i de projekt där ambitionen funnits och vad kan vi lära av dem? Hur förändrar man en skolas kultur och sätt att arbeta? Vilka erfarenheter är bra att ta med sig i kommande skolprojekt? Vi träffar Mikael Parknäs som startade Kvibergsskolan i Göteborg (nu verksam vid Paradis produktion), Christer Holger som startade Skapaskolan i Huddinge (nu verksam på Sveafastigheter Bilda) och Ulrica Alnebeck, rektor på Furulidsskolan i Kungsbacka.

Var och när? Den 26 april klockan 13.30-15.00 ONLINE. Ingen kostnad för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 250 kronor + moms. Anmälan senast den 23 april till magnus@byggaskola.se


27 april 2021 – träff läsecirkeln Skolhuskanonen

Vi läser och diskuterar: vidga perspektiven, lär dig mer och hör hur andra resonerar

Välkommen att delta i läsecirkeln Skolhuskanonen! Under ett antal träffar fram till våren 2021 diskuterar du tillsammans med andra kring texter vi läst inför träffarna. Magnus Anclair, Forum Bygga Skola, är samtalsledare och håller i träffarna. Vi hinner också omvärldsbevaka lite tillsammans.

Vi träffas online  – du kan med andra ord befinna dig var du vill i världen! Vi träffas vi ungefär en gång varannan månad fram till sommaren 2021.

Vilka artiklar/forskningsrapporter/böcker borde alla vi som är inblandade i skolhusprojekt läsa? Vilken kunskap borde vi alla ha och vad kan få oss att vidga vyerna?

Var och när? Träffen den 27 april äger rum klockan 14.00-15.30. 

Alla träffar sker online.

Tider för samtliga träffar presenteras här→.

Anmälan till magnus@byggaskola.se  Träffarna är öppna endast för medlemmar i  i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen deltagaravgift. Eventuell kostnad för litteratur tillkommer.


29 april – virtuellt studiebesök

Floraskolan i Skellefteå – följ med på digitalt studiebesök!

Välkommen att följa med till den nybyggda Floraskolan i Skellefteå. Skolan är en F-9-skola och ambitionen är att vända och vrida på hur man bäst organiserar sig. Skolans lokaler har planerats utifrån bland annat det. Vi får även besöka den nya Florahallen, en fullstor idrottshall. Låt oss titta in i skolan, prata med några av de som varit delaktiga i planeringen av skolan och de som arbetar i den nu när den är klar.

Välkommen till ett studiebesök där vi träffas online.

Var och när? Den 29 april klockan 13.30-15.00. Var du vill så länge du har en bra uppkoppling. Vi börjar med en kaffe, te eller annat på egen hand samtidigt som du ansluter dig till mötet.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen kostnad för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Övriga 250 kronor + moms. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 27 april.


4 maj – Rundabordssamtal online

Kapacitetsanalys av skolor – att veta vad man har för att veta vad man behöver

Vi behöver en ny skola! Eller…? Kanske går de som finns att användas smartare? Oavsett vad man landar i för beslut är det klokt att ha koll på den kapacitet man har i sina befintliga lokaler. Välkommen till en träff där vi i en mindre grupp diskuterar dels hur dialogen med verksamheten kan se ut för att komplettera den mer tekniska analysen och dels försöker vi konkretisera kring lösningar av de flaskhalsar man ofta hittar i en kapacitetsanalys.

Innan träffen ska du ha läst SKR:s nya färska rapport ”Kapacitetsutredningar skollokaler”. Här hittar ni SKR:s rapport!

Var och när? Vi träffas online via Zoom. Webinariet pågår den 4 maj mellan kl 10.00-11.30.

Anmälan till magnus@byggaskola.se senast den 30 april. Öppet för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk, ingen kostnad. OBS – begränsat antal platser.


7 maj – virtuellt studiebesök

Gärdeskolan i Sollentuna – följ med på digitalt studiebesök!

Välkommen att följa med till den nybyggda Gärdeskolan i Sollentuna. Skolan är en F-9-skola planerad för 640 elever. Här arbetar man i tvålärarlag. Låt oss titta in i skolan, prata med några av de som varit delaktiga i planeringen av skolan och de som arbetar i den nu när den är klar.

Välkommen till ett studiebesök där vi träffas online.

Var och när? Den 7 maj klockan 10.00-11.30. Var du vill så länge du har en bra uppkoppling. Vi börjar med en kaffe, te eller annat på egen hand samtidigt som du ansluter dig till mötet.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen kostnad för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Övriga 250 kronor + moms. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 5 maj.


11 maj- Arena Bygga Skola ON TOUR online

Skolans uppgift och skolhusets roll i det. Den stora skolan som samtidigt är den öppna, trygga och flexibla skolan – hur går det till?

Två viktiga frågor att bita i. Under två timmar lyssnar vi till korta föreläsningar och diskuterar. Denna gång fokuserar vi extra mycket på den sista frågan – om stora skolor.

Arena Bygga Skola – en av Sveriges viktigaste mötesplatser för alla som planerar för nya och ombyggda skolor – hittar nya former under pågående pandemi. Istället för större event genomför vi istället mindre regionala  samt digitala träffar. Samtalen och erfarenhetsutbytet måste fortsätta – det är en viktig ingrediens i genomtänkta skolprojekt.

Välkommen också att höra ev er och boka in en egen Arena Bygga Skola ON TOUR hos er. Alla medlemmar i nätverket kan boka in en träff, live eller online. För mer information om programmet och hur ett eget upplägg kan se ut – läs mer här!→

Var och när? Vi träffas den 11 maj online. Se till att ha en bra uppkoppling. Webinariet pågår mellan kl 15.00-16.30.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Sista anmälningsdag den 7 maj. Utan kostnad för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 250 kronor + moms.


19 maj – föreläsningar och samtal ONLINE

Knock on wood – om att bygga en skola i trä

Allt fler byggnader byggs i trä. Även flera skolor med stomme av trä är på väg att byggas i Sverige (och några finns redan!). Men det finns en del myter kring hus i trä. Och samtidigt en hel del möjligheter. Hållbarhet, brand och akustik är några frågor som ofta kommer upp. Dessa och några andra perspektiv på skolhus i trä lyfter vi upp på detta webinarium. Vi får lyssna på några korta föreläsningar (blanda andra SPINN arkitekter som varit inblandade i många träskolor i Norge) och tillfälle att prata med varandra. Välkommen till två timmar då vi lär oss mer och diskuterar.

Var och när? Vi träffas online  den 19 maj. Programmet pågår mellan kl 09.30-11.30.

Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se Sista anmälningsdag den 10 maj. Utan kostnad för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 250 kronor + moms. Begränsat antal platser.


24 maj 2021 – Workshop ONLINE om möjligheterna med den stora skolan

När storleken spelar roll! Hur kan en större skola – både vad gäller själva huset och hur man organiserar sig – möta de utmaningar vi har?

Välkommen till en workshop där vi vänder och vrider på några av de möjligheter och risker med den stora skolan. Målsättningen är att efter workshopen ha några konkreta och genomarbetade förslag på lösningar och även listat några av de risker man bör tänka på i planeringen av stora skolor.

Var och när? Den 24 maj klockan 13.00-16.00 ONLINE.

För intresseanmälan, kontakta Magnus Anclair. Vi rekommenderar att man från skolhuvudmän/kommuner kommer både från utbildning och fastighet/stadsplanering.


25 maj 2021 – Föreläsning ONLINE

Vilken roll spelar ljuset och belysningen för vårt välbefinnande och möjlighet att lära?

Välkommen till en föreläsning där vi lyssnar till Thorbjörn Laike, professor i miljöpsykologi och Niko Gentile, biträdande universitetslektor, båda vid Lunds universitet: Hur påverkas elever och personal av skolans fysiska miljöer. Vilken roll spelar ljuset och belysningen för vårt välbefinnande och möjlighet att lära? De har båda bedrivit mångårig forskning kring bland annat belysning och skola.

Var och när? Den 25 maj klockan 09.30-11.00 ONLINE.

För anmälan, kontakta Magnus Anclair. Ingen avgift för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 300 kronor + moms.


27 maj ONLINE: Smarta skolan

Digitala tvillingar för att testa, simulera och styra

Digitaliseringen erbjuder flera olika sätt att utveckla våra hus och skolans verksamhet. En digital tvilling är ett sådant sätt. Vi får lyssna på Fredrik Hörnsten, ansvarig digitalisering på Hemsö, som berättar om på vilka sätt de använder digitala tvillingar i sina fastighetsprojekt.

Tid och plats: den 27 maj klockan 9.30-11.00 online. Anmälan: maila till Magnus Anclair senast den 26 maj.


31 maj 2021 – träff läsecirkeln Skolhuskanonen

Vi läser och diskuterar: vidga perspektiven, lär dig mer och hör hur andra resonerar

Välkommen att delta i läsecirkeln Skolhuskanonen! Under ett antal träffar fram till våren 2021 diskuterar du tillsammans med andra kring texter vi läst inför träffarna. Magnus Anclair, Forum Bygga Skola, är samtalsledare och håller i träffarna. Vi hinner också omvärldsbevaka lite tillsammans.

Vi träffas online  – du kan med andra ord befinna dig var du vill i världen! Vi träffas vi ungefär en gång varannan månad fram till sommaren 2021.

Vilka artiklar/forskningsrapporter/böcker borde alla vi som är inblandade i skolhusprojekt läsa? Vilken kunskap borde vi alla ha och vad kan få oss att vidga vyerna?

Var och när? Träffen den 31 maj äger rum klockan 14.00-15.30. 

Alla träffar sker online.

Tider för samtliga träffar presenteras här→.

Anmälan till magnus@byggaskola.se  Träffarna är öppna endast för medlemmar i  i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen deltagaravgift. Eventuell kostnad för litteratur tillkommer.


1 juni 2021 – webinarium

Livscykelkostnader för skolhus – hur kan man göra? Och fungerar aktiv kostnadsstyrning?

Vad är en LCC-analys för skolhus? Vilka frågor bör man inte missa? Vi får bland annat lyssna till Peter Danestad och Caroline Ahlberg på Ulricehamns kommun som nyligen genomfört en omfattande analys och diskuterar med dem kring både meted och resultat. Vi får även en presentation av hur man arbetat med aktiv kostnadsstyrning i arbetet med Westerlundska gymnasiet i Enköping. Lyckades man hålla budget…? Bland andra träffar vi Lilly Duong och Helena Polgård Nygren på White.

Anmälan: skriv till magnus.anclair@byggaskola.se Begränsat antal platser, först till kvarn. Webinariet äger rum klockan 13.30-15.30.


25 augusti 2021 – webinarium

Boverkets vägledning – vad innebär den och hur kan den hjälpa oss i skolhusprojekten?

Innan sommaren 2021 ska Boverkets vägledning för skolans och förskolans fysiska miljöer publiceras. Välkommen till ett webinarium där vi både tittar på helheten (vad innehåller den?) och går på djupet kring några olika delar (hur kommer vägledningen att påverka våra skolhusprojekt?). Boverket deltar – föreläser och diskuterar!

Var och när? Vi träffas online den 25 augusti klockan 10.30-11.45.

Intresserad redan nu? Anmälan till magnus.anclair@byggaskola.se


7 september 2021 Malmö

Vad får ett skolhus kosta? Och vad ska ingå i priset?

Under 2021 kommer Forum Bygga Skola att på olika sätt fokusera på frågorna vad ett skolhus får kosta och vad som måste ingå. I en situation med ansträngd ekonomi – vad är lägsta nivå? Och vad kan man vinna på att satsa lite mer? Vi träffar bland andra Marcus Sandlund, ansvarig för skolhusutveckling på NCC, och Anna Marand, projektutvecklingschef på Hemsö.

Var och när? I centrala Malmö den 7 september klockan 13.00-16.00.

Intresserad redan nu? Skriv till magnus.anclair@byggaskola.se


9 september 2021 i Köpenhamn: Föreläsning och lunchdiskussion

Skolans utemiljöer – för lek, rörelse och lärande

Vad krävs för en bra utomhusmiljö? Vad säger forskningen? Och hur hanterar man frågan i Köpenhamn? Vi lyssnar till Märit Jansson, universitetslektor i landskapsplanering på SLU samt till Anne Dahl Refshauge, landskapsarkitekt på Köpenhamns kommun med skolgårdar som specialitet.

Efter föreläsningen äter vi lunch tillsammans och diskuterar kring det vi hört.

Föreläsningen är öppen för alla.

Tid och plats föreläsningen och lunchdiskussionen: den 9 september 2021 klockan 10.00-13.00 hos COBE arkitekter, Orientkaj 4, Nordhavn i Köpenhamn. Möjlighet finns att följa med på studiebesök till Copenhagen International School efteråt – ange då det i anmälan.

Intresseanmälan: skriv till magnus.anclair@byggaskola.se Begränsat antal platser, först till kvarn.


15 september ONLINE: Priset för en skola

Hur många kvadratmeter per elev? Är det rätt sätt att tänka?

Vi pratar ofta om nyckeltal som kvm/elev. På samma gång som vi behöver nyckeltalen för att förenkla och jämföra, behöver vi tydliggöra komplexiteten. Vad säger antal kvm om kvalitet, t ex? Välkommen att vara med på ett samtal kring den komplexa frågan om kvadratmeter, kostnader och kvalitet.

Inför samtalet har vi samlat in uppgifter kring kvadratmeter, kostnader och annat från nätverket.

Tid och plats: den 15 september klockan 9.00-10.15 online. Anmälan: maila till Magnus Anclair senast den 13 september. Öppet för alla er som är medlemmar i nätverket.


15 september – Träff online

Barnkonventionen – hur kan vi konkret arbeta med den? Hur gör de i våra grannländer?

Barnkonventionen är svensk lag och det har initialt funnits en osäkerhet hur den ska implementeras. Vilka är våra lärdomar så här långt – hur har vi hanterat den hittills i våra skolprojekt? Och hur arbetar man med den i våra nordiska grannländer? Vi delar erfarenheter och metoder. Välkommen till ett samtal där vi träffas online via Zoom.

Var och när? Var du vill så länge du har en bra uppkoppling. Vi börjar med en kaffe, te eller annat på egen hand samtidigt som du ansluter dig till mötet. Klockan  kl 14.00-15.30 pågår samtalet under ledning av Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen kostnad. Begränsat antal platser, förtur medlemmar i nätverket. Sista anmälningsdag den 10 september.


17 september 2021 – webinarium

Multisal, makerspace, ateljé – kreativa lösningar för ett rum med många möjligheter

Välkommen till ett webinarium där några olika sätt att designa rum och organisera skola presenteras som ger möjlighet att utveckla slöjd, bild, programmering och andra tillfällen då samarbete och kreativitet är viktigt. Vi får bland annat lyssna på Madeleine Nordenknekt på Liljewall som har erfarenhet av flera skolor med multisalar.

Var och när? Online den 17 september klockan 9.00-10.00.

Intresserad redan nu? Skriv till magnus.anclair@byggaskola.se


20 september 2021 – Rundabordssamtal online

Favorit i repris: Om timplanens töjbarhet och skollokalernas möjligheter

Välkommen att delta i ett rundabordssamtal med syfte att hitta lösningar kring och lära oss mer om:

Att organisera en skola – vad kan man faktiskt göra?!
Timplan, terminsindelning, skift – måste en skola organiseras så som de flesta av oss känner den? Vad tillåter regelverket, hur kan det töjas? Och i förlängningen – hur kan det påverka tillgången till de lokaler vi har?

Att utnyttja de lokaler vi redan har – för bättre ekonomi och för samhällsbygget
Hur kan vi smartare dela och använda det vi redan har? Vilka hinder behöver tas bort för att det ska vara enklare?

Tid och plats: den 20 september klockan 14.00-15.30 via Zoom.

För intresseanmälan, skriv till magnus@byggaskola.se


23 september 2021 – studieresa i Västergötland

Skolbesök på skolor och det flexibla klassrummet

Vi planerar för en studieresa med två skolbesök samt visning av ett flexibelt klassrum. Dagen startar och slutar i Skövde där buss hämtar och lämnar på centralstationen. Bland andra besöker vi den nybyggda Baggeboskolan i Tibro. Mer information under våren.

För intresseanmälan, skriv till magnus@byggaskola.se


24 september ONLINE (preliminärt): Smarta skolan

Belysning och avskärmning – för bättre ljus och mindre energianvändning

Vi vet att belysningens kvalitet påverkar oss människor och våra förutsättningar att lära oss. Vi vet också att vi bygger och renoverar många skola med stora glaspartier. Hur kan vi hitta system där vi har god kvalitet på belysningen med så mycket dagsljus som möjligt, bra lösningar för avskärmning och minskad energiåtgång och i den bästa av världar – system som fungerar ihop för detta?

Välkommen till en träff i två delar. Först får vi en genomgång av vad forskningen säger om belysningens roll för vårt välbefinnande och lärande. Därefter ett pass då vi får exempel på konkreta lösningar kring belysning och avskärmningar, presenterat av Fagerhult belysning och Warema.

Du kan välja att anmäla dig till båda delarna eller endast till ett av dem.

Tid och plats: den 24 september klockan 9.30-11.00 online. Första passet klockan 9.30-10.15, andra passet klockan 10.15-11.00. Anmälan: maila till Magnus Anclair senast den 22 september.


27-29 september 2021 – Studieresa till Århus i Danmark

Lärmiljöer ute och inne, rörelse, akustik, dansk skoldesign och lärdomar från andra sidan sundet

Välkommen med på en studieresa till Århus i Danmark. Vi besöker skolor som satsat mycket på miljöer och lösningar för ökad rörelse, lyssnar på föreläsningar (bland annat träffar vi Danskt Centrum för Undervisningsmiljöer) och nätverkar.

För intresseanmälan, program mm – mer info här.


30 september – preliminärt

Skapa lärmiljöer utomhus

Genom att planera sin utemiljö med samma omsorg som man gör med innemiljöer, kan man skapa fantastiska lärmiljöer med alla de pedagogiska verktyg som behövs. Välkommen till en träff där vi diskuterar både målsättningar och konkreta lösningar kring skolans utomhusmiljöer.

Var och när? Den 30 september klockan 10.00-11.30. Mer info under våren om plats.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen deltagaravgift. Sista anmälningsdag den 29 september.


30 september – föreläsning IRL och online

Vi vill bygga och driva en skola för alla. Men hur…?!

Välkommen till en föreläsning med Sven Bölte på KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet). Hur hänger NPF, kognition och design av lärmiljöer ihop? ”En skola för alla” är ju ingen ovanlig målformulering för en skola idag – oavsett om det handlar om att bygga en ny skola eller om att utveckla verksamheten. Vad behöver vi veta om de elever som ska fungera i skolan? Vad ska vi tänka på när vi utformar såväl skolstruktur som enskilda skolor och dess lärmiljöer för att även elever med särskilda behov och NPF-diagnos ska må bra i skolan?

Du kan välja om du vill lyssna på föreläsningen online eller IRL.

Var och när? Den 30 september klockan 13.30-15.00. För ett mindre antal finns möjlighet att direkt efteråt delta i ett samtal kl 15.00-15.45 (förtur för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk till det avslutande samtalet).

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen deltagaravgift. Sista anmälningsdag den 29 september.


4-7 oktober PRELIMINÄRT – Studieresa till Holland med tåg

Herman Hertzberger, L-formade klassrum och den senaste kunskapen om lärmiljöer

Vi hoppas få välkomna er att följa med på studieresa till Holland hösten 2021 som arrangeras av Forum Bygga Skola, Paradis produktion och Asante Arkitektur och Design. Vi planerar att besöka skolor, träffa arkitekter, lyssna på föreläsningar och ha workshops. En del av resan äger rum på tåget ner till Holland då vi förbereder oss genom att läsa olika texter som vi diskuterar. 

För intresseanmälan, preliminärt program mm, mer information kommer senare.


14 oktober 2021 – heldagsträff i Stockholm

Ett steg bakåt och två steg framåt… om att bedriva skolutveckling parallellt med skolhusutveckling. Varför är det så svårt? Samt – vad får en skola få kosta och vad ska ingå i priset?

Välkommen på en heldagsträff där vi lyssnar på några av de exempel som finns i Sverige där man arbetat med skolutveckling samtidigt som man utvecklar skolhusets utformning. Vi diskuterar kring varför det är så svårt. Vilka misstag har man gjort i de projekt där ambitionen funnits och vad kan vi lära av dem? Hur förändrar man en skolas kultur och sätt att arbeta? Vilka erfarenheter är bra att ta med sig i kommande skolprojekt? Bland andra träffar vi Mikael Parknäs som startade Kvibergsskolan i Göteborg (nu verksam vid Paradis produktion), Christer Holger som startade Skapaskolan i Huddinge (nu verksam på Sveafastigheter Bilda) och Anna Törnquist, arkitekt med mångårig erfarenhet av att väva samman husets utformning med verksamhetens idé.

Vi tar även upp den centrala frågan vad en skola ska få kosta och vad man kan göra för att klara budget. Hur kan man arbeta med aktiv kostnadsstyrning? Vi får en presentation av hur man arbetat med aktiv kostnadsstyrning i arbetet med Westerlundska gymnasiet i Enköping. Lyckades man hålla budget…? Bland andra träffar vi Lilly Duong och Helena Polgård Nygren på White.

Dagen avslutas med ett mingel.

Var och när? I centrala Stockholm klockan 9.30-17.00. Anmälan till magnus@byggaskola.se

Läs mer här!


15 oktober (preliminärt) – Studiebesök med gåtur på Nakterhusskolan, Haninge

En skola i en ny stadsdel – vilka saker bör man inte missa att tänka på?

När en ny stadsdel ska byggas behövs ju oftast en skola (och säkerligen även flera förskolor). Givet vad man har för målsättningar med den nya stadsdelen – vilka frågor behöver man fundera över när det gäller skolan? Och utöver de frågorna finns ju fortfarande huvuduppdraget – en skola med utbildning av god kvalitet för alla elever… Vilka frågor ställde man sig inför bygget av Nakterhusskolan? Och vilka svar hittade man? Studiebesöket genomförs som en variant av en gåtur – vi besöker några platser på skolan, iakttar, noterar och diskuterar.

Var och när? Nakterhusskolan, Haninge. Tid och plats meddelas under våren – när viruset tillåter. Den 15 oktober klockan 9.00-10.30 är preliminärt.

Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se Ingen deltagaravgift. Begränsat antal deltagare.


15 oktober 2021 – workshop med nätverket i Stockholm

De nio stegen till mer genomtänkta skolhus – vilka frågor behöver ställas?

Välkommen på en workshop då hela Forum Bygga Skolas nätverk bjuds in för att tillsammans resonera kring vilka de viktigaste frågorna man måste ställa sig är. Underlaget till workshopen kommer från alla tidigare aktiviteter med Forum Bygga Skola under 2021. Syftet med workshopen är att både ge mycket kunskap och tankar till er som deltar och att resultera i en genomarbetad frågelista som kan användas i kommande skolhusprojekt.

Delta gärna även gärna på aktiviteterna dagen innan – Arena Bygga Skola!

Var och när? Hos White, Östgötagatan 100, Stockholm. Klockan 9.00-16.00. Studiebesök skolor kl 9-11, workshop kl 11-16. Öppet endast för nätverkets medlemmar. Deltagaravgift (för lunch mm): 300 kr + moms. Anmälan till magnus@byggaskola.se


Hösten 2021 (prel 20-22 oktober) – Studieresa till Berlin med tåg

Vad är speciellt med Tysklands skolor? Och kanske framförallt – deras utomhusmiljöer?

Forum Bygga Skola planerar en studieresa till Berlin med omnejd. Målsättningen är att besöka 3-4 skolor och få en bild av vad som utmärker de tyska skolor som planeras och byggs nu. Ett särskilt fokus läggs på skolans utemiljöer. Program mm presenteras under våren 2021. Möjlighet att resa tillsammans med tåg.

Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se


27 oktober 2021 – webinarium

En lampa för att lysa upp höstmörkret – om komplexiteten i skolhusprojekt

En lampa! Val av belysning i skolan påverkar mer än vad man ofta tror. Vi använder lampan som väg in i skolhusprojektens komplexitet. Vi får lyssna till korta föreläsningar kring några av de saker som valet av belysning påverkar: lärande, hälsa, förvaltning, hållbarhet och ekonomi. Bland andra deltar Jan Grannäs, docent och universitetslektor i didaktik vid Högskolan i Gävle som leder forskningsprogrammet Morgondagens lärmiljöer.

Var och när? Den 27 oktober klockan 14.00-15.30. Vi träffas online. Anmälan senast den 22 oktober till magnus@byggaskola.se


10 november 2021 – utbildningsdag i Jönköping

Belysning i skola för lärande och hållbarhet

En halvdagskurs kring belysning i skolan. Vi fokuserar på hur val av belysning och möjligheter att få dagsljus påverkar välbefinnande och lärande samt hur olika lösningar påverkar energiåtgång och därmed ekonomi och hållbarhet. Mer info publiceras under våren.

Var och när? Den 10 november klockan 10.00-14.30. Vi träffas i Jönköping. Anmälan senast den 29 oktober till magnus@byggaskola.se


16 november 2021 – rundabordssamtal online

Direkt från verkligheten… om de utmaningar du brottas med just nu

Välkommen att delta i ett samtal med några personer från andra delar av landet som arbetar i andra skolhusprojekt. Vad är det för utmaningar ni brottas med just nu? Vad kan vi övriga deltagare ge för tips? Ett rundabordssamtal där alla delar en aktuell utmaning – liten eller stor.

Var och när? Den 16 november klockan 14.30-15.45 ONLINE. Ingen kostnad, öppen för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Begränsat antal deltagare. Anmälan senast den 12 november till magnus@byggaskola.se


29 november – föreläsning och samtal i Stockholm

Planeringsprocessen – vilken är rätt metod för det ni vill uppnå?

Att vi vinner på att planera en ny eller ombyggd skola i tid råder det ingen tvekan om. Men HUR själva planeringsprocessen ser ut och vilka som bjuds in påverkar också resultatet. Välkommen till två timmar då vi först får lyssna på en föreläsning som resonerar kring processen och därefter diskuterar vi.

Var och när? Vi träffas den 29 november i centrala Stockholm. Programmet pågår mellan kl 13.00-15.00.

Mer information publiceras efter sommaren.

Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se Begränsat antal platser.


(Preliminärt) 1-3 december 2021 – Studieresa till London

Lärmiljöerna och skolhusets design – vad är ett clever classroom?

Välkommen med på en studieresa till London. Vi besöker skolor och träffar forskare och skolutvecklare. Preliminärt träffar vi Peter Barrett som är huvudförfattare till rapporten Clever classrooms. Mer info om resan direkt efter sommaren. För intresseanmälan, skriv till Magnus Anclair.


3 december – heldag live

Digitalisering OCH rörelse i skolan – två saker vi inte kommer ifrån

Skolan digitaliseras – både husen och verksamheten. Men vi är ännu inte robotar – vi behöver rörelse för att må bra och ha möjlighet att lära oss. Välkommen till en heldag där vi tittar på båda dessa två (var och en för sig komplexa) frågor. Vilka konkreta lösningar vet vi fungerar?

Var och när? Heldag den 3 december i Knivsta/Uppsala. Mer info innan sommaren.

Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se


8 december – Träff online

En likvärdig skola – hur planerar och bygger vi en sådan?

Favorit i repris – samtalen kring likvärdighet fortsätter. Hur omsätter vi ordet likvärdighet i ett skolhus och en skolgård? Vad kan de fysiska miljöerna göra utöver det som själva verksamheten gör för att vi ska nå likvärdighet? Vi jämför och hör hur andra tänker. Välkommen till ett samtal där vi träffas online. Innan samtalet läser vi en artikel för att förbereda oss – Frida Brismar Pålssons artikel ”Att bygga för likvärdighet” i Arkus antologi Skolans nya rum. Boken kan beställas via de vanliga nätförsäljarna av böcker. Vi läser även delar ur ”Utredningen om en mer likvärdig skola” (SOU 2020:28) samt ”Olika är normen” (SKR).

Var och när? Var du vill så länge du har en bra uppkoppling. Vi börjar med en kaffe, te eller annat på egen hand samtidigt som du ansluter till mötet. Den 8 december klockan  kl 14.00-15.30 pågår samtalet under ledning av Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen kostnad. Förtur för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 6 december.


Under hösten planeras också: – Studiebesök på Farstavikens skola, Värmdö

Att bygga om en skola – vad ska man tänka på?

De flesta av Sveriges skolor finns redan, och många av dem är i behov av renovering och ombyggnation. På samma sätt som vid nya skolor finns många frågor att ställa sig. Vilka frågor ställde man sig innan ombyggnationen av Farstavikens skola, och vilka svar hittade man?

Var och när? Presenteras efter sommaren.


Workshopserie skolans buzzwords 2021

Buzzwords när man planerar nya skolor – vad menar vi egentligen?!

”Vi vill ha en skola som är flexibel, trygg, hållbar, tillgänglig och med framtidens lärmiljö. Kan ni fixa det åt oss?…”

Innan man kan förklara för någon annan vad man menar behöver man ofta göra det tydligt för sig själv. Det är särskilt viktigt när man bollar med begrepp som kan tolkas väldigt olika. Det finns idag ett antal begrepp som får stort utrymme i diskussionerna vid ny- och ombyggnation av skola. För att beställaren – ofta kommunen – ska få vad den önskar krävs att man först orienterar sig kring olika sätt att tolka ordet eller begreppet och sedan kommer fram till sin egen tolkning – först då kan arkitekt, byggare och andra inblandade förstå vad man menar – på riktigt!

Forum Bygga Skola arrangerar under 2021 en serie workshops kring några sådana begrepp.

Trygghet · Hållbarhet · Flexibilitet · Digitalisering · Tillgänglighet · Klassrum

Datum mm presenteras under hösten 2020.


Våren 2022 – (preliminärt) studieresa till Trondheim, Norge

Skolor i trä så långt ögat kan nå…

I Trondheim finns flera skolor som är byggda i trä – dessa kommer vi att besöka på denna studieresa. Utöver att lära oss mer om trähus tittar vi på lösningar kring lärmiljöer, samnyttjande och funderar på vad i det norska skolsystemet som är bra att ha koll på då vi planerar för svenska skolor och dess verksamhet.

Var och när? Ännu inte beslutat, mer info under hösten. 

Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se Begränsat antal platser.


Vad önskar du program kring?

Välkommen att höra av dig med de frågor du ser som viktigt att lära dig mer om och höra hur andra tänker kring.


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!