skip to Main Content

Alla planerade aktiviteter i datumordning (ibland med länkar till arrangemangen så du kan läsa mer).

Här hittar du även de aktiviteter som är samarrangemang med partners med flera.
Längst ner på sidan hittar du information kring rabatter för medlemmar, regler anmälningar, no show m m. 

DECEMBER 2023

7 DECEMBER 2023

Skolmatsalen – skolans mest utmanande rum

Skolans mest utmanande rum. Att skapa en lugn och trygg måltidmiljö är bra och viktigt för både elever och personal. Hur flexibel kan en matsal egentligen vara? Finns det motstridiga intressen som påverkar hur vi utformar matsalen? Den pedagogiska måltiden – jobbar vi med den? Hur undviker man att matsalen blir ett bullrigt kaos? Hur säkerställer man att elever med särskilda behov kan och vågar äta i matsalen? Många frågor som på seminariet besvaras av Anna Ellingsen – Cedervall, skolhusarkitekt, specialist på NPF-anpassad lärmiljö, Anna Gathu – Cedervall, inredningsarkitekt med erfarenhet av anpassning av matsalar, Martin Lindstaf – Cedervall, storkökskonsult, Per Thunman – Per Thunman skolutveckling, f.d. rektor samt mångårig anställning på SISAB samt Ebba Jonasson och Simon Edwinsson – Delta akustik, akustiker.

SEMINARIUM STOCKHOLM

Var och när?

7 december 2023 kl 17.30-18.30, på Campus Cedervall, Maria Bangata 6 i Stockholm. Efterföljande mingel från kl 18.30

Arrangör är Cedervall arkitekter.  Öppet för alla intresserade, begränsat antal platser. Anmälan senast den 4:e december till campuscedervall@cedervallarkitekter.se

2024

JANUARI 2024

17 JANUARI 2024

Vi läser och diskuterar: vidga perspektiven, lär dig mer och hör hur andra resonerar

Välkommen att delta i läsecirkeln Skolhuskanonen! Under ett antal träffar under 2023 och i början av 2024 diskuterar du tillsammans med andra kring texter vi läst inför träffarna. Magnus Anclair, Forum Bygga Skola, är samtalsledare och håller i träffarna. Vi hinner också omvärldsbevaka lite tillsammans.

Vilka artiklar/forskningsrapporter/böcker borde alla vi som är inblandade i skolhusprojekt läsa? Vilken kunskap borde vi alla ha och vad kan få oss att vidga vyerna?

Text till träffen skickas ut ca tre veckor innan träffen.

LÄSECIRKELN
SKOLHUSKANONEN

Var och när?

Datum: 17 januari klockan 14.00-15.30.
Träffen sker online – du kan med andra ord befinna dig var du vill i världen!

Anmälan till magnus@byggaskola.se
Träffarna är öppna endast för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen deltagaravgift (men avgift för no show tas ut). Eventuell kostnad för litteratur tillkommer. Du kan anmäla dig när som helst – så länge det finns plats i gruppen.

FEBRUARI 2024

1 FEBRUARI 2023

Fritids lokaler – en knepig fråga

Välkommen till ett rundabordssamtal online där vi diskuterar kring frågan om fritids lokaler. Ska de ha egna lokaler eller nyttja klassrum, korridorer, ateljéer, specialsalar mm? Hur mycket yta och vilka funktioner krävs? Finns det några goda exempel där samverkan mellan skola och fritids fungerar bra? Vi lyssnar på några exempel (bland annat hur man löst det i det nya Hemlingborg i Gävle) och diskuterar därefter!

WEBINARIUM

Var och när?

1 februari 2023 kl 9.30-11.00.

Vill du anmäla dig?

Öppet för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk – ingen deltagaravgift. Anmäl dig senast dagen innan till magnus@byggaskola.se

13 FEBRUARI 2024

Känslan av ägandeskap – så viktig men hur…?

Vi vet att känslan av ägandeskap – både hos elever och skolans personal – är viktig för både inlärning och arbetsmiljö. Men hur skapar man den i ett skolhusprojekt? När i planeringsprocessen och hur? Fungerar vissa metoder bättre än andra? På vilket sätt kan olika knep förstärka och hålla liv i det då verksamheten är igång? Och kan en stark känsla av ägandeskap hos eleverna leda till mindre skadegörelse och därmed en billigare och bättre förvaltning? Som vanligt många frågor – låt oss träffas för att hitta några av svaren! Välkommen till en träff där vi först lyssnar till en kort presentation av Sofi Nilsson och Johanna Hallgren på White kring hur de arbetade med dessa frågor i projektet Tegelhagens skola i Sollentuna och därefter diskuterar vi runt bordet.

TRÄFF I STOCKHOLM

Var och när?

13 februari 2024 klockan 11.00-13.00 i Whites lokaler på Östgötagatan 100 i Stockholm.

Vill du anmäla dig?

Denna träff är en IRL-träff i Stockholm – vi träffas för en kort presentation och sedan ett rundabordssamtal. Vi äter lunch under samtalet.  Öppet för alla intresserade. Deltagaravgift på 200 kr + moms för de som ej är medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Anmälan till Magnus Anclair senast den 5 februari. Ange eventuella kostallergier vid anmälan.

16 FEBRUARI 2024

Hållbarhet i skolhus – hur kan du göra som beställare?

Hur kan man som beställare och förvaltare av skolfastigheter (och förskolor) göra för att det ska bli så hållbart som möjligt men samtidigt ekonomiskt försvarbart? Vad kan man göra konkret? Hur gör några av landets största aktörer? Vi träffar Linda Eriksson, enhetschef på Malmö Stadsfastigheter och Therese Lundborg på Uppsala kommun Skolfastigheter AB.

WEBINARIUM

Var och när?

16 februari 2024 kl 9.00-10.00. Online

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är öppet för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Kostnadsfritt att delta. Anmäl dig senast dagen innan till magnus@byggaskola.se

MARS 2024

7 MARS 2024

Att byta om eller inte – det är frågan…

Välkommen att komma med svar på en av skolhusets 10 000-kronorsfrågor: hur ser det optimala omklädningsrummet ut!? Vi lyssnar på presentation av en ny rapport med förslag och diskuterar kring några av de frågor som dyker upp när man går på djupet med frågan.

WEBINARIUM

Var och när?

7 mars 2024 kl 9.00-10.00. Online.

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är öppet för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Kostnadsfritt att delta. Anmäl dig senast dagen innan till magnus@byggaskola.se

7 MARS 2024

En gymnasieskola som samsas med bibliotek, kultur, restauranger och vård

2022 flyttade Järfälla gymnasium in i BAS Barbarby. Här samsas många olika aktiviteter. Välkommen att följa med på studiebesök dels på skolan och dels för att förstå hur samspelet med övriga verksamheter fungerar.

STUDIEBESÖK BAS BARKARBY

Var och när?

Studiebesök på gymnasieskolan BAS Barkarby den 7 mars klockan 14.00-16.00. Bällstaågatan 18, Järfälla.

Vill du anmäla dig? Hör av dig till Magnus Anclair senast den 1 mars. Öppet för alla intresserade.

19 MARS 2024

Akustik och belysning i skolhus – om spannet mellan kraven och de möjligheter som finns

Vi vet att både akustiken och belysningen i våra skolor är viktiga för hur vi mår och hur vi alla presterar. Välkommen till ett webinarium där vi dels går igenom hur kraven ser ut idag och dels får höra om vilka möjligheterna är att med enkla medel skapa ännu bättre akustik och att med belysningens hjälp skapa till exempel rum i rummet. Vi får lyssna på bland annat Jonas Kjellander, arkitekt och belysningsexpert på Sweco samt Jonas Christensson, akustikrådgivare på Gyproc.

WEBINARIUM

Var och när?

19 mars 2024 kl 09.00-10.30. Online

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är öppet för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Anmäl dig senast dagen innan till magnus@byggaskola.se Kostnadsfritt för medlemmar. Webinariet är även en del av programmet ”Att beställa en skola – delarna som blir en helhet”, som utöver webinarier består av ett antal IRL-träffar runt om i landet med studiebesök mm. Blir du nyfiken? Läs mer via länken nedan!

19 MARS 2024

Mosaik av skolhus: Campus Vasastan – tre gymnasieskolor i ett hus

Välkommen till ett webinarium där vi får lära oss om en av alla landets skolor. På denna träff får vi lära oss mer om Campus Vasastan – en gammal fabriksbyggnad som nu rymmer flera gymnasieskolor. Åsa Nikitidis på Hemsö berättar.

Under 2024 arrangerar vi ett antal sådana träffar – för att visa upp dels projekten i sig för att vi ska lära oss om de erfarenheter projekten gett men även för att visa på den mångfald av skolor vi har i vårt land.

WEBINARIUM

Var och när?

19 mars 2024 kl 13.00-14.00.

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är en del av en serie träffar under 2024 där vi visar upp olika förskolor, grundskolor och gymnasieskolor – både nya och renoverade. För att hitta övriga träffar i serien – leta efter ”Mosaik av skolhus” i kalendariet.  Anmäl dig till respektive träff senast dagen innan till magnus@byggaskola.se

20 MARS 2024

Skollokaler för alla

Hur kan en skola som fungerar för alla se ut? Är det en omöjlighet? Välkommen att delta på en presentation av boken Skollokaler för alla. Där lyfts frågor som för vem är skollokalerna till för, varför de är så viktiga och vilka funktioner i dem som är nödvändiga? Exempel ges på elevers olika behov, skolfunktioner som skapar problem och brister i råd, rekommendationer och lagstiftning. Besluten och utformningen ger konsekvenser för både ekonomi och människa.

Boken är skriven av Thomas Söderlund, civilingenjör och Catrin Söderlund legitimerad arbetsterapeut och lärare, båda verksamma i nätverket Barn i behov.

WEBINARIUM

Var och när?

Webinarium den 20 mars klockan 9.30-11.00.

Vill du anmäla dig? Hör av dig till Magnus Anclair senast den 15 mars.

21 MARS 2024

Trygghet, säkerhet och rörelse – förutsättningar för lärande. Hur kan skolans fysiska ramar stötta?

Trygghet och säkerhet – två begrepp som är mångfacetterade men viktigt att hitta sin linje kring. Hur påverkar det lärande och hur hanterar svenska skolhusprojekt trygghet och säkerhet?  Vi lyssnar till erfarenheterna frånnågra olika projekt. Vi fokuserar även på rörelse och dess positiva effekt på lärande – vi får konkreta tips i skolhusets design som ökar möjligheten till rörelse. Vi får en redogörelse kring hur man arbetar med detta i Danmark – där krav på rörelse funnits med tydligare i skolhusprojekten under några år nu.

WEBINARIUM

Var och när?

21 mars 2024 kl 13.30-15.00. Online

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är öppet för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Anmäl dig senast dagen innan till magnus@byggaskola.se Kostnadsfritt för medlemmar. Webinariet är även en del av programmet ”Att beställa en skola – delarna som blir en helhet”, som utöver webinarier består av ett antal IRL-träffar runt om i landet med studiebesök mm. Blir du nyfiken? Läs mer via länken nedan!

APRIL 2024

9-10 APRIL 2024

Hur skolans fysiska miljö påverkar oss – studiebesök och samtal

Välkommen till en tvådagarsträff där vi lyssnar till föreläsningar, gör studiebesök på skolor samt diskuterar. Fokus för träffen är några av de olika aspekter av skolans fysiska miljö och hur de påverkar lärande och välmående: akustik, belysning, rörelse och trygghet och säkerhet. Studiebesök på Midsommarkransens skola i Stockholm, Fornuddens  skola i Tyresö samt Vega skola och aktivitetshus i Haninge.

TVÅDAGARSTRÄFF I STOCKOLM

Var och när?

9-10 april 2024 heldagar i Stockholm. Start ca kl 11.00 första dagen och avslut kl 15.30 andra dagen.

Vill du anmäla dig?

Öppet för alla intresserade. Anmälan senast den 21 mars till Magnus Anclair. Mer info via länken nedan.

Denna träff är även en del av programmet ”Att beställa en skola – delarna som blir en helhet”. Läs mer om programmet via länken nedan!

10 APRIL 2024

Mosaik av skolhus: Midsommarkransens skola

Välkommen till ett webinarium där vi får lära oss om en av alla landets skolor. På denna träff presenteras Midsommarkransens skola i Stockholm – en kombination av en renoverad brandstation och en tillbyggnad. Pontus Eriksson på Tengbom presenterar.

Under 2024 arrangerar vi ett antal sådana träffar – för att visa upp dels projekten i sig för att vi ska lära oss om de erfarenheter projekten gett men även för att visa på den mångfald av skolor vi har i vårt land.

WEBINARIUM

Var och när?

10 april 2024 kl 13.00-14.00.

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är en del av en serie träffar under 2024 där vi visar upp olika förskolor, grundskolor och gymnasieskolor – både nya och renoverade. För att hitta övriga träffar i serien – leta efter ”Mosaik av skolhus” i kalendariet.  Anmäl dig till respektive träff senast dagen innan till magnus@byggaskola.se

11 APRIL 2024

Drömfabriken – hur når vi dit?

I Skultuna i Västerås stad arbetar de sedan några år med projektet Drömfabriken. En plats där skola, fritidsgård och bibliotek samsas – och dit invånarna är välkomna. På denna träff presenteras projektet med sina målsättningar och hur projektet går – hur får man med alla intressenter?, hur håller man liv i den gemensamma visionen?, hur skapar man förutsättningar för att verksamheterna kan förverkliga det man tänkt sig?

WEBINARIUM

Var och när?

11 april 2024 kl 13.00-14.00.

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är öppet för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen deltagaravgift.  Anmäl dig senast dagen innan till magnus@byggaskola.se

16-18 APRIL 2024

Utblick Danmark: rörelse, renovering och spännande design

Forum Bygga Skola åker till Århus med omnejd. Vi besöker skolor – bland andra Feldballe skole, Egå gymnasium samt Frederiksbjerg skole. Vi träffar Århus kommun och samtalar med dem om skolhusplanering. Resan har flera frågor i fokus: rörelse, renovering, anpassad undervisning, skolhusplanering och design för undervisning på både grundskola och gymnasium.

STUDIERESA ÅRHUS DANMARK MED OMNEJD

Var och när?

16-18 april 2024,  Århus, Danmark, med omnejd

Anmälan till Magnus Anclair.

19 APRIL 2024

Vi besöker St Lukes School i NYC – virtuellt!

St Lukes School på Manhattan i NYC behövde fler skolplatser – för att lyckas med det byggde man på några våningar på den befintliga byggnaden. Välkommen att följa med dit för att se lokalerna och höra hur skolans rektor samt arkitekt resonerar.  (Fler virtuella besök hittar du här→.)

VIRTUELLT STUDIEBESÖK

Var och när?

19 april 2024 kl 9.00-10.0. Online

Vill du anmäla dig?

Öppet för alla i Forum Bygga Skolas nätverk. För anmälan, skriv senast dagen innan till Magnus Anclair.

23 APRIL 2024

Artificiell intelligens – hur påverkar det vår skola och vårt skolhus? Del 2

Vad kommer AI att innebära för svensk skola och våra skolhus? Vad innebär det redan nu?  Under hösten 2023 och hela 2024 genomförs en rad träffar på detta tema.

Det smarta huset har vi pratat om ett tag. Effektivare system för ventilation, belysning, temperatur. Kan AI hjälpa oss (och systemen) att ligga steget före? Samtidigt vill vi utnyttja husen bättre – hur kan schemaläggningen påverkas? Kan AI förutse om och när det behövs vikarier? Kan ”AI” vara vikarien…? Och hur påverkar det behovet av lokaler? Ska vi strunta i skrivsalar (texten fixar AI) men seminariesalar där eleverna muntligt får förklara att de förstått ”sin” text kanske behövs mer? Bedömning av kunskaper och färdigheter vet vi redan nu påverkas av AI. Hur blir det längre fram? Vem ska rita huset – en arkitekt eller AI? Frågebatteriet kan göras långt – låt oss träffas och med hjälp av expertis och de som funderat på detta söka svaren. På varje träff försöker vi se hur de olika möjligheterna (och riskerna?) kan komma att påverka allt mellan lärande, design, konstruktion, tekniska lösningar, materialval, hållbarhet och resursutnyttjande.

På denna träff lyssnar vi på Magnus Blixt –  fd lärare och rektor som nu är verksam på Haldor. Hur kan skolans ledarskap och sättet att organisera skolan komma att påverkas av AI? I förlängningen – leder det till effektivare lokalanvändning och samtidigt en bättre arbetsplatsmiljö?

WEBINARIUM

Var och när?

23 april 2024 kl 13.30-15.00,  online

Öppet för medlemmar i nätverket. Anmälan senast dagen innan till Magnus Anclair.

24 APRIL 2024

Vi läser och diskuterar: vidga perspektiven, lär dig mer och hör hur andra resonerar

Välkommen att delta i läsecirkeln Skolhuskanonen! Under fyra träffar under 2024 diskuterar du tillsammans med andra kring texter vi läst inför träffarna. Magnus Anclair, Forum Bygga Skola, är samtalsledare och håller i träffarna. Vi hinner också omvärldsbevaka lite tillsammans.

Vilka artiklar/forskningsrapporter/böcker borde alla vi som är inblandade i skolhusprojekt läsa? Vilken kunskap borde vi alla ha och vad kan få oss att vidga vyerna?

Text till träffen skickas ut ca tre veckor innan träffen.

LÄSECIRKELN
SKOLHUSKANONEN

Var och när?

Datum: 24 april klockan 14.00-15.00.
Träffen sker online – du kan med andra ord befinna dig var du vill i världen!

Anmälan till magnus@byggaskola.se
Träffarna är öppna endast för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen deltagaravgift. Du kan anmäla dig när som helst – så länge det finns plats i gruppen.

MAJ 2024

2 MAJ 2024

Att inreda en skola – forskning, erfarenheter och vägval

Hur fungerar olika typer av lärmiljöer? Vad fungerar enligt forskningen? I o m valet av inredning – väljer man då även lärmiljö? Hur många stolar måste man testa…

WEBINARIUM

Var och när?

2 maj 2024 kl 13.30-15.00. Online

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är öppet för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Anmäl dig senast dagen innan till magnus@byggaskola.se Kostnadsfritt för medlemmar. Webinariet är även en del av programmet ”Att beställa en skola – delarna som blir en helhet”, som utöver webinarier består av ett antal IRL-träffar runt om i landet med studiebesök mm. Blir du nyfiken? Läs mer via länken nedan!

6-7 MAJ 2024

Utblick Finland: materialval, lärmiljöer och stadsplanering

Forum Bygga Skola åker till Helsingfors med omnejd. Vi besöker skolor – en som varit igång ett tag och några helt nya och får en bild av vad som utmärker de finska skolor som planeras och byggs nu. Programmet presenteras hösten 2023.

STUDIERESA, HELSINGFORS MED OMNEJD

Var och när?

6-7 maj 2024,  Helsingfors och Borgå, Finland

Intresseanmälan till Magnus Anclair.

14 MAJ 2024

Va?! Om oljud och akustik

Vi vet idag att en god akustik mår de flesta bra av. Samtidigt kan många koncentrera sig bättre om det är lite brus omkring dem. Och vi samarbetar alltmer i skolan vilket skapar ljud. Välkommen till en träff där vi tittar på skolans ljudmiljö från några olika perspektiv. Talare presenteras senare.

SEMINARIUM STOCKHOLM

Var och när?

Seminarium med fika den 14 maj klockan 13.30-16.00 på Étage 1 på Rosenlundsgatan 40 i Stockholm.

Vill du anmäla dig? Öppet för alla intresserade. Hör av dig till Magnus Anclair senast den 10 maj. Ange ev kostallergi (för fikat). Kostnadsfritt att delta.

16 MAJ 2024

Att renovera en gammal skola – hur blir den som ”ny”?

Flertalet av våra svenska skolor är byggda mellan 40- och 70-talet. Ganska många av dem är i behov av renovering. Det handlar om ytskick, inredning, ventilation och belysning. Men även om möjlighet till utveckling av lärmiljöer och arbetsplatser för pedagoger, samt om att lösa de eventuella flaskhalsar kring t ex skolmatsalar, specialsalar och annat som kan finnas. Och i den bästa av världar med en genomarbetad strategi för rätt antal skolplatser på rätt plats i staden/samhället, kanske även till rätt kostnad. Var ska man börja…?

Under ett frukostseminarium resonerar vi kring alla dessa frågor. Case och talare presenteras senare.

FRUKOSTSEMINARIUM GÖTEBORG

Var och när?

Seminarium med frukostmacka den 16 maj klockan 8.00-9.30 i centrala Göteborg. Frukostmacka från kl 8.00, samtal mellan 8.30-9.30.

Vill du anmäla dig? Öppet för alla intresserade. Hör av dig till Magnus Anclair senast den 2 maj. Ange ev kostallergi (för frukostmackan). Kostnadsfritt att delta.

17 MAJ 2024

Anpassad grundskola – om ökande behov och den svåra ekvationen med stora krav på för få kvm

Behoven av fungerande och tillräckligt många platser i anpassad grundskola ökar i hela landet. Hur kommer det sig? Vilka är de vanligaste och viktigaste frågorna att ställa sig i planeringen av nya eller renoverade skolor för anpassad skola? Finns det några bra lösningar som är värda att lyfta fram? Vi träffar bland andra Daniel Östlund, professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik på Högskolan i Kristianstad samt Cecilia Viborg, rektor för anpassad grundskola i Svalöv.

WEBINARIUM

Var och när?

17 maj 2024 kl 9.00-11.00. Online

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är öppet för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Anmäl dig senast dagen innan till magnus@byggaskola.se Kostnadsfritt för medlemmar. Webinariet är även en del av programmet ”Att beställa en skola – delarna som blir en helhet”, som utöver webinarier består av ett antal IRL-träffar runt om i landet med studiebesök mm. Blir du nyfiken? Läs mer via länken nedan!

21-22/23 MAJ 2024

Anpassad skola och skolans inredning – studiebesök och samtal

Välkommen till en flerdagarsträff där vi lyssnar till föreläsningar, gör studiebesök på skolor samt diskuterar. Fokus för träffen är anpassad skola samt inredning av en förskola/skola. Preliminära studiebesök på nya Hedda Anderssonsgymnasiet i Lund, Tolvåkerskolan i Kävlinge, Bjärehovsskolan i Lomma samt Lingenässkolan i Kristianstad. Man kan välja att vara med på två eller tre dagar. Mer info kommer.

TRÄFF I MALMÖ MED OMNEJD

Var och när?

21-23 maj 2024 heldagar i Malmö med omnejd.  OBS! Den tredje dagen är en fördjupning kring anpassad skola, och önskar man endast fokusera på anpassad skola deltar man 22-23 maj.

Vill du anmäla dig?

Öppet för alla intresserade. Anmälan senast den 2 maj till Magnus Anclair. Du ordnar själv med resa till Malmö samt boende.  Läs mer om resan via länken nedan.

Denna träff är även en del av programmet ”Att beställa en skola – delarna som blir en helhet”. Läs mer om programmet via länken nedan!

28 MAJ 2024

Mosaik av skolhus: Stenängsskolan i Huddinge

Välkommen till ett webinarium där vi får lära oss om en av alla landets skolor. På denna träff presenterar NCC  Stenängsskolan i Huddinge, en om- och tillbyggd F-6 skola.

Under 2024 arrangerar vi ett antal sådana träffar – för att visa upp dels projekten i sig för att vi ska lära oss om de erfarenheter projekten gett men även för att visa på den mångfald av skolor vi har i vårt land.

WEBINARIUM

Var och när?

28 maj 2024 kl 13.00-14.00.

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är en del av en serie träffar under 2024 där vi visar upp olika förskolor, grundskolor och gymnasieskolor – både nya och renoverade. För att hitta övriga träffar i serien – leta efter ”Mosaik av skolhus” i kalendariet.  Anmäl dig till respektive träff senast dagen innan till magnus@byggaskola.se

30 MAJ 2024

Vi besöker Little Red School House i NYC – virtuellt!

Little Red School House och Elisabeth Irwing på Manhattan i NYC behövde fler skolplatser – fler våningsplan gjorde att denna gamla high school kunde dubblera antalet elever. Välkommen att följa med dit för att se lokalerna och höra hur skolans rektor samt arkitekt resonerar.  (Fler virtuella besök hittar du här→.)

VIRTUELLT STUDIEBESÖK

Var och när?

30 maj 2024 kl 9.00-10.0. Online

Vill du anmäla dig?

Öppet för alla i Forum Bygga Skolas nätverk. För anmälan, skriv senast dagen innan till Magnus Anclair.

30 MAJ 2024

Vi läser och diskuterar: vidga perspektiven, lär dig mer och hör hur andra resonerar

Välkommen att delta i läsecirkeln Skolhuskanonen! Under fyra träffar under 2024 diskuterar du tillsammans med andra kring texter vi läst inför träffarna. Magnus Anclair, Forum Bygga Skola, är samtalsledare och håller i träffarna. Vi hinner också omvärldsbevaka lite tillsammans.

Vilka artiklar/forskningsrapporter/böcker borde alla vi som är inblandade i skolhusprojekt läsa? Vilken kunskap borde vi alla ha och vad kan få oss att vidga vyerna?

Text till träffen skickas ut ca tre veckor innan träffen.

LÄSECIRKELN
SKOLHUSKANONEN

Var och när?

Datum: 30 maj klockan 14.00-15.00.
Träffen sker online – du kan med andra ord befinna dig var du vill i världen!

Anmälan till magnus@byggaskola.se
Träffarna är öppna endast för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen deltagaravgift. Du kan anmäla dig när som helst – så länge det finns plats i gruppen.

SEPTEMBER 2024

3-4 SEPTEMBER 2024

Skolgårdar i Berlin – att skapa grönska och möjlighet till lek och rörelse

Vi åker till Berlin på studieresa! Huvudfokus för resan är skolgårdsutveckling – vi gör studiebesök och hör om framgångsfaktorerna i stadens projekt Grün mach schule. Vi besöker även en skola där man byggt på en befintlig skola ytterligare våningar. Programmet presenteras i början av 2024.

STUDIERESA
TILL BERLIN

Var och när?

Den 3-4 september i Berlin. Möjlighet att komma med nattåg (avresa kvällen den 2 sept) och resa hemåt med nattåg den 4 sept. Programmet är koncentrerat till två dagar, och givetvis finns möjlighet att komma tidigare eller stanna längre. Deltagaravgift: 6900 kr för medlemmar i nätverket och 8700 kr för övriga. Hela programmet, lokaltrafik och måltider ingår. Resa t o r Berlin samt boende ordnar man med själv.

Anmälan senast den 15 maj till magnus@byggaskola.se

17 SEPTEMBER 2024

Om materialval och återbruk – nycklar till en framtid

Vägvalen kring material i både hus och inredning påverkar många olika aspekter i en skola och ett skolhus. Vad ska styra? Hur de olika vägvalen ut? Vi får en genomgång. Återbruk har vi pratat ett tag om nu. Händer det något? Börjar vi få till system för hur vi ska inventera och synliggöra material, och hur går det med garantifrågorna…

WEBINARIUM

Var och när?

17 september 2024 kl 9.00-10.30. Online

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är öppet för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Anmäl dig senast dagen innan till magnus@byggaskola.se Kostnadsfritt för medlemmar. Webinariet är även en del av programmet ”Att beställa en skola – delarna som blir en helhet”, som utöver webinarier består av ett antal IRL-träffar runt om i landet med studiebesök mm. Blir du nyfiken? Läs mer via länken nedan!

19 SEPTEMBER 2024

Parallella budgetar – om att få så mycket klimatnytta som möjligt för pengarna.

Hur kan ett arbete med parallella budgetar se ut? Vi får ta del av ett exempel kring skolhus där man arbetet med det. Och när vi ändå pratar budget – hur kan vi arbeta med kostnadsstyrning av både SEK och CO2?

WEBINARIUM

Var och när?

19 september 2024 kl 13.00-14.30. Online

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är öppet för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Anmäl dig senast dagen innan till magnus@byggaskola.se Kostnadsfritt för medlemmar. Webinariet är även en del av programmet ”Att beställa en skola – delarna som blir en helhet”, som utöver webinarier består av ett antal IRL-träffar runt om i landet med studiebesök mm. Blir du nyfiken? Läs mer via länken nedan!

24 SEPTEMBER 2024

Artificiell intelligens – hur påverkar det vår skola och vårt skolhus? Del 3

Vad kommer AI att innebära för svensk skola och våra skolhus? Vad innebär det redan nu?  Under hösten 2023 och hela 2024 genomförs en rad träffar på detta tema.

Det smarta huset har vi pratat om ett tag. Effektivare system för ventilation, belysning, temperatur. Kan AI hjälpa oss (och systemen) att ligga steget före? Samtidigt vill vi utnyttja husen bättre – hur kan schemaläggningen påverkas? Kan AI förutse om och när det behövs vikarier? Kan ”AI” vara vikarien…? Och hur påverkar det behovet av lokaler? Ska vi strunta i skrivsalar (texten fixar AI) men seminariesalar där eleverna muntligt får förklara att de förstått ”sin” text kanske behövs mer? Bedömning av kunskaper och färdigheter vet vi redan nu påverkas av AI. Hur blir det längre fram? Vem ska rita huset – en arkitekt eller AI? Frågebatteriet kan göras långt – låt oss träffas och med hjälp av expertis och de som funderat på detta söka svaren. På varje träff försöker vi se hur de olika möjligheterna (och riskerna?) kan komma att påverka allt mellan lärande, design, konstruktion, tekniska lösningar, materialval, hållbarhet och resursutnyttjande.

Temat för respektive träff presenteras hösten 2023.

WEBINARIUM

Var och när?

24 september 2024 kl 9.30-11.00,  online

Öppet för medlemmar i nätverket. Anmälan senast dagen innan till Magnus Anclair.

25-27 SEPTEMBER 2024

Att bygga skola i trä – det kan de i Norge!

Vi åker till Trondheim på studieresa! Här finns lång erfarenhet av att bygga skola och andra samhällsfastigheter i trä. Och det finns dessutom en hel del annat intressant att lära sig om också.

STUDIERESA
TILL TRONDHEIM

Var och när?

Den 25-27 september i Trondheim.

Anmälan till magnus@byggaskola.se

Studieresan är även en del av programmet ”Att beställa en skola – delarna som blir en helhet”, som utöver webinarier består av ett antal IRL-träffar runt om i landet med studiebesök mm. Blir du nyfiken? Läs mer här!

OKTOBER 2024

1 OKTOBER 2024

Vi läser och diskuterar: vidga perspektiven, lär dig mer och hör hur andra resonerar

Välkommen att delta i läsecirkeln Skolhuskanonen! Under fyra träffar under 2024 diskuterar du tillsammans med andra kring texter vi läst inför träffarna. Magnus Anclair, Forum Bygga Skola, är samtalsledare och håller i träffarna. Vi hinner också omvärldsbevaka lite tillsammans.

Vilka artiklar/forskningsrapporter/böcker borde alla vi som är inblandade i skolhusprojekt läsa? Vilken kunskap borde vi alla ha och vad kan få oss att vidga vyerna?

Text till träffen skickas ut ca tre veckor innan träffen.

LÄSECIRKELN
SKOLHUSKANONEN

Var och när?

Datum: 1 oktober klockan 14.00-15.00.
Träffen sker online – du kan med andra ord befinna dig var du vill i världen!

Anmälan till magnus@byggaskola.se
Träffarna är öppna endast för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen deltagaravgift. Du kan anmäla dig när som helst – så länge det finns plats i gruppen.

3 OKTOBER 2024

Bibliotek i en skola – hur kan det se ut?

Idag har inte alla skolor ett bibliotek och de som finns är inte alltid bemannade. Det ska det bli skillnad på – staten satsar från 2025 på detta. Utöver frågan om bemanning mm – hur kan ett skolbibliotek se ut och organiseras? Välkommen till ett webinarium där vi får lyssna på några olika tankar kring detta.

WEBINARIUM

Var och när?

3 oktober 2024 kl 14.00-15.15.

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är öppet för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Kostnadsfritt att delta. Anmäl dig senast dagen innan till magnus@byggaskola.se

8 OKTOBER 2024

Mosaik av skolhus: Tolvåkerskolan i Kävlinge

Välkommen till ett webinarium där vi får lära oss om en av alla landets skolor. På den här träffen får vi lära oss mer om Tolvåkerskolan i Kävlinge.

Under 2024 arrangerar vi ett antal sådana träffar – för att visa upp dels projekten i sig för att vi ska lära oss om de erfarenheter projekten gett men även för att visa på den mångfald av skolor vi har i vårt land.

WEBINARIUM

Var och när?

8 oktober 2024 kl 13.00-14.00.

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är en del av en serie träffar under 2024 där vi visar upp olika förskolor, grundskolor och gymnasieskolor – både nya och renoverade. För att hitta övriga träffar i serien – leta efter ”Mosaik av skolhus” i kalendariet.  Anmäl dig till respektive träff senast dagen innan till magnus@byggaskola.se

9-11 OKTOBER 2024

Skolhusutveckling och uppdraget – samtidigt?

Vi åker till Köpenhamn på studieresa! På denna resa besöker vi några av Köpenhamnsområdets nyaste skolor och förskolor och samtalar med skolutvecklare kring kopplingen mellan de fysiska miljöerna, pedagogik, läroplaner och skolutveckling. Hur kan vi arbeta med utveckling samtidigt som vi utför det uppdrag vi har här just nu? Vi gör även en utflykt till den nya Sundby Skole.

Programmet presenteras under hösten/vintern 2023.

STUDIERESA
TILL KÖPENHAMN

Var och när?

Den 9-11 oktober i Köpenhamn. Program presenteras under våren 2024.

Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se

17 OKTOBER 2024

Arena Bygga Skola 2024 – mellan high tech och skolhusets basic

Den årliga heldagsträffen Arena Bygga Skola arrangeras 2024 i Malmö – där den första Arena arrangerades för sex år sedan. Programmet presenteras under våren 2024. Det kommer liksom tidigare att erbjudas möjlighet till studiebesök på skolor dagen efter

HELDAGSTRÄFF MALMÖ

Var och när?

Den 17 oktober 2024 i centrala Malmö Heldag mellan kl 9.30-17.

Preliminärt program mm presenteras i januari 2024.

22 OKTOBER 2024

Mosaik av skolor: Iggesundsskolan utanför Hudiksvall (om att renovera en 60-talsskola och samtidigt utveckla lärmiljöerna)

Många skolor i Sverige byggdes på 50-70-talen. Så även Iggesunds skola i Hudiksvalls kommun. Där pågår nu en renovering och tillbyggnad, samtidigt som man arbetar med att utveckla lärmiljöer och organisation. Hur har de gjort? Vi lär oss av deras misstag och framgångsfaktorer. Bland andra Åsa Rodenkirchen på Sweco architects berättar.

Under 2024 arrangerar vi ett antal sådana träffar – för att visa upp dels projekten i sig för att vi ska lära oss om de erfarenheter projekten gett men även för att visa på den mångfald av skolor vi har i vårt land.

WEBINARIUM

Var och när?

22 oktober 2024 kl 14.00-15.30. Online

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är öppet för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Anmäl dig senast dagen innan till magnus@byggaskola.se Kostnadsfritt för medlemmar. Webinariet är även en del av programmet ”Att beställa en skola – delarna som blir en helhet”, som utöver webinarier består av ett antal IRL-träffar runt om i landet med studiebesök mm. Blir du nyfiken? Läs mer via länken nedan!

22-23 OKTOBER 2024

Studiebesök och samtal: fokus renovering

Vi besöker skolor och diskuterar kring renovering och tillbyggnad skola. Start i Hudiksvall där vi besöker Iggesundskolan. Sedan buss till Sundsvall där vi äter gemensam middag och dagen efter besöker Skönsmons skola F-6, som både byggts ut och byggts om, med en insprängd förskola om 2 avd, samt träningsskolan Norrbackaskolan.

STUDIERESA HUDIKSVALL-SUNDSVALL

Var och när?

22-23 oktober 2024. Start i Hudiksvall vid lunch den 22 okt och avslut kl 14 i Sundsvall den 23 okt. Vi reser i buss mellan Hudiksvall och Sundsvall – ta gärna tåget dit och hem!

Vill du anmäla dig?

Denna studieresa är öppet för alla intresserade. Anmäl dig senast den 5 oktober till magnus@byggaskola.se

24 OKTOBER 2024

Vi vet vad som krävs men ändå så svårt – om skolans utemiljöer

De flesta som arbetar med skolor, skolhus och stadsplanering vet idag att våra skolgårdar både behöver en viss yta och vissa kvaliteter för att erbjuda den miljö våra barn mår bra av. Ändå blir det inte alltid så – trots att kostnaden för att skapa en bra utomhusmiljö är så mycket lägre än fastigheter. Vi får en crash course i de kvaliteter som krävs och en diskussion om de argument vi kan använda för att styra mot bättre skolgårdar.

WEBINARIUM

Var och när?

24 oktober 2024 kl 9.00-10.30. Online

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är öppet för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Anmäl dig senast dagen innan till magnus@byggaskola.se Kostnadsfritt för medlemmar. Webinariet är även en del av programmet ”Att beställa en skola – delarna som blir en helhet”, som utöver webinarier består av ett antal IRL-träffar runt om i landet med studiebesök mm. Blir du nyfiken? Läs mer via länken nedan!

NOVEMBER 2024

5 NOVEMBER 2024

Artificiell intelligens – hur påverkar det vår skola och vårt skolhus? Del 4

Vad kommer AI att innebära för svensk skola och våra skolhus? Vad innebär det redan nu?  Under hösten 2023 och hela 2024 genomförs en rad träffar på detta tema.

Det smarta huset har vi pratat om ett tag. Effektivare system för ventilation, belysning, temperatur. Kan AI hjälpa oss (och systemen) att ligga steget före? Samtidigt vill vi utnyttja husen bättre – hur kan schemaläggningen påverkas? Kan AI förutse om och när det behövs vikarier? Kan ”AI” vara vikarien…? Och hur påverkar det behovet av lokaler? Ska vi strunta i skrivsalar (texten fixar AI) men seminariesalar där eleverna muntligt får förklara att de förstått ”sin” text kanske behövs mer? Bedömning av kunskaper och färdigheter vet vi redan nu påverkas av AI. Hur blir det längre fram? Vem ska rita huset – en arkitekt eller AI? Frågebatteriet kan göras långt – låt oss träffas och med hjälp av expertis och de som funderat på detta söka svaren. På varje träff försöker vi se hur de olika möjligheterna (och riskerna?) kan komma att påverka allt mellan lärande, design, konstruktion, tekniska lösningar, materialval, hållbarhet och resursutnyttjande.

Temat för respektive träff presenteras hösten 2023.

WEBINARIUM

Var och när?

5 november 2024 kl 9.00-10.30,  online

Öppet för medlemmar i nätverket. Anmälan senast dagen innan till Magnus Anclair.

5 NOVEMBER 2024

Mosaik av skolhus: presentation av skola

Välkommen till ett webinarium där vi får lära oss om en av alla landets skolor. Vilken skola det blir presenteras innan årsskiftet.

Under 2024 arrangerar vi ett antal sådana träffar – för att visa upp dels projekten i sig för att vi ska lära oss om de erfarenheter projekten gett men även för att visa på den mångfald av skolor vi har i vårt land.

WEBINARIUM

Var och när?

5 november 2024 kl 13.00-14.00.

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är en del av en serie träffar under 2024 där vi visar upp olika förskolor, grundskolor och gymnasieskolor – både nya och renoverade. För att hitta övriga träffar i serien – leta efter ”Mosaik av skolhus” i kalendariet.  Anmäl dig till respektive träff senast dagen innan till magnus@byggaskola.se

6-7 NOVEMBER 2024

Renovering, omställning och utomhusmiljöer – studiebesök och samtal

Välkommen till en tvådagarsträff där vi lyssnar till föreläsningar, gör studiebesök på skolor samt diskuterar. Fokus för träffen är renovering av skolor, hur vi kan göra om de skolfastigheter vi har och hur våra utomhusmiljöer ser ut och hur de kan se ut.  Preliminära studiebesök på Lindholmens Tekniska Gymnasium, Backaskolan och skolorna i Nya Hovås.

TVÅDAGARSTRÄFF TILL GÖTEBORG MED OMNEJD

Var och när?

6-7 november 2024 heldagar i Göteborg med omnejd. Start ca kl 11.00 första dagen och avslut kl 15.30 andra dagen.

Vill du anmäla dig?

Öppet för alla intresserade. Anmälan senast den 15 oktober till Magnus Anclair. Du ordnar själv med resa till Göteborg samt boende. Deltagaravgift (där program, lokaltransport och luncher samt gemensam middag ingår): 2200 kr + moms för medlemmar i nätverket och 3200 kr + moms för övriga.

Denna träff är även en del av programmet ”Att beställa en skola – delarna som blir en helhet”. Läs mer om programmet via länken nedan!

14-15 NOVEMBER 2024

Nordisk arena för skolhusplanering

Forum Bygga Skola tar initiativ till en nordisk arena för erfarenhetsutbyte, nätverkande  och best practice kring att planera för och utveckla skolhus.  I november 2024 genomförs den första träffen i Stockholm – med ett särskilt fokus på hur vi kan renovera våra befintliga skolor och förskolor och samtidigt ge möjlighet till att utveckla lärmiljöerna. Vad kan vi lära av varandra?

Vi välkomnar representanter för skolhuvudmän, arkitekter, byggherrar, utvecklare av inredning och andra centrala professioner. Målsättningen är att på träffarna ha en bra blandning av roller och länder.

Kommande träffar äger rum i Finland, Norge och Danmark – datum för dessa träffar publiceras under hösten 2024.

TVÅDAGARSTRÄFF STOCKHOLM

Var och när?

Den 14-15 november 2024 i centrala Stockholm, mer info kommer. Träff från lunch-lunch. Det går även att arrangera ytterligare studiebesök i anslutning till träffen.

Är du intresserad? Aktörer/personer från alla nordiska länder – inklusive Sverige – är välkomna! Hör av dig till Magnus Anclair.

21 NOVEMBER 2024

Vi läser och diskuterar: vidga perspektiven, lär dig mer och hör hur andra resonerar

Välkommen att delta i läsecirkeln Skolhuskanonen! Under fyra träffar under 2024 diskuterar du tillsammans med andra kring texter vi läst inför träffarna. Magnus Anclair, Forum Bygga Skola, är samtalsledare och håller i träffarna. Vi hinner också omvärldsbevaka lite tillsammans.

Vilka artiklar/forskningsrapporter/böcker borde alla vi som är inblandade i skolhusprojekt läsa? Vilken kunskap borde vi alla ha och vad kan få oss att vidga vyerna?

Text till träffen skickas ut ca tre veckor innan träffen.

LÄSECIRKELN
SKOLHUSKANONEN

Var och när?

Datum: 21 november klockan 14.00-15.00.
Träffen sker online – du kan med andra ord befinna dig var du vill i världen!

Anmälan till magnus@byggaskola.se
Träffarna är öppna endast för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen deltagaravgift. Du kan anmäla dig när som helst – så länge det finns plats i gruppen.

DECEMBER 2024

3 DECEMBER 2024

Mosaik av skolhus: presentation av skola

Välkommen till ett webinarium där vi får lära oss om en av alla landets skolor. Vilken skola det blir presenteras innan årsskiftet.

Under 2024 arrangerar vi ett antal sådana träffar – för att visa upp dels projekten i sig för att vi ska lära oss om de erfarenheter projekten gett men även för att visa på den mångfald av skolor vi har i vårt land.

WEBINARIUM

Var och när?

3 december 2024 kl 13.00-14.00.

Vill du anmäla dig?

Detta webinarium är en del av en serie träffar under 2024 där vi visar upp olika förskolor, grundskolor och gymnasieskolor – både nya och renoverade. För att hitta övriga träffar i serien – leta efter ”Mosaik av skolhus” i kalendariet.  Anmäl dig till respektive träff senast dagen innan till magnus@byggaskola.se

HÖSTEN 2024 – PRELIMINÄRT

Trygga skolor – men hur? Nationellt event för erfarenhetsutbyte kring trygghet, säkerhet och design

Trygghet är ofta ett centralt ord i skola och skolhusprojekt. Forskning och erfarenhet visar att om elever och personal upplever trygghet och tillit fungerar ofta undervisning och socialt samspel. Men trygghet kan innebära flera saker och vägarna till det och andra sociala värden kan se olika ut.

Vilka är de vanligaste utmaningarna i svensk skola och i skolhusprojekt kring att uppnå trygghet och tillit? Vilka olika lösningar används och testas? Är trygghet och säkerhet olika sidor av samma mynt? Kan både hård och mjuk övervakning vara vägar till Pisa och tillit? Vilka innovativa design-, teknik- och verksamhetslösningar finns redan som stärker elevernas tillit till samhället? Och var behöver vi komma längre?

Välkommen att delta i ett nationellt event för att ta del av resultatet av det Vinnova-finansierade projektet Skapade sociala värden i skolbyggnader, SSViS, där samproduktion sker mellan behovsägare, arkitekter och lärmiljöforskare med ambitionen att producera konkreta och forskningsbaserade anvisningar och rekommendationer för stärkt socialt värdeskapande som kan användas i bygg- och förvaltningsprocesser kring skolor. Projektpartners SSViS: Huddinge kommun, Huddinge Samhällsfastigheter, Tengbom och Högskolan i Gävle.

NATIONELLT EVENT

Var och när?

Preliminärt hösten 2024, mer info kommer

Kommer att bygga på det Vinnova-finansierade projektet
Skapade sociala värden i skolbyggnader, SSViS

Vad önskar du program kring?
Välkommen att höra av dig med de frågor du ser som viktigt att lära dig mer om och höra hur andra tänker kring.

REGLER KRING ANMÄLAN, NO SHOW MM

Genom att anmäla dig till något av Forum Bygga Skolas aktiviteter så godkänner du reglerna nedan.

Vilka är välkomna på Forum Bygga Skolas träffar och arrangemang?
Verksamheten är i de flesta fall öppen för alla intresserade och i vissa fall endast för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Detta framgår vid varje enskilt arrangemang, se i kalendariet. Medlemmar är alla personer som är anställda vid någon av nätverkets medlemsorganisationer (kommuner, fristående skolhuvudmän, myndigheter, organisationer och företag). 

Rabatter för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk
För medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk är det antingen kostnadsfritt att delta eller så ges rabatt på deltagaravgift. Detta framgår vid varje enskilt arrangemang, se i kalendariet.

Anmälan och avanmälan
Anmälan till arrangemang görs genom att skicka en e-post till Forum Bygga Skola (magnus@byggaskola.se). Vid anmälan uppge namn och e-post på de som ska delta samt faktureringsadress inkl referens för e-faktura i de fall det är en deltagaravgift.
För avanmälan vid webinarier, seminarier och studiebesök gäller att genom e-post informera om avanmälan senast 24 timmar innan arrangemangets start. I vissa fall är en anmälan bindande men platsen kan då oftast överlåtas på annan person. Detta framgår vid varje enskilt arrangemang, se i kalendariet.
För avanmälan vid studieresor (det som i kalendarium/program kallas studieresa): anmälan är bindande men plats kan överlåtas på annan person. Vid avanmälan fram till fyra veckor innan avresa debiteras hälften av deltagaravgiften, därefter hela. Vid avanmälan vid sjukdom krävs läkarintyg.

Avgift för No show
Om anmäld person ej deltar i arrangemang och ingen avanmälan gjorts (se ovan) har vi rätten att fakturera en avgift för no show. Om inget annat framgår i kalendariet är avgiften 500 kr + moms. Denna avgift läggs till en eventuell anmälningsavgift.

Back To Top