HELA KALENDARIET

Kalendariet

Här hittar du de aktiviteter som arrangeras av Forum Bygga Skola och samarrangemang med partners med flera. Har du förslag på samarrangemang – hör gärna av dig!

Forum Bygga Skolas verksamhet påverkas som så mycket annat av den pågående Corona-pandemin. Fler träffar än vanligt genomförs online. I de fall vi ställer in eller flyttar fram arrangemang kontaktar vi alla anmälda samt uppdaterar kalendariet. Välkommen att delta!


3 december: rundabordssamtal online

En skolas inredning och inventarier – hur ska man tänka och räkna?

Välkommen att delta i ett rundabordssamtal där vi vänder och vrider på olika lösningar och sätt att göra budget för en skolas inredning. Alla som deltar tar med sig ett case (redan genomfört eller ett planerat). Det kan vara en hel skola eller t ex en specifik miljö (specialsal, klassrum, matsal…). Planen är att vara konkreta och att få med sig idéer hem hur man kan resonera och räkna. Och en bra grund att fortsätta samtalen med de som deltar.

Öppet för alla er som är medlemmar i nätverket.

Var och när? Den 3 december klockan 9.30-12.00. Vi träffas online. Begränsat antal platser, ingen deltagaravgift. Anmälan till Magnus Anclair, magnus@byggaskola.se


3 december: webinarium

Bygga nytt eller bygga om – hur skapar vi en skolmiljö med mervärde?

Välkommen till ett webbinarium med konkreta förslag på hur vi tillsammans kan ta rätt beslut och skapa bra skolmiljöer.

Sverige har ett stort behov av nya skolor samtidigt som många äldre skolbyggnader är dåligt anpassade för dagens verksamhet eller har omfattande renoveringsbehov. Det är stora investeringar som behöver göras oavsett om valet faller på att riva och bygga nytt, bygga om eller lägga till fler byggnader i en befintlig miljö. Många gånger är svaret inte att bygga alls utan att utnyttja sina lokaler smartare. Men hur vet man det? När är rivning oundviklig och vilka förutsättningar krävs för ett lyckat ombyggnadsprojekt? Hur skapar vi en attraktiv skolmiljö samtidigt som vi behåller hela eller delar av originalbyggnaderna och vilka vinster i tid, miljö och pengar kan det ge?

Vi presenterar två exempel från Umeå och Gävle där vi djupdyker i problem och möjligheter med olika angreppssätt.

När? Den 3 december klockan 13.00-14.00. Länken skickas till dig på morgonen samma dag.

Webbinariet kommer att spelas in och går att se i efterhand på www.whitearkitekter.se. Arrangör är White.

För anmälan


8 december: rundabordssamtal online

Att utvärdera befintliga skolor – som beslutsunderlag till nya och ombyggda

Välkommen att delta i ett rundabordssamtal där vi går igenom olika sätt att utvärdera och förstå de skolor vi redan har. Vad behöver vi för beslutsunderlag och vilka frågor behöver vi ställa? Enkäter, djupintervjuer, gåturer… vilken metod ska vi välja?

Efter årsskiftet – när pandemi och restriktioner tillåter – samlas vi och genomför en gåtur tillsammans för att lära oss hur den metoden fungerar.

Öppet för alla er som är medlemmar i nätverket.

Var och när? Den 8 december klockan 14.00-15.30. Vi träffas online. Begränsat antal platser, ingen deltagaravgift. Anmälan till Magnus Anclair, magnus@byggaskola.se


18 och 19 januari ONLINE: första träffarna i nätverksgrupper

Personliga nätverk och fördjupande samtal

Välkommen att vara med i någon av Forum Bygga Skolas nätverksgrupper som startar i januari 2021. Öppet för alla er som är medlemmar i nätverket. Du bygger både ditt nätverk och fördjupar dina kunskaper kring skolhusprojekt. Läs mer!→


18 januari ONLINE: Priset för en skola

Vad ska en skola få kosta och vad kan vi kräva för resultat?

Och inte minst – vad kan vi vinna om vi satsar extra allt? Välkommen att vara med på den första träffen i en av Forum Bygga Skolas nätverksgrupper som startar i januari 2021. Under några träffar vänder och vrider vi på frågorna ovan och ibland får vi besök av en gäst som ger oss saker att tänka på.

Tid och plats: den 18 januari klockan 14.00-15.30 online. Anmälan: maila till Magnus Anclair senast den 14 januari. Öppet för alla er som är medlemmar i nätverket. Läs mer!→


19 januari ONLINE: Smarta skolan

Hur kan vi använda våra skollokaler på bästa sätt?

Om effektiv resursanvändning, samnyttjande och olika sätt att organisera verksamheten. Välkommen att vara med på den första träffen i en av Forum Bygga Skolas nätverksgrupper som startar i januari 2021. Under några träffar vänder och vrider vi på frågorna ovan och ibland får vi besök av en gäst som ger oss saker att tänka på.

Tid och plats: den 19 januari klockan 10.00-11.30 online. Anmälan: maila till Magnus Anclair senast den 14 januari. Öppet för alla er som är medlemmar i nätverket. Läs mer!→


19 januari ONLINE: Nio steg

Nio steg för mer genomtänkta skolhus

Vi diskuterar kring de nio övergripande frågorna som tas upp i projektet Nio steg. Välkommen att vara med på den första träffen i en av Forum Bygga Skolas nätverksgrupper som startar i januari 2021. Under några träffar vänder och vrider vi på vilka frågor som är viktigast att ställa sig och ibland får vi besök av en gäst som ger oss saker att tänka på.

Tid och plats: den 19 januari klockan 14.00-15.30 online. Anmälan: maila till Magnus Anclair senast den 14 januari. Öppet för alla er som är medlemmar i nätverket. Läs mer!→


25 januari 2021 – träff läsecirkeln Skolhuskanonen

Vi läser och diskuterar: vidga perspektiven, lär dig mer och hör hur andra resonerar

Välkommen att delta i läsecirkeln Skolhuskanonen! Under ett antal träffar fram till våren 2021 diskuterar du tillsammans med andra kring texter vi läst inför träffarna. Magnus Anclair, Forum Bygga Skola, är samtalsledare och håller i träffarna. Vi hinner också omvärldsbevaka lite tillsammans.

Vi träffas online  – du kan med andra ord befinna dig var du vill i världen! Vi träffas vi ungefär en gång varannan månad fram till sommaren 2021.

Vilka artiklar/forskningsrapporter/böcker borde alla vi som är inblandade i skolhusprojekt läsa? Vilken kunskap borde vi alla ha och vad kan få oss att vidga vyerna?

Var och när? Träffen den 25 januari äger rum klockan 14.00-15.30. 

Alla träffar sker online.

Tider för samtliga träffar presenteras här→.

Anmälan till magnus@byggaskola.se  Träffarna är öppna endast för medlemmar i  i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen deltagaravgift. Det går att ansluta när som helst under året (givet att det finns plats i grupperna).  Eventuell kostnad för litteratur tillkommer.


26 januari – Träff online

Barnkonventionen – hur har det gått? Och hur kan vi konkret arbeta med den?

Barnkonventionen har nu varit svensk lag i ett år – hur har vi hanterat den hittills i våra skolprojekt? Vi delar erfarenheter av eventuella nya checklistor och riktlinjer. Hur påverkar det vår planering av skolprojekten? Vi jämför och hör hur andra tänker. Välkommen till ett samtal där vi träffas online via Zoom.

Var och när? Var du vill så länge du har en bra uppkoppling. Vi börjar med en kaffe, te eller annat på egen hand samtidigt som du ansluter dig till mötet. Klockan  kl 9.00-10.30 pågår samtalet under ledning av Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen kostnad. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 21 januari.


4 februari – virtuellt studiebesök

Elinelundsskolan i Malmö – följ med på digitalt besök!

Välkommen att följa med till den nybyggda Elinelundsskolan i Malmö. När skolan är full ska 630 elever i F-9 tillbringa mycket av sin tid här. ”En flexibel, modern och trygg skola med plats för kreativt lärande” är målsättningen. Låt oss titta in i skolan, prata med några av de som varit delaktiga i planeringen av skolan och de som arbetar i den nu när den är klar.

Välkommen till ett studiebesök där vi träffas online.

Var och när? Den 4 februari klockan 13.30-15.00. Var du vill så länge du har en bra uppkoppling. Vi börjar med en kaffe, te eller annat på egen hand samtidigt som du ansluter dig till mötet.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen kostnad för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Övriga 250 kronor + moms. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 1 februari.


9 februari – webinarium

Vi vill bygga och driva en skola för alla. Men hur…?!

”En skola för alla” är ingen ovanlig målformulering för en skola idag – oavsett om det handlar om att bygga en ny skola eller om att utveckla verksamheten. Men vad menar vi när vi säger så? Vad kräver styrdokumenten? Vad är viktiga framgångsfaktorer när man utformar såväl skolstruktur som enskilda skolor och dess lärmiljöer för att även elever med särskilda behov och NPF-diagnos ska må bra i skolan? Välkommen att lyssna till föreläsningar och samtal där både kunskap och personliga erfarenheter förmedlas. Vi träffar Thomas Söderlund, uppdragsansvarig Tyréns samt föreningen Barn i behov, och Åsa Rodenkirchen Machado, affärsutvecklingsansvarig lärmiljöer Sweco.

Vi träffas online.

Var och när? Den 9 februari klockan 13.30-15.30. Var du vill så länge du har en bra uppkoppling. Vi börjar med en kaffe, te eller annat på egen hand samtidigt som du ansluter dig till mötet.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen kostnad för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Övriga 250 kronor + moms. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 4 februari.


23 och 24 februari ONLINE: träffar i nätverksgrupper

Personliga nätverk och fördjupande samtal

Vi träffas i Forum Bygga Skolas nätverksgrupper. Öppet för alla er som är medlemmar i nätverket. Du bygger både ditt nätverk och fördjupar dina kunskaper kring skolhusprojekt. Välkommen att gå med i en grupp i mån av plats. Läs mer!→


24 februari – webinarium

Husboken – som hustomten? De flesta gillar den men ingen har sett den…

Att förstå idén bakom en skola är viktigt när den ska planeras och byggas. Men minst lika viktigt är det att verksamheten förstår tankarna bakom huset och dess möjligheter när de flyttar in. Ofta kallas ett dokument som beskriver detta för ”husboken”. Hur kan en sådan se ut och användas?

Välkommen att höra om några exempel och erfarenheter. Vi träffar bland andra Joakim Axelsson på Hammarö kommun och Kristin Folkesson på ByggDialog som arbetat tillsammans med husböcker. Vi träffas online!

Var och när? Den 24 februari klockan 9.00-10.15. Var du vill så länge du har en bra uppkoppling. Vi börjar med en kaffe, te eller annat på egen hand samtidigt som du ansluter dig till mötet.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen kostnad för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Övriga 250 kronor + moms. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 18 februari.


15 mars – Träff online

En likvärdig skola – hur planerar och bygger vi en sådan?

Favorit i repris – samtalen kring likvärdighet fortsätter. Hur omsätter vi ordet likvärdighet i ett skolhus och en skolgård? Vad kan de fysiska miljöerna göra utöver det som själva verksamheten gör för att vi ska nå likvärdighet? Vi jämför och hör hur andra tänker. Välkommen till ett samtal där vi träffas online. Innan samtalet läser vi en artikel för att förbereda oss – Frida Brismar Pålssons artikel ”Att bygga för likvärdighet” i Arkus antologi Skolans nya rum. Boken kan beställas via de vanliga nätförsäljarna av böcker.

Var och när? Var du vill så länge du har en bra uppkoppling. Vi börjar med en kaffe, te eller annat på egen hand samtidigt som du ansluter till mötet. Klockan  kl 14.00-15.30 pågår samtalet under ledning av Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen kostnad. Förtur för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 11 mars.


17 mars – Webinarium

Skolans inomhusmiljö – här får vi inte göra fel

Luft, ljus och ljud. De tre sakerna påverkar oss alla. För elever och lärare är kvaliteten avgörande för hur väl de mår och presterar i skolan. Välkommen till ett webinarium där kunskap presenteras och hur olika lösningar kan se ut. Vi träffar bland andra Jonas Christensson, komfortutvecklare/akustikexpert på Saint-Gobain, Isabel Villar, ljusdesigner på White och Charlotta Berggren, expert på inomhusklimat/luft på ByDemand.

Var och när? Onsdagen den 17 mars klockan 10.00-12.00. Var du vill så länge du har en bra uppkoppling.

Anmälan senast den 15 mars till magnus@byggaskola.se 


19 mars – Walkitalkinarium

Walk, listen and talk – Lärmiljöpodden i snömodden

Vi testar ett nytt grepp! Det är ju inte bara eleverna vi planerar skolor för som mår bra av frisk luft och av att röra på sig… Vi går en promenad, lyssnar på ett avsnitt av Lärmiljöpodden och pratar kort med någon annan om det vi hörde. Antingen tar du med en kollega, eller så får du en samtalspartner av Forum Bygga Skola som du pratar med på telefon när du promenerar.

Lärmiljöpodden (producerat av ÅWL arkitekter) finns där poddar finns, bland annat Spotify. Varje avsnitt är ca 20 minuter, så det finns ungefär lika lång tid för ett samtal efteråt. Ni kommer själva överens om vilket av de sju avsnitten ni vill lyssna på.

Var och när? Fredagen den 19 mars klockan 15.00-15.45. Var du vill så länge du har en bra uppkoppling – men helst på promenad utomhus! 

Anmälan senast den 12 mars till magnus@byggaskola.se om du vill ha en samtalskompis! Skicka då med ditt telefonnummer.


23 mars – Seminarium upphandling skolor i Göteborg

Att upphandla en skola – om myter, möjligheter och vinsterna för inomhusmiljön!

När vi väl vet vad det är vi vill ha – då är det dags att upphandla… fast egentligen bör ju frågan om upphandling vara med från början. Välkommen till ett seminarium där vi benar upp några av myterna kring upphandling, vad vi kan vinna på att ha med frågan om upphandling genom hela projektet och sist men inte minst lär vi oss om hur en hållbar inomhusmiljö kan upphandlas. Vi får träffa Jens Johansson från Upphandlingsmyndigheten som föreläser och diskuterar med oss.

Var och när? I centrala Göteborg, plats presenteras runt årsskiftet.  Seminariet pågår mellan kl 15.30-17.00.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Utan kostnad för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 250 kronor + moms.


25 mars (preliminärt) – Studiebesök på Nakterhusskolan, Haninge

En skola i en ny stadsdel – vilka saker bör man inte missa att tänka på?

När en ny stadsdel ska byggas behövs ju oftast en skola (och säkerligen även flera förskolor). Givet vad man har för målsättningar med den nya stadsdelen – vilka frågor behöver man fundera över när det gäller skolan? Och utöver de frågorna finns ju fortfarande huvuduppdraget – en skola med utbildning av god kvalitet för alla elever… Vilka frågor ställde man sig inför bygget av Nakterhusskolan? Och vilka svar hittade man?

Var och när? Nakterhusskolan, Haninge. Tid och plats meddelas direkt efter årsskiftet.

Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se Ingen deltagaravgift. Begränsat antal deltagare.


29 mars – Arena Bygga Skola ON TOUR online

Skolans uppgift och skolhusets roll i det. Bygga nytt, bygga om eller tillfälliga lokaler – vad blir bäst för oss?

Två viktiga frågor att bita i. Under två timmar lyssnar vi till korta föreläsningar och diskuterar. Större delen av diskussionerna kommer att fokusera på frågan om att bytta nytt, bygga om eller tillfälliga lokler.

Arena Bygga Skola – en av Sveriges viktigaste mötesplatser för alla som planerar för nya och ombyggda skolor – hittar nya former under pågående pandemi. Istället för större event genomför vi istället mindre regionala  samt digitala träffar. Samtalen och erfarenhetsutbytet måste fortsätta – det är en viktig ingrediens i genomtänkta skolprojekt.

Välkommen också att höra ev er och boka in en egen Arena Bygga Skola ON TOUR hos er. Alla medlemmar i nätverket kan boka in en träff, live eller online. För mer information om programmet och hur ett eget upplägg kan se ut – läs mer här!→

Var och när? Vi träffas den 29 mars online. Se till att ha en bra uppkoppling.  Webinariet pågår mellan kl 10.00-12.00.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Sista anmälningsdag den 25 mars. Utan kostnad för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 250 kronor + moms.


29 mars 2021 – träff läsecirkeln Skolhuskanonen

Vi läser och diskuterar: vidga perspektiven, lär dig mer och hör hur andra resonerar

Välkommen att delta i läsecirkeln Skolhuskanonen! Under ett antal träffar fram till våren 2021 diskuterar du tillsammans med andra kring texter vi läst inför träffarna. Magnus Anclair, Forum Bygga Skola, är samtalsledare och håller i träffarna. Vi hinner också omvärldsbevaka lite tillsammans.

Vi träffas online  – du kan med andra ord befinna dig var du vill i världen! Vi träffas vi ungefär en gång varannan månad fram till sommaren 2021.

Vilka artiklar/forskningsrapporter/böcker borde alla vi som är inblandade i skolhusprojekt läsa? Vilken kunskap borde vi alla ha och vad kan få oss att vidga vyerna?

Var och när? Träffen den 29 mars äger rum klockan 14.00-16.00. 

Alla träffar sker online.

Tider för samtliga träffar presenteras här→.

Anmälan till magnus@byggaskola.se  Träffarna är öppna endast för medlemmar i  i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen deltagaravgift. Eventuell kostnad för litteratur tillkommer.


Utbildningsprogram 2021: sex träffar april – november

Att planera för en skola – delarna som blir en helhet

Att planera för en skola är en komplex uppgift. Välkommen att delta i ett utbildningsprogram som under sex träffar i Stockholm, Göteborg, Arvika, Malmö och Köpenhamn växlar mellan att djupdyka i några centrala frågor och att se och diskutera helheten i projektet. Vi tar bland annat upp frågor som skolbyggets grundstenar – det vi vet krävs för ett lyckat projekt, vad styrdokumenten säger, god och varierad lärmiljö, utomhusmiljö och skolgårdar, upphandlingens möjligheter, hur man kan se på flexibilitet i både undervisning och skolhus och hur olika aspekter av hållbarhet kan bli verklighet – på riktigt.

Utbildningsprogrammet riktar sig till dig som arbetar med att från olika vinklar planera en ny- eller ombyggnad av skola. Vad ska man tänka på? Vilka är de mest avgörande frågorna och faktorerna? Hur tänker och gör andra?  Vid sex tillfällen varvas föreläsningar, skolbesök, workshops och diskussioner.

Mer information om 2021 års program, anmälan (som är öppen) mm hittar du här!→

OBS! Programmet 2020 är fullbokat – vänta inte för länge med anmälan vill du delta 2021.


14 april LIVE i Stockholm: träffar i nätverksgrupper

Personliga nätverk och fördjupande samtal

Vi träffas live i Forum Bygga Skolas nätverksgrupper. De flesta träffarna sker online men denna gång träffas vi live i Stockholm. Öppet för alla er som är medlemmar i nätverket. Du bygger både ditt nätverk och fördjupar dina kunskaper kring skolhusprojekt. Välkommen att gå med i en grupp i mån av plats. Läs mer!→


16 april – heldag live eller online

Digitalisering OCH rörelse i skolan – två saker vi inte kommer ifrån

Skolan digitaliseras – både husen och verksamheten. Men vi är ännu inte robotar – vi behöver rörelse för att må bra och ha möjlighet att lära oss. Välkommen till en heldag där vi tittar på båda dessa två (var och en för sig komplexa) frågor. Mer info efter årsskiftet.

Var och när? Heldag den 16 april. Genomförs SETT-mässan sker del av dagen där (Kista-mässan). 

Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se


26 april 2021 – webinarium

Ett steg framåt och två steg bakåt… om att bedriva skolutveckling parallellt med skolhusutveckling. Varför är det så svårt?

Vi lyssnar på några av de exempel som finns i Sverige där man arbetat med skolutveckling samtidigt som man utvecklar skolhusets utformning. Vi diskuterar kring varför det är så svårt. Vilka misstag har man gjort i de projekt där ambitionen funnits och vad kan vi lära av dem? Hur förändrar man en skolas kultur och sätt att arbeta? Vilka erfarenheter är bra att ta med sig i kommande skolprojekt? Bland andra träffar vi Mikael Parknäs som startade Kvibergsskolan i Göteborg samt Christer Holger som startade Skapaskolan i Huddinge.

Var och när? Den 26 april klockan 13.30-15.00 ONLINE. Ingen kostnad för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 250 kronor + moms. Anmälan senast den 23 april till magnus@byggaskola.se


27 april 2021 – träff läsecirkeln Skolhuskanonen

Vi läser och diskuterar: vidga perspektiven, lär dig mer och hör hur andra resonerar

Välkommen att delta i läsecirkeln Skolhuskanonen! Under ett antal träffar fram till våren 2021 diskuterar du tillsammans med andra kring texter vi läst inför träffarna. Magnus Anclair, Forum Bygga Skola, är samtalsledare och håller i träffarna. Vi hinner också omvärldsbevaka lite tillsammans.

Vi träffas online  – du kan med andra ord befinna dig var du vill i världen! Vi träffas vi ungefär en gång varannan månad fram till sommaren 2021.

Vilka artiklar/forskningsrapporter/böcker borde alla vi som är inblandade i skolhusprojekt läsa? Vilken kunskap borde vi alla ha och vad kan få oss att vidga vyerna?

Var och när? Träffen den 27 april äger rum klockan 14.00-16.00. 

Alla träffar sker online.

Tider för samtliga träffar presenteras här→.

Anmälan till magnus@byggaskola.se  Träffarna är öppna endast för medlemmar i  i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen deltagaravgift. Eventuell kostnad för litteratur tillkommer.


Våren 2021 19-22 april PRELIMINÄRT – Studieresa till Holland med tåg

Herman Hertzberger, L-formade klassrum och den senaste kunskapen om lärmiljöer

Vi hoppas få välkomna er att följa med på studieresa till Holland  våren 2021 som arrangeras av Forum Bygga Skola, Paradis produktion och Asante Arkitektur och Design. Vi planerar att besöka skolor, träffa arkitekter, lyssna på föreläsningar och ha workshops. En del av resan äger rum på tåget ner till Holland då vi förbereder oss genom att läsa olika texter som vi diskuterar. 

För intresseanmälan, preliminärt program mm, mer information kommer senare.


5-7 maj 2021 – Studieresa till Århus, Danmark

Inkludering, rörelse och skolans inomhusmiljö

Välkommen med på en studieresa till Århus i Danmark. Vi besöker skolor (bland annat Fredriksbjergs skole som satsat mycket på miljöer och lösningar för ökad rörelse), lyssnar på föreläsningar (bland annat träffar vi Danskt Centrum för Undervisningsmiljöer) och nätverkar.

För intresseanmälan, program mm.


11 maj- Arena Bygga Skola ON TOUR online

Skolans uppgift och skolhusets roll i det. Den stora skolan som samtidigt är den öppna, trygga och flexibla skolan – hur går det till?

Två viktiga frågor att bita i. Under två timmar lyssnar vi till korta föreläsningar och diskuterar. Denna gång fokuserar vi extra mycket på den sista frågan – om stora skolor.

Arena Bygga Skola – en av Sveriges viktigaste mötesplatser för alla som planerar för nya och ombyggda skolor – hittar nya former under pågående pandemi. Istället för större event genomför vi istället mindre regionala  samt digitala träffar. Samtalen och erfarenhetsutbytet måste fortsätta – det är en viktig ingrediens i genomtänkta skolprojekt.

Välkommen också att höra ev er och boka in en egen Arena Bygga Skola ON TOUR hos er. Alla medlemmar i nätverket kan boka in en träff, live eller online. För mer information om programmet och hur ett eget upplägg kan se ut – läs mer här!→

Var och när? Vi träffas den 11 maj online. Se till att ha en bra uppkoppling. Webinariet pågår mellan kl 13.00-15.00.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Sista anmälningsdag den 7 maj. Utan kostnad för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 250 kronor + moms.


18 maj – (preliminärt) föreläsning och samtal i Stockholm

Planeringsprocessen – vilken är rätt metod för det ni vill uppnå?

Att vi vinner på att planera en ny eller ombyggd skola i tid råder det ingen tvekan om. Men HUR själva planeringsprocessen ser ut och vilka som bjuds in påverkar också resultatet. Välkommen till två timmar då vi först får lyssna på en föreläsning som resonerar kring processen och därefter diskuterar vi.

Var och när? Vi träffas den 18 maj i centrala Stockholm. Programmet pågår mellan kl 13.00-15.00.

Mer information publiceras efter årsskiftet.

Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se Sista anmälningsdag den 10 maj. Utan kostnad för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 250 kronor + moms. Begränsat antal platser.


19 maj – (preliminärt) föreläsning och samtal i Stockholm

Knock on wood – vad innebär det att bygga en skola i trä för hållbarhet och akustik?

Allt fler byggnader byggs i trä. Hållbarhet och akustik är viktiga aspekter för både samhället och lärande. Hur hänger detta ihop? Välkommen till två timmar då vi lär oss mer och diskuterar.

Var och när? Vi träffas den 18 maj i centrala Stockholm. Programmet pågår mellan kl 09.30-11.30.

Mer information publiceras efter årsskiftet.

Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se Sista anmälningsdag den 10 maj. Utan kostnad för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 250 kronor + moms. Begränsat antal platser.


20 maj (preliminärt) – Studiebesök på Farstavikens skola, Värmdö

Att bygga om en skola – vad ska man tänka på?

De flesta av Sveriges skolor finns redan, och många av dem är i behov av renovering och ombyggnation. På samma sätt som vid nya skolor finns många frågor att ställa sig. Vilka frågor ställde man sig innan ombyggnationen av Farstavikens skola, och vilka svar hittade man?

Var och när? Farstavikens skola, enheten Ekedal (F-4), Värmdö.  Tid och datum spikas efter årsskiftet.

Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se Ingen deltagaravgift.


24 maj 2021 i Malmö – Workshop om möjligheterna med den stora skolan

När storleken spelar roll! Hur kan en större skola – både vad gäller själva huset och hur man organiserar sig – möta de utmaningar vi har?

Välkommen till en workshop där vi vänder och vrider på några av de möjligheter och risker med den stora skolan. Målsättningen är att efter workshopen ha några konkreta och genomarbetade förslag på lösningar och även listat några av de risker man bör tänka på i planeringen av stora skolor.

Var och när? Den 24 maj 2021 inne i centrala Malmö. Mer information runt årsskiftet.

För intresseanmälan, kontakta Magnus Anclair. Vi rekommenderar att man från skolhuvudmän/kommuner kommer både från utbildning och fastighet/stadsplanering.


27 maj 2021 i Köpenhamn: Föreläsning och lunchdiskussion

Skolans utemiljöer – för lek, rörelse och lärande

Vad krävs för en bra utomhusmiljö? Vad säger forskningen? Och hur hanterar man frågan i Köpenhamn? Vi lyssnar till Märit Jansson, universitetslektor i landskapsplanering på SLU samt till Anne Dahl Refshauge, landskapsarkitekt på Köpenhamns kommun med skolgårdar som specialitet.

Efter föreläsningen äter vi lunch tillsammans och diskuterar kring det vi hört.

Föreläsningen är öppen för alla.

Tid och plats föreläsningen och lunchdiskussionen: den 27 maj 2021 klockan 10.00-13.00 hos COBE arkitekter, Orientkaj 4, Nordhavn i Köpenhamn. Möjlighet finns att följa med på studiebesök till Copenhagen International School efteråt – ange då det i anmälan.

Intresseanmälan: skriv till magnus.anclair@byggaskola.se Begränsat antal platser, först till kvarn.


2 och 3 juni ONLINE: träffar i nätverksgrupper

Personliga nätverk och fördjupande samtal

Vi träffas i Forum Bygga Skolas nätverksgrupper. Öppet för alla er som är medlemmar i nätverket. Du bygger både ditt nätverk och fördjupar dina kunskaper kring skolhusprojekt. Välkommen att gå med i en grupp i mån av plats. Läs mer!→


3 juni 2021 – träff läsecirkeln Skolhuskanonen

Vi läser och diskuterar: vidga perspektiven, lär dig mer och hör hur andra resonerar

Välkommen att delta i läsecirkeln Skolhuskanonen! Under ett antal träffar fram till våren 2021 diskuterar du tillsammans med andra kring texter vi läst inför träffarna. Magnus Anclair, Forum Bygga Skola, är samtalsledare och håller i träffarna. Vi hinner också omvärldsbevaka lite tillsammans.

Vi träffas online  – du kan med andra ord befinna dig var du vill i världen! Vi träffas vi ungefär en gång varannan månad fram till sommaren 2021.

Vilka artiklar/forskningsrapporter/böcker borde alla vi som är inblandade i skolhusprojekt läsa? Vilken kunskap borde vi alla ha och vad kan få oss att vidga vyerna?

Var och när? Träffen den 3 juni äger rum klockan 14.00-16.00. 

Alla träffar sker online.

Tider för samtliga träffar presenteras här→.

Anmälan till magnus@byggaskola.se  Träffarna är öppna endast för medlemmar i  i Forum Bygga Skolas nätverk. Ingen deltagaravgift. Eventuell kostnad för litteratur tillkommer.


4-6 juli 2021 Almedalsveckan

Vad får ett skolhus kosta? Och vad ska ingå i priset?

Än så länge vet vi inte om Almedalsveckan kommer att genomföras 2021. Men om den blir av kommer Forum Bygga Skola att på olika sätt fokusera på frågorna vad ett skolhus får kosta och vad som måste ingå. I en situation med ansträngd ekonomi – vad är lägsta nivå? Och vad kan man vinna på att satsa lite mer?

Intresserad redan nu? Skriv till magnus.anclair@byggaskola.se


26 och 27 augusti ONLINE: träffar i nätverksgrupper

Personliga nätverk och fördjupande samtal

Vi träffas i Forum Bygga Skolas nätverksgrupper. Öppet för alla er som är medlemmar i nätverket. Du bygger både ditt nätverk och fördjupar dina kunskaper kring skolhusprojekt. Välkommen att gå med i en grupp i mån av plats. Läs mer!→


(Preliminär) 1-3 september 2021 – Studieresa till London

Lärmiljöerna och skolhusets design – vad är ett clever classroom?

Välkommen med på en studieresa till London. Vi besöker skolor och träffar forskare och skolutvecklare. Preliminärt träffar vi Peter Barrettsom är huvudförfattare till rapporten Clever classrooms. Mer info om resan tidig vår. För intresseanmälan, skriv till Magnus Anclair.


13 september 2021 Malmö

Vad får ett skolhus kosta? Och vad ska ingå i priset?

Under 2021 kommer Forum Bygga Skola att på olika sätt fokusera på frågorna vad ett skolhus får kosta och vad som måste ingå. I en situation med ansträngd ekonomi – vad är lägsta nivå? Och vad kan man vinna på att satsa lite mer?

Var och när? I centrala Malmö klockan 10.00-15.00.

Intresserad redan nu? Skriv till magnus.anclair@byggaskola.se


20 september 2021 (preliminärt) – Rundabordssamtal i Stockholm

Favorit i repris: Om timplanens töjbarhet och skollokalernas möjligheter

Välkommen att delta i ett rundabordssamtal med syfte att hitta lösningar kring och lära oss mer om:

Att organisera en skola – vad kan man faktiskt göra?!
Timplan, terminsindelning, skift – måste en skola organiseras så som de flesta av oss känner den? Vad tillåter regelverket, hur kan det töjas? Och i förlängningen – hur kan det påverka tillgången till de lokaler vi har?

Att utnyttja de lokaler vi redan har – för bättre ekonomi och för samhällsbygget
Hur kan vi smartare dela och använda det vi redan har? Vilka hinder behöver tas bort för att det ska vara enklare?

Tid och plats: den 20 september klockan 14.00-16.00 i centrala Stockholm.  Vill du lyssna på samtalet går det bra – vi sänder!

För intresseanmälan, skriv till magnus@byggaskola.se


8 oktober LIVE i Stockholm: träffar i nätverksgrupper

Personliga nätverk och fördjupande samtal

Vi träffas live i Forum Bygga Skolas nätverksgrupper. De flesta träffarna sker online men denna gång träffas vi live i Stockholm. Öppet för alla er som är medlemmar i nätverket. Du bygger både ditt nätverk och fördjupar dina kunskaper kring skolhusprojekt. Välkommen att gå med i en grupp i mån av plats. Läs mer!→


14 oktober 2021 – heldagsträff i Stockholm

Ett steg framåt och två steg bakåt… om att bedriva skolutveckling parallellt med skolhusutveckling. Varför är det så svårt? Samt – vad får en skola få kosta och vad ska ingå i priset?

Den 14 oktober 2021 planeras en heldagsträff där vi lyssnar på några av de exempel som finns i Sverige där man arbetat med skolutveckling samtidigt som man utvecklar skolhusets utformning. Vi diskuterar kring varför det är så svårt. Vilka misstag har man gjort i de projekt där ambitionen funnits och vad kan vi lära av dem? Hur förändrar man en skolas kultur och sätt att arbeta? Vilka erfarenheter är bra att ta med sig i kommande skolprojekt? Bland andra träffar vi Mikael Parknäs som startade Kvibergsskolan i Göteborg samt Christer Holger som startade Skapaskolan i Huddinge.

Vi tar även upp den centrala frågan vad en skola ska få kosta och vad som ska ingå i priset. Och vad kan man vinna på att satsa extra allt?

I samband med heldagen arrangeras ett mingel där alla deltagare är välkomna och där lärar- och arkitektstudenter diskuterar. Den ene ritar lokalerna, den andra ska arbeta i lokalerna. Vad kan de vinna på att lära känna varandra?

Var och när? I centrala Stockholm klockan 9.30-15.30. Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se


14 oktober 2021 – mingel i Stockholm

Den ene ritar lokalerna, denna andre arbetar i lokalerna. Och aldrig mötas de två. Men nu!

Välkommen på mingel! I samband med heldagen ”Ett steg framåt och två steg bakåt…” arrangerar vi ett mingel för fortsatta samtal. Vi bjuder även in lärar- och arkitektstudenter för ett kort samtal på scenen. Vad kan våra skolor vinna på att de lär känna varandra?

Var och när? I centrala Stockholm klockan 15.30-18.00. Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se


Hösten 2021 (prel 20-22 oktober) – Studieresa till Berlin med tåg

Vad är speciellt med Tysklands skolor? Och kanske framförallt – deras utomhusmiljöer?

Forum Bygga Skola planerar en studieresa till Berlin med omnejd. Målsättningen är att besöka 3-4 skolor och få en bild av vad som utmärker de tyska skolor som planeras och byggs nu. Ett särskilt fokus läggs på skolans utemiljöer. Program mm presenteras under våren 2021. Möjlighet att resa tillsammans med tåg.

Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se


27 oktober 2021 – webinarium

En lampa för att lysa upp höstmörkret – om komplexiteten i skolhusprojekt

En lampa! Val av belysning i skolan påverkar mer än vad man ofta tror. Vi använder lampan som väg in i skolhusprojektens komplexitet. Vi får lyssna till korta föreläsningar kring några av de saker som valet av belysning påverkar: lärande, hälsa, förvaltning, hållbarhet och ekonomi.

Var och när? Den 27 oktober klockan 14.00-15.30. Vi träffas online. Anmälan senast den 22 oktober till magnus@byggaskola.se


8 och 9 november ONLINE: träffar i nätverksgrupper

Personliga nätverk och fördjupande samtal

Vi träffas i Forum Bygga Skolas nätverksgrupper. Öppet för alla er som är medlemmar i nätverket. Du bygger både ditt nätverk och fördjupar dina kunskaper kring skolhusprojekt. Välkommen att gå med i en grupp i mån av plats. Läs mer!→


11 november 2021 – utbildningsdag i Jönköping

Belysning i skola för lärande och hållbarhet

En halvdagskurs kring belysning i skolan. Vi fokuserar på hur val av belysning och möjligheter att få dagsljus påverkar välbefinnande och lärande samt hur olika lösningar påverkar energiåtgång och därmed ekonomi och hållbarhet. Mer info publiceras under våren.

Var och när? Den 11 november klockan 10.00-14.30. Vi träffas i Jönköping. Anmälan senast den 29 oktober till magnus@byggaskola.se


8 och 9 december ONLINE: träffar i nätverksgrupper

Personliga nätverk och fördjupande samtal

Vi träffas i Forum Bygga Skolas nätverksgrupper. Öppet för alla er som är medlemmar i nätverket. Du bygger både ditt nätverk och fördjupar dina kunskaper kring skolhusprojekt. Välkommen att gå med i en grupp i mån av plats. Läs mer!→


Workshopserie skolans buzzwords 2021

Buzzwords när man planerar nya skolor – vad menar vi egentligen?!

”Vi vill ha en skola som är flexibel, trygg, hållbar, tillgänglig och med framtidens lärmiljö. Kan ni fixa det åt oss?…”

Innan man kan förklara för någon annan vad man menar behöver man ofta göra det tydligt för sig själv. Det är särskilt viktigt när man bollar med begrepp som kan tolkas väldigt olika. Det finns idag ett antal begrepp som får stort utrymme i diskussionerna vid ny- och ombyggnation av skola. För att beställaren – ofta kommunen – ska få vad den önskar krävs att man först orienterar sig kring olika sätt att tolka ordet eller begreppet och sedan kommer fram till sin egen tolkning – först då kan arkitekt, byggare och andra inblandade förstå vad man menar – på riktigt!

Forum Bygga Skola arrangerar under 2021 en serie workshops kring några sådana begrepp.

Trygghet · Hållbarhet · Flexibilitet · Digitalisering · Tillgänglighet · Klassrum

Datum mm presenteras under hösten 2020.


Vad önskar du program kring?

Välkommen att höra av dig med de frågor du ser som viktigt att lära dig mer om och höra hur andra tänker kring.


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!