HELA KALENDARIET

Kalendariet

Här hittar du de aktiviteter som arrangeras av Forum Bygga Skola och samarrangemang med partners med flera. Har du förslag på samarrangemang – hör gärna av dig!


Utbildningsprogram 2020: sex träffar februari – december

Att planera för en skola – delarna som blir en helhet

Att planera för en skola är en komplex uppgift. Välkommen att delta i ett utbildningsprogram som under sex träffar i Stockholm, Göteborg, Umeå, Malmö och Köpenhamn växlar mellan att djupdyka i några centrala frågor och att se och diskutera helheten i projektet. Vi tar bland annat upp frågor som skolbyggets grundstenar – det vi vet krävs för ett lyckat projekt, vad styrdokumenten säger, god och varierad lärmiljö, utomhusmiljö och skolgårdar, upphandlingens möjligheter, hur man kan se på flexibilitet i både undervisning och skolhus och hur olika aspekter av hållbarhet kan bli verklighet – på riktigt.

Utbildningsprogrammet riktar sig till dig som arbetar med att från olika vinklar planera en ny- eller ombyggnad av skola. Vad ska man tänka på? Vilka är de mest avgörande frågorna och faktorerna? Hur tänker och gör andra?  Vid sex tillfällen varvas föreläsningar, skolbesök, workshops och diskussioner.

Träffarna äger rum den 6-7 februari (Stockholm), 21-22 april (Stockholm), 3-4 juni (Göteborg), 10-11 september (Köpenhamn), 12-13 oktober (Umeå) samt 1-2 december (Malmö).

Mer information om program mm hittar du här! OBS! Programmet är fullbokat. Intresseanmälan för en ny omgång 2021 är möjlig – skriv till Magnus Anclair.


18 februari – Nätverksträff via telefon om att äga eller hyra sin skola

Vilka är för- och nackdelarna med att hyra sitt skolhus? Vad krävs för att man som skolhuvudman ska känna sig trygg?

Alltfler skolor ägs av någon annan än kommunen. Anledningarna till det är flera. Vilka är för- och nackdelarna med detta? Hur påverkar det undervisningen? De långsiktiga möjligheterna att förändra lärmiljöerna? Ekonomin?  Vi diskuterar och hör hur andra tänker.  Välkommen till ett samtal där vi träffas via telefon. Innan träffen – läs gärna SKR:s nya rapport ”Att äga eller hyra verksamhetslokaler”. Johan Einarsson från Hemsö ger en kort introduktion kring deras erfarenheter.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare m fl.

Var och när? Var du vill så länge du har en bra telefonuppkoppling. Vi börjar med en kaffe, te eller annat på egen hand innan Forum Bygga Skola ringer upp. Klockan  kl 10.00-11.30 pågår samtalet under ledning av Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen kostnad. Öppet för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk. Max två personer per medlem. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 17 februari.


4 mars i Stockholm – Skolhusgruppen arrangerar

Inkluderande lärmiljöer

Hur bör en skola gestaltas för att stödja inlärningen för elever med annorlunda förutsättningar? Vad innebär en tillgänglig miljö för elever med ”osynliga” behov? Arkitekterna Filiz Coskun och Niklas Singstedt berättar om en ny rapport om inkluderande lärmiljöer. De är båda praktiserande arkitekter med fokus på utbildningsmiljöer. Rapporten bygger på intervjuer, studiebesök och analyser av några byggda skolor. Ta del av rapporten här

Skolhusgruppen arrangerar detta seminarium på äger rum den 4 mars klockan 18.00-20.00 hos White på Östgötagatan 100. Anmäl dig på Skolhusgruppens hemsida→  Enklare mat och fika serveras.


5 mars – Nätverksträff i Gävle

Om att med skolans utformning och organisation motverka segregation

Många av Sveriges kommuner lider av segregation. Vilken roll kan skolan spela i arbetet att motverka den? Gävle gjorde en omorganisering av rektorsområden och öppnade en ny skola – hur tänkte de, vad gjorde de och hur har det gått?  Vi träffar Victoria Strandberg-Zarotti, biträdande rektor på Vallbacksskolan. Vi träffar även grundskolechef Eva Levin som varit inblandad i hela planeringsprocessen. Välkommen till en halvdag med föreläsning och diskussioner.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare, skolutvecklare m fl.

Var och när? Vallbacksskolan, Gävle. Vi börjar med kaffe kl 10.00. Programmet pågår mellan kl 10.30-13.30 inklusive lunchdiskussion.

Anmälan till magnus@byggaskola.se 200 kronor + moms alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 300 kronor + moms. Lunch ingår. Begränsat antal platser. Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person. Anmäl dig senast den 28 februari.


18 mars 2020 i Göteborg – Workshop om möjligheterna med den stora skolan

När storleken spelar roll! Hur kan en större skola – både vad gäller själva huset och hur man organiserar sig – möta de utmaningar vi har?

Välkommen till en workshop där vi vänder och vrider på några av de möjligheter och risker med den stora skolan. Målsättningen är att efter workshopen ha några konkreta och genomarbetade förslag på lösningar och även listat några av de risker man bör tänka på i planeringen av stora skolor.

Samarrangemang mellan Forum Bygga Skola, arkitektbyrån Witte Sundell samt Göteborgs stad.

Var och när? Den 18 mars 2020 klockan 9.30-16.00 på Chalmers, Sven Hultins gata 6, Samhällsbyggnadshuset. Lokal Ateljén.

För anmälan, kontakta Magnus Anclair. Vi rekommenderar att man från skolhuvudmän/kommuner kommer både från utbildning och fastighet/stadsplanering. Deltagaravgift: 290 kr + moms för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 490 kr + moms. Lunch och fika ingår.


19 mars – Nätverksträff i Göteborg

Social hållbarhet – att gå från ord till handling och om att bidra till både skolan och samhället i stort

Vi får lyssna till ett sätt att definiera social hållbarhet i skolprojekt och ta del av några konkreta sätt att arbeta med det. Karolina Lorentzi, arkitekt på Tengbom och ordförande i Skolhusgruppen, ger en introduktion. Därefter diskuterar vi! Välkommen till en halvdag med föreläsning och diskussioner.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare, skolutvecklare m fl.

Var och när? Tengbom, Stora Nygatan 1, Göteborg. Vi börjar med kaffe kl 9.30. Programmet pågår mellan kl 10.00-12.00.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Utan kostnad för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk (no show 250 kr), övriga 300 kronor + moms. Begränsat antal platser. Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person.


26 mars – Konferens i Falköping

God miljö skapar gott lärandeklimat

Välkommen på en heldagskonferens där frågor som skolans styrdokument, skolans roll i bildningen och samhällsutvecklingen, lokalernas inverkan på inlärning och framtidens läromedel och hur de ska samspela med de fysiska lokalerna tas upp.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare, skolutvecklare m fl.

Var och när? Kinnarps Aula, Falköping. Vi börjar med kaffe kl 9.00. Programmet pågår mellan kl 9.00-16.00.

För anmälan, program och mer information, klicka här!


31 mars – Nätverksträff i Stockholm

Tillfälliga skollokaler – myter, verkligheten och möjligheterna

Antalet tillfälliga skollokaler ökar i Sverige och anledningarna till det är flera. Alla har olika uppfattningar om, när och hur de ska användas. Det finns utmaningar i svensk skola där moduler kan vara en lösning, kanske kan de även ses som en möjlighet, inte minst vad gäller pedagogisk utveckling?

Välkommen till ett seminarium där vi vänder och vrider på för- och nackdelar med tillfälliga skollokaler.

I samband med seminariet finns möjlighet att besöka en modulskola.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, lokalstrateger, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare, skolutvecklare m fl.

Var och när? I centrala Stockholm. Studiebesök i tillfälliga lokaler för Årstaskolan och Skanskvarnsskolan klockan 10.00-11.30, vid Värmdö gymnasium vid Gullmarsplan, Simlångsvägen 26. Därefter seminarium inklusive lunch som pågår mellan kl 11.30-14.00.

Anmälan till magnus@byggaskola.se 150 kronor för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk (för att täcka kostnad för lunch), övriga 350 kronor + moms. Lunch ingår. Ange om du kommer på både studiebesök och seminarium eller endast seminarium. Anmälan är bindande, plats kan överlåtas på annan person.


2 april – Nätverksträff i Jönköping/Huskvarna

En skola utan möbler… och upphandlingens myter

Ofta kommer frågan om skolans inredning och möbler in ganska sent då man planerar för en ny eller ombyggd skola. Vilka vinster är möjliga om den frågan kommer in tidigare i processen? Vad kan det bidra till utvecklingen av lärmiljöer och till skolans ekonomi? Var i den större planeringsprocessen bör möbler och inredning komma in? Vi diskuterar även vikten av dialog i tidiga skeden och lyssnar till vad Upphandlingsmyndigheten ger för rekommendationer. Välkommen till en halvdag med föreläsning och diskussioner. Bland andra medverkar Jenny Gustavsson på Västerviks gymnasium för att berätta om hur de arbetat i ett större skohusprojekt.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare, skolutvecklare m fl.

Var och när? I Huskvarna Stadshus, Rumlaborgssalen. Programmet pågår mellan kl 13.00-16.00.

Anmälan till magnus@byggaskola.se  Utan kostnad för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk (no show 300 kr), övriga 400 kronor + moms. För er som ej är medlemmar – ange fakturaadress sam referensnummer för elektronisk faktura. Begränsat antal platser. Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person.


22 april i Stockholm: Föreläsning och lunchdiskussion

Planeringsprocessen och verksamhetens roll

Vilka frågor ska vi ställa oss när och till vilka? Hur ser en smart planeringsprocess ut? Hur lång tid behövs för de tidiga skedena? Och hur ska verksamheten komma till tals? Vi lyssnar till Ante Runnquist, skolutvecklare och skolhusplanerare, Growing Places.

Efter föreläsningen äter vi lunch tillsammans och diskuterar kring det vi hört.

Föreläsningen är öppen för alla och är en del av föreläsningsserien När delarna blir en helhet. Den ingår även i utbildningsprogrammet ”Att planera för en skola – när delarna blir en helhet” som pågår under hela 2020. Mer information om utbildningsprogrammet hittar du här!

Tid och plats föreläsningen och lunchdiskussionen: den 22 april klockan 10.00-13.00 hos White, Östgötagatan 100, Stockholm.

Anmälan: skriv till magnus.anclair@byggaskola.se Ange namn och faktureringsadress. Anmälan är bindande, plats kan dock överlåtas på annan person. Avgift föreläsning inklusive lunch: 290 kr + moms för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 490 kr + moms. Begränsat antal platser, först till kvarn. Anmäl dig senast den 17 april.


12 maj i Täby: rundabordssamtal

Alla nya gymnasieskolor – hur ska vi tänka?

Det är inte bara för- och grundskolor som behövs i Sverige. Det behövs nya gymnasieskolor och många äldre behöver rustas. Välkommen till ett rundabordssamtal där vi delar erfarenheter, fallgropar och smarta tips!

Många frågor finns att fundera över. Hur kan man dela resurser (specialsalar mm)? Vilken lärmiljö är bäst (hur mycket ska vi snegla på universitet mm)? Vilka ytor används ofta inte så mycket och hur kan det effektiviseras eller planeras smartare? Hur kan en kombination med aula/läsplatser/bibliotek se ut? Hur kan man möblera och utnyttja sådan yta på bästa sätt? Lärarens arbetsplats – hur kan man tänka?

Tid och plats för samtalet: den 12 maj klockan 10.00-12.00 hos Tibble Gymnasium, Attundavägen 1 i Täby.

Anmälan: skriv till magnus.anclair@byggaskola.se Ange namn och faktureringsavgift. Ingen avgift, men anmälan är bindande och avgift för no show på 300 kr + moms. Plats kan dock överlåtas på annan person. Anmäl dig senast den 20 april.


27-28 april i Stockholm: Föreläsningar, mingel och erfarenhetsutbyte

Skola, hälsa och inlärning

TeamKoncept/Activeschool, medlem i Forum Bygga Skolas nätverk, arrangerar konvent med kunskap, tips och erfarenhetsutbyten kring hur rörelse ökar möjligheten till inlärning och livslång hälsa samt med tips på hur man kan öka förutsättningarna för rörelse i skolan.

Mer information→


5 maj 2020 – Arena Bygga Skola 2020 i Malmö

Forskning, erfarenhet och vision – recept på en bra skola

Välkommen till Arena Bygga Skola 2020! För andra gången arrangeras denna heldag för alla som på olika sätt är inblandade i att planera för nya och ombyggda skolor.

Programmet är fullspäckat kring frågor som: Hur påverkas lärandet av den fysiska miljön? Ska vi äga eller hyra vår skola? Vilken roll har våra myndigheter och vad kan de berätta om nyheter och förändringar framåt? Hur kan vi bättre använda upphandlingen för att nå dit vi vill? Och sist men inte minst den viktiga frågan: vilken roll ska skolan spela i samhällsutvecklingen?!

Program samt var och när? I centrala Malmö klockan 9.30-17.00. Program och anmälan hittar du här!

OBS! Vid anmälan senast den 17 mars är avgiften lägre för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk.


6 maj 2020 – Studiebesök på Fågelbacksskolan i Malmö

Att bygga en skola på en parkeringsplats mitt i stan…

Välkommen att följa med på studiebesök på Fågelbacksskolan i Malmö. En 7-9-skola som som är en förtätning i redan tät stadsbebyggelse. Vad ska man tänka på när man bygger på en parkeringsplats mitt inne i stan?

Tid och plats: den 6 maj klockan 09.30-11.00 på Fågelbacksskolan, Thottsgatan 5, Malmö.

OBS! Begränsat antal platser. Deltagarna på Arena Bygga Skola har förtur. Anmälan till magnus@byggaskola.se

Program till Arena Bygga Skola hittar du här!


13-15 maj 2020 – Studieresa till Århus, Danmark

Inkludering, rörelse och skolans inomhusmiljö

Välkommen med på en studieresa till Århus i Danmark. Vi besöker skolor (bland annat Fredriksbjergs skole som satsat mycket på miljöer och lösningar för ökad rörelse), lyssnar på föreläsningar (bland annat träffar vi Danskt Centrum för Undervisningsmiljöer) och nätverkar.

För anmälan, program mm.


18 maj – Nätverksträff via telefon om det digitala skolhuset

Vilka smarta digitala lösningar finns det för skolhuset? Är det rätt att investera i dem för bättre ekonomi, hållbarhet och inomhusklimat?

Det är inte bara själva undervisningen som påverkas av digitaliseringen. Även själva huset blir alltmer digitaliserat. Till exempel utvecklas nu sensorer för att bättre styra inomhusklimat mm. Vilka lösningar ger effekt? Ger de valuta för pengarna? Utnyttjar vi dess fulla potential? Vi diskuterar och hör hur andra tänker.  Välkommen till ett samtal där vi träffas via telefon.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare m fl.

Var och när? Var du vill så länge du har en bra telefonuppkoppling. Vi börjar med en kaffe, te eller annat på egen hand innan Forum Bygga Skola ringer upp. Klockan  kl 13.00-14.30 pågår samtalet under ledning av Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen kostnad. Öppet för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk. Max två personer per medlem. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 14 maj.


25-28 maj 2020 – Studieresa till Holland med tåg

Herman Hertzberger, L-formade klassrum och den senaste kunskapen om lärmiljöer

Välkommen att följa med på studieresa till Holland den 25-28 maj 2020 som arrangeras av Forum Bygga Skola, Paradis produktion och Asante Arkitektur och Design. Vi besöker skolor, träffar arkitekter, lyssnar på föreläsningar och har workshops. En del av resan äger rum på tåget ner till Holland då vi förbereder oss genom att läsa olika texter som vi diskuterar.

För anmälan, program mm, klicka här! OBS! Sista anmälningsdag den 20 mars.


4 juni i Göteborg: Föreläsning och lunchdiskussion

Lärandet, likvärdigheten och lärsituationerna

Tre viktiga L som vi behöver ha koll på när vi planerar för nya och ombyggda skolor. Vad säger forskningen, den beprövade erfarenheten och vad kan vi göra rent praktiskt? Vi lyssnar till Frida Brismar Pålsson, specialist i fysisk närmiljö på Paradis produktion.

Efter föreläsningen äter vi lunch tillsammans och diskuterar kring det vi hört.

Föreläsningen är öppen för alla och är en del av föreläsningsserien När delarna blir en helhet. Den ingår även i utbildningsprogrammet ”Att planera för en skola – när delarna blir en helhet” som pågår under hela 2020. Mer information om utbildningsprogrammet hittar du här!

Tid och plats föreläsningen och lunchdiskussionen: den 4 juni klockan 10.00-13.00, Magasinsgatan 10 i centrala Göteborg.

Anmälan: skriv till magnus.anclair@byggaskola.se Ange namn och faktureringsadress. Anmälan är bindande, plats kan dock överlåtas på annan person. Avgift föreläsning inklusive lunch: 290 kr + moms för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 490 kr + moms. Begränsat antal platser, först till kvarn.


29 juni-1 juli i Almedalen, Visby: Samtal och seminarier om skola och skolhus

Upphandlingens myter, den tröga planprocessen och ett nygammalt sätt att rita och driva skola

Forum Bygga Skola tillsammans med nätverket Opinion Bygga Skola planerar för samtal och seminarier under årets Almedalsvecka. Program presenteras under våren. Är du intresserad av att bidra och delta? Hör av dig! Skriv till magnus.anclair@byggaskola.se


4 september – Nätverksträff via telefon

Barnkonventionen – hur har det gått?

Barnkonventionen som är svensk lag sedan starten av året – hur har vi hanterat den hittills i våra skolprojekt? Vi delar erfarenheter av eventuella nya checklistor och riktlinjer. Hur påverkar det vår planering av skolprojekten? Vi jämför och hör hur andra tänker. Välkommen till ett samtal där vi träffas via telefon.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare m fl.

Var och när? Var du vill så länge du har en bra telefonuppkoppling. Vi börjar med en kaffe, te eller annat på egen hand innan Forum Bygga Skola ringer upp. Klockan  kl 13.00-14.30 pågår samtalet under ledning av Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen kostnad. Öppet för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk. Max två personer per medlem. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 11 september.


11 september i Köpenhamn: Föreläsning och lunchdiskussion

Skolans utemiljöer – för lek, rörelse och lärande

Vad krävs för en bra utomhusmiljö? Vad säger forskningen? Och hur hanterar man frågan i Köpenhamn? Vi lyssnar till Märit Jansson, universitetslektor i landskapsplanering på SLU samt till Anne Dahl Refshauge, landskapsarkitekt på Köpenhamns kommun med skolgårdar som specialitet.

Efter föreläsningen äter vi lunch tillsammans och diskuterar kring det vi hört.

Föreläsningen är öppen för alla. Den ingår även i utbildningsprogrammet ”Att planera för en skola – när delarna blir en helhet” som pågår under hela 2020. Mer information om utbildningsprogrammet hittar du här!

Tid och plats föreläsningen och lunchdiskussionen: den 11 september klockan 10.00-13.00 hos COBE arkitekter, Orientkaj 4, Nordhavn i Köpenhamn. Möjlighet finns att följa med på studiebesök till Copenhagen International School efteråt – ange då det i anmälan.

Anmälan: skriv till magnus.anclair@byggaskola.se Ange namn och faktureringsadress. Anmälan är bindande, plats kan dock överlåtas på annan person. Avgift föreläsning inklusive lunch: 590 kr + moms för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 890 kr + moms. Begränsat antal platser, först till kvarn.


17 september – Nätverksträff via telefon

Skolan och stadsplaneringen

Oavsett om vi pratar om skolan mitt i byn, hållbarhet, skolans attraktivitet eller det som ska ske innanför skolans väggar så påverkas förutsättningarna av stadsplaneringen. Vilka sätt att organisera sig och vilka goda erfarenheter finns det av att få bättre samspel mellan stadsplanering och skolprojektets mål? Vi jämför och hör hur andra tänker. Välkommen till ett samtal där vi träffas via telefon.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare m fl.

Var och när? Var du vill så länge du har en bra telefonuppkoppling. Vi börjar med en kaffe, te eller annat på egen hand innan Forum Bygga Skola ringer upp. Klockan  kl 10.00-11.30 pågår samtalet under ledning av Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen kostnad. Öppet för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk. Max två personer per medlem. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 11 september.


Preliminärt: 30 september 2020 – Workshop utveckla pedagogisk verksamhet genom lärmiljöer på nya Skapaskolan i Huddinge

Favorit i repris: Att testa sig fram till rätt koncept – hur kan man göra konkret?

Välkommen att tillsammans med Skapaskolans grundare Christer Holger delta i en workshop där du får lära dig hur du på din egen skola och kommun kan arbeta med att systematiskt arbeta er fram till den lärmiljö som stöttar era verksamhetsmål och er önskade utveckling på bästa sätt.

På Skapaskolan anser man att man hittat sätt att genom miljön främja aktiva elever och kooperativt lärande, erbjuda trygga arbetsplatser till alla elever samt att kombinera god överblick med utmärkt ljudnivå. Man har också skapat möjlighet för lärare att samarbeta nära i syfte att stärka det kollegiala lärandet. Miljön bidrar sammantaget till att eleverna når längre och att verksamheten utvecklas.

Vi kommer att besöka undervisningen i olika årskurser för skolan och under workshops få pröva ett arbetssätt som handlar om hur miljöer kan utformas för att stödja verksamhetsmål.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare, skolutvecklare m fl.

Var och när? Skapaskolan i Huddinge kommun. Preliminärt den 30 september. Programmet pågår mellan kl 9-13. Fika och lunch ingår.

Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se  Kostnadsfritt för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk (no show 350 kr), övriga 450 kr + moms.


2 oktober – Seminarium i Stockholm

Upphandlingens myter och möjligheter

Välkommen till ett seminarium där vi funderar på hur vi kan bli bättre på dialog i tidiga skeden och hur vi på bästa sätt kan använda upphandlingen som verktyg att nå våra mål.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, lokalstrateger, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare, skolutvecklare m fl.

Var och när? I centrala Stockholm.  Seminariet pågår mellan kl 13.30-15.30.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Kostnadsfritt för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 250 kronor + moms.


7 oktober i Stockholm – Seminarium och studiebesök kring rörelse, hälsa och inlärning

Om rörelse i skolan. Vad vet vi om effekterna och vilka lösningar fungerar bäst för att öka rörelse i skolan?

Vi vet sedan länge att det är bra för oss att röra på oss. Vi vet också att inlärningen främjas av ökad rörelse. Nu rör det sig dessutom i frågan hur vi kan få elever att röra sig mer. Många projekt pågår just nu. Vilka av dessa fungerar bäst? Och hur kan vi tänka kring den övergripande fysiska planeringen av en skola för att främja rörelse? Välkommen till en halvdag med föreläsning och diskussioner. Vi gör samtidigt ett studiebesök på en skola. Dagen är ett samarrangemang mellan Forum Bygga Skola och Motus Vitae Foundation.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare, skolutvecklare m fl.

Var och när? I Stockholmsområdet. Plats meddelas under våren 2020. Vi börjar med kaffe kl 9.00. Programmet pågår mellan kl 9.30-12.00.

Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se Ingen deltagaravgift.


9 oktober – Nätverksträff via telefon

En likvärdig skola – hur planerar och bygger vi en sådan?

Hur omsätter vi ordet likvärdighet i ett skolhus och en skolgård? Vad kan de fysiska miljöerna göra utöver det som själva verksamheten gör för att vi ska nå likvärdighet? Vi jämför och hör hur andra tänker. Välkommen till ett samtal där vi träffas via telefon. Innan samtalet läser vi en artikel för att förbereda oss – Frida Brismar Pålssons artikel ”Att bygga för likvärdighet” i Arkus antologi Skolans nya rum.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare m fl.

Var och när? Var du vill så länge du har en bra telefonuppkoppling. Vi börjar med en kaffe, te eller annat på egen hand innan Forum Bygga Skola ringer upp. Klockan  kl 13.00-14.30 pågår samtalet under ledning av Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen kostnad. Öppet för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk. Max två personer per medlem. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 2 oktober.


13 oktober i Umeå: Föreläsning och lunchdiskussion

Flexibiliteten, hållbarheten och digitaliseringen – för både hus och verksamhet

Tre av skolans buzzwords – vad innebär de konkret för våra skolhusprojekt? Vi lyssnar till Magnus Anclair, grundare av Forum Bygga Skola.

Efter föreläsningarna äter vi lunch tillsammans och diskuterar kring det vi hört.

Föreläsningen är öppen för alla. Den ingår även i utbildningsprogrammet ”Att planera för en skola – när delarna blir en helhet” som pågår under hela 2020. Mer information om utbildningsprogrammet hittar du här!

Tid och plats föreläsningen och lunchdiskussionen: den 13 oktober klockan 10.00-13.00. Plats i centrala Umeå, meddelas under hösten.

Anmälan: skriv till magnus.anclair@byggaskola.se Ange namn och faktureringsadress. Anmälan är bindande, plats kan dock överlåtas på annan person. Avgift föreläsning inklusive lunch: 590 kr + moms för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 890 kr + moms. Begränsat antal platser, först till kvarn.


4-6 november 2020 – Studieresa till Norge med tåg

Vad är speciellt med Norges skolor?

Forum Bygga Skola planerar en studieresa till Oslo med omnejd. Målsättningen är att besöka 3-4 skolor och få en bild av vad som utmärker de norska skolor som planeras och byggs nu. Program mm presenteras i början av 2020. Möjlighet att resa tillsammans med tåg.

Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se


10 november – Nätverksträff via telefon

Upphandlingens myter och vad vi kan vinna på tidig dialog

Vad säger regelverket om hur beställare får ha dialog med leverantörer och konsulter? Vad kan skolhusprojekten vinna på tidig dialog? Vi delar erfarenheter och hör hur andra tänker. Välkommen till ett samtal där vi träffas via telefon. Innan samtalet tittar vi på en filmad intervju med Upphandlingsmyndigheten.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare m fl.

Var och när? Var du vill så länge du har en bra telefonuppkoppling. Vi börjar med en kaffe, te eller annat på egen hand innan Forum Bygga Skola ringer upp. Klockan  kl 13.00-14.30 pågår samtalet under ledning av Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen kostnad. Öppet för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk. Max två personer per medlem. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 4 november.


12 november – Nätverksträff om planeringen i tidiga skeden och om tillfälliga skollokaler

Två flugor i en smäll – om de tidiga skedena och om tillfälliga skollokaler – myter, verkligheten och möjligheterna

Att starta i god tid, ha en idé om hur planeringsprocessen ska gå till och att se till att rätt personer deltar – det låter ju inte så svårt. Men de tidiga skedena i skolhusprojekt blir inte alltid så som man tycker att de borde vara. Samt – antalet tillfälliga skollokaler ökar i Sverige och anledningarna till det är flera. Alla har olika uppfattningar om, när och hur de ska användas. Det finns utmaningar i svensk skola där moduler kan vara en lösning, kanske kan de även ses som en möjlighet, inte minst vad gäller pedagogisk utveckling?

Välkommen till ett seminarium där vi diskuterar våra erfarenheter av tidiga skeden och vänder och vrider på för- och nackdelar med tillfälliga skollokaler.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, lokalstrateger, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare, skolutvecklare m fl.

Var och när? Salen ”Kronobergsrummet”, Västra Esplanaden 18, Växjö.  Seminariet pågår mellan kl 10.00-12.00. Kaffe från kl 9.30.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Utan kostnad för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 250 kronor + moms.


18 november – Nätverksträff  heldag i Stockholm

Den stora, öppna OCH trygga skolan – en möjlig ekvation? Och hur kan ombyggnation ge en bättre skola? Samt hur kan normkreativitet användas i skolprojekt?

Många av de skolor som nu planeras är sk stora och öppna skolor. Hur kan man dra fördel av den stora och öppna skolans kvaliteter och resurser och samtidigt skapa en trygg skola – något som ofta förknippas med den lilla skolan? Och ännu fler av de aktuella skolprojekten är redan befintliga skolor som är i behov av renovering och omplanering. Hur kan man göra det på bästa sätt? Sist men inte minst – normkreativitet används allt oftare i undervisningen. Kan det även användas i skolhusprojekt? Välkommen till en heldag med föreläsning, diskussioner och workshops.

Var och när? I centrala Stockholm. Vi börjar med kaffe från klockan 9.30. Programmet för nätverksträffen pågår mellan kl 10.00-15.30.

Dagen innen – den 17 november – arrangeras studiebesök på skolor under eftermiddagen.

För mer information och anmälan!→ För att delta ska kommunen/skolhuvudmannen/företaget vara medlem i Forum Bygga Skolas nätverk.


19 november 2020 i Stockholm – DesignLab med ert skolprojekt

Använd modeller för att testa olika idéer och lär er samtidigt av andra skolprojekt

Hösten 2020 planeras: Vi går igenom respektive skolprojekts övergripande idé och arbetar sedan med olika scenarios för organisation och fysisk planering. Ni arbetar omväxlande i ert eget projekt och tar sedan med de tankarna till ett gemensamt fiktivt projekt. Syftet är både att lära kring hur andra löser sina utmaningar och att komma vidare i planeringen av ert eget projekt.

En heldagsworkshop där vi använder metoden DesignLab, utvecklat av danska Autens. Workshopsledare är Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Målgrupp är personer inom kommunen/skolhuvudmannen som är inblandade i ett skolprojekt. D v s både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter och landskapsarkitekter.

Var och när? Information kommer i januari 2020. Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se


Utbildningsprogram 2021 – intresseanmälan möjlig

Att planera för en skola – delarna som blir en helhet

Programmet ”Att planera för en skola – delarna som blir en helhet” genomförs under 2020 och programmet är fullbokat. Några har hört av sig med frågan om det kommer att genomföras även 2021. Preliminärt kommer utbildningen att arrangeras 2021, och det finns möjlighet att göra en intresseanmälan nu (då har man förtur när anmälan öppnas efter sommaren). Skriv till Magnus Anclair för intresseanmälan.

Utbildningsprogrammet som äger rum under sex träffar runt om i Sverige och Danmark växlar mellan att djupdyka i några centrala frågor och att se och diskutera helheten i projektet. Vi tar bland annat upp frågor som skolbyggets grundstenar – det vi vet krävs för ett lyckat projekt, vad styrdokumenten säger, god och varierad lärmiljö, utomhusmiljö och skolgårdar, upphandlingens möjligheter, hur man kan se på flexibilitet i både undervisning och skolhus och hur olika aspekter av hållbarhet kan bli verklighet – på riktigt.

Utbildningsprogrammet riktar sig till dig som arbetar med att från olika vinklar planera en ny- eller ombyggnad av skola. Vad ska man tänka på? Vilka är de mest avgörande frågorna och faktorerna? Hur tänker och gör andra?  Vid sex tillfällen varvas föreläsningar, skolbesök, workshops och diskussioner.

Mer information om 2020 års program mm hittar du här!


Workshopserie skolans buzzwords 2021

Buzzwords när man planerar nya skolor – vad menar vi egentligen?!

”Vi vill ha en skola som är flexibel, trygg, hållbar, tillgänglig och med framtidens lärmiljö. Kan ni fixa det åt oss?…”

Innan man kan förklara för någon annan vad man menar behöver man ofta göra det tydligt för sig själv. Det är särskilt viktigt när man bollar med begrepp som kan tolkas väldigt olika. Det finns idag ett antal begrepp som får stort utrymme i diskussionerna vid ny- och ombyggnation av skola. För att beställaren – ofta kommunen – ska få vad den önskar krävs att man först orienterar sig kring olika sätt att tolka ordet eller begreppet och sedan kommer fram till sin egen tolkning – först då kan arkitekt, byggare och andra inblandade förstå vad man menar – på riktigt!

Forum Bygga Skola arrangerar under 2021 en serie workshops kring några sådana begrepp.

Trygghet · Hållbarhet · Flexibilitet · Digitalisering · Tillgänglighet · Klassrum

Datum mm presenteras under hösten 2020.


Våren 2021 – heldagsträff

Ett steg framåt och två steg bakåt… om att bedriva skolutveckling parallellt med skolhusutveckling. Varför är det så svårt?

Våren 2021 planeras en heldagsträff där vi lyssnar på några av de exempel som finns i Sverige där man arbetat med skolutveckling samtidigt som man utvecklar skolhusets utformning. Vi diskuterar kring varför det är så svårt. Vilka misstag har man gjort i de projekt där ambitionen funnits och vad kan vi lära av dem? Hur förändrar man en skolas kultur och sätt att arbeta? Vilka erfarenheter är bra att ta med sig i kommande skolprojekt?

Var och när? Information kommer hösten 2020. Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se


Vad önskar du program kring?

Välkommen att höra av dig med de frågor du ser som viktigt att lära dig mer om och höra hur andra tänker kring.


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!