HELA KALENDARIET

Kalendariet

Här hittar du de aktiviteter som arrangeras av Forum Bygga Skola och samarrangemang med partners med flera. Har du förslag på samarrangemang – hör gärna av dig!


24-25 januari 2019

Studieresa till London med fokus på lärmiljöer

Välkommen att följa med på studiebesök på skolor, samtal med skolutvecklare, pedagoger och forskare samt besök på Bett-mässan.

Tid: den 24-25 januari 2019 med möjlighet att stanna kvar i London över helgen.

Två platser kvar. Program, anmälan mm hittar du här!


31 januari – Nätverksträff i Linköping

Om verksamhetens behov och önskemål – hur ska och kan det komma fram i planeringsprocessen?

Hur ser er process att planera och bygga en skola ut? Hur säkerställer ni att verksamhetens behov kommer till tals? Och hur tänker ni kring den pedagogiska idén i ett längre tidsperspektiv – hur mycket ska det få styra husets design? Hur resonerar dina kollegor hos andra skolhuvudmän kring olika vägval och satsningar?

Välkommen till en halvdag som genom föreläsning och diskussioner syftar till att stödja dig att bli en bättre beställare av skola.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare, skolutvecklare m fl.

Var och när? Apotekaregatan 13C, Linköping. Vi börjar med kaffe kl 9.00. Programmet pågår mellan kl 9.30-12.00.

Anmälan till magnus@byggaskola.se 150 kronor + moms för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 950 kronor + moms. OBS! Fullbokat!

Läs mer om nätverksträffarna!


8 februari Nätverksträff via nätet

Skolans utemiljöer – möjligheter och lösningar

Skolans utemiljöer krymper samtidigt som vi vet vilka goda effekter en stor och genomtänkt utemiljö har på hälsa och lärande. Hur kan vi lösa den utmaningen? Vilka lösningar kan vi dela med oss av? Hur resonerar dina kollegor hos andra skolhuvudmän kring olika vägval och satsningar?

Välkommen till ett samtal där vi träffas via nätet via Google Hangout.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare m fl.

Var och när? Var du vill så länge du har en bra uppkoppling och ett konto på Google (vi använder Google Hangout för mötet).Vi börjar med en kaffe eller te på egen hand under tiden vi kopplar upp oss. Klockan  kl 9.00-11.00 pågår samtalet under ledning av Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen kostnad. Öppet för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk. Max två personer per medlem.

Läs mer…


21 februari i Stockholm

Clever classrooms på svenska. Hur kan vi tolka resultaten i en svensk kontext?

Skolhusgruppen bjuder in till seminarium kring rapporten Clever Classrooms. De engelska forskarna Peter och Lucinda Barrett m fl har genom sin forskning lyckats visa på att det i England finns en direkt koppling mellan skollokalernas utformning och elevernas betyg.
Är de brittiska forskningsresultaten relevanta för svenska förhållanden och hur de i så fall går att applicera här?

Läs mer och anmälan…


21 mars Tengbom talk i Malmö – om lärandemiljöer

Hur bygger vi lärmijöer för 2042 och inte skollokaler för 1842?

Välkommen till ett rundabordssamtal om skolans lärmiljöer. Vilka typer av lärmiljöer behöver vi framöver? Samt – hur ska vi tänka för att de ska användas fler timmar på dygnet?

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare m fl. Samtal under ledning av Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Var och när? Den 21 mars  klockan 8.00-10 i Hyllie, Malmö. Vi börjar med frukost!

Vill du delta i samtalet? Hör av dig till Magnus Anclair. Begränsat antal platser.


22 mars Nätverksträff  i Skellefteå

Framtidens skollokaler – vilka behov finns och hur möter vi dem?

En hel del vet vi redan och en del är vi själva med och påverkar hur det ska bli. I vilka lokaler kommer vi att arbeta i framöver? Hur ser ett klassrum ut? Hur resonerar dina kollegor hos andra skolhuvudmän kring olika vägval och satsningar?

Välkommen till en halvdag som genom föreläsning och diskussioner syftar till att stödja dig att bli en bättre beställare av skola.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare m fl.

Var och när? Stadshuset, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå. Vi börjar med kaffe kl 9.30. Programmet pågår mellan kl 10.00-13.00 (vi avslutar med gemensam lunch klockan 12).

Anmälan till magnus@byggaskola.se 350 kronor + moms för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 1100 kronor + moms. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 12 mars.

Läs mer…


Utbildningsprogram, ny omgång med start april 2019

Att beställa skola – en investering i hållbarhet.

Att beställa en skola är ett stort samhällsansvar och en ekonomisk jättesatsning. För att möta kraven på höjda studieresultat, ökad likvärdighet och förbättrad elevhälsa behöver vi forskning, erfarenhet och rätt verktyg. Det går inte längre att göra som vi alltid har gjort. Den här utbildningen ger dig redskapen och kunskaperna som behövs för att göra investeringen hållbar in i framtiden.

Vi riktar oss till dig som arbetar med att beställa ny- eller ombyggnad av skola. Du är lokalstrateg, vill bli lokalstrateg eller på annat sätt bidrar till planeringen av nya och ombyggda skolor. Vad ska man tänka på? Vilka är de mest avgörande frågorna och faktorerna? Genom att bli ett kunnig beställare försäkrar du dig om att investeringen blir både pedagogiskt och ekonomiskt hållbar. Vid fyra tillfällen (tvådagarsträffar) varvas föreläsningar, skolbesök, workshops och diskussioner. Du får möjlighet att lära av andras exempel och nätverka med kollegor och sakkunniga inom området. Utbildningen arrangeras av Paradis produktion och Forum Bygga Skola i samverkan med SKL.

Anmälan till utbildningen är nu öppen.

Läs mer om 2019 års utbildning!


4 april klockan 13.00-15.00

Inredning och lärmiljö. Hur kan små förändringar ge stora resultat?

Välkommen på workshop med den amerikanske arkitekten, forskaren och skolutvecklaren Peter Lippman. Vad är det som gör att en lärmiljö fungerar? Med vilka enkla medel kan du som lärare och rektor förändra den och vad är det du bör vara extra uppmärksam på? Med utgångspunkt i erfarenheter från flera olika kontinenter tar Peter Lippman med oss på en upptäcktsfärd i de viktiga aspekterna att tänka på när vi utformar våra lärmiljöer.

Plats: Uppsala. Anmälan nu öppen. Begränsat antal platser och anmälan är bindande (kan överlåtas till annan person vid förhinder). Deltagaravgift 450 kr + moms för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk, 750 kr + moms för övriga.


4 april Studiebesök på Lugnets skola, Hammarby sjöstad

Att bygga och driva skola i en ny stadsdel.

Välkommen att följa med på ett studiebesök på Lugnets skola i Hammarby sjöstad i Stockholm. Skolans ledning och personal från SISAB visar runt och berättar. Studiebesöket är öppet för deltagare på nätverksträffen den 5 april.

Tid och plats: den 4 april klockan 15.00-16.30, Lugnets Allé 66 Stockholm.

Anmälan till nätverksträffen och studiebesöket är nu öppen.

Läs mer om nätverksträffarna!


4 april Studiebesök på Fredriks yrkesgymnasium, Haninge

Hur fungerar en av landets största gymnasieskolor med fler än 2000 elever?

Välkommen att följa med på ett studiebesök på Fredriks yrkesgymnasium, Fredrika Bremergymnasiet, i Haninge. Skolans ledning och arkitekt från Cedervall arkitekter visar runt och berättar. Studiebesöket är öppet för deltagare på nätverksträffen den 5 april.

Tid och plats: den 4 april klockan 15.00-16.30, Dalarövägen 62–64 i Handen.

Anmälan till nätverksträffen och studiebesöket är nu öppen.

Läs mer om nätverksträffarna!


5 april Nätverksträff  heldag i Stockholm

Hur stor ska en skola vara och hur mycket får den kosta? Vad kan vi lära av varandra om partnering?

Vilka olika lösningar finns det kring kostnadseffektiva lösningar av skolans lokaler? Hur många kvadratmeter behöver varje elev för att det ska bli en bra skola? En hel del vet vi redan och en del är vi själva med och påverkar hur det ska bli. Hur ser erfarenheterna ut kring partnering och skolprojekt? Hur resonerar dina kollegor hos andra skolhuvudmän kring olika vägval och satsningar?

Välkommen till en heldag med föreläsning, diskussioner och workshops. Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare m fl.

Var och när? Odengatan 65, Stockholm. Vi börjar med kaffe kl 9.00. Programmet pågår mellan kl 9.30-15.00.

För deltagarna finns även möjlighet att följa med på studiebesök dagen innan, den 4 april. Information om det hittar du via länken längst ner.

Anmälan till magnus@byggaskola.se OBS – endast öppet för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Deltagaravgift: 550 kronor + moms. Sista anmälningsdag den 15 mars.

Läs mer…


9-12 april 2019

Studieresa till New York City

”Lessons Learned, Alternative Learning Programs and Learning from the New York City School Construction Authority”. Följ med över Atlanten, besök skolor, träffa skolutvecklare, arkitekter och forskare. Vad tar du med hem till Sverige? Anmälan till resan är nu öppen.

Läs mer om resan och anmälan här!


2 maj Nätverksträff via nätet

Hur kan den säkra skolan kombineras med den öppna skolan?

Välkommen till ett samtal där vi träffas via nätet.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare m fl.

Var och när? Var du vill så länge du har en bra uppkoppling och ett konto på Google (vi använder Google Hangout för mötet)Vi börjar med en kaffe eller te på egen hand under tiden vi kopplar upp oss. Klockan  kl 14.00-16.00 pågår samtalet under ledning av Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen kostnad. Öppet för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk. Max två personer per medlem. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 24 mars.

Läs mer…


7 maj Nätverksträff på Kosteröarna, Strömstads kommun

Skolan som kraft för att skapa en attraktiv kommun?

Många svenska kommuner arbetar med att vara attraktiva som platser att bo på och arbeta i. Skolan är ofta en avgörande fråga för många när de ska besluta sig om att flytta till en ny plats – eller bo kvar. Hur kan skolan bli en positiv kraft? Hur kan man tänka annorlunda kring skolan som helhet och hur man organiserar sig?

Hur resonerar dina kollegor hos andra skolhuvudmän kring olika vägval och satsningar? Välkommen till en halvdag som genom föreläsning och diskussioner syftar till att stödja dig att bli en bättre utvecklare och beställare av skola. Skolan på Sydkoster är ett av case samtalet komma att utgå ifrån.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, skolutvecklare, arkitekter, byggare, inredare m fl.

Var och när? Naturrum, Sydkoster, Strömstads kommun. Vi börjar med kaffe kl 12.45. Programmet pågår mellan kl 13.00-15.00. (Båt går klockan 12.00 från Strömstad. Det går även tidigare båtar. Båtar tillbaka till Strömstad går klockan 15.20 samt 17.00) Före eller efter finns möjlighet att ta del av vackra Kosteröarna.

Anmälan till magnus@byggaskola.se 150 kronor + moms för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 650 kronor + moms. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 24 april.

Läs mer…


10 september – Nätverksträff i Uppsala

Att bygga nytt eller bygga om – det är frågan!

Hur ser våra behov ut? I vilket skick är befintliga skolor? När lönar det sig att bygga nytt och när är det smartare att bygga om? Hur ser olika erfarenheter ut? Hur resonerar dina kollegor hos andra skolhuvudmän kring olika vägval och satsningar?

Välkommen till en halvdag som genom föreläsning och diskussioner syftar till att stödja dig att bli en bättre beställare av skola.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare, skolutvecklare m fl.

Var och när? Uppsala – exakt plats meddelas i början av 2019. Vi börjar med kaffe kl 9.00. Programmet pågår mellan kl 9.30-12.00.

Anmälan till magnus@byggaskola.se 150 kronor + moms för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 1100 kronor + moms. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 30 augusti.

Läs mer…


15 oktober – Nätverksträff i Helsingborg (prel)

Fokusfråga ännu ej fastställd.

Välkommen till en halvdag som genom föreläsning och diskussioner syftar till att stödja dig att bli en bättre beställare av skola.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare, skolutvecklare m fl.

Var och när? Helsingborg – exakt plats meddelas i början av 2019. Vi börjar med kaffe kl 9.00. Programmet pågår mellan kl 9.30-12.00.

Anmälan till magnus@byggaskola.se 150 kronor + moms för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 1100 kronor + moms. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 2 september.

Läs mer…


25 oktober Nätverksträff via nätet

Fokusfråga ännu inte fastställd.

Välkommen till ett samtal där vi träffas via nätet.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare m fl.

Var och när? Var du vill så länge du har en bra uppkoppling och ett konto på Google (vi använder Google Hangout för mötet)Vi börjar med en kaffe eller te på egen hand under tiden vi kopplar upp oss. Klockan  kl 13.00-15.00 pågår samtalet under ledning av Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen kostnad. Öppet för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk. Max två personer per medlem. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 16 oktober.

Läs mer…


21 november Nätverksträff  heldag i Göteborg

Fokusfrågor fastställs i mars 2019…

Välkommen till en heldag med föreläsning, diskussioner och workshops. Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare m fl.

Var och när? Göteborg – exakt plats meddelas 2019. Vi börjar med kaffe kl 9.00. Programmet för nätverksträffen pågår preliminärt mellan kl 9.30-17.00.

Anmälan till Magnus Anclair. Deltagaravgift 520 kr + moms för medlemmar i nätverket. OBS! Öppen endast för medlemmar i nätverket. Sista anmälningsdag den 1 november.

Läs mer…


Workshops 2018-2019

Buzzwords när man planerar nya skolor – vad menar vi egentligen?!

”Vi vill ha en skola som är flexibel, trygg, hållbar, tillgänglig och med framtidens lärmiljö. Kan ni fixa det åt oss?…”

Innan man kan förklara för någon annan vad man menar behöver man ofta göra det tydligt för sig själv. Det är särskilt viktigt när man bollar med begrepp som kan tolkas väldigt olika. Det finns idag ett antal begrepp som får stort utrymme i diskussionerna vid ny- och ombyggnation av skola. För att beställaren – ofta kommunen – ska få vad den önskar krävs att man först orienterar sig kring olika sätt att tolka ordet eller begreppet och sedan kommer fram till sin egen tolkning – först då kan arkitekt, byggare och andra inblandade förstå vad man menar – på riktigt!

Forum Bygga Skola erbjuder under 2018-2019 workshops kring några sådana begrepp som ett led i att stötta skolhuvudmännen att bli ännu bättre beställare av skola.

Trygghet · Hållbarhet · Flexibilitet · Digitalisering · Tillgänglighet · Klassrum

Workshopen genomförs hos er, i era lokaler och med de personer ni önskar delta.

Läs mer och boka här!


Under 2019 planeras även:

Studiebesök på Tiundaskolan i Uppsala

Tiundaskolan i Uppsala slog upp portarna i augusti 2018. Välkommen att följa med på studiebesök i början på 2019 då skolan kommit igång med verksamheten!

Studieresa till Norge

Under hösten 2019 arrangeras en resa till Norge. Erfarenheterna från studieresorna till Finland och Danmark har gett mersmak. Vad kan våra andra grannar lära oss!?

Förstå den lärmiljö ni har nu – ett beslutsunderlag för nybyggnation!

Vi genomför gåturer på ett antal skolor runt om i Sverige. Hör av er om ni är intresserade!

Nätverksträffar inom Nätverk Bygga Skola

Två större och ett antal mindre träffar runt om i landet kommer att erbjudas de kommuner, myndigheter, organisationer och företag som är med i Nätverk Bygga Skola.

Arena Bygga Skola 2019

För andra gången arrangeras Arena Bygga Skola, i november 2019.

 


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!