HELA KALENDARIET

Kalendariet

Här hittar du de aktiviteter som arrangeras av Forum Bygga Skola och samarrangemang med partners med flera. Har du förslag på samarrangemang – hör gärna av dig!


Utbildningsprogram 2018

Att beställa skola – en investering i hållbarhet.

Att beställa en skola är ett stort samhällsansvar och en ekonomisk jättesatsning. För att möta kraven på höjda studieresultat, ökad likvärdighet och förbättrad elevhälsa behöver vi forskning, erfarenhet och rätt verktyg. Det går inte längre att göra som vi alltid har gjort. Den här utbildningen ger dig redskapen och kunskaperna som behövs för att göra investeringen hållbar in i framtiden.

Vi riktar oss till dig som arbetar med att beställa ny- eller ombyggnad av skola. Du är lokalstrateg, vill bli lokalstrateg eller på annat sätt bidrar till planeringen av nya och ombyggda skolor. Vad ska man tänka på? Vilka är de mest avgörande frågorna och faktorerna? Genom att bli ett kunnig beställare försäkrar du dig om att investeringen blir både pedagogiskt och ekonomiskt hållbar. Vid fem tillfällen (tvådagarsträffar) varvas föreläsningar, skolbesök, workshops och diskussioner. Du får möjlighet att lära av andras exempel och nätverka med kollegor och sakkunniga inom området. Mellan träffarna erbjuds rådgivning kring skarpa projekt.

OBS! Det finns möjlighet för ytterligare en skolhuvudman att ansluta till utbildningen trots att den har startat. Hör av er till magnus@byggaskola.se.

Läs mer!


Workshopsserie med start den 12 mars 2018

Buzzwords när man planerar nya skolor – vad menar vi egentligen?!

”Vi vill ha en skola som är flexibel, trygg, hållbar, tillgänglig och med framtidens lärmiljö. Kan ni fixa det åt oss?…”

Innan man kan förklara för någon annan vad man menar behöver man ofta göra det tydligt för sig själv. Det är särskilt viktigt när man bollar med begrepp som kan tolkas väldigt olika. Det finns idag ett antal begrepp som får stort utrymme i diskussionerna vid ny- och ombyggnation av skola. För att beställaren – ofta kommunen – ska få vad den önskar krävs att man först orienterar sig kring olika sätt att tolka ordet eller begreppet och sedan kommer fram till sin egen tolkning – först då kan arkitekt, byggare och andra inblandade förstå vad man menar – på riktigt!

Forum Bygga Skola erbjuder under 2018 workshops kring fem sådana begrepp som ett led i att stötta skolhuvudmännen att bli ännu bättre beställare av skola.

Trygghet: den 12 mars  · Hållbarhet: 28 mars  · Flexibilitet: den 11 april  · Digitalisering: den 20 april  · Tillgänglighet: den 25 april

OBS! Det finns även möjlighet att Forum Bygga Skola håller workshopen på annan plats och tid för en specifik skolhuvudman eller i annat sammanhang – hör av er för att boka!

Läs mer och anmälan här!


12 mars 2018

Vad är en trygg skola, egentligen?
Trygghet är ett buzzword i dagens skoldiskussioner. Men vad menar vi egentligen?

Det är inte ovanligt att ordet trygg och trygghet finns med i beställningen när en ny skola ska byggas idag. Men ordet tolkas ofta olika av olika personer och olika yrkesgrupper varför det är viktigt att definiera vad man menar med ordet i varje specifikt projekt.

Välkommen till en workshop där du dels får höra om några olika konkreta sätt att skapa trygghet och dels en diskussionsdel där du tillsammans med andra får resonera om olika sätt att se på en trygg skola och trygga lärmiljöer. Hur ska ni formulera er i ert projekt?

Till varje workshop är några personer inbjudna att kort ge sin tolkning av begreppet. Utöver det kommer några ytterligare personer att finnas med via filminspelningar. Allt för att få flera olika infallsvinklar att diskutera utifrån. Här medverkar bland andra: Eva Arwidsson, rektor på Raoul Wallenbergskolan Järvastaden, Karolina Lorentzi, arkitekt Tengboms, Hans Flygare, Lärarförbundet och Peter Lippman, arkitekt och skolutvecklare.

Tid och plats: den 12 mars klockan 8.30-12.00 hos Tengbom, Katarinavägen 15, Stockholm. Anmälan senast den 8 mars.

Läs mer här!


14 mars klockan 10.30-12.00

Vad krävs för att en skola ska skapa välbefinnande? Föreläsning och diskussion med Thorbjörn Laike, professor i miljöpsykologi

Hur påverkas vi – elever och personal – av skolans miljö? Vad krävs för att skapa goda möjligheter till inlärning? Ljus, ljud, luft, färger… Välkommen att lyssna på Thorbjörn Laike, professor i miljöpsykologi vid Lunds tekniska högskola. Thorbjörn har lång erfarenhet av forskning kring hur inomhusmiljön påverkar oss människor. Vilka saker bör man tänka extra mycket på när man planerar och utvecklar skolor och lärmiljöer? Spännande och viktiga frågor som Thorbjörn ger sin syn på i denna föreläsning.

Föreläsningen är en del av utbildningen Att beställa skola. Det finns några platser kvar till föreläsningen. Pris för föreläsningen: 460 kr + moms. Anmälan till magnus@byggaskola.se

Tid och plats: den 14 mars klockan 10.30-12.00 i Skanskas lokaler i Hyllie, Malmö. Skrivaregatan 1, Malmö.

Läs mer om utbildningen Att beställa skola!


14 mars klockan 13.00-14.30

Studiebesök på Hyllievångsskolan, Malmö. Skolan invigdes i september 2017 och är nu nominerad till Årets bygge 2018

Kunskapscentrum, skola, aktivitetspark, skatepark, skolan mitt i byn… Välkommen att följa med på studiebesök på en av landets nyaste skolor – men som varit igång tillräckligt länge för att elever och personal ska ha en idé om vad som fungerar bra och vad som fungerar sämre.

Studiebesöket är en del av utbildningen Att beställa skola. Det finns några platser kvar till studiebesöket. Pris: 260 kr + moms. Anmälan till magnus@byggaskola.se

Tid och plats: den 14 mars klockan 13.00-14.30, Ymers gata 4, Hyllie, Malmö.

Läs mer om utbildningen Att beställa skola!


15 mars klockan 10.30-11.30

Hur skapar man utemiljöer för hälsa och lärande i skolan? Föreläsning och diskussion med Märit Jansson, docent i landskapsplanering på SLU

Välkommen att lyssna på Märit Jansson, docent i landskapsplanering på SLU. Märit forskar kring hälsa, delaktighet och hur barn upplever sin utemiljö.

Föreläsningen är en del av utbildningen Att beställa skola. Det finns några platser kvar till föreläsningen. Pris för föreläsningen: 460 kr + moms. Anmälan till magnus@byggaskola.se

Tid och plats: den 15 mars klockan 10.30-11.30 hos Skanska i Hyllie. Skrivaregatan 1.

Läs mer om utbildningen Att beställa skola!


28 mars 2018

Vad är en hållbar skola, egentligen?
Hållbarhet är ett buzzword i dagens skoldiskussioner. Men vad menar vi egentligen?

Det är inte ovanligt att ordet hållbar finns med i beställningen när en ny skola ska byggas idag. Men ordet tolkas ofta olika av olika personer och olika yrkesgrupper varför det är viktigt att definiera vad man menar med ordet i varje specifikt projekt.

Välkommen till en workshop där du dels får höra om några olika konkreta sätt att arbeta med hållbarhet och dels en diskussionsdel där du tillsammans med andra får resonera om olika sätt att se på hållbarhet då man planerar, bygger och driver skola. Hur ska ni formulera er i ert projekt?

Till varje workshop är några personer inbjudna att kort ge sin tolkning av begreppet. Utöver det kommer några ytterligare personer att finnas med via filminspelningar. Allt för att få flera olika infallsvinklar att diskutera utifrån. Här medverkar bland andra: Ivana Kildsgaard, hållbarhetsansvarig på LINK arkitektur, Åse Dannestam, hållbarhetsutvecklare Eslövs kommun och Emma Färje Jones på Skanska.

Tid och plats: den 28 mars klockan 8.30-12.00 hos LINK arkitektur, Lumaparksvägen 7, Stockholm. Anmälan senast den 19 mars.

Läs mer här!


11 april 2018

Vad är en flexibel skola, egentligen?
Flexibilitet är ett buzzword i dagens skoldiskussioner. Men vad menar vi egentligen?

Det är inte ovanligt att ordet flexibel finns med i beställningen när en ny skola ska byggas idag. Men ordet tolkas ofta olika av olika personer och olika yrkesgrupper varför det är viktigt att definiera vad man menar med ordet i varje specifikt projekt.

Välkommen till en workshop där du dels får höra om några olika konkreta sätt att skapa flexibilitet och dels en diskussionsdel där du tillsammans med andra får resonera om olika sätt att se på en flexibel skola och flexibla lärmiljöer. Hur ska ni formulera er i ert projekt?

Till varje workshop är några personer inbjudna att kort ge sin tolkning av begreppet. Utöver det kommer några ytterligare personer att finnas med via filminspelningar. Allt för att få flera olika infallsvinklar att diskutera utifrån. Här medverkar bland andra: Filiz Coskun, arkitekt White, Frida Brismar Pålsson på Paradis produktion, Helén Örtegren på SKL och Peter Lindberg, OneDayWall.

Tid och plats: den 11 april klockan 8.30-12.00 hos White, Östgötagatan 100, Stockholm.  Anmälan senast den 3 april.

Läs mer här!


20 april 2018

Vad är en digitaliserad skola, egentligen?
Digitalisering är ett buzzword i dagens skoldiskussioner. Men vad menar vi egentligen?

Det är inte ovanligt att ordet digtalisering eller ”framtidens lärmiljöer” finns med i beställningen när en ny skola ska byggas idag. Begreppet digitalisering tolkas ofta olika av olika personer och olika yrkesgrupper varför det är viktigt att definiera vad man menar med ordet i varje specifikt projekt.

Välkommen till en workshop där du dels får höra om några olika konkreta sätt att arbeta med skolans digitalisering och dels en diskussionsdel där du tillsammans med andra får resonera om olika sätt att se på begreppet och olika tolkningars konsekvenser. Hur ska ni formulera er i ert projekt?

Till varje workshop är några personer inbjudna att kort ge sin tolkning av begreppet. Utöver det kommer några ytterligare personer att finnas med via filminspelningar. Allt för att få flera olika infallsvinklar att diskutera utifrån. Här medverkar bland andra: Elisabet Ingemarsson, rektor Sjölunda skola i Lidköping, Helena Kvarnsell, lärare Björknässkolan i Nacka och Johan Lindström, ansvarig skola Advania.

Tid och plats: den 20 april klockan 8.30-12.00 hos Skanska, Warfvinges väg 25, Stockholm. Anmälan senast den 11 april.

Läs mer här!


25 april 2018

Vad är en tillgänglig skola, egentligen?
Tillgänglighet är ett buzzword i dagens skoldiskussioner. Men vad menar vi egentligen?

Det är inte ovanligt att ordet tillgänglig finns med i beställningen när en ny skola ska byggas idag. Dels finns det ju lagar och regler som styr, men ambitionerna kan även gå utöver det. Ordet tolkas ofta olika av olika personer och olika yrkesgrupper varför det är viktigt att definiera vad man menar med ordet i varje specifikt projekt.

Välkommen till en workshop där du dels får höra om några olika konkreta sätt att skapa tillgänglighet och dels en diskussionsdel där du tillsammans med andra får resonera om olika sätt att se på en tillgänglig skola och tillgängliga lärmiljöer. Hur ska ni formulera er i ert projekt?

Till varje workshop är några personer inbjudna att kort ge sin tolkning av begreppet. Utöver det kommer några ytterligare personer att finnas med via filminspelningar. Allt för att få flera olika infallsvinklar att diskutera utifrån. Här medverkar bland andra: Gunilla Fällman från Specialpedagogiska Skolmyndigheten SPSM, Åsa Machado, arkitekt Origo arkitekter, Hans Flygare, Lärarförbundet och Frida Brismar Pålsson, Paradis produktion.

Tid och plats: den 25 april klockan 8.30-12.00 i hörsalen hos Sweco på Gjörwellsgatan 22, Stockholm. Anmälan senast den 17 april.

Läs mer här!


8 maj i Sundsvall

Samtal Bygga Skola – om processen att planera för ny skola och om vad flexibilitet är – egentligen!

Hur ser processen att planera och bygga en skola ut? Vilka är de viktigaste frågorna man inte bör missa att ställa sig innan man går till upphandling? Hur resonerar dina kollegor hos andra skolhuvudmän kring olika vägval och satsningar?

Samt – vad menar vi egentligen då vi pratar om flexibilitet i skolan? Tänker vi möjligheter i undervisningen, tänker vi likvärdighet, i hur hustet kan förändras idag eller hur huset kan förändras när det inte längre ska vara en skola?

Välkommen till en halvdag som genom föreläsning och diskussioner syftar till att stödja dig att bli en bättre beställare av skola.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering och folkvalda.

Var och när? Vi börjar med kaffe kl 8.30. Programmet pågår mellan kl 9.00-12.00. Kommunhuset i Sundsvall.

Anmälan till magnus@byggaskola.se  Fem platser kvar!

Läs mer…


16 maj klockan 13.30-15.00

S som i skola. Studiebesök på Landamäreskolan, Göteborg.

Formad som bokstaven S och byggd nästan helt i trä, med fasad av furu, inredning i björk och ask och med sedumväxter på taket. Välkommen att följa med till nybyggda Landamäreskolan i Biskopsgården, en av Sveriges kanske mest spektakulära skolbyggnader med plats för 400 elever.

Pris: 260 kr + moms. Anmälan till magnus@byggaskola.se

Tid och plats: den 16 maj klockan 13.00-14.30, Daggdroppegatan 28, Göteborg.


17 maj klockan 10.00-12.00

Hur kan vi ge eleverna inflytande i planeringsprocessen? Föreläsning och diskussion med Mania Teimouri och Mie Svennberg

Vad kan vi vinna på att låta elever och personal i verksamheten vara med och ge input i planeringen av en ny skola? Vilka metoder finns och hur fungerar de? Välkommen att lyssna på Mania Teimouri, Arkitekturkonsulent, barn och unga, Kultur i Väst samt Mie Svennberg, utvecklingsledare Göteborgs stad. De har lång erfarenhet av att arbeta med deltagandeprocesser i skol- och förskoleprojekt.

Föreläsningen är en del av utbildningen Att beställa skola. Det finns några platser kvar om man endast vill gå på föreläsningen. Pris för föreläsningen: 250 kr + moms. Anmälan till magnus@byggaskola.se

Tid och plats: den 17 maj klockan 10.00-12.00 i Tengboms nya lokaler i Göteborg, Stora Nygatan 1.


30 maj – 1 juni 2018

Studieresa till Danmark
Hur ska ett klassrum se ut? Hur använder vi ytorna på smartaste sätt?

Danmark har länge ansetts varit ett föregångsland när det gäller skolarkitektur. Följ med över sundet, besök skolor, träffa skolutvecklare, arkitekter och forskare. Vad tar du med hem till Sverige? Fokus för studieresan är vad olika lärmiljöer ger för möjligheter och hur vi på smartaste sätt kan utnyttja skolans ytor – inne som ute.

Läs mer här!


3 juli 2018

Hur få ett skolhus att fungera över lång tid? Hur få ut det mesta ur skatteinvesteringen?
Ett rundabordssamtal i Almedalen 2018 för att dela erfarenheter och inspireras.

Hur kan man tänka kring livscykeln för ett skolhus? Vilka idéer finns för hur huset kan anpassas till en föränderlig framtid? Vilka konkreta erfarenheter finns? Vilken roll spelar satsningar på social hållbarhet för livscykelperspektivet? Välkommen att delta på ett rundabordssamtal i samband med årets Almedalsvecka. Hur tänker ledande politiker och tjänstemän från andra kommuner? Vad vill du berätta för dem?

Läs mer här!


12 september klockan 13.30-16.00 i Stockholm

Hur ska vi planera och bygga framtidens klassrum? Föreläsning och diskussion med Peter Barrett och Lucinda Barrett

Det omfattande forskningsprojektet Clever Classrooms visar vad som gör skillnad och vad som fungerar i ett klassrum. Hur kan vi använda den kunskapen när vi planerar för framtidens lärmiljöer? Vilka konkreta lösningar är värda att ta med oss när vi bygger nya skolor? Välkommen att lyssna på professor Peter Barrett och dr Lucinda Barrett (University of Salford och Oxford, Storbritannien). Peter och Lucinda var de som genomförde projektet Clever Classrooms, och de har lång erfarenhet av att forska kring lärmiljöer.

Pris för föreläsningen, efterföljande diskussion samt fika: 450 kr + moms. Anmälan till magnus@byggaskola.se

Tid: den 12 september klockan 13.30-16.00. Plats: i centrala Stockholm, meddelas innan sommaren.

Läs Clever Classrooms.


13 september klockan 10.30-11.30 i Kinnarp

Hur ska vi planera och bygga framtidens klassrum? Föreläsning med Peter Barrett och Lucinda Barrett

Det omfattande forskningsprojektet Clever Classrooms visar vad som gör skillnad och vad som fungerar i ett klassrum. Hur kan vi använda den kunskapen när vi planerar för framtidens lärmiljöer? Vilka konkreta lösningar är värda att ta med oss när vi bygger nya skolor? Välkommen att lyssna på professor Peter Barrett och dr Lucinda Barrett (University of Salford och Oxford, Storbritannien). Peter och Lucinda var de som genomförde projektet Clever Classrooms, och de har lång erfarenhet av att forska kring lärmiljöer.

Efter föreläsningen finns möjlighet att ta del av Kinnarps workshopmiljö för nya arbetsplatser och skolor. Mer information om det under våren.

Anmälan till magnus@byggaskola.se

Läs Clever Classrooms.


13 september klockan 14.00-15.00 i Kinnarp

Vad krävs för att uppnå en hållbar skola med hållbara interiörer? Föreläsning med Ivana Kildsgaard, hållbarhetschef på LINK arkitektur

Ivana Kildsgaard är arkitekt, miljöingenjör, forskare samt ordförande i 100-gruppen, med en gedigen erfarenhet av hållbarhetsfrågor. Vad anser hon är viktigt att tänka på när vi ska inreda en skola?

Innan föreläsningen finns möjlighet att ta del av Kinnarps workshopmiljö för nya arbetsplatser och skolor. Mer information om det under våren.

Anmälan till magnus@byggaskola.se


24 oktober 2018

En förvaltare att hålla i handen
När kommunen inte längre äger skolhuset – hur ska en trygg förvaltare vara?

Med största sannolikhet – bland annat på grund av svårigheten att själva finansiera alla nya och ombyggda skolhus – kommer fler kommuner att hyra skollokaler. Vilka krav kan och bör man ställa på de som istället kommer att äga och förvalta? Hur kan man känna sig trygg med att kommunen har möjlighet att påverka framtida utveckling och förändring av lokalerna, till exempel? Välkommen till ett rundabordssamtal som lyfter olika aspekter av detta.
Tid och plats: den 24 oktober klockan 13.00-16.30 i centrala Stockholm. Vill du sitta med runt bordet och diskutera detta? Hör av dig till magnus@byggaskola.se


12 november klockan 14.30-16.00 i Umeå

Upphandlingens möjligheter och utmaningar, med Johan Lagerlöf, jurist Skanska, och Magnus Vidänge, entreprenad- och upphandlingskonsult

Vilken upphandlingsform ska ni välja för ert skolprojekt? Vilka krav kan ni ställa i upphandlingen? Svaren på det styrs såklart av vad ni vill åstadkomma med projektet och i vilken grad ni vill arbeta tillsammans med arkitekt, byggare med flera under planering och genomförande. Välkommen till en workshop och föreläsning där dels grunderna förklaras och dels olika case diskuteras.

Deltagaravgift: 300 kronor + moms. Anmälan till magnus@byggaskola.se

Plats: i centrala Umeå, meddelas senast september.


20 november 2018

Arena Bygga Skola 2018 – på spaning efter framtidens skola

Arena Bygga Skola är Sveriges nya årliga mötesplats för alla oss som är med och planerar, bygger och driver skolor. Vi spanar efter framtidstrender, pratar om olika lösningar och nätverkar. Mer information publiceras inom kort, och anmälan öppnas den 10 april.

Tid och plats: heldag med avslutande kvällsmingel den 20 november i Malmö.

Läs mer!


Under 2018 planeras även:

Studieresa till Norge

Under hösten arrangeras en resa till Norge. Erfarenheterna från studieresorna till Finland och Danmark har gett mersmak. Vad kan våra andra grannar lära oss!?

Nätverksträff forskning – vilken forskning finns och vilken bör initieras?

Möte med forskare och praktiker – ett nätverk med syfte att synliggöra den forskning som finns och vilken som saknas. Allt i syfte att göra den forskning som finns mer lättillgänglig och täppa till de luckor som finns.

En stol, en soffa eller en FatBoy – det är frågan!

Workshop kring betydelsen av att tänka inredning tidigt i processen, både för ekonomi, förvaltning, undervisning och flexibilitet.

Förstå den lärmiljö ni har nu – ett beslutsunderlag för nybyggnation!

Vi genomför gåturer på ett antal skolor runt om i Sverige. Hör av er om ni är intresserade!

Studiebesök på Tiundaskolan i Uppsala

Tiundaskolan i Uppsala slår upp portarna i augusti 2018. Välkommen att följa med på studiebesök i höst!

Hur kan en process som tar komplexiteten på allvar se ut?

Om alla som borde vara med är det och om alla frågor som borde ställas ställs för att ha ett så bra underlag som möjligt inför en upphandling av en skola – hur kan en sådan process se ut? Vem har mandatet att starta processen och vilka bör bjudas in? Ett seminarium där förslag presenteras och en kommun beskriver hur de arbetat med sin process.

Samutnyttjande av resurser – på plats eller mobilt

Bibliotek, labb, restaurang/kafeteria, gymnastiksal, skickliga föreläsare… listan kan göras lång över de resurser som skolor kan dela – kanske också med närliggande samhället. Vilka erfarenheter och möjligheter finns kring detta?

Projektet En skola med en tanke

Under två år ges möjlighet att tillsammans med andra skolhuvudmän utmana sig att tänka nytt och brett – för er som vet att ni måste bygga nya skolor i framtiden och bestämmer er för att göra hemläxan ordentligt i god tid. Projektet presenteras under våren 2018.

Samtal bygga skola 2018

En ny omgång med samtal mellan skolhuvudmän på olika platser runt om i Sverige. Program för hösten presenteras i maj.

 


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!