HELA KALENDARIET

Kalendariet

Här hittar du de aktiviteter som arrangeras av Forum Bygga Skola och samarrangemang med partners med flera. Har du förslag på samarrangemang – hör gärna av dig!


21 mars Tengbom talk i Malmö

Skolan mitt i byn

Inbjudan till frukostseminarium: 
Vilka typer av lärmiljöer behöver vi framöver? Hur ska vi tänka för att de ska användas fler timmar på dygnet? Vad menar vi mer konkret när vi säger att vi vill öka lokaleffektiviteten i skolorna? Vad är önskvärt – och vad är möjligt?!

Välkommen till ett frukostseminarium om skolans lärmiljöer. Ellen Persson, ansvarig för skolutveckling på Tengbom Öresund, inleder med en kort presentation för att väcka olika tankar och frågeställningar. Bland andra medverkar också Ann-Sofie Eriksson (projektledare från Ystad) för att berätta om det pågående skolprojektet ”Källan”. Hur har de tänkt kring dessa frågor där?

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare m fl. Samtal under ledning av Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Var och när? Den 21 mars  klockan 8.00-10 på Arenagatan 20, Hyllie, Malmö. Vi börjar med frukost!

Här anmäler du dig!  Begränsat antal platser. Ingen deltagaravgift.


22 mars Nätverksträff  i Skellefteå

Framtidens skollokaler – vilka behov finns och hur möter vi dem?

I vilka lokaler kommer vi att arbeta i framöver? Hur ser ett klassrum ut? Hur kan skolan organiseras för att möjliggöra nya sätt att se på lärmiljöerna? En hel del vet vi redan och en del är vi själva med och påverkar hur det ska bli. Hur resonerar dina kollegor hos andra skolhuvudmän kring olika vägval och satsningar?

Vi gör först en gemensam omvärldsspaning kring skollokaler i stort – kommer undervisningen att bedrivas på andra ställen än i den traditionella skolan, hur kan t ex samnyttjande och digitalisering påverka? Och därefter diskuterar vi för- och nackdelar med olika typer av lärmiljöer inom skolan i förhållande till de behov vi ser framöver (klassrummet, hemvistet, utemiljön, korridoren…). För- och nackdelar i förhållande till dels hur vi fungerar som människor och dels vilka lärsituationer skolan bör erbjuda.

Välkommen till en halvdag som genom föreläsning och diskussioner syftar till att stödja dig att bli en bättre beställare av skola.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare m fl.

Var och när? Stadshuset, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå. Vi börjar med kaffe kl 9.30. Programmet pågår mellan kl 10.00-13.00 (vi avslutar med gemensam lunch klockan 12).

Anmälan till magnus@byggaskola.se 350 kronor + moms för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 1100 kronor + moms. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 15 mars.

Läs mer om nätverksträffarna!


25 mars Studiebesök på Frederiksbjerg skole, Danmark 

Rörelse och hälsa – när fysisk miljö och pedagogiken samspelar

Välkommen att följa med ActiveSchool på studiebesök på skolan med klätterväggar och andra lösningar för att främja rörelse i skolan. Rundvandring och samtal med pedagoger.

Läs mer om resan!


28 mars Studiebesök i Knivsta och Sollentuna

Tre studiebesök på en dag – skolutvecklingens Kinderägg

Välkommen att följa med Skolhusgruppen på tre studiebesök under en dag. Med buss besöker de Adolfsbergsskolan och Lustigkulla förskola i Knivsta och Skälbyskolan i Sollentuna.

Läs mer och anmälan!


2 april klockan 9.00-12.00 på Kvibergsskolan i Göteborg

Att optimera en lärmiljö. Hur kan små förändringar ge stora resultat?

Vad är det som gör att en lärmiljö fungerar? Hur kan vi med små förändringar hitta nya lösningar för undervisning, trygghet och inkludering? Välkommen till en workshop med den amerikanske arkitekten, forskaren och skolutvecklaren Peter Lippman där vi diskuterar, möblerar om och delar erfarenheter och tankar. Med utgångspunkt i erfarenheter från flera olika kontinenter tar Peter Lippman med oss på en upptäcktsfärd i de viktiga aspekterna att tänka på när vi utformar våra lärmiljöer. Här kan du läsa om Peter Lippman.

I samband med workshopen finns möjlighet att se den helt nystartade Kvibergsskolan F-3. Rektor Mikael Parknäs visar runt.

Plats: Kvibergsskolan, F-3, Göteborg. Anmälan nu öppen. Fåtal platser kvar. Anmälan är bindande (kan överlåtas till annan person vid förhinder). Deltagaravgift 700 kr + moms för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk, 1200 kr + moms för övriga.


3 april klockan 9.00-12.00 på Påskagängets skola i Dalby, Lund

Att optimera en lärmiljö. Hur kan små förändringar ge stora resultat?

Vad är det som gör att en lärmiljö fungerar? Hur kan vi med små förändringar hitta nya lösningar för undervisning, trygghet och inkludering? Välkommen till en workshop med den amerikanske arkitekten, forskaren och skolutvecklaren Peter Lippman där vi diskuterar, möblerar om och delar erfarenheter och tankar. Med utgångspunkt i erfarenheter från flera olika kontinenter tar Peter Lippman med oss på en upptäcktsfärd i de viktiga aspekterna att tänka på när vi utformar våra lärmiljöer. Här kan du läsa om Peter Lippman.

Plats: Påskagängets skola i Dalby, ca en mil utanför Lund. Anmälan nu öppen. Begränsat antal platser och anmälan är bindande (kan överlåtas till annan person vid förhinder). Deltagaravgift 700 kr + moms för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk, 1200 kr + moms för övriga.


4 april klockan 12.30-15.30 på nya Tiundaskolan i Uppsala

Inredning och lärmiljö. Hur kan små förändringar ge stora resultat? Rundvandring på skolan.

Välkommen på visning av den nybyggda Tiundaskolan i Uppsala. Vi får se skolan och höra om hur planeringen av den gick till. Vi har sedan en workshop med den amerikanske arkitekten, forskaren och skolutvecklaren Peter Lippman. Vad är det som gör att en lärmiljö fungerar? Med vilka enkla medel kan du som lärare och rektor förändra den och vad är det du bör vara extra uppmärksam på? Med utgångspunkt i erfarenheter från flera olika kontinenter tar Peter Lippman med oss på en upptäcktsfärd i de viktiga aspekterna att tänka på när vi utformar våra lärmiljöer. Här kan du läsa om Peter Lippman.

Plats: nybyggda Tiundaskolan i Uppsala. Anmälan öppen. Begränsat antal platser och anmälan är bindande (kan överlåtas till annan person vid förhinder). Deltagaravgift hela passet 700 kr + moms för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk, 1200 kr + moms för övriga. Endast rundvandring 250 kr + moms.


4 april Studiebesök på Lugnets skola, Hammarby sjöstad

Att bygga och driva skola i en ny stadsdel.

Välkommen att följa med på ett studiebesök på Lugnets skola i Hammarby sjöstad i Stockholm. Skolans ledning och personal från SISAB visar runt och berättar. Studiebesöket är öppet för deltagare på nätverksträffen den 5 april.

Tid och plats: den 4 april klockan 15.00-16.30, Lugnets Allé 66 Stockholm.

Anmälan till nätverksträffen och studiebesöket är nu öppen.

Läs mer om nätverksträffen!


4 april Studiebesök på Herrestaskolan, Järfälla

En skola i massivträ med idrottshall och skolgård öppen för alla.

Välkommen att följa med på ett studiebesök på Herrestaskolan i Barkabystaden, Järfälla. Arkitekt från Liljewall arkitekter visar runt och berättar. Studiebesöket är öppet för deltagare på nätverksträffen den 5 april.

Tid och plats: den 4 april klockan 15.00-16.30, Karlslundsvägen 25, Järfälla.

Anmälan till nätverksträffen och studiebesöket är nu öppen.

Läs mer om nätverksträffen!


4 april Studiebesök på Fredriks yrkesgymnasium, Haninge

Hur fungerar en av landets största gymnasieskolor med fler än 2000 elever?

Välkommen att följa med på ett studiebesök på Fredriks yrkesgymnasium, Fredrika Bremergymnasiet, i Haninge. Skolans ledning och arkitekt från Cedervall arkitekter visar runt och berättar. Studiebesöket är öppet för deltagare på nätverksträffen den 5 april.

Tid och plats: den 4 april klockan 15.00-16.30, Dalarövägen 62–64 i Handen.

Anmälan till nätverksträffen och studiebesöket är nu öppen.

Läs mer om nätverksträffen!


5 april Nätverksträff  heldag i Stockholm

Hur stor ska en skola vara och hur mycket får den kosta? Vad kan vi lära av varandra om partnering? Vilka är de viktigaste sakerna att tänka på i ett skolprojekt?

Vilka olika lösningar finns det kring kostnadseffektiva lösningar av skolans lokaler? Hur många kvadratmeter behöver varje elev för att det ska bli en bra skola? En hel del vet vi redan och en del är vi själva med och påverkar hur det ska bli. Hur ser erfarenheterna ut kring partnering och skolprojekt? Hur resonerar dina kollegor hos andra skolhuvudmän kring olika vägval och satsningar?

Du får även lyssna till arkitekten och skolutvecklaren Peter C Lippman som ger sin syn på de tre viktigaste sakerna man bör tänka på. Håller du med honom?

Välkommen till en heldag med föreläsning, diskussioner och workshops. Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare m fl.

Var och när? Odengatan 65, Stockholm. Vi börjar med kaffe från klockan 08.30. Programmet pågår mellan kl 9.30-15.15, därefter fikamingel till klockan 16.00.

För deltagarna finns även möjlighet att följa med på studiebesök dagen innan, den 4 april. Information om det hittar du via länken längst ner.

Anmälan till magnus@byggaskola.se OBS – endast öppet för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Deltagaravgift: 550 kronor + moms. Sista anmälningsdag den 20 mars.

Läs mer…


9-12 april 2019

Studieresa till New York City

”Lessons Learned, Alternative Learning Programs and Learning from the New York City School Construction Authority”. Följ med över Atlanten, besök skolor, träffa skolutvecklare, arkitekter och forskare. Vad tar du med hem till Sverige? Anmälan till resan är nu öppen.

Läs mer om resan och anmälan här!


11 april i Malmö

En tillgänglig lärmiljö, NPF i skolan – hur gör man?

Sweco bjuder in till seminarium om tillgängliga utbildningslokaler för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Var och när? Den 11 mars  klockan 13.00-16 i Swecohuset på Drottningtorget 14 i Malmö.

Mer information om program och anmälan!


2 maj Nätverksträff via nätet

Hur kan den säkra skolan kombineras med den öppna skolan?

Allt fler talar om att skolan ska vara en del av samhället, att skolans resurser ska erbjudas organisationer och andra så att huset blir en levande mötesplats fler timmar av dygnet. Hur kan det gå hand i hand med behoven av säkerhet och trygghet? Vilka saker kring säkerhet kan man inte göra avkall på och samtidigt öppna skolan mot samhället? Välkommen till ett samtal där vi träffas via nätet.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare m fl.

Var och när? Var du vill så länge du har en bra uppkoppling och ett konto på Google (vi använder Google Hangout för mötet)Vi börjar med en kaffe eller te på egen hand under tiden vi kopplar upp oss. Klockan  kl 14.00-16.00 pågår samtalet under ledning av Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen kostnad. Öppet för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk. Max två personer per medlem. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 24 mars.

Läs mer…


7 maj Nätverksträff på Kosteröarna, Strömstads kommun

Skolan som kraft för att skapa en attraktiv kommun?

Många svenska kommuner arbetar med att vara attraktiva som platser att bo på och arbeta i. Skolan är ofta en avgörande fråga för många när de ska besluta sig om att flytta till en ny plats – eller bo kvar. Hur kan skolan bli en positiv kraft? Hur kan man tänka annorlunda kring skolan som helhet och hur man organiserar sig?

Hur resonerar dina kollegor hos andra skolhuvudmän kring olika vägval och satsningar? Välkommen till en halvdag som genom föreläsning och diskussioner syftar till att stödja dig att bli en bättre utvecklare och beställare av skola. Skolan på Sydkoster är ett av case samtalet komma att utgå ifrån.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, skolutvecklare, arkitekter, byggare, inredare m fl.

Var och när? Naturrum, Sydkoster, Strömstads kommun. Vi börjar med kaffe kl 12.45. Programmet pågår mellan kl 13.00-15.00. (Båt går klockan 12.00 från Strömstad. Det går även tidigare båtar. Båtar tillbaka till Strömstad går klockan 15.20 samt 17.00) Före eller efter finns möjlighet att ta del av vackra Kosteröarna.

Anmälan till magnus@byggaskola.se 150 kronor + moms för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 650 kronor + moms. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 24 april.

Läs mer…


1 juli klockan 14.30-16.00 under Almedalsveckan, Visby

En klass, en grupp eller en årskurs. Erfarenheter och tankar kring att organisera en skola för bästa resultat.

Hur organiserar vi en skola på bästa sätt? Är klassen och klassrummet alltid det optimala? Vilka alternativ finns det för att organisera elever, lärare och annan personal? Vilka möjligheter och begränsningar ger de fysiska lokalerna? Flera skolor runt om i Sverige organiserar sig idag på ett annorlunda sätt än tidigare. Vad är anledningen till deras beslut? Hur deras erfarenheter ut? Varför är det bra att känna till detta då man planerar för skolutveckling och kommunens/skolhuvudmannens fastigheter?

Välkommen till ett rundabordssamtal där vi lyssnar på erfarenheter och vädrar våra tankar.

Plats: Rådhuset i Visby.

Begränsat antal platser, ingen kostnad. Vill du delta? Kontakta Magnus Anclair.


Utbildningsprogram, ny omgång med start september 2019

Att planera för en ny skola

Att planera för en skola är ett stort samhällsansvar och en ekonomisk jättesatsning. För att möta kraven på höjda studieresultat, ökad likvärdighet och förbättrad elevhälsa behöver vi forskning, erfarenhet och rätt verktyg. Det går inte längre att göra som vi alltid har gjort. Den här utbildningen ger dig redskapen och kunskaperna som behövs för att göra investeringen hållbar in i framtiden.

Vi riktar oss till dig som arbetar med att från olika vinklar planera en ny- eller ombyggnad av skola. Vad ska man tänka på? Vilka är de mest avgörande frågorna och faktorerna? Genom att bli kunnig försäkrar du dig om att investeringen blir både pedagogiskt och ekonomiskt hållbar. Vid fyra tillfällen (tvådagarsträffar) varvas föreläsningar, skolbesök, workshops och diskussioner. Du får möjlighet att lära av andras exempel och nätverka med kollegor och sakkunniga inom området. Utbildningen arrangeras av Paradis produktion och Forum Bygga Skola.

Intresseanmälan till utbildningen är nu öppen. Mer information om program mm publiceras under våren.


10 september – Nätverksträff i Uppsala

Att bygga nytt eller bygga om – det är frågan!

Hur ser våra behov ut? I vilket skick är befintliga skolor? När lönar det sig att bygga nytt och när är det smartare att bygga om? Hur ser olika erfarenheter ut? Hur resonerar dina kollegor hos andra skolhuvudmän kring olika vägval och satsningar?

Välkommen till en halvdag som genom föreläsning och diskussioner syftar till att stödja dig att bli en bättre beställare av skola.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare, skolutvecklare m fl.

Var och när? Uppsala – exakt plats meddelas i början av 2019. Vi börjar med kaffe kl 9.00. Programmet pågår mellan kl 9.30-12.00.

Anmälan till magnus@byggaskola.se 150 kronor + moms för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 1100 kronor + moms. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 30 augusti.

Läs mer…


24-26 september – studieresa till Finland

Finlands skolor – framgångsfaktorer bakåt och trender framåt

Välkommen att följa med på en studieresa till Finland. Vi besöker skolor, träffar forskare och skolutvecklare och undersöker hur trender ser ut inom skolarkitektur och inredning. Program presenteras i april.

Den 24 september besöker vi och får en visning av det nybyggda och uppmärksammade nya centrumbiblioteket i Helsingfors. Man kan även välja att ansluta till Helsingfors på morgonen den 25 september.

Var och när? Helsingfors och Lahti. Tider, resplan mm meddelas i april.

Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se


15 oktober – Nätverksträff på Nya Brogårdaskolan, Bjuv

Från ax till limpa. Om processens måsten och fallgropar.

Hur ser processen ut hos olika skolhuvudmän från initiering av en skola till inflyttning? Vi försöker se vilka delar man absolut måste ha med och identifierar de delar där det lätt kan gå fel. Välkommen till en halvdag som genom föreläsning och diskussioner syftar till att stödja dig att bli en bättre beställare av skola.

Vi får även en chans att titta runt på den helt nystartade Nya Brogårdaskolan.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare, skolutvecklare m fl.

Var och när? Helsingborg – exakt plats meddelas i början av 2019. Vi börjar med kaffe kl 9.00. Programmet pågår mellan kl 9.30-12.00.

Anmälan till magnus@byggaskola.se 150 kronor + moms för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 1100 kronor + moms. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 7 oktober.

Läs mer…


16 oktober – DesignLab med ert skolprojekt, Malmö

Använd modeller för att testa olika idéer och lär er samtidigt av andra skolprojekt

Vi går igenom respektive skolprojekts övergripande idé och arbetar sedan med olika scenarios för organisation och fysisk planering. Ni arbetar omväxlande i ert eget projekt och tar sedan med de tankarna till ett gemensamt fiktivt projekt. Syftet är både att lära kring hur andra löser sina utmaningar och att komma vidare i planeringen av ert eget projekt.

En heldagsworkshop där vi använder metoden DesignLab, utvecklat av danska Autens. Workshopsledare är Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Målgrupp är personer inom kommunen/skolhuvudmannen som är inblandade i ett skolprojekt. D v s både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter och landskapsarkitekter.

Var och när? Studio Malmö i centrala Malmö. Vi börjar med kaffe kl 9.00. Programmet pågår mellan kl 9.30-16.00.

Anmälan till magnus@byggaskola.se

Läs mer!


25 oktober Nätverksträff via nätet

Social hållbarhet i skolprojekt.

Hållbarhet är ett av skolans buzzwords. Hur kan vi konkret arbeta med social hållbarhet i skolprojekt? Både i själva planerings- och byggdelen och då skolan är i bruk? Välkommen till ett samtal där vi träffas via nätet.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare m fl.

Var och när? Var du vill så länge du har en bra uppkoppling och ett konto på Google (vi använder Google Hangout för mötet)Vi börjar med en kaffe eller te på egen hand under tiden vi kopplar upp oss. Klockan  kl 13.00-15.00 pågår samtalet under ledning av Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen kostnad. Öppet för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk. Max två personer per medlem. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 16 oktober.

Läs mer…


21 november Nätverksträff  heldag i Göteborg

Flexibilitet, lärsituationer och en skola som verkar för mindre segregation.

Vi tar oss an begreppet flexibilitet – hur ska vi tolka det när vi pratar skola? Vi djupdyker i de olika lärsituationer som vi behöver skapa lärmiljöer för. Och vi ser hur man kan arbeta konkret för att motverka segregation i samhället. Hur kan skolan och skolhuset vara ett verktyg för det?

Välkommen till en heldag med föreläsning, diskussioner och workshops. Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare m fl.

Var och när? Brewhouse, Åvägen 24. Vi börjar med kaffe kl 9.00. Programmet för nätverksträffen pågår preliminärt mellan kl 9.30-16.00.

Anmälan till Magnus Anclair. Deltagaravgift 520 kr + moms för medlemmar i nätverket. OBS! Öppen endast för medlemmar i nätverket. Sista anmälningsdag den 5 november.

Läs mer om träffen i Göteborg!


4 december – Nätverksträff i Stockholm

Om rörelse i skolan. Vad vet vi om effekterna och vilka lösningar fungerar bäst för att öka rörelse i skolan?

Vi vet sedan länge att det är bra för oss att röra på oss. Vi vet också att inlärningen främjas av ökad rörelse. Nu rör det sig dessutom i frågan hur vi kan få elever att röra sig mer. Många projekt pågår just nu. Vilka av dessa fungerar bäst? Och hur kan vi tänka kring den övergripande fysiska planeringen av en skola för att främja rörelse? Välkommen till en halvdag med föreläsning och diskussioner.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare, skolutvecklare m fl.

Var och när? Stockholm – exakt plats meddelas under våren 2019. Vi börjar med kaffe kl 9.00. Programmet pågår mellan kl 9.30-12.00.

Anmälan till magnus@byggaskola.se 150 kronor + moms för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 700 kronor + moms. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 22 november.

Läs mer…


Workshops 2019

Buzzwords när man planerar nya skolor – vad menar vi egentligen?!

”Vi vill ha en skola som är flexibel, trygg, hållbar, tillgänglig och med framtidens lärmiljö. Kan ni fixa det åt oss?…”

Innan man kan förklara för någon annan vad man menar behöver man ofta göra det tydligt för sig själv. Det är särskilt viktigt när man bollar med begrepp som kan tolkas väldigt olika. Det finns idag ett antal begrepp som får stort utrymme i diskussionerna vid ny- och ombyggnation av skola. För att beställaren – ofta kommunen – ska få vad den önskar krävs att man först orienterar sig kring olika sätt att tolka ordet eller begreppet och sedan kommer fram till sin egen tolkning – först då kan arkitekt, byggare och andra inblandade förstå vad man menar – på riktigt!

Forum Bygga Skola erbjuder under 2019 workshops kring några sådana begrepp som ett led i att stötta skolhuvudmännen att bli ännu bättre beställare av skola.

Trygghet · Hållbarhet · Flexibilitet · Digitalisering · Tillgänglighet · Klassrum

Workshopen genomförs hos er, i era lokaler och med de personer ni önskar delta.

Läs mer och boka här!


Framåt planeras även:

Hur påverkar Barnkonventionen?

Riksdagen har beslutat att FN:s barnkonvention ska bli en del av svensk lag. Hur kan det komma påverka hur vi ska tänka när vi planerar för skolor? Forum Bygga Skola planerar ett kunskapsseminarium samt nätverksträff kring detta, preliminärt tidigt under 2020.

Studiebesök på Tiundaskolan i Uppsala

Tiundaskolan i Uppsala slog upp portarna i augusti 2018. Välkommen att följa med på studiebesök 2019 då skolan kommit igång med verksamheten!

Rörelse i skolan

Under våren 2020 arrangeras en nätverksträff med fokus på lösningar i den fysiska miljön och skolans organisering kring hur man kan öka och integrera fysisk rörelse i skolan.

Studieresa till Norge

Under våren 2020 arrangeras en resa till Norge. Erfarenheterna från studieresorna till Finland och Danmark har gett mersmak. Vad kan våra andra grannar lära oss!?

Förstå den lärmiljö ni har nu – ett beslutsunderlag för nybyggnation!

Vi genomför gåturer på ett antal skolor runt om i Sverige. Hör av er om ni är intresserade!

Arena Bygga Skola 2019

För andra gången arrangeras Arena Bygga Skola, hösten 2019.

 


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!