HELA KALENDARIET

Kalendariet

Här hittar du de aktiviteter som arrangeras av Forum Bygga Skola och samarrangemang med partners med flera. Har du förslag på samarrangemang – hör gärna av dig!

 

OBS! Forum Bygga Skolas verksamhet påverkas som så mycket annat av den pågående Corona-pandemin. De programpunkter som ligger publicerade i kalendariet har vi för avsikt att genomföra. I de fall vi ställer in eller flyttar fram arrangemang kontaktar vi alla anmälda samt uppdaterar kalendariet. Missa inte att flera av träffarna genomförs via telefon/Skype.


2 april – Nätverksträff via telefon

En skola utan möbler…

Ofta kommer frågan om skolans inredning och möbler in ganska sent då man planerar för en ny eller ombyggd skola. Vilka vinster är möjliga om den frågan kommer in tidigare i processen? Vad kan det bidra till utvecklingen av lärmiljöer och till skolans ekonomi? Var i den större planeringsprocessen bör möbler och inredning komma in?

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare, skolutvecklare m fl.

Var och när? Var du vill så länge du har en bra telefonuppkoppling. Vi börjar med en kaffe, te eller annat på egen hand innan Forum Bygga Skola ringer upp. Klockan  kl 13.00-14.30 pågår samtalet under ledning av Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen kostnad. Öppet för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk. Max två personer per medlem. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 31 mars.


22 april klockan 10.00-11.30 via webben: Föreläsning och diskussion

Planeringsprocessen och verksamhetens roll

Vilka frågor ska vi ställa oss när och till vilka? Hur ser en smart planeringsprocess ut? Hur lång tid behövs för de tidiga skedena? Och hur ska verksamheten komma till tals? Vi lyssnar till Ante Runnquist, skolutvecklare och skolhusplanerare, Growing Places.

Föreläsningen kan ses via webben och är öppen för alla.

Den är också en del av föreläsningsserien När delarna blir en helhet. Den ingår även i utbildningsprogrammet ”Att planera för en skola – när delarna blir en helhet” som pågår under hela 2020. Nu kan man också göra en intresseanmälan inför 2021. Mer information om utbildningsprogrammet hittar du här!

Anmälan: skriv till magnus.anclair@byggaskola.se Ingen avgift. Mer information om webbsändning kommer efter anmälan.


5 maj 2020 – Arena Bygga Skola 2020 via webben

Forskning, erfarenhet och vision – recept på en bra skola

Välkommen till Arena Bygga Skola 2020! För andra gången arrangeras denna dag för alla som på olika sätt är inblandade i att planera för nya och ombyggda skolor. Denna gång ett kortare program via webben p g a den pågående Corona-pandemin.

Programmet kretsar kring frågor som: Hur påverkas lärandet av den fysiska miljön? Hur kommer Boverkets vägledning att se ut och möter den våra behov? Och sist men inte minst den viktiga frågan: vilken roll ska skolan spela i samhällsutvecklingen?!

Program samt var och när? Via Webben den 5 maj klockan 13.00-15.30.

Program och anmälan hittar du här! →


12 maj via webben: rundabordssamtal

Alla nya gymnasieskolor – hur ska vi tänka?

Det är inte bara för- och grundskolor som behövs i Sverige. Det behövs nya gymnasieskolor och många äldre behöver rustas. Välkommen till ett rundabordssamtal där vi delar erfarenheter, fallgropar och smarta tips!

Många frågor finns att fundera över. Hur kan man dela resurser (specialsalar mm)? Vilken lärmiljö är bäst (hur mycket ska vi snegla på universitet mm)? Vilka ytor används ofta inte så mycket och hur kan det effektiviseras eller planeras smartare? Hur kan en kombination med aula/läsplatser/bibliotek se ut? Hur kan man möblera och utnyttja sådan yta på bästa sätt? Lärarens arbetsplats – hur kan man tänka?

Tid och plats för samtalet: den 12 maj klockan 10.00-12.00 via nätet. Mer information om uppkoppling mm vid anmälan.

Anmälan: skriv till magnus.anclair@byggaskola.se Ingen avgift. Anmäl dig senast den 5 maj.


18 maj – Nätverksträff via telefon om det digitala skolhuset

Vilka smarta digitala lösningar finns det för skolhuset? Är det rätt att investera i dem för bättre ekonomi, hållbarhet och inomhusklimat?

Det är inte bara själva undervisningen som påverkas av digitaliseringen. Även själva huset blir alltmer digitaliserat. Till exempel utvecklas nu sensorer för att bättre styra inomhusklimat mm. Vilka lösningar ger effekt? Ger de valuta för pengarna? Utnyttjar vi dess fulla potential? Vi diskuterar och hör hur andra tänker.  Introduktion av Marcus Sandlund, ansvarig skolor på NCC. Välkommen till ett samtal där vi träffas via telefon.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare m fl.

Var och när? Var du vill så länge du har en bra telefonuppkoppling. Vi börjar med en kaffe, te eller annat på egen hand innan Forum Bygga Skola ringer upp. Klockan  kl 13.00-14.30 pågår samtalet under ledning av Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen kostnad. Öppet för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk. Max två personer per medlem. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 14 maj.


26 maj – Nätverksträff via telefon

Våra lärdomar från Corona-pandemin – vad kommer att påverka hur kan vi planera skolhus?

Vi oss i en extraordinär situation. Skolor har stängts, skolans digitalisering testas på riktigt. Vad kan vi som arbetar med att planera mer långsiktigt kring skola och skolhus lära oss av denna situation?

Välkommen att delta i ett samtal där vi delar tankar och våra olika strategier.

Var och när? Var du vill så länge du har en bra telefonuppkoppling. Vi börjar med en kaffe, te eller annat på egen hand innan Forum Bygga Skola ringer upp. Klockan  kl 14.00-15.30 pågår samtalet under ledning av Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen kostnad. Öppet för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk. Max två personer per medlem. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 20 maj.


4 juni i Göteborg: Föreläsning och lunchdiskussion

Lärandet, likvärdigheten och lärsituationerna

Tre viktiga L som vi behöver ha koll på när vi planerar för nya och ombyggda skolor. Vad säger forskningen, den beprövade erfarenheten och vad kan vi göra rent praktiskt? Vi lyssnar till Frida Brismar Pålsson, specialist i fysisk närmiljö på Paradis produktion.

Efter föreläsningen äter vi lunch tillsammans och diskuterar kring det vi hört.

Föreläsningen är öppen för alla och är en del av föreläsningsserien När delarna blir en helhet. Den ingår även i utbildningsprogrammet ”Att planera för en skola – när delarna blir en helhet” som pågår under hela 2020. Mer information om utbildningsprogrammet hittar du här!

Tid och plats föreläsningen och lunchdiskussionen: den 4 juni klockan 10.00-13.00, Magasinsgatan 10 i centrala Göteborg.

Anmälan: skriv till magnus.anclair@byggaskola.se Ange namn och faktureringsadress. Anmälan är bindande, plats kan dock överlåtas på annan person. Avgift föreläsning inklusive lunch: 190 kr + moms för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 490 kr + moms. Begränsat antal platser, först till kvarn. Sista anmälningsdag 28 maj.


29 juni-1 juli i Almedalen, Visby: Samtal och seminarier om skola och skolhus

Upphandlingens myter, den tröga planprocessen och ett nygammalt sätt att rita och driva skola

Forum Bygga Skola tillsammans med nätverket Opinion Bygga Skola planerar för samtal och seminarier under årets Almedalsvecka. Program presenteras under våren. Är du intresserad av att bidra och delta? Hör av dig! Skriv till magnus.anclair@byggaskola.se


4 september – Nätverksträff via telefon

Barnkonventionen – hur har det gått?

Barnkonventionen som är svensk lag sedan starten av året – hur har vi hanterat den hittills i våra skolprojekt? Vi delar erfarenheter av eventuella nya checklistor och riktlinjer. Hur påverkar det vår planering av skolprojekten? Vi jämför och hör hur andra tänker. Välkommen till ett samtal där vi träffas via telefon.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare m fl.

Var och när? Var du vill så länge du har en bra telefonuppkoppling. Vi börjar med en kaffe, te eller annat på egen hand innan Forum Bygga Skola ringer upp. Klockan  kl 13.00-14.30 pågår samtalet under ledning av Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen kostnad. Öppet för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk. Max två personer per medlem. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 11 september.


11 september i Köpenhamn: Föreläsning och lunchdiskussion

Skolans utemiljöer – för lek, rörelse och lärande

Vad krävs för en bra utomhusmiljö? Vad säger forskningen? Och hur hanterar man frågan i Köpenhamn? Vi lyssnar till Märit Jansson, universitetslektor i landskapsplanering på SLU samt till Anne Dahl Refshauge, landskapsarkitekt på Köpenhamns kommun med skolgårdar som specialitet.

Efter föreläsningen äter vi lunch tillsammans och diskuterar kring det vi hört.

Föreläsningen är öppen för alla. Den ingår även i utbildningsprogrammet ”Att planera för en skola – när delarna blir en helhet” som pågår under hela 2020. Mer information om utbildningsprogrammet hittar du här!

Tid och plats föreläsningen och lunchdiskussionen: den 11 september klockan 10.00-13.00 hos COBE arkitekter, Orientkaj 4, Nordhavn i Köpenhamn. Möjlighet finns att följa med på studiebesök till Copenhagen International School efteråt – ange då det i anmälan.

Anmälan: skriv till magnus.anclair@byggaskola.se Ange namn och faktureringsadress. Anmälan är bindande, plats kan dock överlåtas på annan person. Avgift föreläsning inklusive lunch: 590 kr + moms för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 890 kr + moms. Begränsat antal platser, först till kvarn.


17 september – Nätverksträff via telefon

Skolan och stadsplaneringen

Oavsett om vi pratar om skolan mitt i byn, hållbarhet, skolans attraktivitet eller det som ska ske innanför skolans väggar så påverkas förutsättningarna av stadsplaneringen. Vilka sätt att organisera sig och vilka goda erfarenheter finns det av att få bättre samspel mellan stadsplanering och skolprojektets mål? Vi jämför och hör hur andra tänker. Välkommen till ett samtal där vi träffas via telefon.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare m fl.

Var och när? Var du vill så länge du har en bra telefonuppkoppling. Vi börjar med en kaffe, te eller annat på egen hand innan Forum Bygga Skola ringer upp. Klockan  kl 10.00-11.30 pågår samtalet under ledning av Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen kostnad. Öppet för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk. Max två personer per medlem. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 11 september.


24 september (prel) – Nätverksträff i Stockholm

Tillfälliga skollokaler – myter, verkligheten och möjligheterna

Antalet tillfälliga skollokaler ökar i Sverige och anledningarna till det är flera. Alla har olika uppfattningar om, när och hur de ska användas. Det finns utmaningar i svensk skola där moduler kan vara en lösning, kanske kan de även ses som en möjlighet, inte minst vad gäller pedagogisk utveckling?

Välkommen till ett seminarium där vi vänder och vrider på för- och nackdelar med tillfälliga skollokaler.

I samband med seminariet finns möjlighet att besöka en modulskola.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, lokalstrateger, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare, skolutvecklare m fl.

Var och när? I centrala Stockholm. Studiebesök i tillfälliga lokaler för Årstaskolan och Skanskvarnsskolan klockan 10.00-11.30, vid Värmdö gymnasium vid Gullmarsplan, Simlångsvägen 26. Därefter seminarium inklusive lunch som pågår mellan kl 11.30-14.00.

Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se 150 kronor för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk (för att täcka kostnad för lunch), övriga 350 kronor + moms. Lunch ingår. Ange om du kommer på både studiebesök och seminarium eller endast seminarium. Anmälan är bindande, plats kan överlåtas på annan person. Sista anmälningsdag den 14 september.


Preliminärt: 30 september 2020 – Workshop utveckla pedagogisk verksamhet genom lärmiljöer på nya Skapaskolan i Huddinge

Favorit i repris: Att testa sig fram till rätt koncept – hur kan man göra konkret?

Välkommen att tillsammans med Skapaskolans grundare Christer Holger delta i en workshop där du får lära dig hur du på din egen skola och kommun kan arbeta med att systematiskt arbeta er fram till den lärmiljö som stöttar era verksamhetsmål och er önskade utveckling på bästa sätt.

På Skapaskolan anser man att man hittat sätt att genom miljön främja aktiva elever och kooperativt lärande, erbjuda trygga arbetsplatser till alla elever samt att kombinera god överblick med utmärkt ljudnivå. Man har också skapat möjlighet för lärare att samarbeta nära i syfte att stärka det kollegiala lärandet. Miljön bidrar sammantaget till att eleverna når längre och att verksamheten utvecklas.

Vi kommer att besöka undervisningen i olika årskurser för skolan och under workshops få pröva ett arbetssätt som handlar om hur miljöer kan utformas för att stödja verksamhetsmål.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare, skolutvecklare m fl.

Var och när? Skapaskolan i Huddinge kommun. Preliminärt den 30 september. Programmet pågår mellan kl 9-13. Fika och lunch ingår.

Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se  Kostnadsfritt för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk (no show 350 kr), övriga 450 kr + moms.


2 oktober – Seminarium i Stockholm

Upphandlingens myter och möjligheter

Välkommen till ett seminarium där vi funderar på hur vi kan bli bättre på dialog i tidiga skeden och hur vi på bästa sätt kan använda upphandlingen som verktyg att nå våra mål.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, lokalstrateger, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare, skolutvecklare m fl.

Var och när? I centrala Stockholm.  Seminariet pågår mellan kl 13.30-15.30.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Kostnadsfritt för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 250 kronor + moms.


6 oktober 2020 i Göteborg – Workshop om möjligheterna med den stora skolan

När storleken spelar roll! Hur kan en större skola – både vad gäller själva huset och hur man organiserar sig – möta de utmaningar vi har?

Välkommen till en workshop där vi vänder och vrider på några av de möjligheter och risker med den stora skolan. Målsättningen är att efter workshopen ha några konkreta och genomarbetade förslag på lösningar och även listat några av de risker man bör tänka på i planeringen av stora skolor.

Samarrangemang mellan Forum Bygga Skola, arkitektbyrån Witte Sundell samt Göteborgs stad.

Var och när? Den 6 oktober 2020 klockan 9.30-16.00 på Chalmers, Sven Hultins gata 6, Samhällsbyggnadshuset. Lokal Ateljén.

För anmälan, kontakta Magnus Anclair. Vi rekommenderar att man från skolhuvudmän/kommuner kommer både från utbildning och fastighet/stadsplanering. Deltagaravgift/lunch mm: 150 kr + moms för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 490 kr + moms. Lunch och fika ingår. Sista anmälningsdag den 1 oktober klockan 12.00.


7 oktober i Stockholm – Seminarium och studiebesök kring rörelse, hälsa och inlärning

Om rörelse i skolan. Vad vet vi om effekterna och vilka lösningar fungerar bäst för att öka rörelse i skolan?

Vi vet sedan länge att det är bra för oss att röra på oss. Vi vet också att inlärningen främjas av ökad rörelse. Nu rör det sig dessutom i frågan hur vi kan få elever att röra sig mer. Många projekt pågår just nu. Vilka av dessa fungerar bäst? Och hur kan vi tänka kring den övergripande fysiska planeringen av en skola för att främja rörelse? Välkommen till en halvdag med föreläsning och diskussioner. Vi gör samtidigt ett studiebesök på en skola. Dagen är ett samarrangemang mellan Forum Bygga Skola, Skanska och Motus Vitae Foundation.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare, skolutvecklare m fl.

Var och när? Warfvinges väg 25, Lindhagen, Stockholm. Vi börjar med kaffe kl 9.00. Programmet pågår mellan kl 9.30-12.00.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen deltagaravgift.


9 oktober – Nätverksträff via telefon

En likvärdig skola – hur planerar och bygger vi en sådan?

Hur omsätter vi ordet likvärdighet i ett skolhus och en skolgård? Vad kan de fysiska miljöerna göra utöver det som själva verksamheten gör för att vi ska nå likvärdighet? Vi jämför och hör hur andra tänker. Välkommen till ett samtal där vi träffas via telefon. Innan samtalet läser vi en artikel för att förbereda oss – Frida Brismar Pålssons artikel ”Att bygga för likvärdighet” i Arkus antologi Skolans nya rum.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare m fl.

Var och när? Var du vill så länge du har en bra telefonuppkoppling. Vi börjar med en kaffe, te eller annat på egen hand innan Forum Bygga Skola ringer upp. Klockan  kl 13.00-14.30 pågår samtalet under ledning av Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen kostnad. Öppet för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk. Max två personer per medlem. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 2 oktober.


13 oktober i Umeå: Föreläsning och lunchdiskussion

Flexibiliteten, hållbarheten och digitaliseringen – för både hus och verksamhet

Tre av skolans buzzwords – vad innebär de konkret för våra skolhusprojekt? Vi lyssnar till Magnus Anclair, grundare av Forum Bygga Skola.

Efter föreläsningarna äter vi lunch tillsammans och diskuterar kring det vi hört.

Föreläsningen är öppen för alla. Den ingår även i utbildningsprogrammet ”Att planera för en skola – när delarna blir en helhet” som pågår under hela 2020. Mer information om utbildningsprogrammet hittar du här!

Tid och plats föreläsningen och lunchdiskussionen: den 13 oktober klockan 10.00-13.00. Plats i centrala Umeå, meddelas under hösten.

Anmälan: skriv till magnus.anclair@byggaskola.se Ange namn och faktureringsadress. Anmälan är bindande, plats kan dock överlåtas på annan person. Avgift föreläsning inklusive lunch: 590 kr + moms för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 890 kr + moms. Begränsat antal platser, först till kvarn.


3-6 november 2020 (prel) – Studieresa till Holland med tåg

Herman Hertzberger, L-formade klassrum och den senaste kunskapen om lärmiljöer

Välkommen att följa med på studieresa till Holland den 3-6 november 2020 som arrangeras av Forum Bygga Skola, Paradis produktion och Asante Arkitektur och Design. Vi besöker skolor, träffar arkitekter, lyssnar på föreläsningar och har workshops. En del av resan äger rum på tåget ner till Holland då vi förbereder oss genom att läsa olika texter som vi diskuterar.

För anmälan, program mm, klicka här! OBS! Sista anmälningsdag den 20 september.


10 november – Nätverksträff via telefon

Upphandlingens myter och vad vi kan vinna på tidig dialog

Vad säger regelverket om hur beställare får ha dialog med leverantörer och konsulter? Vad kan skolhusprojekten vinna på tidig dialog? Vi delar erfarenheter och hör hur andra tänker. Välkommen till ett samtal där vi träffas via telefon. Innan samtalet tittar vi på en filmad intervju med Upphandlingsmyndigheten.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare m fl.

Var och när? Var du vill så länge du har en bra telefonuppkoppling. Vi börjar med en kaffe, te eller annat på egen hand innan Forum Bygga Skola ringer upp. Klockan  kl 13.00-14.30 pågår samtalet under ledning av Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen kostnad. Öppet för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk. Max två personer per medlem. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 4 november.


12 november – Nätverksträff om planeringen i tidiga skeden och om tillfälliga skollokaler

Två flugor i en smäll – om de tidiga skedena och om tillfälliga skollokaler – myter, verkligheten och möjligheterna

Att starta i god tid, ha en idé om hur planeringsprocessen ska gå till och att se till att rätt personer deltar – det låter ju inte så svårt. Men de tidiga skedena i skolhusprojekt blir inte alltid så som man tycker att de borde vara. Samt – antalet tillfälliga skollokaler ökar i Sverige och anledningarna till det är flera. Alla har olika uppfattningar om, när och hur de ska användas. Det finns utmaningar i svensk skola där moduler kan vara en lösning, kanske kan de även ses som en möjlighet, inte minst vad gäller pedagogisk utveckling?

Välkommen till ett seminarium där vi diskuterar våra erfarenheter av tidiga skeden och vänder och vrider på för- och nackdelar med tillfälliga skollokaler.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, lokalstrateger, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare, skolutvecklare m fl.

Var och när? Salen ”Kronobergsrummet”, Västra Esplanaden 18, Växjö.  Seminariet pågår mellan kl 10.00-12.00. Kaffe från kl 9.30.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Utan kostnad för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 250 kronor + moms.


17 november – Studiebesök på Farstavikens skola, Värmdö

Att bygga om en skola – vad ska man tänka på?

De flesta av Sveriges skolor finns redan, och många av dem är i behov av renovering och ombyggnation. På samma sätt som vid nya skolor finns många frågor att ställa sig. Vilka frågor ställde man sig innan ombyggnationen av Farstavikens skola, och vilka svar hittade man?

Var och när? Farstavikens skola, enheten Ekedal (F-4), Värmdö.  Studiebesöket pågår mellan kl 15.00-16.30.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen deltagaravgift. Förtur för de som deltar på träffen dagen efter, den 18 november.


18 november – Arena Bygga Skola i Stockholm

Den stora, öppna OCH trygga skolan – en möjlig ekvation? Och hur kan ombyggnation ge en bättre skola? Samt hur kan normkreativitet användas i skolprojekt?

Många av de skolor som nu planeras är sk stora och öppna skolor. Hur kan man dra fördel av den stora och öppna skolans kvaliteter och resurser och samtidigt skapa en trygg skola – något som ofta förknippas med den lilla skolan? Och ännu fler av de aktuella skolprojekten är redan befintliga skolor som är i behov av renovering och omplanering. Hur kan man göra det på bästa sätt? Sist men inte minst – normkreativitet används allt oftare i undervisningen. Kan det även användas i skolhusprojekt? Välkommen till en heldag med föreläsning, diskussioner och workshops.

Var och när? I centrala Stockholm. Vi börjar med kaffe från klockan 9.30. Programmet pågår mellan kl 10.00-16.30.

Dagen innen – den 17 november – arrangeras studiebesök på skolor under eftermiddagen.

För mer information och anmälan!→


19 november 2020 i Stockholm – DesignLab med ert skolprojekt

Använd modeller för att testa olika idéer och lär er samtidigt av andra skolprojekt

Vi går igenom respektive skolprojekts övergripande idé och arbetar sedan med olika scenarios för organisation och fysisk planering. Ni arbetar omväxlande i ert eget projekt och tar sedan med de tankarna till ett gemensamt fiktivt projekt. Syftet är både att lära kring hur andra löser sina utmaningar och att komma vidare i planeringen av ert eget projekt.

En heldagsworkshop där vi använder metoden DesignLab, utvecklat av danska Autens.

Målgrupp är personer inom kommunen/skolhuvudmannen som är inblandade i ett skolprojekt. D v s både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter och landskapsarkitekter.

Var och när? I centrala Stockholm. Mer information kommer i augusti 2020. Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se

Mer information hittar du här!→


Utbildningsprogram 2021: sex träffar februari – december

Att planera för en skola – delarna som blir en helhet

Att planera för en skola är en komplex uppgift. Välkommen att delta i ett utbildningsprogram som under sex träffar i Stockholm, Göteborg, Umeå, Malmö och Köpenhamn växlar mellan att djupdyka i några centrala frågor och att se och diskutera helheten i projektet. Vi tar bland annat upp frågor som skolbyggets grundstenar – det vi vet krävs för ett lyckat projekt, vad styrdokumenten säger, god och varierad lärmiljö, utomhusmiljö och skolgårdar, upphandlingens möjligheter, hur man kan se på flexibilitet i både undervisning och skolhus och hur olika aspekter av hållbarhet kan bli verklighet – på riktigt.

Utbildningsprogrammet riktar sig till dig som arbetar med att från olika vinklar planera en ny- eller ombyggnad av skola. Vad ska man tänka på? Vilka är de mest avgörande frågorna och faktorerna? Hur tänker och gör andra?  Vid sex tillfällen varvas föreläsningar, skolbesök, workshops och diskussioner.

Mer information om 2020 års program mm hittar du här! OBS! Programmet 2020 är fullbokat. Intresseanmälan för 2021 är nu möjlig – skriv till Magnus Anclair. Tider för träffar och uppdaterat program publiceras efter sommaren 2020.


12-14 maj 2021 – Studieresa till Århus, Danmark

Inkludering, rörelse och skolans inomhusmiljö

Välkommen med på en studieresa till Århus i Danmark. Vi besöker skolor (bland annat Fredriksbjergs skole som satsat mycket på miljöer och lösningar för ökad rörelse), lyssnar på föreläsningar (bland annat träffar vi Danskt Centrum för Undervisningsmiljöer) och nätverkar.

För intresseanmälan, program mm.


Våren 2021 – Studieresa till Norge med tåg

Vad är speciellt med Norges skolor?

Forum Bygga Skola planerar en studieresa till Oslo med omnejd. Målsättningen är att besöka 3-4 skolor och få en bild av vad som utmärker de norska skolor som planeras och byggs nu. Program mm presenteras i början av 2021. Möjlighet att resa tillsammans med tåg.

Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se


Workshopserie skolans buzzwords 2021

Buzzwords när man planerar nya skolor – vad menar vi egentligen?!

”Vi vill ha en skola som är flexibel, trygg, hållbar, tillgänglig och med framtidens lärmiljö. Kan ni fixa det åt oss?…”

Innan man kan förklara för någon annan vad man menar behöver man ofta göra det tydligt för sig själv. Det är särskilt viktigt när man bollar med begrepp som kan tolkas väldigt olika. Det finns idag ett antal begrepp som får stort utrymme i diskussionerna vid ny- och ombyggnation av skola. För att beställaren – ofta kommunen – ska få vad den önskar krävs att man först orienterar sig kring olika sätt att tolka ordet eller begreppet och sedan kommer fram till sin egen tolkning – först då kan arkitekt, byggare och andra inblandade förstå vad man menar – på riktigt!

Forum Bygga Skola arrangerar under 2021 en serie workshops kring några sådana begrepp.

Trygghet · Hållbarhet · Flexibilitet · Digitalisering · Tillgänglighet · Klassrum

Datum mm presenteras under hösten 2020.


Våren 2021 – heldagsträff

Ett steg framåt och två steg bakåt… om att bedriva skolutveckling parallellt med skolhusutveckling. Varför är det så svårt?

Våren 2021 planeras en heldagsträff där vi lyssnar på några av de exempel som finns i Sverige där man arbetat med skolutveckling samtidigt som man utvecklar skolhusets utformning. Vi diskuterar kring varför det är så svårt. Vilka misstag har man gjort i de projekt där ambitionen funnits och vad kan vi lära av dem? Hur förändrar man en skolas kultur och sätt att arbeta? Vilka erfarenheter är bra att ta med sig i kommande skolprojekt?

Var och när? Information kommer hösten 2020. Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se


Vad önskar du program kring?

Välkommen att höra av dig med de frågor du ser som viktigt att lära dig mer om och höra hur andra tänker kring.


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!