HELA KALENDARIET

Kalendariet

Här hittar du de aktiviteter som arrangeras av Forum Bygga Skola och samarrangemang med partners med flera. Har du förslag på samarrangemang – hör gärna av dig!


12 september klockan 14.30-17.00 i Stockholm

Hur ska vi planera och bygga framtidens klassrum? Föreläsning och diskussion med Peter Barrett och Lucinda Barrett

Det omfattande forskningsprojektet Clever Classrooms visar vad som gör skillnad och vad som fungerar i ett klassrum. Hur kan vi använda den kunskapen när vi planerar för framtidens lärmiljöer? Vilka konkreta lösningar är värda att ta med oss när vi bygger nya skolor? Välkommen att lyssna på professor Peter Barrett och dr Lucinda Barrett (University of Salford och Oxford, Storbritannien). Peter och Lucinda var de som genomförde projektet Clever Classrooms, och de har lång erfarenhet av att forska kring lärmiljöer. Dessutom får vi en rundvandring på nyöppnade Anna Whitlocks gymnasium.

Pris för föreläsningen, efterföljande diskussion, rundvandring samt fika: 480 kr + moms. Anmälan till magnus@byggaskola.se (ange antal, e-post samt faktureringsadress)

Tid: den 12 september klockan 14.30-17.00. Fika från klockan 14.30, föreläsning startar klockan 14.45. Plats: Hörsalen i Anna Whitlocks gymnasium, Hantverkargatan 29, Stockholm.

Läs mer om föreläsningen


13 september klockan 10.30-11.30 i Skövde

Hur ska vi planera och bygga framtidens klassrum? Föreläsning med Peter Barrett och Lucinda Barrett

Det omfattande forskningsprojektet Clever Classrooms visar vad som gör skillnad och vad som fungerar i ett klassrum. Hur kan vi använda den kunskapen när vi planerar för framtidens lärmiljöer? Vilka konkreta lösningar är värda att ta med oss när vi bygger nya skolor? Välkommen att lyssna på professor Peter Barrett och dr Lucinda Barrett (University of Salford och Oxford, Storbritannien). Peter och Lucinda var de som genomförde projektet Clever Classrooms, och de har lång erfarenhet av att forska kring lärmiljöer.

Plats: Trädgårdsstadens skola, Skövde. Anmälan till magnus@byggaskola.se

Läs Clever Classrooms.


13 september klockan 14.00-15.30

Studiebesök på Trädgårdsstadens skola, Skövde.

Välkommen på studiebesök på en helt nybyggd skola. Skolan är byggd för F-6 och skolans miljöer är byggda för att kunna ställa om till både förskola och skola. Trädgårdsstadens skola arbetar efter konceptet ”rum i rummet”. Den fysiska lärmiljön är inbyggd och möblering och utformning av hemvisten är med inriktning på fyra arbetsformer; helklassarbete, grupparbete, pararbete och enskilt arbete, vilket skapar en variation i arbetssättet.

Pris: 260 kr + moms. Anmälan till magnus@byggaskola.se


14 september klockan 13.00-15.00

Studiebesök på Viktoriaskolan, Skara.

Välkommen på studiebesök på den nya Viktoriaskolan. En högstadieskola för 600 elever som varit igång sedan 2017. Förutom skolan innehåller den ett centralkök för hela kommunen, bibliotek och mediatek, dans- och motoriksal samt stor idrottshall.

Pris: 260 kr + moms. Anmälan till magnus@byggaskola.se


24 oktober 2018

En förvaltare att hålla i handen
När kommunen inte längre äger skolhuset – hur ska en trygg förvaltare vara?

Med största sannolikhet – bland annat på grund av svårigheten att själva finansiera alla nya och ombyggda skolhus – kommer fler kommuner att hyra skollokaler. Vilka krav kan och bör man ställa på de som istället kommer att äga och förvalta? Hur kan man känna sig trygg med att kommunen har möjlighet att påverka framtida utveckling och förändring av lokalerna, till exempel? Välkommen till ett rundabordssamtal som lyfter olika aspekter av detta.
Tid och plats: den 24 oktober klockan 13.00-16.30 i centrala Stockholm. Vill du sitta med runt bordet och diskutera detta? Hör av dig till magnus@byggaskola.se


29-30 oktober 2018 på Skolforum

Smart klassrum – vad skapar en bra lärmiljö och vad kan du som lärare och skolledare påverka?

På årets Skolforum på Stockholmsmässan i Älvsjö deltar Forum Bygga Skola i satsningen ”Smart klassrum”. Workshops, checklistor och samtal om hur du som arbetar i befintliga skolor kan påverka lärmiljöerna. Se Skolforums hemsida för mer information och anmälan.


7-11 november 2018

Studieresa till Tokyo
Att planera och bygga skola i Japan – vad kan vi ta med hem till Sverige?

Att se hur andra gör kan ofta hjälpa oss att se oss själva. Förutsättningarna att planera och bygga skola i Japan skiljer sig åt på många sätt jämfört med hur det är i Sverige. Men en hel del förenar. Vilka frågor från våra egna projekt kan vi få svar på genom att besöka japanska skolor och träffa japanska arkitekter och skolutvecklare?
OBS! Resan genomförs av Carlstedts arkitekter och Forum Bygga Skola deltar i programarbetet samt som guide och processledare under resan. Anmälan inte möjlig.


12 november klockan 14.30-16.00 i Umeå

Upphandlingens möjligheter och utmaningar, med Johan Lagerlöf, jurist Skanska, och Magnus Vidänge, entreprenad- och upphandlingskonsult

Vilken upphandlingsform ska ni välja för ert skolprojekt? Vilka krav kan ni ställa i upphandlingen? Svaren på det styrs såklart av vad ni vill åstadkomma med projektet och i vilken grad ni vill arbeta tillsammans med arkitekt, byggare med flera under planering och genomförande. Välkommen till en workshop och föreläsning där dels grunderna förklaras och dels olika case diskuteras.

Deltagaravgift: 300 kronor + moms. Anmälan till magnus@byggaskola.se

Plats: i centrala Umeå, meddelas senast september.


13 november klockan 11.00-12.30 i Skellefteå

Hur kan vi tänka cirkulär ekonomi och livscykelperspektivet då vi planerar nya skolor? Föreläsning och diskussion med Magnus Hedenmark, re:profit

Att tänka långsiktigt och hur den ena saken påverkar den andra är en nyckel till en god samhällsinvestering. Att förstå hur en investering idag påverkar imorgon, både i verksamhet och i ekonomi, är ett viktigt beslutsunderlag. Hur kan vi tänka när det gäller skolor?

Föreläsningen är en del av utbildningen Att beställa skola. En ny omgång av utbildningen ges 2019 – välkommen att göra en intresseanmälan!

Deltagaravgift föreläsningen: 300 kronor + moms. Anmälan till magnus@byggaskola.se

Plats: Skellefteå, exakt plats meddelas september.


20 november 2018

Arena Bygga Skola 2018 – på spaning efter framtidens skola

Arena Bygga Skola är Sveriges nya årliga mötesplats för alla oss som är med och planerar, bygger och driver skolor. Vi spanar efter framtidstrender, pratar om olika lösningar och nätverkar. Anmälan är öppen!

Tid och plats: heldag med avslutande mingel den 20 november i Malmö.

Läs mer och anmäl dig!


21 november 2018

Nätverksträff Bygga Skola – Sveriges skolhuvudmän utbyter erfarenheter

Två gånger per år träffas de kommuner/skolhuvudmän som deltar i Nätverk Bygga Skola för att utbyta erfarenheter och knyta kontakter. Nätverket är öppet för alla Sveriges kommuner och skolhuvudmän.

Tid och plats: den 21 november klockan 9.30-15.00 i Malmö.

Läs mer om Nätverk Bygga Skola.


Utbildningsprogram, ny omgång med start januari 2019

Att beställa skola – en investering i hållbarhet.

Att beställa en skola är ett stort samhällsansvar och en ekonomisk jättesatsning. För att möta kraven på höjda studieresultat, ökad likvärdighet och förbättrad elevhälsa behöver vi forskning, erfarenhet och rätt verktyg. Det går inte längre att göra som vi alltid har gjort. Den här utbildningen ger dig redskapen och kunskaperna som behövs för att göra investeringen hållbar in i framtiden.

Vi riktar oss till dig som arbetar med att beställa ny- eller ombyggnad av skola. Du är lokalstrateg, vill bli lokalstrateg eller på annat sätt bidrar till planeringen av nya och ombyggda skolor. Vad ska man tänka på? Vilka är de mest avgörande frågorna och faktorerna? Genom att bli ett kunnig beställare försäkrar du dig om att investeringen blir både pedagogiskt och ekonomiskt hållbar. Vid fem tillfällen (tvådagarsträffar) varvas föreläsningar, skolbesök, workshops och diskussioner. Du får möjlighet att lära av andras exempel och nätverka med kollegor och sakkunniga inom området. Mellan träffarna erbjuds rådgivning kring skarpa projekt.

Intresseanmälan till ny omgång av utbildningen är nu möjlig, preliminär start januari 2019.

Läs mer om 2018 års utbildning!


30 januari – Samtal Bygga Skola

Samtal Bygga Skola – om processen att planera för ny skola och om vad flexibilitet är – egentligen!

Hur ser processen att planera och bygga en skola ut? Vilka är de viktigaste frågorna man inte bör missa att ställa sig innan man går till upphandling? Hur resonerar dina kollegor hos andra skolhuvudmän kring olika vägval och satsningar?

Samt – vad menar vi egentligen då vi pratar om flexibilitet i skolan? Tänker vi möjligheter i undervisningen, tänker vi likvärdighet, i hur hustet kan förändras idag eller hur huset kan förändras när det inte längre ska vara en skola?

Välkommen till en halvdag som genom föreläsning och diskussioner syftar till att stödja dig att bli en bättre beställare av skola.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering och folkvalda.

Var och när? I Stockholmsområdet – plats meddelas innan årsskiftet. Vi börjar med kaffe kl 8.30. Programmet pågår mellan kl 9.00-12.00.

Anmälan till magnus@byggaskola.se 250 kronor + moms för alla som är med i Nätverk Bygga Skola, övriga 1100 kronor + moms.

Läs mer…


31 januari – Samtal Bygga Skola

Samtal Bygga Skola – om processen att planera för ny skola och om vad flexibilitet är – egentligen!

Hur ser processen att planera och bygga en skola ut? Vilka är de viktigaste frågorna man inte bör missa att ställa sig innan man går till upphandling? Hur resonerar dina kollegor hos andra skolhuvudmän kring olika vägval och satsningar?

Samt – vad menar vi egentligen då vi pratar om flexibilitet i skolan? Tänker vi möjligheter i undervisningen, tänker vi likvärdighet, i hur hustet kan förändras idag eller hur huset kan förändras när det inte längre ska vara en skola?

Välkommen till en halvdag som genom föreläsning och diskussioner syftar till att stödja dig att bli en bättre beställare av skola.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering och folkvalda.

Var och när? Linköping – exakt plats meddelas innan årsskiftet. Vi börjar med kaffe kl 8.30. Programmet pågår mellan kl 9.00-12.00.

Anmälan till magnus@byggaskola.se 250 kronor + moms för alla som är med i Nätverk Bygga Skola, övriga 1100 kronor + moms.

Läs mer…


8-12 april 2019

Studieresa till New York City

Följ med över Atlanten, besök skolor, träffa skolutvecklare, arkitekter och forskare. Vad tar du med hem till Sverige?

Läs mer här!


Workshops 2018-2019

Buzzwords när man planerar nya skolor – vad menar vi egentligen?!

”Vi vill ha en skola som är flexibel, trygg, hållbar, tillgänglig och med framtidens lärmiljö. Kan ni fixa det åt oss?…”

Innan man kan förklara för någon annan vad man menar behöver man ofta göra det tydligt för sig själv. Det är särskilt viktigt när man bollar med begrepp som kan tolkas väldigt olika. Det finns idag ett antal begrepp som får stort utrymme i diskussionerna vid ny- och ombyggnation av skola. För att beställaren – ofta kommunen – ska få vad den önskar krävs att man först orienterar sig kring olika sätt att tolka ordet eller begreppet och sedan kommer fram till sin egen tolkning – först då kan arkitekt, byggare och andra inblandade förstå vad man menar – på riktigt!

Forum Bygga Skola erbjuder under 2018-2019 workshops kring några sådana begrepp som ett led i att stötta skolhuvudmännen att bli ännu bättre beställare av skola.

Trygghet · Hållbarhet · Flexibilitet · Digitalisering · Tillgänglighet · Klassrum

Workshopen genomförs hos er, i era lokaler och med de personer ni önskar delta.

Läs mer och boka här!


Under 2019 planeras även:

Studieresa till Norge

Under hösten 2019 arrangeras en resa till Norge. Erfarenheterna från studieresorna till Finland och Danmark har gett mersmak. Vad kan våra andra grannar lära oss!?

Nätverksträff forskning – vilken forskning finns och vilken bör initieras?

Möte med forskare och praktiker – ett nätverk med syfte att synliggöra den forskning som finns och vilken som saknas. Allt i syfte att göra den forskning som finns mer lättillgänglig och täppa till de luckor som finns.

En stol, en soffa eller en FatBoy – det är frågan!

Workshop kring betydelsen av att tänka inredning tidigt i processen, både för ekonomi, förvaltning, undervisning och flexibilitet.

Förstå den lärmiljö ni har nu – ett beslutsunderlag för nybyggnation!

Vi genomför gåturer på ett antal skolor runt om i Sverige. Hör av er om ni är intresserade!

Studiebesök på Tiundaskolan i Uppsala

Tiundaskolan i Uppsala slår upp portarna i augusti 2018. Välkommen att följa med på studiebesök i höst!

Hur kan en process som tar komplexiteten på allvar se ut?

Om alla som borde vara med är det och om alla frågor som borde ställas ställs för att ha ett så bra underlag som möjligt inför en upphandling av en skola – hur kan en sådan process se ut? Vem har mandatet att starta processen och vilka bör bjudas in? Ett seminarium där förslag presenteras och en kommun beskriver hur de arbetat med sin process.

Samutnyttjande av resurser – på plats eller mobilt

Bibliotek, labb, restaurang/kafeteria, gymnastiksal, skickliga föreläsare… listan kan göras lång över de resurser som skolor kan dela – kanske också med närliggande samhället. Vilka erfarenheter och möjligheter finns kring detta?

Samtal bygga skola 2019

En ny omgång med samtal mellan skolhuvudmän på olika platser runt om i Sverige. Program för 2019 presenteras i november 2018.

 


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!