HELA KALENDARIET

Kalendariet

Här hittar du de aktiviteter som arrangeras av Forum Bygga Skola och samarrangemang med partners med flera. Har du förslag på samarrangemang – hör gärna av dig!


29-30 oktober 2018 på Skolforum

Smart klassrum – vad skapar en bra lärmiljö och vad kan du som lärare och skolledare påverka?

På årets Skolforum på Stockholmsmässan i Älvsjö deltar Forum Bygga Skola i satsningen ”Smart klassrum”. Workshops, checklistor och samtal om hur du som arbetar i befintliga skolor kan påverka lärmiljöerna. Programmet hittar du här. Se Skolforums hemsida för mer information och anmälan.


7-11 november 2018

Studieresa till Tokyo
Att planera och bygga skola i Japan – vad kan vi ta med hem till Sverige?

Att se hur andra gör kan ofta hjälpa oss att se oss själva. Förutsättningarna att planera och bygga skola i Japan skiljer sig åt på många sätt jämfört med hur det är i Sverige. Men en hel del förenar. Vilka frågor från våra egna projekt kan vi få svar på genom att besöka japanska skolor och träffa japanska arkitekter och skolutvecklare?
OBS! Resan genomförs av Carlstedts arkitekter och Forum Bygga Skola deltar i programarbetet samt som guide och processledare under resan. Anmälan inte möjlig.


12 november klockan 13.00-14.30 i Umeå

Hur kan vi tänka cirkulär ekonomi och livscykelperspektivet då vi planerar nya skolor? Föreläsning och diskussion med Magnus Hedenmark, re:profit

Att tänka långsiktigt och hur den ena saken påverkar den andra är en nyckel till en god samhällsinvestering. Att förstå hur en investering idag påverkar imorgon, både i verksamhet och i ekonomi, är ett viktigt beslutsunderlag. Hur kan vi tänka när det gäller skolor?

Föreläsningen är en del av utbildningen Att beställa skola. En ny omgång av utbildningen ges 2019 – välkommen att göra en intresseanmälan!

Deltagaravgift föreläsningen: 300 kronor + moms. Anmälan till magnus@byggaskola.se

Plats: konferenscentret P5 i centrala Umeå.


12 november klockan 15.00-17.00

Studiebesök på Hedlunda förskola, Umeå.

Välkommen på studiebesök på Hedlunda förskola i Umeå. Förskolan är planerad för att vara hållbar både i materialval och energianvändning och för elevernas hälsa. Frågan vi ställer oss på besöket – hur fungerar förskolans lokaler med den verksamhetsidé som ledning och personal arbetat efter?

Pris: 260 kr + moms. Anmälan till magnus@byggaskola.se


13 november klockan 10.00-12.00 i Skellefteå

Upphandlingens möjligheter och utmaningar, med Johan Lagerlöf, jurist Skanska, och Magnus Vidänge, entreprenad- och upphandlingskonsult

Vilken upphandlingsform ska ni välja för ert skolprojekt? Vilka krav kan ni ställa i upphandlingen? Svaren på det styrs såklart av vad ni vill åstadkomma med projektet och i vilken grad ni vill arbeta tillsammans med arkitekt, byggare med flera under planering och genomförande. Välkommen till en workshop och föreläsning där dels grunderna förklaras och dels olika case diskuteras.

Deltagaravgift: 300 kronor + moms. Anmälan till magnus@byggaskola.se

Plats: i centrala Skellefteå, meddelas senast september.


20 november 2018

Arena Bygga Skola 2018 – på spaning efter framtidens skola

Arena Bygga Skola är Sveriges nya årliga mötesplats för alla oss som är med och planerar, bygger och driver skolor. Vi spanar efter framtidstrender, pratar om olika lösningar och nätverkar. Anmälan är öppen, sista anmälningsdag den 6 november.

Tid och plats: heldag med avslutande mingel den 20 november på Studio i Malmö.

Läs mer och anmäl dig!


21 november 2018 Nätverksträff heldag i Malmö

”Hur bygger och driver vi skola i den förtätade staden?” och ”Verksamhetens önskemål och krav – hur kommer de fram i processen och hur stor plats ska det få ta?” är fokusfrågorna på nätverkets första träff.

Den första träffen av Forum Bygga Skolas nätverksträffar. Nätverket arrangerar träffar flera gånger per år för att utbyta erfarenheter, få kunskap och knyta kontakter. Nätverket är öppet för alla Sveriges kommuner, skolhuvudmän, kommunala skolfastighetsbolag, arkitektkontor, byggbolag, inredningsföretag, myndigheter och organisationer som arbetar med att planera, bygga och driva skola. På den första träffen möts endast kommuner, skolhuvudmän och kommunala skolfastighetsbolag.

Tid och plats: den 21 november klockan 9.30-15.00 i Malmö.

Läs mer om Nätverk Bygga Skola.


24-25 januari 2019

Studieresa till London med fokus på lärmiljöer

Välkommen att följa med på studiebesök på skolor, samtal med skolutvecklare, pedagoger och forskare samt besök på Bett-mässan.

Tid: den 24-25 januari 2019 med möjlighet att stanna kvar i London över helgen.

Program, anmälan mm hittar du här!


31 januari – Nätverksträff i Linköping

Om verksamhetens behov och önskemål – hur ska och kan det komma fram i planeringsprocessen?

Hur ser er process att planera och bygga en skola ut? Hur säkerställer ni att verksamhetens behov kommer till tals? Och hur tänker ni kring den pedagogiska idén i ett längre tidsperspektiv – hur mycket ska det få styra husets design? Hur resonerar dina kollegor hos andra skolhuvudmän kring olika vägval och satsningar?

Välkommen till en halvdag som genom föreläsning och diskussioner syftar till att stödja dig att bli en bättre beställare av skola.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare, skolutvecklare m fl.

Var och när? Linköping – exakt plats meddelas innan årsskiftet. Vi börjar med kaffe kl 9.00. Programmet pågår mellan kl 9.30-12.00.

Anmälan till magnus@byggaskola.se 150 kronor + moms för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 1100 kronor + moms.

Läs mer om nätverksträffarna!


Utbildningsprogram, ny omgång med start april 2019

Att beställa skola – en investering i hållbarhet.

Att beställa en skola är ett stort samhällsansvar och en ekonomisk jättesatsning. För att möta kraven på höjda studieresultat, ökad likvärdighet och förbättrad elevhälsa behöver vi forskning, erfarenhet och rätt verktyg. Det går inte längre att göra som vi alltid har gjort. Den här utbildningen ger dig redskapen och kunskaperna som behövs för att göra investeringen hållbar in i framtiden.

Vi riktar oss till dig som arbetar med att beställa ny- eller ombyggnad av skola. Du är lokalstrateg, vill bli lokalstrateg eller på annat sätt bidrar till planeringen av nya och ombyggda skolor. Vad ska man tänka på? Vilka är de mest avgörande frågorna och faktorerna? Genom att bli ett kunnig beställare försäkrar du dig om att investeringen blir både pedagogiskt och ekonomiskt hållbar. Vid fem tillfällen (tvådagarsträffar) varvas föreläsningar, skolbesök, workshops och diskussioner. Du får möjlighet att lära av andras exempel och nätverka med kollegor och sakkunniga inom området. Mellan träffarna erbjuds rådgivning kring skarpa projekt.

Intresseanmälan till ny omgång av utbildningen är nu möjlig, start april 2019. Programmet presenteras i november 2018.

Läs mer om 2018 års utbildning!


8 februari Nätverksträff via nätet

Skolans utemiljöer – möjligheter och lösningar

Skolans utemiljöer krymper samtidigt som vi vet vilka goda effekter en stor och genomtänkt utemiljö har på hälsa och lärande. Hur kan vi lösa den utmaningen? Vilka lösningar kan vi dela med oss av? Hur resonerar dina kollegor hos andra skolhuvudmän kring olika vägval och satsningar?

Välkommen till ett samtal där vi träffas via nätet.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare m fl.

Var och när? Var du vill så länge du har en bra uppkoppling – Skype-möte. Vi börjar med en kaffe eller te på egen hand under tiden vi kopplar upp oss. Klockan  kl 9.00-11.00 pågår samtalet under ledning av Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen kostnad. Öppet för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk. Max två personer per medlem.

Läs mer…


22 mars Nätverksträff  i Skellefteå

Framtidens skollokaler – vilka behov finns och hur möter vi dem?

En hel del vet vi redan och en del är vi själva med och påverkar hur det ska bli. I vilka lokaler kommer vi att arbeta i framöver? Hur ser ett klassrum ut? Hur resonerar dina kollegor hos andra skolhuvudmän kring olika vägval och satsningar?

Välkommen till en halvdag som genom föreläsning och diskussioner syftar till att stödja dig att bli en bättre beställare av skola.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare m fl.

Var och när? Stadshuset, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå. Vi börjar med kaffe kl 9.30. Programmet pågår mellan kl 10.00-13.00 (vi avslutar med gemensam lunch klockan 12).

Anmälan till magnus@byggaskola.se 350 kronor + moms för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 1100 kronor + moms.

Läs mer…


4 april klockan 10.00-12.00

Inredning och lärmiljö. Hur kan små förändringar ge stora resultat?

Välkommen på föreläsning och diskussion med den amerikanske arkitekten, forskaren och skolutvecklaren Peter Lippman. Vad är det som gör att en lärmiljö fungerar? Med vilka enkla medel kan du som lärare och rektor förändra den och vad är det du bör vara extra uppmärksam på? Med utgångspunkt i erfarenheter från flera olika kontinenter tar Peter Lippman med oss på en upptäcktsfärd i de viktiga aspekterna att tänka på när vi utformar våra lärmiljöer.

Plats: Stockholm. Anmälan öppnar i december.


5 april Nätverksträff  heldag i Stockholm

Hur stor ska en skola vara och hur mycket får den kosta?

Vilka olika lösningar finns det kring kostnadseffektiva lösningar av skolans lokaler? Hur många kvadratmeter behöver varje elev för att det ska bli en bra skola? En hel del vet vi redan och en del är vi själva med och påverkar hur det ska bli. Hur resonerar dina kollegor hos andra skolhuvudmän kring olika vägval och satsningar?

Välkommen till en heldag med föreläsning, diskussioner och workshops. Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare m fl.

Var och när? Stockholm – exakt plats meddelas innan årsskiftet. Vi börjar med kaffe kl 9.00. Programmet pågår mellan kl 9.30-15.00.

Anmälan till magnus@byggaskola.se OBS – endast öppet för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk. Deltagaravgift: 350 kronor + moms.

Läs mer…


8-12 april 2019

Studieresa till New York City

Följ med över Atlanten, besök skolor, träffa skolutvecklare, arkitekter och forskare. Vad tar du med hem till Sverige? Anmälan till resan är nu öppen.

Läs mer om resan och anmälan här!


2 maj Nätverksträff via nätet

Fokusfråga ännu inte fastställd.

Välkommen till ett samtal där vi träffas via nätet.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare m fl.

Var och när? Var du vill så länge du har en bra uppkoppling – Skype-möte. Vi börjar med en kaffe eller te på egen hand under tiden vi kopplar upp oss. Klockan  kl 14.00-16.00 pågår samtalet under ledning av Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen kostnad. Öppet för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk. Max två personer per medlem.

Läs mer…


7 maj Nätverksträff  på Koster, Strömstads kommun

Skolan som kraft för att skapa en attraktiv kommun?

Många svenska kommuner arbetar med att vara attraktiva som platser att bo och arbeta i. Skolan är ofta en avgörande fråga för många när de ska besluta sig om att flytta till en ny plats – eller bo kvar. Hur kan skolan bli en positiv kraft? Hur kan man tänka annorlunda kring skolan som helhet och hur man organiserar sig?

Hur resonerar dina kollegor hos andra skolhuvudmän kring olika vägval och satsningar? Välkommen till en halvdag som genom föreläsning och diskussioner syftar till att stödja dig att bli en bättre utvecklare och beställare av skola.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, skolutvecklare, arkitekter, byggare, inredare m fl.

Var och när? Naturrum, Sydkoster, Strömstads kommun. Vi börjar med kaffe kl 13.00. Programmet pågår mellan kl 13.00-16.00. (Definitiva tider spikas då turlistan för Kosterbåtarna för 2019 publiceras.) Före eller efter finns möjlighet att ta del av vackra Kosteröarna.

Anmälan till magnus@byggaskola.se 150 kronor + moms för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 1100 kronor + moms.

Läs mer…


10 september – Nätverksträff i Uppsala

Att bygga nytt eller bygga om – det är frågan!

Hur ser våra behov ut? I vilket skick är befintliga skolor? När lönar det sig att bygga nytt och när är det smartare att bygga om? Hur ser olika erfarenheter ut? Hur resonerar dina kollegor hos andra skolhuvudmän kring olika vägval och satsningar?

Välkommen till en halvdag som genom föreläsning och diskussioner syftar till att stödja dig att bli en bättre beställare av skola.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare, skolutvecklare m fl.

Var och när? Uppsala – exakt plats meddelas i början av 2019. Vi börjar med kaffe kl 9.00. Programmet pågår mellan kl 9.30-12.00.

Anmälan till magnus@byggaskola.se 150 kronor + moms för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 1100 kronor + moms.

Läs mer…


Workshops 2018-2019

Buzzwords när man planerar nya skolor – vad menar vi egentligen?!

”Vi vill ha en skola som är flexibel, trygg, hållbar, tillgänglig och med framtidens lärmiljö. Kan ni fixa det åt oss?…”

Innan man kan förklara för någon annan vad man menar behöver man ofta göra det tydligt för sig själv. Det är särskilt viktigt när man bollar med begrepp som kan tolkas väldigt olika. Det finns idag ett antal begrepp som får stort utrymme i diskussionerna vid ny- och ombyggnation av skola. För att beställaren – ofta kommunen – ska få vad den önskar krävs att man först orienterar sig kring olika sätt att tolka ordet eller begreppet och sedan kommer fram till sin egen tolkning – först då kan arkitekt, byggare och andra inblandade förstå vad man menar – på riktigt!

Forum Bygga Skola erbjuder under 2018-2019 workshops kring några sådana begrepp som ett led i att stötta skolhuvudmännen att bli ännu bättre beställare av skola.

Trygghet · Hållbarhet · Flexibilitet · Digitalisering · Tillgänglighet · Klassrum

Workshopen genomförs hos er, i era lokaler och med de personer ni önskar delta.

Läs mer och boka här!


Under 2019 planeras även:

Studiebesök på Tiundaskolan i Uppsala

Tiundaskolan i Uppsala slog upp portarna i augusti 2018. Välkommen att följa med på studiebesök i början på 2019 då skolan kommit igång med verksamheten!

Studieresa till Norge

Under hösten 2019 arrangeras en resa till Norge. Erfarenheterna från studieresorna till Finland och Danmark har gett mersmak. Vad kan våra andra grannar lära oss!?

Förstå den lärmiljö ni har nu – ett beslutsunderlag för nybyggnation!

Vi genomför gåturer på ett antal skolor runt om i Sverige. Hör av er om ni är intresserade!

Nätverksträffar inom Nätverk Bygga Skola

Två större och ett antal mindre träffar runt om i landet kommer att erbjudas de kommuner, myndigheter, organisationer och företag som är med i Nätverk Bygga Skola.

Arena Bygga Skola 2019

För andra gången arrangeras Arena Bygga Skola, i november 2019.

 


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!