HELA KALENDARIET

Kalendariet

Här hittar du de aktiviteter som arrangeras av Forum Bygga Skola och samarrangemang med partners med flera. Har du förslag på samarrangemang – hör gärna av dig!


24 oktober – Nätverksträff via telefon om social hållbarhet

Social hållbarhet i skolprojekt.

Hållbarhet är ett av skolans buzzwords. Hur kan vi konkret arbeta med social hållbarhet i skolprojekt? Både i själva planerings- och byggdelen och då skolan är i bruk? Välkommen till ett samtal där vi träffas via telefonen. Karolina Lorentzi, arkitekt på Tengbom, ger en kort introduktion.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare m fl.

Var och när? Var du vill så länge du har en bra telefonuppkoppling. Vi börjar med en kaffe, te eller annat på egen hand innan Forum Bygga Skola ringer upp. Klockan  kl 13.00-14.30 pågår samtalet under ledning av Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen kostnad. Öppet för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk. Max två personer per medlem. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 22 oktober.

Läs mer…


5 november – Studieresa till bl a Sjölunda skola och Unicaskolan i Skaraborg

Flera flugor i samma smäll – om processen att planera en skola, aktivitetsbaserad lärmiljö och Maker Space som ersätter slöjdsalen.

Under en heldag besöker vi tre intressanta skolor i Skaraborg: Sjölunda skola och Majåkerskolan i Lidköping och Unicaskolan i Mariestad. Vi träffar arkitekter och skolornas ledning och lyssnar på hur man arbetat med evidensbaserad design i arkitekturprocessen, hur aktivitetsbaserade lärmiljöer fungerar, hur Maker Space kan ersätta slöjdsalar och hur hemkunskap och matsal tillsammans kan skapa en bistro.

Möjlighet finns att åka med chartrad buss från Skövde på morgonen och efter besöken buss tillbaka till Skövde – med tider som passar för tåg till Stockholm, Göteborg mm. Se nedan.

Samarrangemang mellan Forum Bygga Skola, LINK arkitektur och Liljewall.

Var och när? Lidköping och Mariestad. Start klockan 9.30 i Lidköping, avslut klockan 15.30 i Mariestad.  För tåg från Stockholm: boka tåg kl 06.10 till Skövde C, samt hemresa klockan 16.30 från Skövde C (åter Stockholm kl 18.35). För tåg från Göteborg: boka tåg kl 07.34 till Skövde C, samt hemresa klockan 16.33 från Skövde C (åter Göteborg kl 17.35).

Anmälan till magnus@byggaskola.se Begränsat antal platser – några platser kvar. Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person. Deltagaravgift: 480 kronor + moms (inklusive bussresa och lunch). Sista anmälningsdag den 18 oktober.


7 november – Seminarium om hur få projektets vision i mål

Upphandlingens visklek – hur får vi vision och upphandling att samspela bättre?

Välkommen till ett halvdagsseminarium om hur vi får skolprojektens vision och mål hela vägen in i upphandlingen. Hur viktigt är det att fundera på upphandlingen redan i projektets tidiga skeden? Hur får vi kvalitet, tid och ekonomi att hänga ihop? Vad säger regelverket om kontakter och dialog med till exempel olika branscher och företag innan man går till upphandling? Vilka personer behöver vara med i hela projektet för att styra mot målen i upphandlingen? Vi behöver lära oss mer om regelverk, processen och möjligheter! Bland annat medverkar Upphandlingsmyndigheten för att reda ut regelverket och ge råd samt SKL Kommentus för att prata kring deras syn på upphandling!

Arrangörer är nätverket Opinion Bygga Skola. Forum Bygga Skola är med i det nätverket.

Tid och plats: den 7 november klockan 9.30-12.00 hos White, Östgötagatan 100, Stockholm. Fika från klockan 9.00. Kostnadsfritt. Anmälan till Magnus Anclair. Anmäl dig senast den 31 oktober.

Här kan du läsa mer om seminariet och se programmet.


14 november – Nätverksträff via telefon om våra nyckeltal

Favorit i repris – Vi jämför nyckeltal! Är de verkligen nyckeln till framgång…?

Nyckeltal används i de flesta bygg- och skolprojekt. Men de ser olika ut hos olika skolhuvudmän/kommuner. Varför ser de ut som de gör? Vilka resonemang och prioriteringar ligger bakom siffrorna? Vi jämför och hör hur andra tänker.  Välkommen till ett samtal där vi träffas via telefon.

Ett liknande samtal genomfördes i september. Då fick inte alla plats, ny möjlighet ges nu!

Forum Bygga Skola genomför under 2019 en satsning på att sammanställa nyckeltal som används i skolprojekt för att synliggöra olika sätt att tänka. Detta samtal är ett led i denna satsning.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare m fl.

Var och när? Var du vill så länge du har en bra telefonuppkoppling. Vi börjar med en kaffe, te eller annat på egen hand innan Forum Bygga Skola ringer upp. Klockan  kl 10.00-11.30 pågår samtalet under ledning av Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen kostnad. Öppet för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk. Max två personer per medlem. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 11 november.


20 november – Studiebesök på Landamäreskolan, Göteborg

Spännande design och tydlig verksamhetsidé

Landamäreskolan i Göteborg ser från ovansidan ut som ett S. S som i skola. En F-3 skola där arkitekt och verksamhet arbetade nära varandra i planeringsarbetet. Hur ser resultatet ut så här långt? Vi får även höra kort om den nya 4-9 skolan Svartedalsskolan som slår upp portarna 2020 – tillsammans är de tänkta att skapa en helhet.

Välkommen till ett studiebesök och presentation av skolan. Vi träffar personal från skolans samt skolans arkitekt.

Var och när? Landamäreskolan, Daggdroppegatan 28, Göteborg. Besöket pågår mellan kl 15.00-16.30.

Anmälan till Magnus Anclair. Förtur för medlemmar i nätverket som deltar på nätverksträffen dagen efter. Sista anmälningsdag den 5 november.

Läs mer om träffen i Göteborg!


20 november – Studiebesök på Frejaskolan, Göteborg

Skolan utan baksida

Frejaskoan i Tynnered, Västra Frölunda, är planerad med ambitionen att vara ett nav i lokalsamhället. Skolan, som öppnades 2018, är en F-9 skola med plats för 650 elever, särskola och kulturskola. Hur ser resultatet ut så här långt?

Välkommen till ett studiebesök och presentation av skolan. Vi träffar personal från skolan, beställaren samt arkitekt.

Var och när? Frejaskolan, Kråkbärsgatan 1, Västra Frölunda. Besöket pågår mellan kl 15.00-16.30.

Anmälan till Magnus Anclair. Förtur för medlemmar i nätverket som deltar på nätverksträffen dagen efter. Sista anmälningsdag den 5 november.

Läs mer om träffen i Göteborg!


21 november – Nätverksträff  heldag i Göteborg

Flexibilitet, hållbarhet och hur arbetar vi i projektens tidiga skeden

Under dagen kommer vi att fokusera på flera av de frågor som är viktiga i arbetet med nya och ombyggda skolor och när vi vill att skolan är en del av samhällsbygget. Vi kommer att ta oss an begreppet flexibilitet – hur ska vi tolka det när vi pratar skola? Vi djupdyker i några olika sätt att arbeta med hållbarhet i skolprojekt – klimatmässig hållbarhet denna gång. Och vi diskuterar hur vi arbetar i tidigare skeden – en viktig komponent i ett lyckat projekt.

Välkommen till en heldag med föreläsning, diskussioner och workshops. Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare m fl.

Var och när? Brewhouse, Åvägen 24. Vi börjar med kaffe från klockan 8.30. Programmet för nätverksträffen pågår mellan kl 9.30-15.30. Vi avslutar med fikamingel fram till klockan 16.15.

Missa heller inte studiebesöket på Landamäreskolan i Göteborg dagen innan!

Anmälan till Magnus Anclair. Deltagaravgift 550 kr + moms för medlemmar i nätverket. OBS! Öppen endast för medlemmar i nätverket. Sista anmälningsdag den 25 oktober.

Läs mer om träffen i Göteborg!


4 december – Nätverksträff i Stockholm kring rörelse, hälsa och inlärning

Om rörelse i skolan. Vad vet vi om effekterna och vilka lösningar fungerar bäst för att öka rörelse i skolan?

Vi vet sedan länge att det är bra för oss att röra på oss. Vi vet också att inlärningen främjas av ökad rörelse. Nu rör det sig dessutom i frågan hur vi kan få elever att röra sig mer. Många projekt pågår just nu. Vilka av dessa fungerar bäst? Och hur kan vi tänka kring den övergripande fysiska planeringen av en skola för att främja rörelse? Välkommen till en halvdag med föreläsning och diskussioner.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare, skolutvecklare m fl.

Var och när? Nya Wiederströmska gymnasiet i Huddinge. Vi börjar med kaffe kl 9.00. Programmet pågår mellan kl 9.30-12.00.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Utan kostnad för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 400 kronor + moms. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 22 november.

Läs mer…


22-24 januari 2020 – Studieresa till London med Clever classrooms och Bett-mässan

Lärmiljöernas utforming spelar roll! Och vilken roll kan och ska digitaliseringen spela i skolan?

Välkommen att följa med på en studieresa till London. Vi besöker skolor och har en heldag med professor Peter Barrett som författat rapporten Clever classrooms. Rapporten visar hur och i vilken omfattning lärmiljöernas design påverkar möjligheterna till lärande. Dag 3 besöker vi Bett-mässan – en av världens största mässor kring skolans digitalisering med utställare, föreläsningar och seminarier. Inför det har vi förberett ett frågebatteri.

Var och när? London den 22-24 januari 2020. Möjlighet att stanna kvar över helgen.

Tider, deltagaravgift och program hittar du här! Anmälan öppen, skriv till magnus@byggaskola.se


31 januari 2020 – Workshop utveckla pedagogisk verksamhet genom lärmiljöer på nya Skapaskolan i Huddinge

Att testa sig fram till rätt koncept – hur kan man göra konkret?

Välkommen att tillsammans med Skapaskolans grundare Christer Holger delta i en workshop där du får lära dig hur du på din egen skola och kommun kan arbeta med att systematiskt arbeta er fram till den lärmiljö som stöttar era verksamhetsmål och er önskade utveckling på bästa sätt.

På Skapaskolan anser man att man hittat sätt att genom miljön främja aktiva elever och kooperativt lärande, erbjuda trygga arbetsplatser till alla elever samt att kombinera god överblick med utmärkt ljudnivå. Man har också skapat möjlighet för lärare att samarbeta nära i syfte att stärka det kollegiala lärandet. Miljön bidrar sammantaget till att eleverna når längre och att verksamheten utvecklas.

Vi kommer att besöka undervisningen i olika årskurser för skolan och under workshops få pröva ett arbetssätt som handlar om hur miljöer kan utformas för att stödja verksamhetsmål.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare, skolutvecklare m fl.

Var och när? Skapaskolan i Huddinge kommun den 31 januari. Programmet pågår mellan kl 9-13. Fika och lunch ingår.

Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se  Begränsat antal platser. Kostnadsfritt för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 450 kr + moms. Sista anmälningsdag den 20 december. Här hittar du inbjudan!


Utbildningsprogram 2020: sex träffar februari – december

Att planera för en skola – delarna som blir en helhet

Att planera för en skola är en komplex uppgift. Välkommen att delta i ett utbildningsprogram som under sex träffar i Stockholm, Göteborg, Umeå, Malmö och Köpenhamn växlar mellan att djupdyka i några centrala frågor och att se och diskutera helheten i projektet. Vi tar bland annat upp frågor som skolbyggets grundstenar – det vi vet krävs för ett lyckat projekt, vad styrdokumenten säger, god och varierad lärmiljö, utomhusmiljö och skolgårdar, upphandlingens möjligheter, hur man kan se på flexibilitet i både undervisning och skolhus och hur olika aspekter av hållbarhet kan bli verklighet – på riktigt.

Utbildningsprogrammet riktar sig till dig som arbetar med att från olika vinklar planera en ny- eller ombyggnad av skola. Vad ska man tänka på? Vilka är de mest avgörande frågorna och faktorerna? Hur tänker och gör andra?  Vid sex tillfällen varvas föreläsningar, skolbesök, workshops och diskussioner.

Träffarna äger rum den 6-7 februari (Stockholm), 21-22 april (Stockholm), 3-4 juni (Göteborg), 10-11 september (Köpenhamn), 12-13 oktober (Umeå) samt 1-2 december (Malmö).

Mer information om program mm hittar du här!


7 februari i Stockholm: Föreläsning och lunchdiskussion

Grundstenarna när man planerar en ny eller ombyggd skola

Vad säger oss läroplanen när det gäller de fysiska miljöerna i skolan? Hur borde vi utforma lokalerna om vi läser läroplanen noga? Vi lyssnar till läraren, skolutvecklare och fd läsambassadören Ann-Mari Körling.

Hur påverkas elever och personal av skolans fysiska miljöer? Vilken roll spelar akustiken, ljuset, luften och alla intryck för vårt välbefinnande och möjlighet att lära? Vi lyssnar till Thorbjörn Laike, professor i miljöpsykologi vid Lunds Tekniska Universitet.

Efter föreläsningarna äter vi lunch tillsammans och diskuterar kring det vi hört.

Föreläsningen är öppen för alla. Den ingår även i utbildningsprogrammet ”Att planera för en skola – när delarna blir en helhet” som pågår under hela 2020. Mer information om utbildningsprogrammet hittar du här!

Tid och plats föreläsningen och lunchdiskussionen: den 7 februari klockan 10.00-13.00. Plats i centrala Stockholm, meddelas under hösten.

Anmälan: skriv till magnus.anclair@byggaskola.se Ange namn och faktureringsadress. Anmälan är bindande, plats kan dock överlåtas på annan person. Avgift föreläsning inklusive lunch: 590 kr + moms för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 890 kr + moms. Begränsat antal platser, först till kvarn.


5 mars – Nätverksträff i Gävle

Om att med skolans utformning och organisation motverka segregation

Många av Sveriges kommuner lider av segregation. Vilken roll kan skolan spela i arbetet att motverka den? Gävle gjorde en omorganisering av rektorsområden och öppnade en ny skola – hur tänkte de, vad gjorde de och hur har det gått?  Välkommen till en halvdag med föreläsning och diskussioner.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare, skolutvecklare m fl.

Var och när? Vallbacksskolan, Gävle. Vi börjar med kaffe kl 10.00. Programmet pågår mellan kl 10.30-13.30 inklusive lunchdiskussion.

Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se 200 kronor + moms alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 400 kronor + moms. Lunch ingår. Begränsat antal platser.


18 mars 2020 i Göteborg – Workshop om möjligheterna med den stora skolan

Hur kan en större skola – både vad gäller själva huset och hur man organiserar sig – möta de utmaningar vi har?

Välkommen till en workshop där vi vänder och vrider på några av de möjligheter och risker med den stora skolan. Målsättningen är att efter workshopen ha några konkreta och genomarbetade förslag på lösningar och även listat några av de risker man bör tänka på i planeringen av stora skolor.

Samarrangemang mellan Forum Bygga Skola, arkitektbyrån Witte Sundell samt Göteborgs stad.

Var och när? Den 18 mars 2020 klockan 9.00-16.00 i centrala Göteborg.

För anmälan, kontakta Magnus Anclair. Vi rekommenderar att man från skolhuvudmän/kommuner kommer både från utbildning och fastighet/stadsplanering. Deltagaravgift: 290 kr + moms för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 490 kr + moms. Lunch och fika ingår.


19 mars – Nätverksträff i Göteborg

Social hållbarhet – att gå från ord till handling och om att bidra till både skolan och samhället i stort

Vi får lyssna till ett sätt att definiera social hållbarhet i skolprojekt och ta del av några konkreta sätt att arbeta med det. Därefter diskuterar vi! Välkommen till en halvdag med föreläsning och diskussioner.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare, skolutvecklare m fl.

Var och när? I centrala Göteborg. Vi börjar med kaffe kl 9.30. Programmet pågår mellan kl 10.00-12.00.

Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se Utan kostnad för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 300 kronor + moms. Begränsat antal platser.


31 mars – Nätverksträff i Stockholm

Tillfälliga skollokaler – myter, verkligheten och möjligheterna

Antalet tillfälliga skollokaler ökar i Sverige och anledningarna till det är flera. Det finns myter och föreställningar om dessa lokaler, det finns utmaningar i svensk skola de kan vara en lösning på och det finns möjligheter inte minst vad gäller pedagogisk utveckling. Möjligheterna ligger även i de krav och önskemål beställarna uttrycker.

Välkommen till ett seminarium där vi vänder och vrider på för- och nackdelar med tillfälliga skollokaler. I samband med seminariet finns möjlighet att besöka en modulskola.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, lokalstrateger, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare, skolutvecklare m fl.

Var och när? I centrala Stockholm. Studiebesök på skola klockan 10.00-11.30. Seminariet inklusive lunch pågår mellan kl 11.30-14.30.

Anmälan till magnus@byggaskola.se 250 kronor för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 450 kronor + moms. Lunch ingår. Ange om du kommer på både studiebesök och seminarium eller endast seminarium.


2 april – Nätverksträff i Jönköping (prel)

En skola utan möbler…

Ofta kommer frågan om skolans inredning och möbler in ganska sent då man planerar för en ny eller ombyggd skola. Vilka vinster är möjliga om den frågan kommer in tidigare i processen? Vad kan det bidra till utvecklingen av lärmiljöer och till skolans ekonomi? Välkommen till en halvdag med föreläsning och diskussioner.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare, skolutvecklare m fl.

Var och när? I centrala Jönköping. Programmet pågår mellan kl 13.00-16.00.

Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se Utan kostnad för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 400 kronor + moms. Begränsat antal platser.


22 april i Stockholm: Föreläsning och lunchdiskussion

Planeringsprocessen och verksamhetens roll

Vilka frågor ska vi ställa oss när och till vilka? Hur ser en smart planeringsprocess ut? Hur lång tid behövs för de tidiga skedena? Och hur ska verksamheten komma till tals? Vi lyssnar till Ante Runnquist, skolutvecklare och skolhusplanerare, Nacka kommun.

Efter föreläsningen äter vi lunch tillsammans och diskuterar kring det vi hört.

Föreläsningen är öppen för alla. Den ingår även i utbildningsprogrammet ”Att planera för en skola – när delarna blir en helhet” som pågår under hela 2020. Mer information om utbildningsprogrammet hittar du här!

Tid och plats föreläsningen och lunchdiskussionen: den 22 april klockan 10.00-13.00 hos White, Östgötagatan 100, Stockholm.

Anmälan: skriv till magnus.anclair@byggaskola.se Ange namn och faktureringsadress. Anmälan är bindande, plats kan dock överlåtas på annan person. Avgift föreläsning inklusive lunch: 590 kr + moms för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 890 kr + moms. Begränsat antal platser, först till kvarn.


5 maj 2020 – Arena Bygga Skola 2020 i Malmö

Forskning, erfarenhet och vision – recept på en bra skola

Välkommen till Arena Bygga Skola 2020! För andra gången arrangeras denna heldag för alla som på olika sätt är inblandade i att planera för nya och ombyggda skolor.

Program samt var och när? I centrala Malmö klockan 9.30-17.00. Program presenteras löpande under hösten.

Dagen efter, den 6 maj, arrangeras vårens heldagsträff i Forum Bygga Skolas nätverk – då fördjupar vi diskussionerna i de ämnen som lyfts på Arena Bygga Skola.

Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se


6 maj – Nätverksträff  heldag i Malmö

Fördjupande diskussioner från Arena Bygga Skola

Under dagen fördjupar vi diskussionerna som togs upp i föreläsningar mm dagen innan på Arena Bygga Skola. Förhoppningen är att de flesta som deltar den 6 maj även deltar den 5 maj. Program presenteras löpande.

Välkommen till en heldag med föreläsning, diskussioner och workshops.

Var och när? I centrala Malmö. Vi börjar med kaffe från klockan 8.30. Programmet för nätverksträffen pågår mellan kl 9.30-15.00. Vi avslutar med fikamingel fram till klockan 15.45.

Intresseanmälan till Magnus Anclair. Sista anmälningsdag den 20 april. För att delta ska kommunen/skolhuvudmannen/företaget vara medlem i Forum Bygga Skolas nätverk.


25-28 maj 2020 (prel) – Studieresa till Holland

Herman Hertzberger, L-formade klassrum och den senaste kunskapen om lärmiljöer

Forum Bygga Skola tillsammans med Paradis produktion planerar en studieresa till Holland. Program mm presenteras i slutet av 2019. En del av resan äger rum på tåget ner till Holland då vi förbereder oss genom att läsa olika texter som vi diskuterar.

Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se


4 juni i Göteborg: Föreläsning och lunchdiskussion

Lärandet, likvärdigheten och lärsituationerna

Tre viktiga L som vi behöver ha koll på när vi planerar för nya och ombyggda skolor. Vad säger forskningen, den beprövade erfarenheten och vad kan vi göra rent praktiskt? Vi lyssnar till Frida Brismar Pålsson, specialist i fysisk närmiljö på Paradis produktion.

Efter föreläsningen äter vi lunch tillsammans och diskuterar kring det vi hört.

Föreläsningen är öppen för alla. Den ingår även i utbildningsprogrammet ”Att planera för en skola – när delarna blir en helhet” som pågår under hela 2020. Mer information om utbildningsprogrammet hittar du här!

Tid och plats föreläsningen och lunchdiskussionen: den 4 juni klockan 10.00-13.00 i centrala Göteborg.

Anmälan: skriv till magnus.anclair@byggaskola.se Ange namn och faktureringsadress. Anmälan är bindande, plats kan dock överlåtas på annan person. Avgift föreläsning inklusive lunch: 590 kr + moms för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 890 kr + moms. Begränsat antal platser, först till kvarn.


11 september i Köpenhamn: Föreläsning och lunchdiskussion

Skolans utemiljöer – för lek, rörelse och lärande

Vad krävs för en bra utomhusmiljö? Vad säger forskningen? Och hur hanterar man frågan i Köpenhamn? Vi lyssnar till Märit Jansson, universitetslektor i landskapsplanering på SLU samt till Anne Dahl Refshauge, landskapsarkitekt på Köpenhamns kommun med skolgårdar som specialitet.

Efter föreläsningen äter vi lunch tillsammans och diskuterar kring det vi hört.

Föreläsningen är öppen för alla. Den ingår även i utbildningsprogrammet ”Att planera för en skola – när delarna blir en helhet” som pågår under hela 2020. Mer information om utbildningsprogrammet hittar du här!

Tid och plats föreläsningen och lunchdiskussionen: den 4 juni klockan 10.00-13.00 i centrala Köpenhamn. Möjlighet finns att följa med på studiebesök på skola samma dag.

Anmälan: skriv till magnus.anclair@byggaskola.se Ange namn och faktureringsadress. Anmälan är bindande, plats kan dock överlåtas på annan person. Avgift föreläsning inklusive lunch: 790 kr + moms för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 1190 kr + moms. Begränsat antal platser, först till kvarn.


29 september – Nätverksträff i Halmstad

Tillfälliga skollokaler – myter, verkligheten och möjligheterna

Antalet tillfälliga skollokaler ökar i Sverige och anledningarna till det är flera. Det finns myter och föreställningar om dessa lokaler, det finns utmaningar i svensk skola de kan vara en lösning på och det finns möjligheter inte minst vad gäller pedagogisk utveckling. Möjligheterna ligger även i de krav och önskemål beställarna uttrycker.

Välkommen till ett seminarium där vi vänder och vrider på för- och nackdelar med tillfälliga skollokaler. I samband med seminariet finns möjlighet att besöka en modulskola.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, lokalstrateger, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare, skolutvecklare m fl.

Var och när? I centrala Halmstad. Studiebesök på skola klockan 10.00-11.30. Seminariet inklusive lunch pågår mellan kl 11.30-14.30.

Anmälan till magnus@byggaskola.se 250 kronor för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 450 kronor + moms. Lunch ingår. Ange om du kommer på både studiebesök och seminarium eller endast seminarium.


13 oktober i Umeå: Föreläsning och lunchdiskussion

Flexibiliteten, hållbarheten och digitaliseringen – för både hus och verksamhet

Tre av skolans buzzwords – vad innebär de konkret för våra skolhusprojekt? Vi lyssnar till Magnus Anclair, grundare av Forum Bygga Skola.

Efter föreläsningarna äter vi lunch tillsammans och diskuterar kring det vi hört.

Föreläsningen är öppen för alla. Den ingår även i utbildningsprogrammet ”Att planera för en skola – när delarna blir en helhet” som pågår under hela 2020. Mer information om utbildningsprogrammet hittar du här!

Tid och plats föreläsningen och lunchdiskussionen: den 13 oktober klockan 10.00-13.00. Plats i centrala Umeå, meddelas under hösten.

Anmälan: skriv till magnus.anclair@byggaskola.se Ange namn och faktureringsadress. Anmälan är bindande, plats kan dock överlåtas på annan person. Avgift föreläsning inklusive lunch: 590 kr + moms för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 890 kr + moms. Begränsat antal platser, först till kvarn.


22-23 oktober 2020 (prel) – Studieresa till Norge

Vad är speciellt med Norges skolor?

Forum Bygga Skola planerar en studieresa till Oslo med omnejd. Målsättningen är att besöka 3-4 skolor och få en bild av vad som utmärker de norska skolor som planeras och byggs nu. Program mm presenteras i början av 2020.

Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se


18 november – Nätverksträff  heldag i Stockholm

Den öppna OCH trygga skolan – en möjlig ekvation? Och hur kan normkreativitet användas i skolprojekt?

Program presenteras under våren 2020. Välkommen till en heldag med föreläsning, diskussioner och workshops.

Var och när? I centrala Stockholm. Vi börjar med kaffe från klockan 9.30. Programmet för nätverksträffen pågår mellan kl 10.00-16.00.

Intresseanmälan till Magnus Anclair. För att delta ska kommunen/skolhuvudmannen/företaget vara medlem i Forum Bygga Skolas nätverk.


19 november 2020 i Stockholm – DesignLab med ert skolprojekt

Använd modeller för att testa olika idéer och lär er samtidigt av andra skolprojekt

Hösten 2020 planeras: Vi går igenom respektive skolprojekts övergripande idé och arbetar sedan med olika scenarios för organisation och fysisk planering. Ni arbetar omväxlande i ert eget projekt och tar sedan med de tankarna till ett gemensamt fiktivt projekt. Syftet är både att lära kring hur andra löser sina utmaningar och att komma vidare i planeringen av ert eget projekt.

En heldagsworkshop där vi använder metoden DesignLab, utvecklat av danska Autens. Workshopsledare är Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Målgrupp är personer inom kommunen/skolhuvudmannen som är inblandade i ett skolprojekt. D v s både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter och landskapsarkitekter.

Var och när? Information kommer i januari 2020. Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se


Workshops skolans buzzwords 2020

Buzzwords när man planerar nya skolor – vad menar vi egentligen?!

”Vi vill ha en skola som är flexibel, trygg, hållbar, tillgänglig och med framtidens lärmiljö. Kan ni fixa det åt oss?…”

Innan man kan förklara för någon annan vad man menar behöver man ofta göra det tydligt för sig själv. Det är särskilt viktigt när man bollar med begrepp som kan tolkas väldigt olika. Det finns idag ett antal begrepp som får stort utrymme i diskussionerna vid ny- och ombyggnation av skola. För att beställaren – ofta kommunen – ska få vad den önskar krävs att man först orienterar sig kring olika sätt att tolka ordet eller begreppet och sedan kommer fram till sin egen tolkning – först då kan arkitekt, byggare och andra inblandade förstå vad man menar – på riktigt!

Forum Bygga Skola erbjuder under 2020 workshops kring några sådana begrepp som ett led i att stötta skolhuvudmännen att bli ännu bättre beställare av skola.

Trygghet · Hållbarhet · Flexibilitet · Digitalisering · Tillgänglighet · Klassrum

Workshopen genomförs hos er, i era lokaler och med de personer ni önskar delta.

Läs mer och boka här!


Vad önskar du program kring?

Välkommen att höra av dig med de frågor du ser som viktigt att lära dig mer om och höra hur andra tänker kring.


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!