HELA KALENDARIET

Kalendariet

Här hittar du de aktiviteter som arrangeras av Forum Bygga Skola och samarrangemang med partners med flera. Har du förslag på samarrangemang – hör gärna av dig!


4 juni – Nätverksträff via nätet om våra nyckeltal

Vi jämför nyckeltal!

Nyckeltal används i de flesta bygg- och skolprojekt. Men de ser olika ut hos olika skolhuvudmän/kommuner. Varför ser de ut som de gör? Vilka resonemang och prioriteringar ligger bakom siffrorna? Vi jämför och hör hur andra tänker.  Välkommen till ett samtal där vi träffas via nätet.

Forum Bygga Skola genomför under 2019 en satsning på att sammanställa nyckeltal som används i skolprojekt för att synliggöra olika sätt att tänka. Detta samtal är ett led i denna satsning.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare m fl.

Var och när? Var du vill så länge du har en bra uppkoppling och ett konto på Google (vi använder Google Hangout för mötet och du bör ha Google Chrome på din dator)Vi börjar med en kaffe eller te på egen hand under tiden vi kopplar upp oss. Klockan  kl 9.00-10.30 pågår samtalet under ledning av Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen kostnad. Öppet för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk. Max två personer per medlem. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 28 maj.


1 juli klockan 14.30-16.00 under Almedalsveckan, Visby

En klass, en grupp eller en årskurs. Erfarenheter och tankar kring att organisera en skola för bästa resultat.

Hur organiserar vi en skola på bästa sätt? Är klassen och klassrummet alltid det optimala? Vilka alternativ finns det för att organisera elever, lärare och annan personal? Vilka möjligheter och begränsningar ger de fysiska lokalerna? Flera skolor runt om i Sverige organiserar sig idag på ett annorlunda sätt än tidigare. Vad är anledningen till deras beslut? Hur deras erfarenheter ut? Varför är det bra att känna till detta då man planerar för skolutveckling och kommunens/skolhuvudmannens fastigheter?

Välkommen till ett rundabordssamtal där vi lyssnar på erfarenheter och vädrar våra tankar.

Plats: Rådhuset i Visby. Samarrangeras med Region Gotland.

Begränsat antal platser, ingen kostnad. Vill du delta? Kontakta Magnus Anclair.


6 september – Workshop i Stockholm om möjligheterna med den stora skolan

Hur kan en större skola – både vad gäller själva huset och hur man organiserar sig – möta de utmaningar vi har?

Välkommen till en workshop där vi vänder och vrider på några av de möjligheter och risker med den stora skolan. Målsättningen är att efter workshopen ha några konkreta och genomarbetade förslag på lösningar och även listat några av de risker man bör tänka på i planeringen av stora skolor. Program/upplägg presenteras innan sommaren.

Var och när? I centrala Stockholm den 6 september. Heldag. Exakt plats och tid meddelas innan sommaren.

Intresserad? Kontakta Magnus Anclair.


10 september – Nätverksträff i Uppsala

Att bygga nytt eller bygga om – det är frågan! Och vad händer om en skola brinner ner?

Hur ser våra behov ut? I vilket skick är befintliga skolor? När lönar det sig att bygga nytt och när är det smartare att bygga om? Hur ser olika erfarenheter ut? Hur resonerar dina kollegor hos andra skolhuvudmän kring olika vägval och satsningar?

Vi får dessutom höra om Uppsala kommuns erfarenheter kring skolan i Gottsunda som brann 2018. Vad hände? Hur agerade man? Hur påverkar det den långsiktiga planeringen av hela kommunens skolor?

Välkommen till en halvdag som genom föreläsning och diskussioner syftar till att stödja dig att bli en bättre beställare av skola.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare, skolutvecklare m fl.

Var och när? Tengbom, Dragarbrunnsgatan 42, Uppsala (ca 5 minuters promenad från Centralstationen). Vi börjar med kaffe kl 9.00. Programmet pågår mellan kl 9.30-12.00.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Kostnadsfritt för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 900 kronor + moms. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 2 september.

Läs mer…


24-26 september – Studieresa till Finland

Finlands skolor – framgångsfaktorer bakåt och trender framåt

Välkommen att följa med på en studieresa till Finland. Vi besöker skolor (bland annat den helt nybyggda Jätkäsaari skola på Busholmen i Helsingfors), träffar forskare och skolutvecklare och undersöker hur trender ser ut inom skolarkitektur och inredning.

Dessutom – den 24 september besöker vi och får en visning av det nybyggda och uppmärksammade nya centrumbiblioteket i Helsingfors. Man kan välja att ansluta till Helsingfors på morgonen den 25 september.

Var och när? Helsingfors och Lahti den 24-26 september.

Tider, resplan och program hittar du här! Anmälan till magnus@byggaskola.se


Utbildningsprogram 2019-2020 – start oktober

Att planera för en skola – delarna som blir en helhet

Att planera för en skola är en komplex uppgift. Välkommen att delta i ett utbildningsprogram som under ett antal träffar växlar mellan att djupdyka i några centrala frågor och att se och diskutera helheten i projektet. Vi tar upp frågor som skolbyggets grundstenar – det vi vet krävs för ett lyckat projekt, god och varierad lärmiljö, utomhusmiljö och skolgårdar, upphandlingens möjligheter, hur man kan se på flexibilitet i både undervisning och skolhus och hur olika aspekter av hållbarhet kan bli verklighet – på riktigt.

Utbildningsprogrammet riktar sig till dig som arbetar med att från olika vinklar planera en ny- eller ombyggnad av skola. Vad ska man tänka på? Vilka är de mest avgörande frågorna och faktorerna? Hur tänker och gör andra?  Vid sex tillfällen (varav tre träffar med övernattning) varvas föreläsningar, skolbesök, workshops och diskussioner.

Intresseanmälan till programmet är nu öppen. Mer information om program mm publiceras innan sommaren.


1 oktober – Nätverksträff på nya Skapaskolan i Huddinge

Att testa sig fram till rätt koncept – och att utveckla lärmiljöer och personal samtidigt

Skapaskolan i Huddinge arbetade under en lång period innan de nya lokalerna stod klara med att testa olika sätt att arbeta, organisera sig och hur olika fysiska miljöer fungerade med undervisningen. De blev en kombinerad kompetenshöjning och framtagande av en design av lärmiljöer och organisation av undervisning. Välkommen att på en nätverksträff både få höra om resan dit, om hur det blev och få en rundvandring på skolan.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare, skolutvecklare m fl.

Var och när? Skapaskolan i Huddinge kommun den 1 oktober. Vi börjar med kaffe kl 9.00. Programmet pågår mellan kl 9.15-12.00. Därefter lunch för de som anmäler sig till det.

I början av 2020 finns möjlighet att komma med på en workshop på Skapaskolan kring hur man kan arbeta med att testa olika lärmiljöer. Se nedan i kalendariet.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen avgift för de som är med i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 700 kronor + moms. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den till nätverksträffen den 23 september.


15 oktober – Nätverksträff på Nya Brogårdaskolan, Bjuv

Från ax till limpa. Om processens måsten och fallgropar.

Hur ser processen ut hos olika skolhuvudmän från initiering av en skola till inflyttning? Vi försöker se vilka delar man absolut måste ha med och identifierar de delar där det lätt kan gå fel. Välkommen till en halvdag som genom föreläsning och diskussioner syftar till att stödja dig att bli en bättre beställare av skola.

Vi får även en chans att titta runt på den helt nystartade Nya Brogårdaskolan.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare, skolutvecklare m fl.

Var och när? Brogårdaskolan i Bjuv. Vi börjar med kaffe kl 9.00. Programmet pågår mellan kl 9.30-12.00.

Anmälan till magnus@byggaskola.se 150 kronor + moms för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 900 kronor + moms. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 7 oktober.

Läs mer…


16 oktober – DesignLab med ert skolprojekt, Malmö

Använd modeller för att testa olika idéer och lär er samtidigt av andra skolprojekt

Vi går igenom respektive skolprojekts övergripande idé och arbetar sedan med olika scenarios för organisation och fysisk planering. Ni arbetar omväxlande i ert eget projekt och tar sedan med de tankarna till ett gemensamt fiktivt projekt. Syftet är både att lära kring hur andra löser sina utmaningar och att komma vidare i planeringen av ert eget projekt.

En heldagsworkshop där vi använder metoden DesignLab, utvecklat av danska Autens. Workshopsledare är Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Målgrupp är personer inom kommunen/skolhuvudmannen som är inblandade i ett skolprojekt. D v s både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter och landskapsarkitekter.

Var och när? Studio Malmö i centrala Malmö. Vi börjar med kaffe kl 9.00. Programmet pågår mellan kl 9.30-16.00.

Anmälan till magnus@byggaskola.se

Läs mer!


25 oktober – Nätverksträff via nätet om social hållbarhet

Social hållbarhet i skolprojekt.

Hållbarhet är ett av skolans buzzwords. Hur kan vi konkret arbeta med social hållbarhet i skolprojekt? Både i själva planerings- och byggdelen och då skolan är i bruk? Välkommen till ett samtal där vi träffas via nätet.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare m fl.

Var och när? Var du vill så länge du har en bra uppkoppling och ett konto på Google (vi använder Google Hangout för mötet)Vi börjar med en kaffe eller te på egen hand under tiden vi kopplar upp oss. Klockan  kl 13.00-15.00 pågår samtalet under ledning av Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen kostnad. Öppet för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk. Max två personer per medlem. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 16 oktober.

Läs mer…


7 november – Seminarium om hur få projektets vision i mål

Upphandlingens visklek – hur får vi vision och upphandling att samspela bättre?

Välkommen till ett halvdagsseminarium om hur vi får projektets vision och mål hela vägen in i upphandlingen. Program presenteras i augusti.

Arrangörer är nätverket Opinion Bygga Skola.

Tid och plats: den 7 november klockan 9.00-13.00 hos White, Östgötagatan 100, Stockholm. Kostnadsfritt. Anmälan till Magnus Anclair.


20 november – Preliminärt: studiebesök på Landamäreskolan, Göteborg

Spännande design och tydlig verksamhetsidé

Landamäreskolan i Göteborg ser från ovansidan ut som ett S. S som i skola. En F-3 skola där arkitekt och verksamhet arbetade nära varandra i planeringsarbetet. Hur ser resultatet ut så här långt? Vi får även höra kort om den nya 4-9 skolan Svartedalsskolan som slår upp portarna 2020 – tillsammans är de tänkta att skapa en helhet.

Välkommen till ett studiebesök och presentation av skolan. Vi träffar personal från skolan arkitekt.

Var och när? Landamäreskolan, Daggdroppegatan 28, Göteborg. Besöket pågår mellan kl 15.00-16.30.

Anmälan till Magnus Anclair. Förtur för medlemmar i nätverket som deltar på nätverksträffen dagen efter. Sista anmälningsdag den 5 november.

Läs mer om träffen i Göteborg!


21 november – Nätverksträff  heldag i Göteborg

Flexibilitet, hållbarhet, en skola som verkar för mindre segregation och hur arbetar vi i projektens tidiga skeden?

Under dagen kommer vi att fokusera på flera av de frågor som är viktiga i arbetet med nya och ombyggda skolor och när vi vill att skolan är en del av samhällsbygget. Vi kommer under dagen att ta oss an begreppet flexibilitet – hur ska vi tolka det när vi pratar skola? Vi djupdyker i några olika sätt att arbeta med hållbarhet i skolprojekt. Vi diskuterar med varandra hur vi arbetar i tidigare skeden – en viktig komponent i ett lyckat projekt. Och vi ser hur man kan arbeta konkret för att motverka segregation i samhället. Hur kan skolan och skolhuset vara ett verktyg för det?

Välkommen till en heldag med föreläsning, diskussioner och workshops. Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare m fl.

Var och när? Brewhouse, Åvägen 24. Vi börjar med kaffe från klockan 8.30. Programmet för nätverksträffen pågår mellan kl 9.30-15.30.

Missa heller inte studiebesöket på Landamäreskolan i Göteborg dagen innan!

Anmälan till Magnus Anclair. Deltagaravgift 550 kr + moms för medlemmar i nätverket. OBS! Öppen endast för medlemmar i nätverket. Sista anmälningsdag den 5 november.

Läs mer om träffen i Göteborg!


2 december – Nätverksträff via nätet

Smarta lösningar kring skolhuset och skolans organisation för mindre kommuner med liten plånbok.

Det är inte bara i de större och medelstora kommunerna det krävs nya och ombyggda skolor. Behovet finns även i många av landets mindre kommuner. Hur ser de gemensamma utmaningarna ut för de mindre kommunerna? Vad kan man lära av varandra kring smarta lösningar med en begränsad ekonomi? Fokus för samtalet är olika lösningar för skolhuset och hur man kan organisera skolverksamheten. Välkommen till ett samtal där vi träffas via nätet.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare m fl.

Var och när? Var du vill så länge du har en bra uppkoppling och ett konto på Google (vi använder Google Hangout för mötet – Google Chrome bör finnas på din dator)Vi börjar med en kaffe eller te på egen hand under tiden vi kopplar upp oss. Klockan  kl 14.00-15.30 pågår samtalet under ledning av Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

Anmälan till magnus@byggaskola.se Ingen kostnad. Öppet för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk. Max två personer per medlem. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 20 november.


4 december – Nätverksträff i Stockholm kring rörelse, hälsa och inlärning

Om rörelse i skolan. Vad vet vi om effekterna och vilka lösningar fungerar bäst för att öka rörelse i skolan?

Vi vet sedan länge att det är bra för oss att röra på oss. Vi vet också att inlärningen främjas av ökad rörelse. Nu rör det sig dessutom i frågan hur vi kan få elever att röra sig mer. Många projekt pågår just nu. Vilka av dessa fungerar bäst? Och hur kan vi tänka kring den övergripande fysiska planeringen av en skola för att främja rörelse? Välkommen till en halvdag med föreläsning och diskussioner.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare, skolutvecklare m fl.

Var och när? Stockholm – exakt plats meddelas september 2019. Vi börjar med kaffe kl 9.00. Programmet pågår mellan kl 9.30-12.00.

Anmälan till magnus@byggaskola.se 150 kronor + moms för alla som är med i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 700 kronor + moms. Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag den 22 november.

Läs mer…


31 januari 2020 – Workshop testa lärmiljöer på nya Skapaskolan i Huddinge

Att testa sig fram till rätt koncept – hur kan man göra konkret?

Välkommen att tillsammans med Skapaskolans grundare Christer Holger delta i en workshop där du får lära dig hur du på din egen skola och kommun kan arbeta med att systematiskt arbeta er fram till den lärmiljö och organisation som passar er skola bäst.

Målgrupp är både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter, byggare, inredare, skolutvecklare m fl.

Var och när? Skapaskolan i Huddinge kommun den 31 januari. Programmet pågår mellan kl 9-13. Fika och lunch ingår.

Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se  Begränsat antal platser. Kostnadsfritt för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk, övriga 450 kr + moms. Sista anmälningsdag den 20 december.


Workshops 2019-2020

Buzzwords när man planerar nya skolor – vad menar vi egentligen?!

”Vi vill ha en skola som är flexibel, trygg, hållbar, tillgänglig och med framtidens lärmiljö. Kan ni fixa det åt oss?…”

Innan man kan förklara för någon annan vad man menar behöver man ofta göra det tydligt för sig själv. Det är särskilt viktigt när man bollar med begrepp som kan tolkas väldigt olika. Det finns idag ett antal begrepp som får stort utrymme i diskussionerna vid ny- och ombyggnation av skola. För att beställaren – ofta kommunen – ska få vad den önskar krävs att man först orienterar sig kring olika sätt att tolka ordet eller begreppet och sedan kommer fram till sin egen tolkning – först då kan arkitekt, byggare och andra inblandade förstå vad man menar – på riktigt!

Forum Bygga Skola erbjuder under 2019-2020 workshops kring några sådana begrepp som ett led i att stötta skolhuvudmännen att bli ännu bättre beställare av skola.

Trygghet · Hållbarhet · Flexibilitet · Digitalisering · Tillgänglighet · Klassrum

Workshopen genomförs hos er, i era lokaler och med de personer ni önskar delta.

Läs mer och boka här!


5-6 maj 2020 – Arena Bygga Skola

Back to basic med fokus framåt

Välkommen till Arena Bygga Skola 2020! För andra gången arrangeras denna heldag för alla som på olika sätt är inblandade i att planera för nya och ombyggda skolor.

Program samt var och när? Meddelas efter sommaren!

Dagen efter, den 6 maj, arrangeras vårens heldagsträff i Forum Bygga Skolas nätverk – då fördjupar vi diskussionerna i de ämnen som lyfts på Arena Bygga Skola.

Intresseanmälan till magnus@byggaskola.se


Framåt planeras även:

Hur påverkar Barnkonventionen?

Riksdagen har beslutat att FN:s barnkonvention ska bli en del av svensk lag. Hur kan det komma påverka hur vi ska tänka när vi planerar för skolor? Forum Bygga Skola planerar ett kunskapsseminarium samt nätverksträff kring detta, preliminärt tidigt under 2020.

Studieresa till Norge

Under våren 2020 arrangeras en resa till Norge. Erfarenheterna från studieresorna till Finland och Danmark har gett mersmak. Vad kan våra andra grannar lära oss!?

Rörelse i skolan

Under våren 2020 arrangeras en nätverksträff med fokus på lösningar i den fysiska miljön och skolans organisering kring hur man kan öka och integrera fysisk rörelse i skolan.

Förstå den lärmiljö ni har nu – ett beslutsunderlag för nybyggnation!

Vi genomför gåturer på ett antal skolor runt om i Sverige. Hör av er om ni är intresserade!

 


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!