DesignLab skolor

Använd modeller för att testa idéer och lär er samtidigt av andra

En heldagsworkshop för att komma vidare i våra skolprojekt
Stockholm 19 november 2020


Genom att bygga modeller och visualisera är det lättare att jämföra idéer och lösningar. Under dagen arbetar vi med några olika utgångspunkter för att bättre förstå utmaningar och lösningar kring hur de fysiska lokalerna och lärmiljöerna kan och bör samspela med skolans verksamhet och undervisning.


Vi bygger modeller, lyssnar på hur andra tänker, nätverkar och utvecklar.

Metoden Learning Space Design Lab
Metoden Learning Space Design Lab är framtagen av den danska organisationen Autens. Metoden har använts i många skolprojekt, i både skarpa projekt och för att hitta inspiration och lösningar. Främst i Danmark men även runt om i världen har Autens arbetat med den.

Intresseanmälan
Intresseanmälan är öppen. Begränsat antal platser. 

Målgrupp
Målgrupp är personer inom kommunen/skolhuvudmannen som är inblandade i ett skolprojekt. D v s både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter och landskapsarkitekter. Vi uppmanar till att komma från olika förvaltningar. Vi rekommenderar att man kommer några personer från varje kommun/skolhuvudman. Utöver skolhuvdmän/kommuner är alla andra som är inblandade i skolprojekt välkomna!

Preliminärt program:
9.00 Lokalerna öppnas. Registrering och fika.
9.30-9.45 Välkommen! En introduktion till dagen
9.45-10.15 Trendspaning – hur tänker många av de som planerar och bygger skolor idag?
10.15-12.00 Workshop – Learning Space Design Lab
12.00-13.00 Lunchmingel
13.00-14.30 Workshop – Learning Space Design Lab
14.30-15.00 Vi summerar våra lärdomar och idéer

Deltagaravgift
Information om detta under våren 2020.


’Riktigt kul och inspirerande att arbeta med modeller – lättare att förstå varandra och se nya lösningar då! sa en deltagare på nätverksträff i november 2018 då metoden Learning Space Design Lab testades.


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!