DesignLab skolor

Använd modeller för att testa idéer och lär er samtidigt av andra

En heldagsworkshop för att komma vidare i våra skolprojekt
Planeras för hösten 2020


Vi går igenom de medverkande skolprojektens övergripande idé och arbetar sedan med olika scenarios för organisation och fysisk planering med fokus på lärsituationer och trygghet. Ni arbetar omväxlande i ert eget projekt och tar sedan med de tankarna till ett gemensamt fiktivt projekt. Syftet är både att lära kring hur andra löser sina utmaningar och att komma vidare i planeringen av ert eget projekt.


Vi bygger modeller, lyssnar på hur andra tänker, nätverkar och utvecklar.

Programmet fokuserar på två viktiga frågor
Med utgångspunkt i de olika skolprojektens övergripande idé och vision syftar workshopen till att lyfta frågor om vilka lärsituationer som behövs och som är möjliga samt hur vi på olika sätt kan skapa trygghet i skolan. Hur påverkas den fysiska miljön och organisationen av skolan?

Intresseanmälan
Intresseanmälan är öppen. Begränsat antal platser. 

Målgrupp
Målgrupp är personer inom kommunen/skolhuvudmannen som är inblandade i ett skolprojekt. D v s både pedagogisk personal, personer på utbildningsförvaltning, fastighet, ekonomi, stadsplanering, folkvalda, arkitekter och landskapsarkitekter. Vi uppmanar till att komma från olika förvaltningar.

Preliminärt program:
9.00 Lokalerna öppnas. Registrering och fika.
9.30-9.45 Välkommen! En introduktion till dagen
9.45-10.15 Trendspaning – hur tänker många av de som planerar och bygger skolor idag?
10.15-12.00 Workshop – DesignLab – med fokus på lärsituationer
12.00-13.00 Lunchmingel
13.00-15.00 Workshop – DesignLab – med fokus på trygghet i skolan
15.00-15.45 Varje deltagande skolhuvudman dokumenterar och summerar sina lärdomar
15.45-16.00 Sammanfattning och avslut


Programmet öppet för kommuner/skolhuvudmän
Sammanlagt sex kommuner/skolhuvudmän har möjlighet att delta. Workshopen bygger på omväxlande arbete med det egna projektet och erfarenhetsutbyte med övriga medverkande. Utöver skolhuvdmän/kommuner finns plats för några av Forum Bygga Skolas partners.


’Riktigt kul och inspirerande att arbeta med modeller – lättare att förstå varandra och se nya lösningar då! sa en deltagare på nätverksträff i november 2018 då metoden DesignLab testades.


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!