Arena Bygga Skola Stockholm 18 november

Flera angelägna frågor i fokus:
Hur kan en skola vara både stor, öppen och trygg? Hur ska vi tänka vid renovering och ombyggnation av skolor? Kan normkreativitet vara en väg till mer genomtänkta skolor? Och vem ska äga huset – spelar det någon roll?

Ur det preliminära programmet:

Den stora, öppna och samtidigt trygga skolan – hur går ekvationen ihop?Många av de skolor som nu planeras är sk stora skolor. Och många har ambitionen att vara öppna, både ut mot samhället och i sin design. Hur kan man dra fördel av den stora och öppna skolans kvaliteter och resurser och samtidigt skapa en trygg skola – något som ofta förknippas med den lilla skolan? Föreläsning och samtal.

Normkreativitet i skolhusprojekt – hur skulle det se ut?
Normkreativitet används allt oftare i undervisningen. Kan det även användas i skolhusprojekt? Föreläsning och samtal.

Hållbarhetskrav för ett bra inomhusklimat – hur kan vi upphandla?

Att äga eller hyra sitt skolhus – det är frågan?

När och var?
Den 18 november mellan klockan 9.30-17.00, kaffe från klockan 8.30. Dagen avslutas med mingel och möjlighet att besöka utställningen på Fotografiska. Plats: Fotografiska muséet i centrala Stockholm.

Anmälan deltagare senast den 5 november
För anmälan – skicka namn, e-postadress, roll/position på deltagare, faktureringsadress (inkl referens för ev elektronisk faktura) samt info om eventuella allergier till Magnus Anclair. Anmäl er senast den 5 november. Anmälan är bindande, plats kan överlåtas till annan vid förhinder.

Från kommuner – kom gärna från både verksamheten/utbildning, fastighet och stadsbyggnad!

Deltagaravgift
För medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk: 1160 kr + moms
För övriga: 1560 kr + moms
I deltagaravgiften ingår hela programmet, förmiddags- och eftermiddagsfika, lunch, studiebesök dagen innan samt besök på Fotografiska muséet.

Studiebesök dagen innan träffen
För deltagare på Arena Bygga Skola erbjuder vi studiebesök på två skolor dagen innan, den 17 november (OBS! man kan endast välja ett av dem). Farstavikens skola på Värmdö samt Naktergalens skola i Haninge. Besöken äger rum mellan klockan 15.00-16.30 den 17 november. Anmälan till studiebesöket kan göras i samband med anmälan till den 18 november. Se mer i kalendariet om respektive besök.


En heldag på Fotografiska muséet i Stockholm
På samma sätt som skolans fysiska rum förändras gör möteslokaler det. Arena Bygga Skola äger rum i Fotografiska muséet – mitt i Stockholm med utsikt över Saltsjön och med lokaler som inspirerar. Vad kan vi ta med oss härifrån till våra nya skolor?!

Programmet den 18 november startar klockan 9.30 (vi öppnar dörrarna och har dukat fram fikat från klockan 8.30) och avslutas klockan 17.00. Korta föreläsningar, diskussioner, nätverkande och fikamingel – med mötesformer vi hoppas kommer att ge inspiration, resultat och nya kontakter.

Stanna på middag!
Från klockan 18.00 finns möjlighet att boka bord på den prisbelönta restaurangen i samma hus som vi håller till – Fotografiska museets restaurang. Ni bokar själv för ert sällskap. Restaurangen kommer i god tid innan den 18 november skicka er kvällens meny. Här bokar du bord, senast den 10 november.


Ombyggnation av skolor – vad kan vi lära av varandra?

Många av de aktuella skolprojekten är redan befintliga skolor som är i behov av renovering och omplanering. Hur kan man göra det på bästa sätt? När är det rätt att riva och bygga nytt och när är det smartare att bygga om? Kom med på en ombyggd skola dagen innan på studiebesök och lyssna sedan på diskussioner på Arena Bygga Skola. Se nedan några bilder från Farstavikens skola som vi besöker.


Vilka kommer?

Arena Bygga Skola är en ny arena för alla oss som på olika sätt är inblandade i att planera, bygga, driva och utveckla svensk skola och dess skolhus. Vi behöver träffas för att låta oss utmanas, lära oss mer om våra möjligheter och för att se all den kompetens som redan finns.

Det tål att upprepas – flera olika perspektiv behöver stötas och blötas för att vi ska hitta våra svar på alla de frågor vi bör ställa oss. Därför välkomnar vi alla de som på olika sätt är med i arbetet med att planera, bygga och driva skola och skolhus.

Från er skolhuvudmän: förhoppningen är att ni ska komma i grupper om två-fem personer och att både utbildningsverksamheten och fastighetssidan ska vara representerad. Lokalstrateger, fastighetsansvariga, förvaltningschefer, stadsplanerare, rektorer, pedagoger, förtroendevalda…

Från alla ni i branscher som är inblandade: byggare, arkitekter, IT, inredare, akustiker, ljusexperter, pedagogiska utvecklare, stadsplanerare, fastighetsekonomer  – er kompetens är viktig!

Från myndigheter och fackliga organisationer: er kompetens, era riktlinjer och ert fokus på bland annat arbetsmiljö är viktigt att sprida.Fler träffar på gång!

Över 100 av Sveriges kommuner och fristående skolor samt många andra aktörer har hittills deltagit i Forum Bygga Skolas olika aktiviteter. I utvärderingarna är det tydligt att erfarenhetsutbytet är en viktig del av träffarna – att få lyssna på hur andra löst sina utmaningar och att få sätta ord på sina egna tankar och lösningar.

Forum Bygga Skola planerar löpande för nya träffar och det är viktigt att ni som är målgruppen är med och påverkar innehållet. Hör av er med de frågor ni ser behov av att komma vidare med!

Tid, plats och mer information om respektive träff publiceras löpande i kalendariet!


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!