Arena Bygga Skola ON TOUR

Flera angelägna frågor i fokus:
Skolans uppgift och skolhusets roll i det. Bygga nytt, bygga om eller tillfälliga lokaler – vad blir bäst för oss? Den stora skolan som samtidigt är den öppna, trygga och flexibla skolan – hur går det till?

Arena Bygga Skola – en av Sveriges viktigaste mötesplatser för alla som planerar för nya och ombyggda skolor – hittar nya former under pågående pandemi. Istället för ett stort event genomför vi istället mellan november 2020 – maj 2021 mindre regionala träffar med samma frågor och upplägg runt om i landet samt onlineträffar. Samtalen och erfarenhetsutbytet måste fortsätta – det är en viktig ingrediens i genomtänkta skolprojekt.


Ur programmet:
Programmet innehåller både korta föreläsningar och olika diskussionspass. Alla träffar av Arena Bygga Skola ON TOUR innehåller frågorna nedan, men ibland med extra fokus på en av dem. Flertalet av föreläsningarna är förinspelade under hösten 2020 och några sker live – du kommer att få både ny kunskap, inspiration och bränsle till diskussioner. Allt med syfte att ha bättre beslutsunderlag för mer genomtänka projekt.

Skolans uppgift och skolhusets roll i det
En fråga som ofta glöms bort… Många av svaren finns i skolans styrdokument men det finns gott om utrymme för tolkningar och idéer. Att sätta ord på detta är ett viktigt verktyg i fortsättningen av varje skolhusprojekt.

Bygga nytt, bygga om eller tillfälliga lokaler – vad blir bäst för oss? Och ska vi äga eller hyra…?
Komplexa frågor som är kopplade till aspekter av vision, behov på kort och lång sikt, ekonomi och hållbarhet.

Den stora skolan som samtidigt är den öppna, trygga och flexibla skolan – hur går den ekvationen ihop?
Många av de skolor som nu planeras är så kallade stora skolor. Och många har ambitionen att vara öppna, både ut mot samhället och i sin design. Hur kan man dra fördel av den stora och öppna skolans kvaliteter och resurser och samtidigt skapa en trygg skola – något som ofta förknippas med den lilla skolan? Och hur kan flexibilitet tolkas i konkreta lösningar?

Var och när? Arena Bygga Skola ON TOUR pågår under perioden november 2020 till och med maj 2021 på olika platser runt om i Sverige samt online.

Välkommen att delta på någon av de planerade regionala träffarna runt om i landet! Några tillfällen kommer den också att genomföras online. Datum och tid publiceras löpande i kalendariet→.

Välkommen också att höra ev er och boka in en egen Arena Bygga Skola ON TOUR hos er. Alla medlemmar i nätverket kan boka in en träff. Se mer info längre ner på sidan.

Anmäl dig i god tid
Varje träff har begränsat antal deltagare – både för att följa riktlinjer för att motverka pandemin och för att få till bra förutsättningar för samtal. Anmäl dig därför i god tid.
För anmälan – skicka namn, e-postadress, roll/position på deltagare, faktureringsadress (inkl referens för ev elektronisk faktura) samt info om eventuella allergier till Magnus Anclair. Anmälan är bindande, plats kan överlåtas till annan vid förhinder.

Deltagaravgift
Medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk betalar endast avgift för eventuellt fika och lunch. Övriga betalar en deltagaravgift. Se för varje specifikt tillfälle i kalendariet.


Medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk – boka en egen hel- eller halvdag
Utöver de tillfällen då det är fritt fram för alla att anmäla sig och delta i en Arena Bygga Skola ON TOUR (publiceras löpande i kalendariet) har alla medlemmar i nätverket möjlighet att arrangera ett eget event. Det kan vara enbart för till exempel kommunens anställda som är inblandade i skolhusprojekt, men även som uppstart för alla inblandade i ett specifikt projekt eller kanske med inbjudna från grannkommunerna.

Det kan genomföras live hos er eller online via Zoom.

Programmet planerar vi efter era behov och tider. Alla tre frågeställningar tar vi upp men tiden vi lägger på respektive fråga kan variera. Har ni till exempel extra behov av att djupdyka i en av frågeställningarna gör vi det.

Ert åtagande:
ni ordnar med lokal om vi ska köra live, eventuell förtäring samt deltagare (som gärna får vara personer med olika uppgifter och roller). Ni står även för eventuella rese- och boendekostnader för moderator. I övrigt inga kostnader.

Intresserade? Hör av er till Magnus Anclair. 070-2094876


Ombyggnation av skolor – vad kan vi lära av varandra?

Många av de aktuella skolprojekten är redan befintliga skolor som är i behov av renovering och omplanering. Hur kan man göra det på bästa sätt? När är det rätt att riva och bygga nytt och när är det smartare att bygga om? Det är en av de frågor vi lyfter på Arena Bygga Skola ON TOUR. Bilderna nedan är från Farstavikens skolan på Värmdö som är nyligen ombyggd.


Vilka kommer?

Arena Bygga Skola ON TOUR är en arena för alla oss som på olika sätt är inblandade i att planera, bygga, driva och utveckla svensk skola och dess skolhus. Vi behöver träffas för att låta oss utmanas, lära oss mer om våra möjligheter och för att se all den kompetens som redan finns.

Det tål att upprepas – flera olika perspektiv behöver stötas och blötas för att vi ska hitta våra svar på alla de frågor vi bör ställa oss. Därför välkomnar vi alla de som på olika sätt är med i arbetet med att planera, bygga och driva skola och skolhus.

Från er skolhuvudmän: förhoppningen är att ni ska komma i grupper om två-fem personer och att både utbildningsverksamheten och fastighetssidan ska vara representerad. Lokalstrateger, fastighetsansvariga, förvaltningschefer, stadsplanerare, rektorer, pedagoger, förtroendevalda…

Från alla ni i branscher som är inblandade: byggare, arkitekter, IT, inredare, akustiker, ljusexperter, pedagogiska utvecklare, stadsplanerare, fastighetsekonomer  – er kompetens är viktig!

Från myndigheter och fackliga organisationer: er kompetens, era riktlinjer och ert fokus på bland annat arbetsmiljö är viktigt att sprida.Fler träffar på gång!

Över 100 av Sveriges kommuner och fristående skolor samt många andra aktörer har hittills deltagit i Forum Bygga Skolas olika aktiviteter. I utvärderingarna är det tydligt att erfarenhetsutbytet är en viktig del av träffarna – att få lyssna på hur andra löst sina utmaningar och att få sätta ord på sina egna tankar och lösningar.

Forum Bygga Skola planerar löpande för nya träffar och det är viktigt att ni som är målgruppen är med och påverkar innehållet. Hör av er med de frågor ni ser behov av att komma vidare med!

Tid, plats och mer information om respektive träff publiceras löpande i kalendariet!


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!