Arena Bygga Skola 2020

Arena Bygga Skola – Sveriges mötesplats för alla oss som skapar framtidens skola och samhälle
Heldagskonferens i Malmö den 5 maj 2020


Hur ser framtidens skola ut? Det kan vi inte säga med säkerhet. Hur ser framtidens samhälle ut? Det vet vi inte heller. Hur vill vi att det ska vara? Om det kan och bör vi prata. Något vi däremot vet – forskning och beprövad erfarenhet är här ganska tydlig – är till exempel hur de fysiska miljöerna påverkar oss människor. Hur kan och bör vi utnyttja denna kunskap då vi utformar våra skolor? Och hur kan vi ta vara på all annan kunskap, erfarenheter och stöd som finns? När forskning, erfarenheter och vår vision av skolan och samhällsutvecklingen samspelar kan resultatet bli så genomtänkt som man bör kräva. Välkommen till Arena Bygga Skola för att diskutera och lära dig mer – allt för att ha ordentligt på fötterna när ni ska bestämma er för vad ni vill få ut ur den stora skatteinvesteringen det innebär att planera, bygga och driva skola. Och glöm inte: Det handlar inte bara om att bygga ett skolhus. Utan om att bygga skola.


Vi lyssnar på föreläsare, lär oss om andras erfarenheter, nätverkar och utvecklar.

Program den 5 maj:
9.15 Lokalerna öppnas. Registrering och fika.
10.00-10.15 Välkommen! Dagens program presenteras av moderator Magnus Anclair, Forum Bygga Skola
10.15-11.15 Människan, huset och lärandet – hur påverkas elever och alla andra inom skolan av de fysiska miljöerna? Frida Brismar Pålsson, skolhusutvecklare och skolhusplanerare Paradis produktion
11.15-12.00 Samtal och erfarenhetsutbyte – håller du mer Frida? Hur arbetar ni med dessa frågor i era skolprojekt? Hur tänker de andra runt bordet?
12.00-13.00 Lunchmingel
13.00-14.15 Våra myndigheters roller och vad är på gång? Ett samtal med några av de myndigheter som med regelverk, vägledningar och annat påverkar våra skolor. Vad erbjuder de för kompetens och stöd och finns det några saker som är extra bra att ha koll på framöver? Medverkar gör Boverket, Arbetsmiljöverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM, Upphandlingsmyndigheten och Skolverket.
14.15-15.00 Valbara seminarier: 1. Att äga eller att hyra, det är frågan! Allt fler kommuner hyr sina skolfastigheter. Vilka är för- och nackdelarna med detta? 2. Presentation av en ny forskningsstudie som undersöker sambandet mellan skolors inredning och lärande. 3. Upphandlingens myter och möjligheter – saker vi inte tror är sant och tips på hur upphandlingen kan användas som ett smart verktyg att nå våra mål. Upphandlingsmyndigheten deltar.
15.00-15.30 Fikamingel
15.30-16.45 Skolans utveckling och samhällsutvecklingen – ska det ena styra det andra? Ett samtal där olika perspektiv och synsätt lyfts fram. Samtalet leds av Lars Benon, fd rektor, skapare av Globala gymnasiet och nu projektledare för Stockholms stads utveckling av gymnasium. Deltar gör bland andra Ruhi Tyson, lektor i pedagogik vid Stockholms universitet, och flera andra röster kommer att lyftas fram.
16.45-16.50 Avslutande ord
16.50-18.00 Mingel
18.00- möjlighet för de som vill att stanna kvar på middag

Nätverkande en del av lösningen. Detta är stora och viktiga frågor. Och bra frågor för Arena Bygga Skolas olika målgrupper att mötas kring – vi behöver låta olika perspektiv komma fram för att hitta våra lösningar.


Arrangörer av Arena Bygga Skola
Arena Bygga Skola arrangeras av Forum Bygga Skola.

Programmet fokuserar på några viktiga frågor
Arena Bygga Skola är en heldagskonferens för dig som är inblandad i arbetet med att planera för nya och ombyggda skolor. Arena Bygga Skola 2020 lyfter flera olika viktiga frågor. Forskning kring de fysiska lokalernas betydelse och kring hur olika inredning och organisation påverkar sätten att undervisa och lära. Våra myndigheters arbete och stöd och en uppdatering om vad som är på gång att förändras. Frågan om att äga sin skolfastighet eller hyra den är aktuell för allt fler kommuner – vilka är för- och nackdelarna? Upphandlingsspöket – vad är sant och vad är falskt och hur använder vi upphandlingen på bästa sätt? Och till sist en avgörande fråga – hur kan och bör skolans utveckling hänga ihop med samhällets utveckling?

En heldag med mingel
Programmet den 5 maj startar klockan 9.45 (vi öppnar dörrarna och har dukat fram fikat från klockan 9.00) och avslutas klockan 18.00. Föreläsningar, diskussioner, nätverkande och ett spännande mingel – med mötesformer vi hoppas kommer att ge inspiration, resultat och nya kontakter.

Stanna på middag!
Från klockan 18.00 (direkt efter minglet) finns möjlighet att boka bord på  restaurang Lokal 17 i samma hus som vi håller till. Lokal17 serverar nordisk mat med influenser från hela världen. Ni bokar själv för ert sällskap. Restaurangen kommer i god tid innan den 5 maj skicka er kvällens meny. Skicka er bokning till: info@lokal17.se .

Studiebesök på skola den 6 maj
Är du intresserad av att besöka Fågelbacksskolan i Malmö? Då har du chansen nu! Dagen efter konferensen, på förmiddagen den 6 maj, har deltagarna på Arena Bygga Skola möjlighet att följa med till denna 7-9-skola som som är en förtätning i tät stadsbebyggelse. Anmälan till studiebesöket i samband med att du anmäler dig till Arena Bygga Skola. OBS! Begränsat antal platser.Besöket äger rum klockan 09.30-11.00.

Spännande möteslokaler
På samma sätt som skolans fysiska rum förändras gör möteslokaler det. Arena Bygga Skola äger rum på Studio Malmö – mitt i stan med utsikt över havet och med lokaler som inspirerar. Vad kan vi ta med oss härifrån till våra nya skolor?!


Vi behöver prata mer med varandra och få nya infallsvinklar för att hitta de bästa lösningarna. Genom ett vasst program och smarta mötesformer är Arena Bygga Skola en viktig del av det arbetet.


Anmälan
Anmälan är nu öppen. Anmälan är bindande men plats kan upplåtas till annan person. Begränsat antal platser, först till kvarn. Sista anmälningsdag den 10 april. För anmälan: skicka namn, e-postadress, ev matallergi och faktureringsadress till magnus.anclair@byggaskola.se 

Deltagaravgift
Medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk betalar 1800 kr exkl. moms. Alla andra betalar 2400 kr exkl. moms. Fika, lunch och mingel ingår i priset.

OBS! Vid anmälan senast den 17 mars är avgiften för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk 1500 kr exkl moms.

Boende i Malmö
I samma hus som Arena Bygga Skola äger rum finns hotellet Story. Deltagare på Arena Bygga Skola får 15% rabatt. För att boka – gå in på www.storyhotels.com
Ange rabattkod CONFALT18.

I Malmö finns givetvis en uppsjö av andra hotell – ni hittar några av dem här!

Vilka kommer?
Arena Bygga Skola är en ny arena för alla oss som på olika sätt är inblandade i att planera, bygga, driva och utveckla svensk skola och dess skolhus. Vi behöver träffas för att låta oss utmanas, lära oss mer om våra möjligheter och för att se all den kompetens som redan finns.

Det tål att upprepas – flera olika perspektiv behöver stötas och blötas för att vi ska hitta våra svar på alla de frågor vi bör ställa oss. Därför välkomnar vi alla de som på olika sätt är med i arbetet med att planera, bygga och driva skola och skolhus.

Från er skolhuvudmän: förhoppningen är att ni ska komma i grupper om två-fem personer och att både utbildningsverksamheten och fastighetssidan ska vara representerad. Lokalstrateger, fastighetsansvariga, förvaltningschefer, stadsplanerare, rektorer, pedagoger, förtroendevalda…

Från alla ni i branscher som är inblandade: byggare, arkitekter, IT, inredare, akustiker, ljusexperter, pedagogiska utvecklare, stadsplanerare, fastighetsekonomer  – er kompetens är viktig!

Från myndigheter och fackliga organisationer: er kompetens, era riktlinjer och ert fokus på bland annat arbetsmiljö är viktigt att sprida.


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!