Arena Bygga Skola 2020

Arena Bygga Skola – Sveriges mötesplats för alla oss som skapar framtidens skola och samhälle
Klockan 13.00-15.00 den 5 maj 2020 online


Hur ser framtidens skola ut? Det kan vi inte säga med säkerhet. Hur ser framtidens samhälle ut? Det vet vi inte heller. Hur vill vi att det ska vara? Om det kan och bör vi prata. Något vi däremot vet – forskning och beprövad erfarenhet är här ganska tydlig – är till exempel hur de fysiska miljöerna påverkar oss människor. Hur kan och bör vi utnyttja denna kunskap då vi utformar våra skolor? Och hur kan vi ta vara på all annan kunskap, erfarenheter och stöd som finns? När forskning, erfarenheter och vår vision av skolan och samhällsutvecklingen samspelar kan resultatet bli så genomtänkt som man bör kräva. Välkommen till Arena Bygga Skola på webben den 5 maj för att diskutera och lära dig mer – allt för att ha ordentligt på fötterna när ni ska bestämma er för vad ni vill få ut ur den stora skatteinvesteringen det innebär att planera, bygga och driva skola. I november arrangeras Arena Bygga Skola live i Stockholm. Och glöm inte: Det handlar inte bara om att bygga ett skolhus. Utan om att bygga skola.


Vi lyssnar på föreläsare, lär oss om andras erfarenheter, samtalar och utvecklar.

Program den 5 maj:

12.50-13.00 Drop in till live-sändningen – vi testar tekniken!

13.00-13.05 Välkommen! Dagens program och upplägg presenteras av moderator Magnus Anclair, Forum Bygga Skola.

13.05-13.35 Människan, huset och lärandet – hur påverkas elever och alla andra inom skolan av de fysiska miljöerna? Föreläsning med Frida Brismar Pålsson, skolhusutvecklare och skolhusplanerare Paradis produktion.

13.35-14.20 Boverkets vägledning för skolmiljöer – vad kommer den att innebära? Vi får höra kring några av delarna i vägledningen samt får möjlighet att ge feedback till Boverket – är de på rätt väg? Möter det behovet hos er som arbetar med planering av nya och ombyggda skolor? Vi diskuterar i mindre grupper tillsammans med representanter från Boverket.

14.20-14.50 Skolans utveckling och samhällsutvecklingen – ska det ena styra det andra? Ett samtal kring bildning och globalisering (med bland annat dagens pandemi som bieffekt) och hur skola och skolhus kan och bör hantera det.Ett samtal där olika perspektiv och synsätt lyfts fram. Samtalet leds av Lars Benon, fd rektor, skapare av Globala gymnasiet och nu projektledare för Stockholms stads utveckling av gymnasium. Deltar gör bland andra Ruhi Tyson, lektor i pedagogik vid Stockholms universitet. Flera andra röster kommer också att lyftas fram.

14.50-15.00 Avslutande reflektion, Magnus Anclair Forum Bygga Skola

15.00 Arena Bygga Skola avslutas

Var med via webben!
Konferensen äger rum via webben och produceras så att ni kan lyssna på föreläsningarna och samtalen på scenen samt ha diskussioner i mindre grupper oavsett var i världen ni befinner er.  Programmet pågår mellan klockan 13.00-15.30.


Programmet fokuserar på några viktiga frågor
Arena Bygga Skola är en halvdagskonferens för dig som är inblandad i arbetet med att planera för nya och ombyggda skolor. Arena Bygga Skola 2020 lyfter flera olika viktiga frågor. Forskning kring de fysiska lokalernas betydelse och kring hur olika inredning och organisation påverkar sätten att undervisa och lära. Boverkets arbete med vägledning och och stöd. Och till sist en avgörande fråga – hur kan och bör skolans utveckling hänga ihop med samhällets utveckling? Inte minst med Corona-pandemin som fond är detta mycket viktiga frågor.

En halvdag med för att lyssna, lära och dela erfarenheter
Föreläsningar, diskussioner och nätverkande – med mötesformer vi hoppas kommer att ge inspiration, resultat och nya kontakter.


Arena Bygga Skola live i Stockholm den 18 november
I november arrangeras Arena Bygga Skola i Stockholm – en heldag fullmatad med föreläsningar och diskussioner kring angelägna frågor. Lägg in i kalendern – mer info kommer. Intresseanmälan möjlig – då påminner vi när programmet är klart! Mejla då till magnus@byggaskola.se


Arrangör av Arena Bygga Skola
Arena Bygga Skola arrangeras av Forum Bygga Skola.


Vi behöver prata mer med varandra och få nya infallsvinklar för att hitta de bästa lösningarna. Genom ett vasst program och smarta mötesformer är Arena Bygga Skola en viktig del av det arbetet.


Anmälan
Anmälan är nu öppen. Sista anmälningsdag den 30 april, begränsat antal platser. För anmälan: skicka namn, e-postadress och faktureringsadress (inklusive referens för elektronisk fakturering) till magnus.anclair@byggaskola.se 

Länk mm för att ansluta till mötet skickas ut senast dagen innan, den 4 maj.

Deltagaravgift:
Utan kostnad för medlemmar i Forum Bygga Skolas nätverk.

För er som inte är medlemmar: 360 kr för en person, 560 kr för två samt 860 kr för tre eller fler personer (exkl. moms).    

Vilka deltar?
Arena Bygga Skola är en arena för alla oss som på olika sätt är inblandade i att planera, bygga, driva och utveckla svensk skola och dess skolhus. Vi behöver träffas för att låta oss utmanas, lära oss mer om våra möjligheter och för att se all den kompetens som redan finns.

Det tål att upprepas – flera olika perspektiv behöver stötas och blötas för att vi ska hitta våra svar på alla de frågor vi bör ställa oss. Därför välkomnar vi alla de som på olika sätt är med i arbetet med att planera, bygga och driva skola och skolhus.

Från er skolhuvudmän: förhoppningen är att ni ska delta i grupper om två-fem personer och att både utbildningsverksamheten och fastighetssidan ska vara representerad. Lokalstrateger, fastighetsansvariga, förvaltningschefer, stadsplanerare, rektorer, pedagoger, förtroendevalda…

Från alla ni i branscher som är inblandade: byggare, arkitekter, IT, inredare, akustiker, ljusexperter, pedagogiska utvecklare, stadsplanerare, fastighetsekonomer  – er kompetens är viktig!

Från myndigheter och fackliga organisationer: er kompetens, era riktlinjer och ert fokus på bland annat arbetsmiljö är viktigt att sprida.


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!